reklama
V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola v roce 2019 často hrají hned první víkend po Novém roce, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2019 již v závěru roku 2018.

Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12. včetně, budou započítány s platností do 31.12. 2019.
Všechny platby, které dorazí na náš účet PŘED 15.12. a spárovány, budou započítány POUZE do konce roku 2018!!!!

Z důvodů opakovaných dotazů upozorňujeme členy na následující pojmy
 • Jak registrovat nové hráče? REGISTRAČNÍ POPLATEK 50 Kč za registrování nového hráče je potřeba zaplatit na účet 478400513/0300 vs. 649401 PŘEDEM a doklad poslat společně se žádostmi o registraci nebo přestup/hostování. Členové bez registrace ke klubu jsou od placení poplatku zproštěni. Doklad o platbě registračních poplatků je nedílnou součástí všech žádostí!
 • přestupní/hostovací poplatky se platí na účet 478400513/0300 vs. 649401 PŘEDEM ve výši:
  • do klubu 1. ligy ...... 500,- Kč
  • do klubu 2. ligy ...... 400,- Kč
  • do klubu divize ....... 300,- Kč
  • do klubu krajského přeboru .... 200,- Kč
  • do klubu okresních soutěží a všech soutěží žen ..... 50,- Kč
  Doklad o platbě registračních poplatků je nedílnou součástí všech žádostí! Potvrzením se rozumí doklad banky o provedené transakci ve formátu PDF nebo JPG, není bohužel možné dokladovat kopií mailu nebo jakoukoliv měnitelnou verzí textu ani PDF verzí Wordu.
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY jsou platné na KALENDÁŘNÍ ROK, platí se až po zavedení nového hráče do systému a přidělení ID. Zpracovány systémem FUTis musí být nejpozději v den, kdy hráč nastoupí k prvnímu zápasu daného kalendářního roku. Obvyklá délka zpracování je dva pracovní dny od PROVEDENÍ příkazu v odesílané bance, nebo pracovní den v rámci ČS či vkladu na pobočce ČS.
 • UPOZORŇUJEME TEDY, ŽE ROZHODNÝM DNEM PRO UZNÁNÍ PLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE DEN NÁSLEDUJÍCÍ PO PŘIPSÁNÍ NA ÚČET FUTSALU A SPÁROVÁNÍ V SYSTÉMU FUTIS, NIKOLIV OKAMŽIK PLATBY!!!
  Zaplatit za sebe můžete pomocí bezhotovostního bankovního příkazu nebo platbou na pobočce pošty, kdy přesnou částku zašlete na účet SF ČR "369 - 369 000 369 / 0800" a jako variabilní symbol uvedete váš ID kód. Druhou možností je pak hromadná platba členských příspěvků za hráče oddílu, kdy kdokoliv může ve výběru hráčů na futis.fotbal.cz vybrat ze seznamu hráčů jen některé z nich a nechat si vygenerovat částku a variabilní symbol hromadné platby. Po připsání celé a přesné částky pod daným variabilním symbolem pak dojde k přiřazení platby členského příspěvku jednotlivým hráčům.
 • Pokud je hráč registrovaný za nefungující klub, tuto skutečnost potvrdí na přestupní lístek nejbližší vyššího řídícího orgánu. Potvrzení bude nahrazovat podpisy a razítko zaniklého klubu.
 • Hostování lze předčasně zrušit dohodou všech tří stran - hráč + oba kluby. Je třeba zaslat na sekretariát KF přestupní lístek, kde bude ručně upravena předtištěná formulace „dohoda o hostování“ na „dohoda o ukončení hostování“. Poplatek není účtován žádný.
 • Pokud jsou veškeré podklady a přílohy v pořádku, jsou registrace hotovy do 5 pracovních dnů od doručení na svaz. Jakmile se registrační oddělení dostane k vaší žádosti, okamžitě po zpracování se objeví stav na futis.fotbal.cz.
 • Registrace hráčů ze zahraničí do svazu futsalu ČR - na vyžádání a registraci hráče ze zahraničí je lhůta 45 dní ode dne doručení žádosti na svaz. Pokud se již blíží konec nebo již uplynula, kontaktujte zahraniční oddělení na emailu louzilova@fotbal.cz.

Z důvodu jiných účtů nelze platby registračních poplatků a členských příspěvků bohužel slučovat.

31.08.2018
Počet členů Svazu futsalu k 31.8.2018
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.


10.12.2017
Informace o placení členských příspěvků na rok 2018
V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola v roce 2018 často hrají hned po Novém roce, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018 již v závěru roku 2017. Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12. včetně, budou započítány s platností do 31.12.2018.


06.03.2017
Omezení přestupů a hostování
Komise futsalu upozorňuje na nutnost závazného respektování všech ustanovení Přestupního řádu FIFA pro veškeré soutěže, především se jedná o omezení počtu přestupů/hostování v jednom soutěžním ročníku na 3 přestupní úkony a omezení počtu klubů, ve kterém hráč v průběhu ročníku startuje v soutěžním utkání, na 2 kluby.


01.01.2017
Úrazové pojištění sportovců
Vzhledem k dotazům, ohledně řešení pojistných událostí při zranění při sportovní činnosti přinášíme aktuální článek ze Zpravodaje ČSTV číslo 1, který tuto problematiku osvětluje


15.08.2015
Omezení možnosti realizace přestupů/hostování
S ohledem na změnu registračního systému v rámci FAČR a přechodu na administraci klubů dle principů (r)evoluce byla s platností od 1.7.2015 ukončena možnost zpracovávat požadavky na přestupy a hostování hráčů futsalu na registračních úsecích jednotlivých Krajských fotbalových svazů.


16.02.2015
Regionální futsal opět obdržel dotace z členských příspěvků
Již po třetí obdrží Krajské komise futsalu příslušnou část z vybraných členských příspěvků, tentokrát za rok 2014, jako dotaci na podporu regionálního futsalu. Letos bude poukázáno na účty krajských komisí celkem 904.850,- Kč, tedy téměř shodná částka jako vloni.


16.06.2014
Chcete hrát futsal a nevíte kde?
Máte zájem hrát futsal a nevíte kde začít? Máte tým, který chcete přihlásit do soutěže? Ptal se vás váš syn, jestli by nemohl někde hrát futsal a vy nevíte, jak odpověď? Proto je tady náš seznam kontaktů na předsedy Krajských a Okresních komisí futsalu. Jde o lidi na svém místě a tak kontaktovat právě tyto osoby bude nejjednodušší cesta, jak se dostat k informacím, které potřebujete.


05.02.2014
Regionální futsal již obdržel dotaci z členských příspěvků za rok 2013, jde o téměř milion korun
V době, kdy jsou zraky futsalové veřejnosti upřeny do belgických Antwerp, přišla ze sekretariátu pozitivní zpráva pro regionální futsal: právě bylo odesláno na jednotlivé krajské, okresní a oblastní fustalové svazy 50% částky z vybraných členských příspěvků za rok 2013, konkrétně tedy částka přesahující 900.000,-Kč.


21.11.2013
Zasílání podkladů pro registrační úsek
Na základě schválené úpravy Registračního a Přestupního řádu, jež potvrdila na svém zasedání KF, byla vytvořena adresa registracefutsal@fotbal.cz, kam je možnost zasílat přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky, společně s dokladem o platbě poplatku. MAXIMÁLNÍ VELIKOST JEDNÉ PŘÍLOHY BYLA STANOVENA NA 200 kB.


06.08.2013
Změny Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR a Registračního řádu SF ČR
Komise futsalu FAČR na svém posledním zasedání schválila aktualizované znění Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR a Registračního řádu SF ČR, a to ve smyslu postupu příslušných řídídících komisí v případě neplnění si povinností člena Svazu futsalu ČR ze strany klubů (změny zvýrazněny červeně).


18.02.2013
Regionální futsal již obdržel dotaci z členských příspěvků
Regionální futsal začal psát novou historii v dotační politice – právě v současných dnech obdržely Krajské komise futsalu FIFA, které splnily všechny potřebné nároky Finančního oddělení FAČR, příslušné dotace z členských příspěvků za rok 2012.


23.01.2013
Registrace hráčů ze zahraničí do svazu futsalu ČR
V souvislosti se zavedením systému FUTis byl upřesněn i způsob zaregistrování hráče ze zahraničí ve Svazu futsalu ČR. Pozitivní v této záležitosti je především fakt, že se KF FAČR podařilo vyjednat snížení příslušného poplatku ze současných 3.000,- Kč a to na částku 1.000,- Kč pro hráče přicházejícího do klubu Chance Futsal ligy a 500,- Kč pro hráče soutěží nižší úrovně.


08.01.2013
Výpočet minimální výše odvodu z dotace z ČP pro ObKF a KKF
RegSubK KF FAČR rozhodla ve věci rozdělení a další distribuce dotace z členských příspěvků, určených regionálnímu futsalu v souladu se zněním Manuálu „Členské příspěvky - výběr a rozdělení financí z členských příspěvků Svazu futsalu ČR“ o čerpání na účty jednotlivých Krajských komisí futsalu, které ji budou distribuovat příslušným oblastem, krajům a okresům.


01.01.2013
Začal nový rok, stihnete i vy zaplatit členské příspěvky?
Hned v pátek 4. ledna se hrají všechna utkání 13. kola Chance Futsal ligy a o den později proběhne řada utkání v nižších soutěžích po celé republice. Hráči a kluby však musejí pamatovat i na to, že je třeba mít zaplacené členské příspěvky pro rok 2013.


27.10.2012
Metodický pokyn Regionální Subkomise KF FAČR č. 1/2012
Mimořádná valná hromada (dále jen MVH) Svazu futsalu ČR (dále jen SF ČR), konaná 24. března 2012 v Praze, schválila nové znění Stanov SF ČR, které definují povinnost účastníků soutěží SF ČR mít za tímto účelem registrované hráče (článek 4., odst. 2a) a jejich povinnost hradit členské příspěvky, schválené VH SF ČR (článek 4., odst. 2e).


20.07.2012
Jak registrovat nové hráče?
Z důvodu zpřehlednění informací o nových registracích, přestupech a hostování, jsme si dovolili připravit krátký článek ohledně těchto úkonů s ohledem na zavedení systému FUTis od 1.7.2012.


17.07.2012
Změna názvu klubu ve Svazu Futsalu jen za 200 Kč
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně možnosti změny názvu klubu v termínu 1. - 31.7. přinášíme informace o podmínkách takovéhoto kroku. KF přihlédla k připomínkám základy a velmi radikálně snížila poplatek za změnu názvu klubu, kdy se vzhledem k absenci registračních karet výrazně snižuje administrativní náročnost celé operace.


03.04.2012
Členské příspěvky ve futsalu, aneb jaké jsou výhody
Informace o tom, že stejně jako ve fotbalu, tak i ve futsalu, se budou vybírat členské příspěvky, nemohla minout snad nikoho z nás. Diskutuje se o tom, zda příspěvky ano či ne, zda je 100 Kč ročně hodně, nebo málo. Ale často se zapomíná na jeden podstatný fakt.


20.01.2012
Český futsal čeká mimořádná Valná hromada
Domácí futsal je v této sezóně doslova zavalen významnými událostmi a v minulých týdnech k nim ještě jedna přibyla. Jak se dozvíte z rozhovoru s předsedou Svazu Futsalu ČR Otakarem Mestekem, v úvodu roku proběhne mimořádná Valná hromada, jejímž hlavním tématem bude schvalování nového systému výběru členských příspěvků.


Objednat členskou kartu
platí jen pro členy se zaplaceným členským příspěvkem
Číslo účtu
pro členské příspěvky
369 - 369 000 369 / 0800
vs. "ID hráče"
Číslo účtu
pro registrační a přestupní poplatky
478400513/0300
vs. 649401
mail pro dotazy:
FUTis@fotbal.cz
Adresa pro korespondenci:
Svaz futsalu, Diskařská 2431/4,
160 17 Praha 6 - Strahov
Puma ČESKÉ DRÁHY NONAC
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate