Futsal

reklama

Zápis č. 4/2011 z jednání RgSubK KF ČMFS

 

Přítomni:     Nepil Pavel, Ing. Chaloupka Jiří, Polák Zdeněk, Pelikán Martin
Omluveni:      Minář Martin

 

1)    Kontrola Zápisu č. 3/2011:

 • Splněné úkoly:
 • zařadit do kritérií pro určení výše dotace KKF z rozpočtu KF ČMFS aktivaci systému VSF jednotlivými ŘKD a KKF
 • řádně organizačně i obsahově zajistit jednání Aktivu předsedů ŘKD a KKF dne 1.10.2011 v Chrudimi
 • přiblížit problematiku výběru členských příspěvků, rozebrat chyby v této oblasti a znovu okomentovat směrnici „Metodika výběru členských příspěvků SF ČR“
 • prosazovat doplnění Stanov SF ČR článkem 10., týkajícího se statutem Řídících komisí divizí a související problematiky
 • Úkoly, které trvají:
 • vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ŘKD, KKF

Zodpovídá:   Nepil     Termín: průběžně

 

 

2)    Nový systém výběru členských příspěvků a zavedení registračního a informačního systému FUTis

KF FA ČR na svém posledním zasedání kladně vyhodnotila závěry řádného Aktivu předsedů ŘKD a KKF. Ten hlasoval o zavedení nového systému výběru členských příspěvků a systému FUTis takto (za účasti zástupců 13 KKF – více informací v zápise z aktivu ):

 • 10 KKF pro zavedení  obou navrhovaných inovací
 • 3 KKF proti zavedení (následně se zástupci dvou KKF vyjádřili v tom smyslu, že se rozhodnutí většiny podřídí, tomuto rozhodnutí se dle následného vyjádření podřídí i nezúčastněný zástupce Královohradecké KKF).

KF FA ČR následně na doporučení LPO FA ČR rozhodla o konání mimořádné Valné hromady SF ČR, které bude projednávat a schvalovat několik zásadních věcí, z regionálního pohledu to pak budou nové Stanovy SF ČR, ve kterých bude zakomponován nový systém členských příspěvků a statut Řídících komisí divizí. Na této mimořádné VH bude rovněž prezentována již dokončená verze registračního a informačního systému FUTis, včetně příslušného manuálu a prováděcího předpisu.

Mimořádná VH SF ČR se uskuteční pravděpodobně v březnu 2012, KKF na ní budou vysílat tři delegáty, jak je určí zasedání každé KKF. Manuál k zajišťování účasti delegátů KKF na mimořádné VH bude předsedům KKF včas rozeslán.

Pro informaci přehled výše členských příspěvků některých vybraných sportů:

DRUH SPORTU ČP POZNÁMKA
Sálový fotbal ČFSF    100,- Kč V porovnání s futsalem vyšší poplatky za přestupy, poplatek za vystavení ČP, poplatek za doplňování na soupisku atd.
Házená 250,- Kč dospělý 125,- Kč mládež
Volejbal 200,- Kč dospělý 100,- junioři
Basketbal 150,- Kč dospělý   50,- Kč mládež
Florbal 500,- Kč dospělý 200,- Kč za každou soupisku družstva

Úkoly:

 • spolupracovat při úpravách Manuálu pro registrační a informační systém FUTis
  Zodpovídá:
  všichni      Termín: 28.2.2012
 • spolupracovat při přípravě mimořádné Valné hromady SF ČR, především v souvislosti s regionální problematikou
  Zodpovídá:
  Nepil       Termín: 28.2.2012
 • dopracovat návrh Statutu ŘKD, který bude zakomponován do Stanov SF ČR (především účast delegátů Kraje Vysočina na VH ŘKD)
  Zodpovídá:
  všichni   Termín: 28.2.2012
 • připravit návrh kritérií, dle kterých budou jednotlivým KKF poskytnuty dotace v rámci nového systému výběru členských příspěvků
  Zodpovídá:
  všichni   Termín: 30.6.2012

 

3)    Rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS

Na základě schváleného rozpočtu KF FA ČR pro rok 2011 je určeno na dotace KKF  částka ve výši 210.000,- Kč, tedy průměrně 15.000,- Kč na jednu KKF. Dotace bude rozdělena dle schválené směrnice „Kritéria pro rozdělování dotací KKF z rozpočtu KF FA ČR“.  Členové komise projednali způsob rozdělení dotace na jednotlivé KKF, s tím, že konkrétní návrh dělení rozešle všem členům ke schválení předseda p. P. Nepil, výpočty na základě schválených výší procent v jednotlivých kritériích provede p. M. Pelikán. Počet oddílů za jednotlivé kraje dodá na základě odvodu ČP Ing. J. Chaloupka.

Úkoly:

 • na základě schválené směrnice připravit konkrétní návrh rozdělení dotací jednotlivým KKF z dotace KF FA ČR na rok 2011
  Zodpovídá:
  Nepil     Termín: 31.12.2011
 • na základě dodaných podkladů a dle určené výše procent v jednotlivých kritériích spočítat celkovou výši dotace jednotlivým KKF, po dodání počtu celků v jednotlivých krajích zabudovat do dělení dotace i tento faktor
  Zodpovídá:
  Pelikán   Termín: 31.1.2012, resp. 28.2.2012
 • na základě odvodu členských příspěvků za rok 2011 dodat seznam počtu klubů za jednotlivé kraje M. Pelikánovi k finalizaci výpočtu dotací jednotlivým KKF
  Zodpovídá:
  Chaloupka   Termín: 10.2.2012

 

4)    Výběr  členských příspěvků za rok 2011

Komise projednala způsob výběru členských příspěvků za rok 2011, který proběhne v souladu se schválenou směrnicí „Metodika výběru členských příspěvků SF ČR“. Komise uložila p. Chaloupkovi zajistit informování všech zainteresovaných, kontrolou průběhu výběru ČP, řešením nedostatků v průběhu výběru ČP a přípravou závěrečné zprávy o výběru ČP za rok 2011.         

 

Úkoly:

 • informovat předsedy KKF o způsobu výběru ČP za rok 2011, současně jim zaslat platnou metodiku a další materiály, vztahující se k výběru ČP
  Zodpovídá:
  Chaloupka  Termín: 10.12.2011
 • zajišťovat výběr ČP, kontrolovat jeho průběh, odstraňovat nedostatky
  Zodpovídá:
  Chaloupka, Průša  Termín: 10.2.2012
 • vypracovat celkovou zprávu o průběhu výběru ČP za rok 2011
  Zodpovídá
  : Chaloupka    Termín: 28.2.2012

 

 

5)    Regionální problematika

Komise se zabývala řešením regionální problematiky, s těmito závěry:

 • po mimořádné VH budou osloveni předsedové KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky, především jednání o začlenění dalších druhů menších forem fotbalu do struktury SF ČR
 • komise zahájí první etapu optimalizace divizí před sezónou 2012-13

 

Úkoly:

 • oslovit předsedy KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky
  Zodpovídá:
  Nepil     Termín: 30.4.2012
 • připravit první etapu optimalizace divizí
  Zodpovídá:
  komise     Termín: 30.4.2012

 

6)     Ostatní

 • Náhrada nákladů a odměny pro členy regionální subkomise:
  Předseda seznámil členy komise s výší náhrad nákladů spojených s činností v komisi a výší odměn za činnost v komisi za rok 2011, souhrnné částky budou členům komise zaslány na jejich účty.
  Úkoly:
  • zaslat čísla účtů z důvodu rozeslání náhrad a odměn za činnost v komisi 
    Zodpovídá: členové komise   Termín: 15.12.2012
 • Organizační směrnice pro činnost klubů ve SF ČR
  Úkoly:
  • zajistit zveřejnění směrnice na oficiálním webu www.fotbal.cz
   Zodpovídá:
   Nepil    Termín: 15.12.2012
 • Metodický pokyn SubKR KF FA ČR č. 1/2011-12 o povinnosti rozhodčích z listiny nejvyšších soutěží rozhodovat stanovený počet utkání na regionální úrovni
  Úkoly:
  • zajistit zveřejnění směrnice na oficiálním webu www.fotbal.cz
   Zodpovídá:
   Nepil    Termín: 15.12.2012

 

ČERPÁNÍ:

Rok 2011

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK  …..   80.000,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 1  …..  3.520,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 2   …..  4.008,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 3  …..  2.240,- Kč

Zasedání RegSubK č. 4 ….. 3.240,- Kč

 

Účast členů RgSubK na regionálních akcích …..  3.160,- Kč

Mimořádný aktiv předsedů ŘKD a KKF ….. 17.746,- Kč

Aktiv předsedů ŘKD a KKF …..  21.000,- Kč

Celkem ….. 54.914,- Kč

Zůstatek ….. 25.086,- Kč

Zapsal:    Pavel Nepil, předseda RegSubK KF ČMFS


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate