reklama

Otázky a odpovědi


Chci přestoupit či hostovat. Co mám udělat?
Při přestupu a hostování se vyplňuje papírová žádost tak jako doposud, kterou si stáhnete na futis.fotbal.cz (přestupní lístek). Dejte si pozor, aby vše bylo řádně vyplněno - tedy včetně všech požadovaných podpisů, a žádost zašlete na matriční úsek SF ČR společně s dokladem o zaplacení poplatku dle Přestupního řádu SF. Oddíl si Vás poté (pokud máte zaplacený členský příspěvek) může zařadit na některou ze soupisek, donese k potvrzení řídícímu orgánu a Vy můžete hrát. Stav žádosti můžete sledovat na futis.fotbal.cz - seznam hráčů.

Jaká je lhůta na vyřízení přihlášek/registrace/přestupu/hostování a jak dlouho to bude většinou trvat?

Lhůta díky fungování FUTisu reálně nepřesáhne 5 pracovních dnů. Sledujte proto futis.fotbal.cz, který bude přinášet naprosto aktuální online stav. Upozorňujeme na nutnost správného vyplňování žádostí - špatně či neúplně vyplněné poté protahují vyřizování žádostí, nebo dokonce dojde k odmítnutí žádosti zcela.

Jaké jsou poplatky za přestupy a hostování?
Při změně oddílové příslušnosti (přestup, hostování) je nutné za zpracovanou žádost uhradit poplatek za přestup či hostování. Výše poplatku je snížena díky absenci výroby a distribuce registračního průkazu oproti současnosti na polovinu, tedy v nejčastějších případech výkonnostních hráčů na 50,- Kč. Kompletní ceník poplatků bude aktualizován v příslušncýh řádech SF ČR.

Přihlašujeme nové členy SF ČR a našeho oddílu, na co máme dávat pozor?
Je velice důležité zkontrolovat kompletní a správné vyplnění přihlašovacího formuláře. Dávejte také pozor, že používáte aktuální formulář. Aktuální verze jsou vždy na futis.fotbal.cz a při změně jsou zasílány na oficiální kontaktní e-mail oddílu.

Kdy se nový člen stane členem i našeho oddílu a jak to poznám?
Stane se členem hned, automaticky při zpracování řádně vyplněné přihlášky do příslušného oddílu. Výhoda nového systému je v tom, že to bude okamžitě zjistitelné na stránkách futis.fotbal.cz - seznam hráčů a hráč bude uveden v seznamu vašich členů na oddílové stránce.

Je zde možnost vyřídit prvotní registraci a členství osobně?
Tato varianta v současné době není možná, je ale možné osobně doručit žádosti na adresu Svazu futsalu.

Máme platit členský příspěvek za naše hráče, či je nechat, ať si jej platí sami?
To necháváme na rozhodnutí každého oddílu. Systém je připraven tak, aby umožňoval obě možnosti. V každém případě je osobní odpovědností každého hráče, aby nastoupil k utkání až po kontrole na futis.fotbal.cz, že k zaplacení členského příspěvku skutečně došlo. Nestačí platbu pouze odeslat.

Jak zjistíme, že naši hráči mají zaplacen členský příspěvek?
V seznamu hráčů oddílu bude přehledně viditelná informaci, kdy došlo k připsání poplatku na účet Členských příspěvků SF "369 - 369 000 369 / 0800".

Co by se stalo, kdyby v utkání nastoupil hráč bez zaplaceného členského příspěvku?
Utkání bude kontumováno a bude se postupovat v souladu s ujednáními v příslušných ustanoveních Propozic soutěží a soutěžním řádem.

Vyřizujeme pro hráče přestupy a hostování, na co máme dát pozor?
Přestupy a hostování se provádějí nadále obvyklým způsobem, platí aktuální přestupní lístek, novinkou je snížení ceny na 50Kč a nevytváření registračního průkazu. Úkon je možno realizovat na Krajských fotbalových svazech, nebo zastal lístky poštou. Veškeré poplatky shrňte do jedné platby na účet "478400513/0300, variabilní symbol 649401 " a doklad o zaplacení vložte do obálky společně se žádostmi.Modelový příklad jednotlivec:

Hráč Jan Novák je registrován v oddílu Footballica Praha (převeden ze současné registrace FAČR) nebo nebyl registrován, pak zašle na sekretariát KF FAČR registrační kartu do oddílu Čechie Praha (aktuálně zelený formulář Přihláška k registraci).
Dle aktuálního Registračního řádu SF ČR bude nově zaregistrován do systému hráčské registrace FUTis a objeví se on-line v matriční knize, včetně přiděleného ID kódu (v této fázi ještě nemůže nastoupit k utkání).
Z pošty, banky, atd. elektronicky uhradí 10.5.2012 členský příspěvek ve výši 100,-Kč.
Do několika hodin po příchodu platby na účet SF se v on-line systému FUTIS objeví, že může hrát do 31.12.2012!
Hráč Novák pak může hrát futsal za Footballicu Praha, přičemž je povinen mít s sebou průkaz totožnosti a ten v případě konfrontace předložit rozhodčímu utkání.
V případě, že bude hráč Novák chtít přestoupit do jiného klubu, stačí poslat na sekretariát KF FAČR formulář o přestupu/hostování a bude okamžitě přeregistrován - v on-line systému FUTIS se o tom bude moci přesvědčit.
Zaplacený členský příspěvek se mu automaticky přesouvá spolu s registrací, platnost členského příspěvku se nemění po změně příslušnosti ke klubu.
V případě, že bude chtít p.Novák členskou kartu, vyplní na futis.fotbal.cz formulář na objednávku členské karty (vyplní požadované údaje a schválí jejich další využití). Po obdržení členské karty může čerpat výhody, které tato karta nabízí – podrobný přehled získá opět na futis.fotbal.cz (aktuálně výhody od společností Joma - 30%, Select - 30% a Chance (nabídku finalizuje).
Objednat členskou kartu
platí jen pro členy se zaplaceným členským příspěvkem
Číslo účtu
pro členské příspěvky
369 - 369 000 369 / 0800
vs. "ID hráče"
Číslo účtu
pro registrační a přestupní poplatky
478400513/0300
vs. 649401
mail pro dotazy:
FUTis@fotbal.cz
Adresa pro korespondenci:
Svaz futsalu, Diskařská 2431/4,
160 17 Praha 6 - Strahov
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate