Futsal

reklama
25.09.2017
Osmifinále Poháru FAČR 2016/17
Přinášíme los, termíny a výsledky osmifinále Poháru FAČR 2016/17, jednotlivá utkání je nutné odehrát nejpozději do 4. 10. 2017.


22.09.2017
Novelizace Etického kodexu
Přijetím novelizace Etického kodexu vzniká norma, která zajistí efektivnější ochranu našeho sportu vůči nekalému jednání za účelem zvýhodnění jednotlivců v rozporu s platnými řády SF nebo pokusům o neoprávněný nátlak na řídící a odborné komise futsalu, či další dobrovolné pracovníky svazu.


22.09.2017
Listina rozhodčích 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18
Listina rozhodčích 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v ročníku 2017/18


22.09.2017
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a 2.CL futsalu v sezóně 2017/18
Listina delegátů 1. FUTSAL ligy a druhých celostátních lig futsalu v sezóně 2017/18


22.09.2017
SFL - Adresář přihlášených
Středoškolská futsalová liga - Adresář přihlášených v ročníku 2017/18


22.09.2017
ŠkoFL9 - Adresář přihlášených
Školská futsalová liga 9 - Adresář přihlášených v ročníku 2017/2018


22.09.2017
ŠkoFL7 - Adresář přihlášených
Školská futsalová liga 7 - Adresář přihlášených v ročníku 2017/18


19.09.2017
1. FUTSAL liga - Ročník 2017/2018
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání 1. FUTSAL ligy v ročníku 2017/2018.


19.09.2017
Futsal - Listina sportovních hal


19.09.2017
Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
Nejnovější informace o nasazení rozhodčích a delegátů na nejbližší kola 1. FUTSAL ligy a obou druhých lig, kontakty na členy subkomisí a Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD.


15.09.2017
Futsal - Zastavení závodní činnosti
Zastavení závodní činnosti celostátních soutěžích futsalu FIFA k 15.9.2017


15.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Igora Vodeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 14. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Igora Vodeckého, ID člena: 79090549, proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 180/1617, kterým byl odvolateli uložen trest zákazu výkonu funkce včetně vstupu na hráčskou lavičku na dobu ode dne 31. 7. 2017 do dne 7. 10. 2017, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k odvolateli, zrušuje a věc se vrací DK k doplnění dokazování a vydání nového rozhodnutí.


13.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Rodriga Taverny
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 12. 9. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Rodriga Taverny, ID člena: 83031534 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky č. 181/1617, ze dne 17. 8. 2017, kterým bylo rozhodnuto o nevyhovění žádosti odvolatele o prominutí zbytku uloženého trestu, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s předpisy SF ČR potvrzuje.


12.09.2017
Zápis č. 031718 z jednání SbKR ve dnech 24. – 26. 8. 2017 v Nymburce
Jednání komise zahájil dne 24. 8. 2017 p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání. Poté ostatní informoval o své účasti na zasedání KF FAČR dne 17. 8. 2017. Dále se členové SbKR zabývali zejména otázkami ohledně nadcházejícího semináře pro rozhodčí celostátních soutěží.


11.09.2017
Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2018
Komise futsalu FAČR (dále jen KF FAČR) vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA - kategorie žen pro rok 2018.


11.09.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 11. 9. 2017 jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Ing. Miloše Náprstka a p. Lukáše Vobeckého proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 31. 7. 2017, č. 178/1617, kterým byl každému z obou odvolatelů uložen trest peněžité pokuty ve výši 1.500, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí, ale pouze ve vztahu k oběma odvolatelům, zrušuje.


08.09.2017
Rozhodnutí Komise futsalu FAČR
Komise futsalu FAČR na svém zasedání dne 7.9.2017 rozhodla o výsledku utkání 1.kola 1.FUTSAL ligy AC Sparta Praha – SK Interobal Plzeň ze dne 5.9.2017, které bylo ve 38. minutě předčasně ukončeno za nerozhodného stavu 4:4.


08.09.2017
Adresář klubů 2.ligy
Adresář klubů 2.ligy "východ" 2017/2018


06.09.2017
Futsal - Rozhodnutí STK
Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.


05.09.2017
Změny v termínové listině
Přinášíme Vám přehled změn v termínové listině 1. FUTSAL ligy, obou druhých lig i soutěží juniorů, které se udály po termínu oficiálního vyhlášení termínové listiny.


04.09.2017
Počet členů Svazu futsalu k 31.8.2017
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.


03.09.2017
Zápis č. 21718 z jednání SubKD dne 25.-26.08.2017 Nymburk
Předseda podal informaci z projednání RMS a dalších záležitostí týkajících se DS a RO pro nadcházející soutěžní ročník nejvyšších futsalových soutěží z KF FAČR dne 17.8.2017. Tohoto jednání ze zúčastnili oba předsedové Subkomisí DS a RO.


25.08.2017
SFL - Propozice soutěže
Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 18.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny střední školy v České republice - "Středoškolskou futsalovou ligou". Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabídne SFL šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!


25.08.2017
Futsal bulletin - Oběžník FUTis 2017/06
Nová sezona je tady! Ročník 2017/2018 odstartuje prvního září, kdy se rozhoří boje v 1. FUTSAL lize. Důležité datum pro celý český futsal je také úterý 12. září. Česká futsalová reprezentace vyzve v Chomutově Srbsko.


25.08.2017
ŠkoFL 9 - Propozice soutěže
Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází se osmým ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny základní školy v České republice - "Školní futsalovou ligou 9". Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabídne ŠkoFL9 šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!


25.08.2017
ŠkoFL7 - Propozice soutěže
Fotbalová asociace ČR, Svaz futsalu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází se osmým ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny základní školy v České republice - "Školní futsalovou ligou 7". Pod hlavičkou "Fotbal ano - drogy ne!" nabídne ŠkoFL7 šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných ve fotbalové asociaci!


23.08.2017
futsal - Adresář klubů 1. FUTSAL ligy 2017/2018
Adresář klubů 1. FUTSAL ligy 2017/2018


23.08.2017
Adresář klubů 2.ligy
Adresář klubů 2.ligy "západ" 2017/2018


22.08.2017
Zápis č. 021718 z jednání SbKR dne 11. 8. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s návrhem smlouvy společnosti REFEREE TEAM s.r.o. na umístění reklamní plochy na dresy rozhodčích. Členové SbKR se k předloženému návrhu smlouvy vyjádřili a pověřili p. Hoňka, aby připomínky k návrhu smlouvy předal KF FAČR.


18.08.2017
Futsal - Rozhodnutí DK
Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu v sezóně 2016/17


18.08.2017
Zápis č. 11718 z jednání SubKD dne 15.08.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


17.08.2017
Zápis č.8/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 17.8.2017
KF projednala problematiku přípravy krizového rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017 v souvislosti s aktuální situací FAČR. KF se bude rozpočtem dále zabývat na svém následujícím zasedání.


02.08.2017
Zápis č. 011718 z jednání SbKR dne 26. 7. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR se závěry posledního zasedání KF FAČR, na kterém byl schválen jeho návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. Dále informoval o skutečnosti, že byl přizván na následující zasedání KF FAČR, které se bude konat 17.8.2017.


26.07.2017
Odborné komise a subkomise Komise futsalu FAČR
Odborné komise a subkomise Komise futsalu FAČR s mandátem od 13.7.2017


25.07.2017
Zápis č. 161617 z jednání SbKR dne 28. 6. 2017 v Praze
Pan Honěk seznámil členy SbKR s úkolem předložit KF FAČR do 10. 7. 2017 návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018. V této záležitosti p. Herzog konstatoval, že z pracovních a časových důvodů bohužel nemůže v činnosti člena SbKR dále pokračovat.


18.07.2017
ObKF E a JM KKF je připravena na novou sezonu 2017/2018
Divize E, Krajský přebor JM i Krajská soutěž JM znají své účastníky a termínovou listinu pro ročník 2017/2018


13.07.2017
Zápis č. 7/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 13.7.2017
KF vzala na vědomí žádost sekretáře p.Průši na člena KF p.Kolmana aby doložil svá tvrzení ze zasedání 15.6.2017 ve Velké Bíteši vůči p.Průšovi v cause převodu práv Benago Zruč n/S na Svarog Teplice, p. Průša byl vyzván, aby konkretizoval svoji žádost v písemné podobě.


20.06.2017
Zápis č. 151617 z jednání SbKR dne 7. 6. 2017 v Praze
Bezprostředně po zahájení navštívil jednání SbKR předseda KF FAČR p. Mestek, který informoval členy SbKR o aktuálním děním ve Svazu futsalu ČR i v Komisi futsalu FAČR.


18.06.2017
Slavia Sokol Vysočany je opět ženským futsalovým mistrem
V plzeňské hale na Lokomotivě vyvrcholilo v neděli dvoudenní Mistrovství České republiky žen. Titul získala posedmé v řadě Slavia Sokol Vysočany, která ve finále porazila Tequilky Team Stará Ves n. O.


15.06.2017
Zápis č.6/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 15.6.2017
KF vzala na vědomí informaci o přípravě změn v realizačních týmech reprezentací U-19 a U-21 s ohledem na zavedení ME v kategorii U-19 a ukládá předložit návrh na složení nových realizačních týmů, včetně případné změny u repre „A“.


09.06.2017
Jihočeské krajské kolo Poháru FAČR ve futsalu 2017
Výsledky jihočeského krajského kola Poháru FAČR ve futsalu 2017


08.06.2017
Futsal bulletin - Oběžník FUTis 2017/05
Momentálně není situace ve FAČR příznivá, přesto jedeme dál a snažíme se náš sport posouvat. V poslední části sezony 2016/17 nás čekají poslední čtyři velké akce.


07.06.2017
Rozhodnutí Komise futsalu
KF FAČR na základě podané žádosti klubů schvaluje převod práv klubu Benago Zruč nad Sázavou na klub Svarog FC Teplice ke dni 10.6.2017.


05.06.2017
Zápis č. 111617 z jednání SubKD dne 30.05.2017 Praha FAČR
Všechny projednané nedostatky SubKD projednala a do komplexního hodnocení započítala mínusové body dle původní tabulky bodování KHD. Od následující sezony jsou odsouhlaseny nové tabulky pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Nové bodování DS bude projednáno a bližší informace k novému bodování dostanou DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce.


02.06.2017
CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání CHANCE Futsal ligy v ročníku 2016/2017.


01.06.2017
Zápis č. 141617 z jednání SbKR dne 18. 5. 2017 v Praze
SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Vaňka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když v 50. minutě nesprávně udělil ČK domácímu hráči č. 28 za zmaření zjevné brankové příležitosti.


30.05.2017
NOMINACE: Reprezentace do 21 let zakončí sezonu soustředěním
Futsalová reprezentace do 21 let se v polovině června chystá do Kadaně, kde absolvuje závěrečné soustředění před letní přestávkou.


25.05.2017
Stanovisko DK k podnětu klubu FK ERA-PACK Chrudim ze dne 24.5.2017
DK SF ČR projednala podnět k zahájení disciplinárního řízení s hráčem Radimem Zárubou (SK Slavia Praha) a po shlédnutí videozáznamu druhého finálového utkání ze 22.5.2017 a po konzultaci se SubKR a na základě zprávy delegáta utkání, který uvedl, že hráč měl být ve 36.minutě napomenut žlutou kartou, se rozhodla uvedeného hráče dále netrestat.


25.05.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky, na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 5. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 21. 5. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání nepodmíněně za zmaření brankové příležitosti, po zvážení všech okolností rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


20.05.2017
Superpohár hraný mezi vítězi Divize F a Divize E vyhrála pořádající Baracuda Jakubčovice
Baracuda vrátila porážku z loňského ročníku a vyhrála Superpohár! O tuhle trofej se utkává vítěz Divize E a vítěz Divize F a odehrál se letos ve stejném složení, jako loni, pouze se prohodilo pořadatelství.


FUTis.fotbal.cz
systém členských příspěvků
Svazu futsalu ČR
Podklady pro registrační úsek
Přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky, společně s dokladem o platbě poplatku, zasílejte na registracefutsal@fotbal.cz

Puma ČESKÉ DRÁHY NONAC
Oficiální zprávy
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí DK

» Rozpis soutěží 2017/18
» Termínová listina 2017/18
» Změny v termínové listině
» Rozhodnutí STK
» Rozhodnutí OK
» Rozhodčí a delegáti
» Trenérské vzdělávání
» Listina trenérů
» Listina sportovních hal

» Evropské ligové soutěže
 

Oficiální dokumenty a směrnice - formát PDF, DOC nebo XLS
» Pravidla futsalu
» Zápis o utkání 1. FUTSAL ligy
» Zápis o utkání U19+U17
» Soupiska hráčů - 1. FUTSAL liga
» Soupiska hráčů - 2.liga Západ
» Soupiska hráčů - 2.liga Východ
» Vzor profesionální hráčské smlouvy

» Směrnice pro komunikaci s médii
» Směrnice pro TV a marketing
» Marketingové povinnosti klubů
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Etický kodex futsalu
» Hodnocení fair-play
» Směrnice pro výkon funkce delegáta
» Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
» Metodika vyplňování Zápisu o utkání
» Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů
» Bezhotovostní platební styk klubů s rozhodčími a delegáty
» Poplatky za změny v term.listině
» Manuál pro riziková utkání
» Tabulka termínů plnění základních povinností klubů
» Zdravotnický manuál UEFA
» Úrazové pojištění sportovců
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate