Futsal

reklama

Zápis č. 1/2012 z jednání RgSubK KF ČMFS

Přítomni: Nepil Pavel, Ing. Chaloupka Jiří, Polák Zdeněk, Pelikán Martin, Minář Martin

Omluveni: ---

Program:

1) Kontrola Zápisu č. 4/2011:

Splněné úkoly:

 • spolupracovat při úpravách Manuálu pro registrační a informační systém FUTis
 • spolupracovat při přípravě mimořádné Valné hromady SF FA ČR, především v souvislosti s regionální problematikou
 • dopracovat návrh Statutu ŘKD, který bude zakomponován do Stanov SF FA ČR (především účast delegátů Kraje Vysočina na VH ŘKD)
 • na základě schválené směrnice připravit konkrétní návrh rozdělení dotací jednotlivým KKF z dotace KF FA ČR na rok 2011
 • informovat předsedy KKF o způsobu výběru ČP za rok 2011, současně jim zaslat platnou metodiku a další materiály, vztahující se k výběru ČP
 • zajišťovat výběr ČP, kontrolovat jeho průběh, odstraňovat nedostatky
 • vypracovat celkovou zprávu o průběhu výběru ČP za rok 2011
 • zajistit zveřejnění Organizační směrnice pro činnost klubů ve SF FA ČR na oficiálním webu www.fotbal.cz
 • zajistit zveřejnění Metodický pokyn SubKR KF FA ČR č. 1/2011-12 o povinnosti rozhodčích z listiny nejvyšších soutěží rozhodovat stanovený počet utkání na regionální úrovni na oficiálním webu www.fotbal.cz

Úkoly, které trvají:

 • vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ŘKD, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ŘKD, KKF

  Zodpovídá: Nepil Termín: průběžně

2) Mimořádná Valná hromada Svazu futsalu FAČR

Mimořádná VH SF FAČR (dále jen MVH) se uskuteční v sobotu 24. 3. 2012 od 10 hodin v Presscentru v sídle FAČR v Praze, Diskařská ulice.

Program jednání bude především obsahovat:

 • Volbu 3. místopředsedy KF FAČR a předsedy Grémia týmů 1. CL
 • Schválení návrhu nových Stanov SF FAČR, a v nich hlavně:
 • nový systém výběru členských příspěvků (člen/rok)
 • výši členských příspěvků na rok 2012.

Komise projednala připravenost jednotlivých KKF v souvislosti s účastí na MVH, v tomto ohledu konstatovala možné problémy s účastí zástupců Královéhradecké a Plzeňské KKF.

Komise dále rozhodla o vytvoření jednotného formuláře, který bude rozeslán předsedům KKF, kteří jeho prostřednictvím oznámí sekretariátu KF FAČR delegáty MVH za jednotlivé KKF a způsob rozhodnutí o jejich delegatuře.

Komise dále schválila návrh Stanov SF FAČR, jak bude předložen k odsouhlasení MVH. Důraz byl dán především na ty části stanov, které se týkají regionálního futsalu.

Úkoly:

 • vytvořit a rozeslat všem předsedům KKF jednotný formulář, související s nominací delegátů na MVH
  Zodpovídá: Nepil Termín: 8.3.2012

3) Rozdělení dotací KKF z rozpočtu KF ČMFS

Členové komise vzali na vědomí informaci, že dotace z rozpočtu KF FAČR za rok 2011 jednotlivým KKF byla rozeslána dle schváleného klíče na příslušné Krajské fotbalové svazy, a to v prosinci 2011. Zároveň byl na KFS adresován informační dopis, s identifikací osob, které mohou s dotací disponovat. Dle informace sekretariátu KF FAČR však stejný dopis byl na adresu předsedů KKF odeslán až počátkem března 2012. Finanční dotaci z rozpočtu KF FAČR tak mohou oprávněné osoby v současnosti již čerpat.

Členové komise diskutovali o nutnosti zjednodušit kritéria, dle kterých je dotace jednotlivým KKF poskytována, a to s ohledem na případné schválení nového systému výběru členských příspěvků na MVH.

Úkoly:

 • zjišťovat a řešit případné problémy, spojené s čerpání dotace jednotlivými KKF
  Zodpovídá: Nepil Termín: 31.3.2012
 • připravit návrh kritérií, dle kterých budou jednotlivým KKF poskytnuty dotace v rámci nového systému výběru členských příspěvků
  Zodpovídá: všichni Termín: 30.6.2012

4) Výběr členských příspěvků za rok 2011

Komise vzala na vědomí zprávu Ing. Chaloupky o výběru ČP za rok 2011, kde byly evidovány závažné problémy v této oblasti u Královéhradeckého kraje, Plzeňský kraj pak ČP vůbec neodvedl. Další menší nedostatky byly jednotlivými předsedy KKF ve spolupráci s Ing. Chaloupkou v řádných termínech vyřešeny.

Úkoly:

 • rozeslat předsedům KKF zprávu o výběru ČP, předložit ji k projednání KF FAČR
  Zodpovídá: Nepil Termín: 8.3.2012
 • projednat s Plzeňským krajem vrácení dotace z rozpočtu KF FAČR za rok 2011 z důvodu neodvedení ČP
  Zodpovídá: Nepil Termín: 31.3.2012

5) Regionální problematika

Komise se zabývala řešením regionální problematiky, s těmito závěry:

 • po mimořádné VH a následně po Aktivu předsedů KKF budou osloveni předsedové KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky, především jednání o začlenění dalších druhů menších forem fotbalu do struktury SF FA ČR
 • po MVH bude nutno řešit činnost futsalu FIFA v regionech, které nepřistoupí na nový systém výběru ČP
 • komise zahájí první etapu optimalizace divizí před sezónou 2012-13

Úkoly:

 • oslovit předsedy KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky
  Zodpovídá: Nepil Termín: 30.4.2012
 • připravit první etapu optimalizace divizí
  Zodpovídá: komise Termín: 30.6.2012
 • zahájit jednání za účelem řešení činnosti futsalu FIFA v regionech, které nepřistoupí na nový systém výběru ČP
  Zodpovídá: komise Termín: 30.4.2012

6) Aktiv předsedů KKF

Komise rozhodla o uspořádání pravidelného Aktivu předsedů KKF. V návrhu je uspořádat aktiv v sobotu 23. června 2012 v Šumperku při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

Návrh programu:

 • info z celostátních soutěží, příprava nového soutěžního ročníku, reprezentace
 • důkladné vysvětlení nového systému výběru ČP, registrační systém, informační systém, členské karty
 • návrh kritérií pro rozdělení dotací jednotlivým KKF z nového systému výběru ČP
 • finanční zdroje pro regionální futsal, možnosti (ČSTV, akce Sportuj s námi, obecní rozpočty, granty atd.)
 • vyhodnocení uplynulé sezóny, příprava nového soutěžního ročníku
 • regionální problematika.

Podrobnou organizací aktivu se bude zabývat následující zasedání komise.

7) Ostatní

Náhrada nákladů a odměny pro členy regionální subkomise:

Náhrada nákladů spojených s činností v komisi a odměny za činnost v komisi za rok 2011 byly poukázány členům komise na účty v prosinci 2011.

Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen se uskuteční v sobotu 23. června 2012 v Šumperku

Členové komise vzali na vědomí iniciativu pp. Herzoga, Nepila, Hanzlíka a Milnera v oblasti ženského futsalu, jejich materiál bude projednávat KF FAČR na svém mimořádném zasedání 29.3.2012.

ČERPÁNÍ:

Rok 2012

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK … 80.000,- Kč

Zasedání RegSubK č. 1 … 3.480,- Kč

Celkem … 3.480,- Kč

Zůstatek … 76.520,- Kč


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate