Futsal

reklama
Zemřel Pavel Návesník, dlouholetý činovník futsalu

Ve věku 70 let v pátek odpoledne zemřel bývalý futsalový rozhodčí, delegát a dlouholetý svazový funkcionář Pavel Návesník. Čest jeho památce!

16.02.2018
Futsal bulletin - Oběžník FUTis 2018/01
Dovolte nám, abychom vás pozvali na přípravné utkání české futsalové reprezentace proti Německu, které se odehraje v neděli v Plzni a v úterý v Drážďanech. Věřím, že nás podpoříte v posledních zápasech tohoto roku v obou halách a společně si tak užijeme závěr reprezentačního roku.


16.02.2018
Futsal - Zastavení závodní činnosti
Zastavení závodní činnosti celostátních soutěžích futsalu FIFA k 15.2.2018


15.02.2018
ŠkoFL7 - Divizní finále - chlapci


15.02.2018
ŠkoFL9 - Divizní finále - chlapci


15.02.2018
Do Konferenčního finále ŠkoFL postoupilo Znojmo (7) a Uherské Hradiště (9)
Divizní finále Východ ŠkoFL vyhráli za 7. třídy chlapci ze Znojma a za 9. třídy chlapci z Uherského Hradiště.


15.02.2018
Futsal - Rozhodnutí STK
Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.


14.02.2018
Divizní finále Východ SFL dívky vyhrálo Staré Město
Tak jako v minulých letech, se odehrálo Divizní finále SFL dívek v Rousínovské sportovní hale, ze kterého postoupily dívky ze Starého Města do Konferenčního finále Východ, které se odehraje v Rousínově dne 21.3.2018.


14.02.2018
SFL - Finále Divizí hoši


14.02.2018
SFL - Finále Divizí dívky


13.02.2018
SFL - Finále Konferencí dívky


13.02.2018
SFL - Finále Konferencí hoši


12.02.2018
Zápis č. 61718 z jednání SubKD dne 31.1.2018 Praha
Předseda informoval o postupu přípravy zimního semináře v Hotelu Sladovna - Černá Hora, který proběhne od pátku 16.02.2018 do soboty 17.02.2018. Všichni DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže obdrželi pozvánky. Na tomto zasedání SubKD byl projednán detailní program semináře.


09.02.2018
ŠkoFL7 - Finále Konferencí hoši


09.02.2018
ŠkoFL9 - Finále Konferencí hoši


08.02.2018
Zápis č. 111718 z jednání SbKR dne 25. 1. 2018 v Praze
SbKR rozhodla o konání semináře pro rozhodčí vybrané k řízení zápasů play off VARTA futsal ligy, který se bude konat dne 16. 3. 2018 v odpoledních hodinách v Praze. Vybraní rozhodčí obdrží pozvánku elektronickou poštou nejpozději do 28. 2. 2018.


06.02.2018
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Gardenline Litoměřice proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 2. 2018 jako odvolací orgán ve věci odvolání Gardenline Litoměřice, právně zastoupeného p. Mgr. Ladislavem Kudrnou, MBA – advokátem proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolateli uložen trest peněžité pokuty ve výši 40.000, -- Kč, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné potvrzuje.


02.02.2018
Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu veteránů
Komise futsalu FAČR vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2017/18 - kategorie veteráni nad 40 let.


02.02.2018
Pokračují ženské futsalové soutěže
Během následujícího víkendu můžeme opět sledovat ženské futsalové soutěže.


31.01.2018
Počet členů Svazu futsalu k 31.1.2018
Komise futsalu na svém prvním zasedání po Valné hromadě 2012 rozhodla o pravidelném zveřejňování počtu aktivních členů (se zaplaceným členským příspěvkem) za jednotlivé okresy.


30.01.2018
VARTA futsal liga - Ročník 2017/2018
Oficiální statistiky a sestavy týmů v odehraných utkání VARTA futsal ligy v ročníku 2017/2018.


30.01.2018
2.liga
Statistiky odehraných utkání ze východní části druhé nejvyšší futsalové soutěže pro ročník 2017/2018.


30.01.2018
2.liga
Statistiky odehraných utkání ze západní části druhé nejvyšší futsalové soutěže pro ročník 2017/2018.


30.01.2018
Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
Nejnovější informace o nasazení rozhodčích a delegátů na nejbližší kola VARTA futsal ligy a obou druhých lig, kontakty na členy subkomisí a Komuniké ze zasedání SbKR a SbKD.


26.01.2018
Superfinále ŠkoFL7 dívek vyhrála ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
Superfinále se uskutečnilo v pátek 19.1.2018 v Heřmanově Městci a poměrně jednoznačně titul získala ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice, čímž se přidala k úterním triumfu starších kolegyň.


26.01.2018
Superfinále ŠkoFL9 dívek vyhrála ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
Superfinále se uskutečnilo v úterý 16.1.2018 v Heřmanově Městci a titul získala ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice.


25.01.2018
Další kola ženských futsalových soutěží
Během následujícího víkendu je program ženských futsalových soutěží trochu chudší. Svoje turnaje mají na pořadu jen dvě soutěže.


19.01.2018
Zápis č. 101718 z jednání SbKR ve dnech 3. 1. 2018 v Praze a 7. 1. 2018
SbKR děkuje za podíl na realizaci jednotlivých zaměstnání zejména rozhodčím pp. Černému a Krestovi a za přípravu a realizaci zimního semináře p. Linhartovi.


17.01.2018
Třetí ročník veteránského mistrovství startuje. Obhájí Combix titul?
Mistrovství ČR ve futsalu FIFA 2017/18 v kategorii veteránů je znovu tady. Komise futsalu FAČR vyhlašuje již 3. ročník.


16.01.2018
Pokračují ženské futsalové soutěže, zahajuje Divize F
Během následujícího víkendu začíná další ženská futsalová soutěž. Bude odehrán první turnaj Divize F. Tato soutěž se hraje za účasti čtyř týmů ze dvou krajů (Moravskoslezský a Olomoucký).


11.01.2018
Pokračují ženské futsalové soutěže, zahajuje Divize D
Během následujícího víkendu začíná další ženská futsalová soutěž. Bude odehrán první turnaj Divize D. Tato soutěž se hraje za účasti tří týmů ze dvou krajů (Královéhradecký a Pardubický).


01.01.2018
SFL - Severní Čechy - divize D


28.12.2017
Zápis č. 091718 z jednání SbKR dne 13. 12. 2017 v Praze
SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 29. 11. – 12. 12. 2017 a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky.


22.12.2017
Futsal bulletin - Oběžník FUTis 2017/10
Dovolte nám, abychom vás pozvali na přípravné utkání české futsalové reprezentace proti Německu, které se odehraje v neděli v Plzni a v úterý v Drážďanech. Věřím, že nás podpoříte v posledních zápasech tohoto roku v obou halách a společně si tak užijeme závěr reprezentačního roku.


21.12.2017
Výsledky Poháru FAČR ve futsalu 2016/2017
Výsledky Poháru FAČR ve futsalu 2016/2017


19.12.2017
Zápis č. 51718 z jednání SubKD dne 12.12.2017 Praha
Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny včetně rozeslání potvrzených registračních průkazů DS a tištěné RMS 2017/18, nebyly však rozeslány smlouvy o výkonu činnosti DS.


15.12.2017
ŠkoFL9 - Dívky divize


15.12.2017
ŠkoFL9 - Severní Morava - divize F


15.12.2017
ŠkoFL9 - Východní Čechy - divize E


15.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Tomáše Fialky proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání konaném způsobem „per rollam“ dne 15. 12. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Tomáše Fialky, ID: 98030747 proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 29. 11. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti do dne 31. 12. 2017 nepodmíněně, a to za hrubé nesportovní chování, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu potvrzuje.


15.12.2017
Pokračuje ženská futsalová Divize A
Během tohoto víkendu pokračuje další ženská futsalová soutěž. Bude odehrán druhý turnaj Divize A. Tato soutěž se hraje za účasti pěti týmů ze tří krajů (Středočeský, Ústecký a Liberecký). První turnaj se odehrál v neděli 26.11. v Kadani.


15.12.2017
SFL - Praha - Divize A


12.12.2017
Zápis č. 081718 z jednání SbKR dne 29. 11. 2017 v Praze
SbKR schválila návrh pozvat na zimní seminář rozhodčích předsedy SbKR jednotlivých divizních futsalových soutěží s cílem představit jim práci SbKR KF FAČR a navázat užší spolupráci zejména při vzdělávání a přípravě rozhodčích v regionálních soutěžích.


10.12.2017
Informace o placení členských příspěvků na rok 2018
V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola v roce 2018 často hrají hned po Novém roce, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018 již v závěru roku 2017. Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12. včetně, budou započítány s platností do 31.12.2018.


09.12.2017
Rozhodnutí DK SF ČR o pukutě klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč
Disciplinární komise SF ČR ukládá pokutu klubu Gardenline Litoměřice ve výši 40.000,- Kč


08.12.2017
Změny v termínové listině
Přinášíme Vám přehled změn v termínové listině 1. FUTSAL ligy, obou druhých lig i soutěží juniorů, které se udály po termínu oficiálního vyhlášení termínové listiny.


06.12.2017
Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání Davida Friče proti rozhodnutí DK SF
Odvolací komise Svazu futsalu České republiky na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 5. 12. 2017 ve věci odvolání pana Davida Friče proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky ze dne 9. 11. 2017, kterým byla odvolateli zastavena závodní činnost do dne 25. 1. 2018 nepodmíněně, a to za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň včetně zákazu vstupu odvolatele na hráčskou lavici v jakékoliv funkci, po zvážení všech okolností jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí DK zrušuje a vydává se nové rozhodnutí.


01.12.2017
ŠkoFL7 - Jižní Morava - divize H


01.12.2017
ŠkoFL7 - Východní Čechy - divize E


01.12.2017
ŠkoFL7 - Severní Čechy - divize D


01.12.2017
ŠkoFL7 - Střední Čechy - divize B


FUTis.fotbal.cz
systém členských příspěvků
Svazu futsalu ČR
Podklady pro registrační úsek
Přihlášky k registraci i přestupní a hostovací lístky, společně s dokladem o platbě poplatku, zasílejte na registracefutsal@fotbal.cz

Puma ČESKÉ DRÁHY NONAC
Oficiální zprávy
» Pozastavení ZČ
» Rozhodnutí DK

» Rozpis soutěží 2017/18
» Termínová listina 2017/18
» Změny v termínové listině
» Rozhodnutí STK
» Rozhodnutí OK
» Rozhodčí a delegáti
» Trenérské vzdělávání
» Listina trenérů
» Listina sportovních hal

» Evropské ligové soutěže
 

Oficiální dokumenty a směrnice - formát PDF, DOC nebo XLS
» Pravidla futsalu
» Zápis o utkání VARTA futsal ligy
» Zápis o utkání U19+U17
» Soupiska hráčů - VARTA futsal liga
» Soupiska hráčů - 2.liga Západ
» Soupiska hráčů - 2.liga Východ
» Vzor profesionální hráčské smlouvy

» Směrnice pro komunikaci s médii
» Směrnice pro TV a marketing
» Sazebník pokut celost.soutěží
» Směrnice o střetu zájmů
» Etický kodex futsalu
» Hodnocení fair-play
» Směrnice pro výkon funkce delegáta
» Hodnocení rozhodčích ve futsalu FIFA
» Metodika vyplňování Zápisu o utkání
» Sazebník náhrad rozhodčích a delegátů
» Bezhotovostní platební styk klubů s rozhodčími a delegáty
» Poplatky za změny v term.listině
» Směrnice o působnosti trestů
» Manuál pro riziková utkání
» Tabulka termínů plnění základních povinností klubů
» Zdravotnický manuál UEFA
» Úrazové pojištění sportovců
» Směrnice pro nominace do reprezentace
 

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate