Futsal

reklama
Od ročníku 2018/2019 se webová stránka přesouvá na nový server WWW.FUTSAL.CZ, konkrétně na adresu https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/511

 


 

 

5.2.2018
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 2. 2018 jako odvolací orgán ve věci odvolání Gardenline Litoměřice, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné potvrzuje. ...
15.12.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje. ...
6.12.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 12. 2017 ve věci odvolání pana Davida Friče proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 9. 11. 2017, kterým byla odvolateli zastavena závodní činnost do dne 25. 1. 2018 nepodmíněně, a to za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň včetně zákazu vstupu odvolatele na hráčskou lavici v jakékoliv funkci, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí DK zrušuje a vydává se nové rozhodnutí. ...
6.10.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 10. 2017 ve věci návrhu Okresní komise futsalu Brno město na zrušení rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy, kterým byl vyhlášen nultý ročník krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se návrh na zrušení rozhodnutí odmítá. ...
5.10.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 4. 10. 2017 ve věci odvolání Okresní komise futsalu Brno město proti rozhodnutí Komise futsalu SF ČR ze dne 7. 9. 2017, kterým mělo být rozhodnuto o schválení žádosti Krajské komise futsalu Jižní Moravy o schválení zřízení krajské soutěže JM, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se odvolání zamítá. ...
27.9.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání „Gardenline Litoměřice, spolek“ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 179/1617, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí. ...
15.9.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Igora Vodeckého, ID člena: 79090549, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 180/1617, kterým byl odvolateli uložen trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k odvolateli, zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí. ...
13.9.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 12. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Rodriga Taverny, ID člena: 83031534, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky č. 181/1617, ze dne 17. 8. 2017, kterým bylo rozhodnuto o nevyhovění žádosti odvolatele o prominutí zbytku uloženého trestu, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s předpisy SF ČR potvrzuje. ...
11.9.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 178/1617, kterým byl každému z obou odvolatelů uložen trest peněžité pokuty ve výši 1.500, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k oběma odvolatelům, zrušuje. ...
25.5.2017
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky, na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 5. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 21. 5. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání nepodmíněně za zmaření brankové příležitosti, po zvážení všech okolností rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje. ...
27.2.2017
Odvolací komise Svazu futsalu ČR učinila na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 2. 2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Brno město ze dne 1. 9. 2016, kterým byl odvolatel potrestán trestem zastavení závodní činnosti na dvanáct měsíců, a to pro uvedení nepravdivého údaje ve zprávě pro příjemce platby na bankovní účet, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016 i rozhodnutí STDK OKF Brno město ze dne 1. 9. 2016 v celém rozsahu zrušují. ...
12.1.2017
Odvolací komise Svazu futsalu ČR na svém zasedání, konaném způsobem "per rollam" dne 12.1.2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu Panama boys Brno ve věci rozhodnutí Krajské komise futsalu Jižní Moravy ze dne 30.11.2016, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí STDK KKF Jižní Moravy ze dne 1.11.2016, kterým bylo kontumováno utkání 3. kola krajského přeboru futsalu mezi týmy SK Líšeň Brno a Panama boys Brno „A“ s výsledkem 0:5 v neprospěch týmu Panama boys Brno „A“ a dále byla udělena pokuta ve výši 2.000,-- Kč týmu Panama boys Brno „A“, a to z důvodu neoprávněného startu hráče Jiřího Šímy v tomto utkání, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že rozhodnutí KKF ze dne 30.11.2016 se v celém jeho rozsahu potvrzuje a podnět klubu se zamítá. ...
11.11.2016
Odvolací komise Svazu futsalu ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 11. 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s., proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR ze dne 28. 8. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové ze dne 18. 11. 2015, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 28. 8. 2016 o zamítnutí obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým rozhodnutím. ...
8.9.2016
Odvolací komise Svazu futsalu ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 8.9.2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání ARSENAL BRNO, z.s., proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení odvolatele ze všech brněnských soutěží, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že odvolání odvolatele ze dne 16.8.2016 se odmítá. ...
8.8.2016
Odvolací komise Svazu futsalu ČR na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 8. 2016, jako přezkumný orgán ve věci odvolání klubu FK HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. proti rozhodnutí Matriční subkomise SF ČR ze dne dne 1.7.2016, kterým bylo rozhodnuto o neprojednání dvou žádostí o přestup hráčů klubu FK ERA-PACK Chrudim p. Pavla Drozda a p. Davida Drozda do klubu MADOS MT Hradec Králové, po zvážení všech okolností rozhodla tak, že rozhodnutí MK ze dne 1.7.2016 o neprojednání obou žádostí o přestup se v celém rozsahu ruší a věc se vrací k novému projednání před MK. ...
23.6.2016
Odvolací komise Svazu futsalu ČR na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 23. 6. 2016, jako přezkumný orgán ve věci odvolání klubu FC Démoni Česká Lípa proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Česká Lípa ze dne 1. 5. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické komise OKF Česká Lípa ze dne 14. 4. 2016, kterým bylo kontumováno 6 zápasů „B“ týmu klubu v Okresním přeboru Česká Lípa, a to pro neoprávněný start hráče Marka Michálka, zapsaného na soupisce „A“ týmu klubu, jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Česká Lípa ze dne 1. 5. 2016 i rozhodnutí STK OKF Česká Lípa ze dne 14. 4. 2016 v celém rozsahu zrušují a ponechávají se v platnosti výsledky všech šesti zápasů Okresního přeboru Česká Lípa, kterých bylo dosaženo na hřišti. ...
22.1.2016
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 22.1.2016 jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu Gardenline Litoměřice o.s. proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 12.11.2015, kterým DK rozhodla o převzetí trestu pro hráče Denise Laňku spočívajícího v zastavení činnosti do 17.1.2016, a to na základě rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu FAČR ze dne 27.8.2015 rozhodla, že odvolání odvolatele se odmítá. ...
22.1.2016
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 22. 1. 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Lubomíra Reka proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 25. 11. 2015, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení činnosti ve všech funkcích SF ČR na 4 měsíce nepodmíněně, a to za uvádění nepodložených podkladů v disciplinárním řízení, rozhodnutí DK jednohlasně zrušila, a to v celém rozsahu. ...
20.1.2016
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 20. 1. 2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání FC Balticflora Teplice o.s. proti rozhodnutí Sportovně technické komise ze dne 16. 9. 2015, kterým byl odvolatel potrestán uložením pořádkové pokuty ve výši 45.000,-- Kč, a to za odstoupení ze soutěže - CHANCE futsal ligy, jednohlasně potvrdila rozhodnutí STK jako věcně správné. ...
17.12.2015
Odvolací komise SF FAČR na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 16.12.2015 jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu ISS Příbram proti rozhodnutí DK SF FAČR ze dne 26.10.2015, kterým DK SF FAČR rozhodla o převzetí trestu pro hráče Denise Laňku (hráč klubu ISS Příbram) spočívajícího v zastavení činnosti do 17.1.2016, a to na základě rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu FAČR ze dne 27.8.2015 a vydala následující rozhodnutí. ...
10.3.2015
OK SF ČR na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 16.2.2015, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu BENAGO ZRUČ NAD SÁZAVOU /dále také odvolatel/, proti rozhodnutí Sportovně-technické komise SF ČR ze dne 18.12.2014, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci utkání 5. kola CHANCE futsal ligy FC BENAGO ZRUČ NAD SÁZAVOU – FK ERA-PACK Chrudim v neprospěch klubu FC BENAGO ZRUČ NAD SÁZAVOU z důvodu porušení ustanovení Rozpisu mistrovských soutěží futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2014/2015 o počtu českých hráčů v utkání a dále rozhodnutí Disciplinární komise SF ČR ze dne 18.12.2014, kterým bylo rozhodnuto o udělení peněžité pokuty ve výši 10.000,-- Kč klubu BENAGO ZRUČ NAD SÁZAVOU z důvodu kontumace utkání 5. kola CHANCE futsal ligy FC BENAGO ZRUČ NAD SÁZAVOU – FK ERA-PACK Chrudim, a po zvážení všech okolností OK rozhodla jednohlasně takto. ...
13.2.2015
Odvolací komise SF ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 27.2.2015, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SK SLAVIA PRAHA, proti rozhodnutí Sportovně-technické komise ze dne 12.2.2015, kterým bylo rozhodnuto o sehrání zápasu 17. kola CHANCE futsal ligy mezi kluby MADOS MT Hradec Králové a SLAVIA PRAHA v novém termínu a o uložení povinnosti klubu MADOS MT Hradec Králové uhradit odvolateli náklady ve výši 5.000, -- Kč, které byly dle názoru STK ze strany odvolatele marně vynaloženy z důvodu nesehrání utkání v původním termínu, a po zvážení všech okolností OK rozhodla jednohlasně takto. ...
13.2.2015
Odvolací komise SF FAČR (dále jen OK), na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 13.11.2014, jako přezkumný orgán posoudila podnět klubu Panama Boys Brno a hráče Michala Krejčího (dále i jen společně navrhovatel) proti rozhodnutí ORK Brněnské asociace futsalu (dále jen ORK BAF) ze dne 8.8.2014, kterým bylo zamítnuto odvolání navrhovatele Panama Boys Brno proti rozhodnutí STDK Brněnské asociace futsalu ze dne 10.7.2014 (dále jen STDK), kterým STDK udělila hráči Michalu Krejčímu trest spočívající v zastavením závodní činnosti do 30. června 2015 a dále zákazem vstupu do ohraničeného prostoru hřiště ve všech funkcích taktéž do 30. června 2015. ...
30.04.2014
Odvolací komise SF ČR se zabývala na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 10. 4. 2014, jako odvolací orgán ve věci odvolání FC Benago Praha proti rozhodnutí DK SF ČR ze dne 16. 1. 2014, kterým DK SF ČR dne 16. 1. 2014 udělila odvolateli peněžitou pokutu ve výši Kč 10.000,- Kč za kontumace utkání juniorských lig U-16 a U-18, z důvodu nastoupení hráčů bez zaplacených členských příspěvků. ...
28.04.2014
Odvolací komise SF ČR na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 11.4.2014 jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu AC SPARTA PRAHA proti rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 12.12.2013, kterým byl odvolatel potrestán peněžitou pokutou ve výši 2.000,-- Kč z důvodu neúčasti zástupce odvolatele na Grémiu klubů CHFL, konaném v Kadani dne 8. 12. 2013 a po zvážení všech okolností OK rozhodla. ...
15.04.2014
Odvolací komise SF ČR na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 8.4.2014, jako odvolací orgán ve věci odvolání AC Sparta Praha proti rozhodnutí DK SF ČR ze dne 6.3.2014, kterým DK SF ČR dne 6.2.2014 udělila odvolateli peněžitou pokutu ve výši Kč 2.000,-- Kč za nesplnění povinnosti mužstva, za nezaslání kompletního nepřerušovaného videozáznamu z mistrovského utkání 15. kola Chance Futsal ligy rozhodla následovně. ...
27.07.2012
Odvolací a revizní komise SF ČR, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 24.7.2012, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SK INDOSS Plzeň, proti rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 5.4.2012, který byl odvolatel potrestáni peněžitou pokutou ve výši 4.000,-- Kč pro porušení povinností pořadatelské služby dle přílohy 2 čl. 7 Disciplinárního řádu, přezkoumala výše uvedené odvolání tak, že rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 5.4.2012 zrušuje a vydává toto nové. ...
27.07.2012
Odvolací a revizní komise SF FAČR, jako odvolací orgán ve věci odvolání pana Zdeňka Rybky ze dne 29.3.2012 proti rozhodnutí Disciplinární komise ze dne 22.3.2012, kterým byl potrestán peněžitou pokutou ve výši 400,-- Kč z důvodu pozdního začátku utkání o 10 minut rozhodla, že se odvolací řízení zastavuje. ...
23.04.2012
Odvolací a revizní komise SF FAČR na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 20.4.2012, jako odvolací orgán ve věci odvolání pana Jana Krupy, pana Zdeňka Nagye a pana Jiřího Hanzlíka proti Disciplinární komise ze dne 8.3.2012, kterým byli potrestáni jako rozhodčí utkání Balticflora Teplice – Indoss Plzeň, 9. kola Chance futsal ligy sehraného dne 22.11.2011 a po zvážení všech okolností ORK rozhodla takto ...
1.12.2011
Odvolací a revizní komise SF FAČR na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 29.11.2011, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu SK Slavia Praha, klub futsalu FIFA ve věci rozhodnutí Odvolací a revizní komise Pražského svazu malého fotbalu ze dne 5.11.2011, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Pražského svazu malého fotbalu ze dne 18.10.2011, kterým zamítla žádost navrhovatele o náhradu škody, učinila následující rozhodnutí ...
4.11.2011
Odvolací a revizní komise SF FAČR na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 04. 11. 2011, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu Queens Park Chrlice ze dne 19. 07. 2011 proti rozhodnutí VV B.A.F. ze dne 24. 06. 2011, kterým byl klubu Queens Park Chrlice zamítnut protest ze dne 19. 06. 2011 proti neoprávněnému startu hráče klubu Madrid Brno Michala Zicha v utkání 30. kola 1. A brněnské třídy, sehraném dne 18. 6. 2011, po zvážení všech okolností vydala toto rozhodnutí ...
28.2.2011
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 28.2.2011, jako odvolací orgán ve věci odvolání SK Slavia Praha proti stanovisku DK SF ČMFS ze dne 9.2.2011, kterým DK vyhodnotila podnět odvolatele k zahájení disciplinárního řízení a po zvážení všech okolností vydala toto rozhodnutí ...
14.12.2010
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 13.12.2010 jako odvolací orgán ve věci odvolání FK Mladá Boleslav - futsal proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 21.10.2010, kterým byl odvolatel potrestán propadnutím startovného, propadnutím kauce a současně mu byla uložena pokuta ve výši 20.000,-- Kč, a to za odstoupení ze soutěže v průběhu soutěžního ročníku, rozhodla takto ...
3.11.2010
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 1.11.2010, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu Cheza Sokolov ve věci rozhodnutí Okresní komise futsalu Sokolov ze dne 21.9.2010, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí STDK OKF Sokolov ze dne 21.9.2010, o kontumací zápasu 2. kola Okresního přeboru futsalu Sokolovska mezi týmy Cheza Sokolov - THC Alcopunx Chodov s výsledkem 0:5 v neprospěch týmu Cheza Sokolov, udělení pokuty ve výši 300,-- Kč týmu Cheza Sokolov a odečtu dvou bodů týmu Cheza Sokolov po skončení soutěžního ročníku, a to z důvodu nedostavení se týmu Cheza Sokolov k zápasu, učinila toto rozhodnutí ...
14.4.2010
Odvolací a revizní komise SF ČMFS (dále jen ORK), na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 15.4.2010, jako odvolací orgán ve věci odvolání SK Slavia Praha (dále i jen odvolatel) proti rozhodnutí DK SF ČMFS (dále jen DK) ze dne 18.2.2010, kterým byla klubu SK Slavia Praha uložena pokuta ve výši 3 000 Kč, a to za házení předmětů do hřiště a jiné výtržnosti fanoušky hostujícího klubu v rámci utkání 1. CL futsalu mezi kluby ERA-PACK Chrudim a SK Slavia Praha, po zvážení všech okolností rozhodla takto.
24.11.2009
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 24. 11. 2009, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FSC KOMAX Kunčice pod Ondřejníkem /dále jen klub/ proti rozhodnutí STK SF ČMFS /dále jen STK/ ze dne 20. 10. 2009, kterým bylo kontumováno utkání 2. ligy „východ“ UFA Hradec Králové – FSC KOMAX Kunčice p.O. ze dne 16. 10. 2009 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a dále ve věci odvolání klubu proti rozhodnutí DK SF ČMFS /dále jen DK/ ze dne 29. 10. 2009, kterým byla klubu udělena pokuta ve výši 10.000, -- Kč za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu „vis maior“) totožného utkání, učinila toto rozhodnutí.
24.4.2009
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ nevyhověla žádosti o prominutí zbytku trestu zastavení závodní činnosti pro Ondřeje Stojaníka z klubu Benago Zruč n/S (prominutí zbytku trestu 1 utkání z celkového počtu 3 utkání za urážku rozhodčích v utkání čtvrtfinále play-off Benago Zruč n/S – Vysoké Mýto dne 5.4.2009)
21.4.2009
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 21.4. 2009 jako odvolací orgán ve věci přezkoumání podnětu k posouzení oprávněnosti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 15.4.2009, a to zastavení závodní činnosti hráčů Ondřeje Stojaníka, Benago Zruč n/S a Pavla Pilného, Nejzbach Vysoké Mýto po provedeném prošetření rozhodla takto.
12.1.2009
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání dne 12.1.2009 učinila ve věci odvolání klubu Slávia TU Liberec proti rozhodnutím DK SF ČMFS toto rozhodnutí.
12.12.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS ve věci odvolání klubu SK ALFA Liberec proti rozhodnutím DK SF ČMFS ze dne 4. 12. 2008, kterým byli potrestáni hráči klubu p. Krejčík Kamil a p. Doležel Pavel, oba trestem zastavení závodní činnosti v Poháru ČMFS futsalu na jedno soutěžní utkání za obdržení druhé žluté karty v celostátní části soutěže, rozhodla následovně.
25.8.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 8. 2008, jako odvolací orgán ve věci společného odvolání hráčů klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto po zvážení všech okolností rozhodla ORK takto.
28.3.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 3. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 27.2.2008, kterým byla klubu uložena pokuta ve výši 2.500,- Kč, za porušení článku 6 Směrnice pro pořadatele utkání 1.ligy futsalu.
14.3.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SELP Mladá Boleslav proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 6.3. 2008 o potrestání hráče Ondřeje Knoblocha zastavením závodní činnosti rozhodla jednohlasně takto: odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně mění, ale nikoliv pokud jde o výši trestu pro hráče.
11.2.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8. 2. 2008 jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, a to v jeho neprospěch s výsledkem 0:5 a dále ve věci odvolání klubu proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 18. 12. 2007, kterým byla klubu uložena souhrnná finanční pokuta ve výši 15.000, -- Kč, za technickou kontumaci všech utkání 1. juniorské ligy týmu Benago Praha U -16 na turnaji konaném dne 15. 12. 2007, rozhodla takto: ORK jednohlasně rozhodla, že odvolání klubu se zamítá a obě výše uvedená rozhodnutí STK SF ČMFS a DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správná potvrzují.
8.1.2008
Odvolací a revizní komise SF ČMFS, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 8.1. 2008, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu Kmochův odkaz Praha proti rozhodnutí STK SF ČMFS ze dne 26.11.2007, kterým byl ponechán v platnosti výsledek utkání 8. kola 2. ligy "západ" Kmochův odkaz - Olympik Mělník hraného dne 23.11.2007 dosažený na hřišti, rozhodla, že odvolání klubu ze dne 28.11.2007 se zamítá a rozhodnutí STK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správné potvrzuje.
14.5.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/, na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 14.5.2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC Benago Praha /dále jen klub/ proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 29.3.2007, kterým byla klubu uložena finanční pokuta ve výši 3.000,- Kč za nedostatky v zajištění pořadatelské služby při utkání 1. CL futsalu BENAGO - CHRUDIM dne 27.3.2007, rozhodla jednohlasně o tom, že odvolání klubu se zamítá a rozhodnutí DK SF ČMFS se dle čl. 8 Odvolacího řádu ORK SF ČMFS v celém rozsahu jako věcně správné potvrzuje.
12.4.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 12. 4. 2007, jako přezkumný orgán ve věci podnětu klubu DRACI Karlovy Vary /dále jen klub/ ve věci rozhodnutí ORK Divize C ze dne 19. 2. 2007, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí disciplinární komise /dále jen DK/ Divize C o kontumací zápasu DRACI Karlovy Vary - FET CLUB Karlovy Vary s výsledkem 0 : 5 a o uložení podmíněného trestu na jeden měsíc pro kapitána týmu DRACI Karlovy Vary p. Kolesnáče Mariána, učinila toto rozhodnutí :
ORK bez svého člena p. Votavy, který se pro řešení tohoto případu vzdal členství v ORK z důvodu vazeb na účastníky sporu, přezkoumala obě výše uvedená rozhodnutí a většinou hlasů rozhodla, že rozhodnutí ORK Divize C i rozhodnutí DK Divize C se v celém rozsahu z r u š u j í a ponechává se v platnosti výsledek zápasu DRACI Karlovy Vary - FET CLUB Karlovy Vary, kterého bylo dosaženo na hřišti.
21.2.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 19.2.2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu SKP Olympia Hodonín proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 26.1.2007, kterým bylo rozhodnuto o kontumaci všech utkání klubu na turnaji juniorské ligy v Ostravě dne 21. 1. 2007 v jeho neprospěch s výsledkem 0 : 5 a kterým byla klubu uložena souhrnná pokuta v částce 10.000, -- Kč za technické kontumace (nedostavení se k utkání při zásahu vis maior) jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně mění. Vzhledem k předloženým podkladům ORK rozhodnutí DK změnila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta právě ve výši 10.000, -- Kč a rozhodla se tuto pokutu snížit na částku 3.000, -- Kč. V ostatním ORK ponechala původní rozhodnutí DK v platnosti (kontumace všech utkání v neprospěch klubu). Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
31.1.2007
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 24. 1. 2007, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FC KALÁBEK Brno proti rozhodnutí DK SF ČMFS ze dne 21. 12. 2006, kterým bylo kontumováno utkání 2. ligy „východ“ SKP Betas/Megas Třinec – FC KALÁBEK Brno ze dne 8. 12. 2006 ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a hostujícímu klubu byla udělena pokuta ve výši 10.000, -- Kč za technickou kontumaci (nedostavení se k utkání při zásahu „vis maior“) jednohlasně rozhodla, že odvoláním napadené rozhodnutí DK se částečně ruší. ORK konstatovala, že rozhodnutí DK je sice v souladu s řády, ale vzhledem k okolnostem případu pokládá ORK uloženou výši pokuty za nepřiměřenou. V daném případě klub hodnověrnými důkazy doložil, že se hráči klubu na cestě k výše uvedenému utkání stali účastníky dopravní nehody. Dále je nepochybné, že klub cestoval k utkání s dostatečnou časovou rezervou. Vzhledem k tomu ORK rozhodnutí DK částečně zrušila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč. V ostatním ORK v souladu s článkem 49 odst. 3, písm. b) SŘ ponechala původní rozhodnutí DK v platnosti.
ORK došla k závěru, že klub nepředložil žádné důkazy, že po dopravní nehodě využil všechny možnosti, aby bylo utkání sehráno a tím porušil článek 37 odst. 2 SŘ a proto ponechala v platnosti kontumační výsledek zápasu v neprospěch klubu. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
6.4.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ odmítla odvolání klubu 2.FC Motáček Plzeň ve věci udělení pořádkové pokuty ve výši Kč 3.000,- pro opožděnost (ve smyslu Odvolacího řádu KF ČMFS, článku 3, odst.1) a rozhodla se případem z uvedeného důvodu nezabývat. Jedná se o pokutu za nedostatečné plnění stanovené povinností angažovat trenéra s licencí pro futsal, která byla klubu udělena dne 19.1.2006. Pokuta 3.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 24.4.2006. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
07.3.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na základě odvolání domácího klubu ve věci nesehraného utkání 18.kola 1.UMBRO ligy Helas Brno-Viktoria Žižkov zrušila verdikt STDK (stanovení nového termínu utkání) a rozhodla o kontumační výhře Helasu Brno nad Viktorii Žižkov 5:0.
22.2.2006
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 20. 2 .2006, jako odvolací orgán ve věci odvolání klubu FT Františkovy Lázně proti rozhodnutí STDK SF ČMFS ze dne 25. 1. 2006, kterým bylo kontumováno utkání 2. ligy „západ“ Indoss Plzeň - FT Františkovy Lázně ve prospěch domácího klubu s výsledkem 5:0 a hostujícímu klubu byla uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč za nedostavení se k utkání při zásahu „vis maior“ rozhodla o částečném zrušení napadeného rozhodnutí STDK V daném případě klub FT Fr.Lázně jednoznačně doložil, a to hned několika zcela hodnověrnými způsoby (mimo jiné i potvrzením Policie ČR), že se hráči klubu na cestě k výše uvedenému utkání stali účastníky vážné dopravní nehody. ORK konstatovala, že rozhodnutí STDK je zcela v souladu s futsalovými řády a také, že výše pokuty byla udělena na samé spodní hranici sazby dle čl. 3) písm. a) Sazebníku pokut celostátních soutěží pro sezónu 2005/2006, který ukládá za první nedostavení se k zápasu 2. futsalové ligy při prokázaném zásahu „vis maior“ stejnou sankci jako za první technickou kontumaci, tedy minimální pokutu ve výši 10.000, -- Kč. ORK však vzhledem k okolnostem případu pokládá tuto výši pokuty za zcela nepřiměřenou. Proto ORK rozhodnutí STDK částečně zrušila, a to v části, kterou byla klubu uložena pokuta ve výši 10.000, -- Kč. V ostatním ORK ponechala rozhodnutí STDK v platnosti. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
24.11.2005
Odvolací a revizní komise SF ČMFS na základě odvolání podaném klubem TS Bakov nad Jizerou rozhodla o zrušení rozhodnutí STDK ve věci udělené pokuty jmenovanému klubu a dále jednohlasně rozhodla o uložení nepodmíněného trestu finanční pokuty klubu ve výši 3.500,- Kč, a to za nedostatečný výkon pořadatelské služby při utkání 1. UMBRO ligy futsalu Bakov n/Jizerou – Chrudim, konaném dne 16. 9. 2005. Pokuta 3.500,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 20.12.2005. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
13.10.2005
Odvolací a revizní komise SF ČMFS /dále jen ORK/ odmítla odvolání klubu Benago Praha ve věci udělení pořádkové pokuty ve výši Kč 15.000,- pro opožděnost (ve smyslu Odvolacího řádu KF ČMFS, článku 3, odst.1) a rozhodla se případem z uvedeného důvodu nezabývat. Jedná se o pokutu za způsob provedení videozáznamu v kvalitě výrazně odporující Rozpisu soutěží („nezkrácený, úplný záznam utkání“) z utkání Benago Praha-Viktoria Žižkov dne 9.9.2005. Pokuta 15.000,-Kč musí být klubem uhrazena platbou na účet SF ČMFS, případně poštovní poukázkou a doklad o úhradě musí být dodán na sekretariát KF do 30.10.2005. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.
VARTA futsal liga
» Adresář klubů
» Adresář rozhodčích
» Adresář delegátů
» Listina sportovních hal
» Listina cizinců
» Domácí míče klubů
» Listina trenérů
» 1.ligy U-19 a U-17
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate