FAČR


reklama

Zápis č.4/2012 ze zasedání Komise futsalu FAČR 21.4.2012

Místo jednání: Praha, zasedací místnost sekretariátu FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Klier, Nepil, Kolman, Polák, Vich, Průša

Omluveni: Czene

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: p.Fousek

Přizváni: pp.Svoboda, Byžovský, Lobo, Neumann

Jednání bylo zahájeno v 9:45 hod a ukončeno ve 13:15 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

KF FAČR schválila finální podobu zápisu ze zasedání 23.3.2012.

KF ukládá : zveřejnit zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 24.4.2012. Odpovídá: p.Průša

 

Termín následujícího zasedání KF je sobota 26.5. v Praze. Další zasedání KF proběhne po jednání Grémia klubů Chance Futsal ligy 9.6.2012.

 

KF FAČR vyhodnotila plnění úkolů po spuštění projektu „Futis“ včetně výběru členských příspěvků v termínu, který byl Valnou hromadou stanoven na 1.4.2012. KF vzala na vědomí informace o aktuálním počtu vydaných členských karet, o tvorbě a průběžné aktualizaci internetových stránek Futis.fotbal.cz.

KF ukládá:

- koordinovat proces řízení projektu a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

KF vyhodnotila závěry z mimořádné Valné hromady Svazu futsalu FAČR, která se konala 24.3.2012 v Praze. Předseda KF p.Mestek formálně přivítal nového 3.místopředsedu SF ČR p.Milana Vicha, který doposud působil v KF jako pověřený zástupce klubů Chance Futsal ligy.

 

KF vzala na vědomí závěry VH, která mj. schválila Novelizaci výběru členských příspěvků a spuštění systému FUTis. Svojí činnost v souladu se závěry KF a VH zahájil p.Havlík, Futis manažer SF ČR s nástupem do funkce k 1.4.2012.

 

KF vzala na vědomí úvodní informaci o zahájení přípravy novelizace Souboru předpisů k 30.6.2012, kterou prezentovali členové pracovní skupiny ve složení pp.Mestek, Svoboda, Průša, Nepil. Další termín schůzky pracovní skupiny je 24.4.

 

KF projednala návrh p.Nepila na řešení problematiky registrace zahraničních hráčů s ohledem na velké množství takovýchto požadavků ze strany klubů a hráčů regionální úrovně.

KF ukládá:

- zveřejnit kompletní informace a formuláře k zajištění záznamu v registru FAČR pro zahraniční hráče futsalu

Odpovídají: pp.Nepil, Průša – Termín: 30.6.2012

 

KF vyhodnotila barážové dvojutkání se Slovinskem o postup na MS (11.4.2012 v hale Podvinný Mlýn v Praze). Stanovené cíle byly naplněny jak po sportovní, tak i organizační stránce. Třetí účast na MS v řadě je velkým úspěchem celého českého futsalu.

KF schválila návrh na úpravu protokolu rozdělování vstupenek na vrcholné akce české reprezentace.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 30.7.2012

 

KF diskutovala problematiku propagace a návštěvnosti domácích repre utkání. KF ukládá detailně zakomponovat propagaci do výběrových řízení před domácími utkáními KV ME 2013.

Odpovídá: MM + PR futsalu – Termín: 30.9.2012

 

 

2)   Reprezentace

 

KF vzala na vědomí zprávu trenéra reprezentace p.Neumanna o baráži MS.

KF vzala na vědomí zprávu o přípravě MS akademiků futsalu (soustředění 22.-24.6.12 v Břvi, srpen MS v Portugalsku).

 

KF schválila program reprezentace ČR do 21 let (nově zařazena 2 utkání s výběry regionů Německa v říjnu + účast na obnoveném turnaji reprezentací do 21 let v Petrohradu – prosinec 2012)

 

Reprezentace do 19 let uskuteční tréninkový kemp v Nymburku, kde budou sehrána přípravná utkání s celky klubů z regionu.

 

KF ukládá:

- předložit kompletní plán  reprezentací futsalu na 2012/2013

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 26.5.2012

 

KF vzala na vědomí zprávu p.Mesteka o programu reprezentace plážového fotbalu. Vrcholem přípravného cyklu bude MS v plážovém fotbalu 2012 na Tahiti.

 

 

3) Média a marketing

 

KF vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu a průběžném hodnocení projektu centrálního marketingu ročníku 2011/12.

KF ukládá: Předložit zprávu o marketingu a výsledném hospodaření v marketingu celostátních soutěží za sezónu 2011/2012.

Odpovídá: pp.Mestek, Průša. Termín: 26.5.2012

 

KF vzala na vědomí informaci o závěrech z dalších jednáních s generálním partnerem ligy společností Chance o pokračování spolupráce pro další soutěžní ročník.

 

KF vzala na vědomí informaci o plnění plánu TV přenosů z Chance Futsal ligy a pozitivně vyhodnotila způsob realizace výběru TV utkání z utkání čtvrtfinále play-off (7.4. i 20.4.). KF potvrdila platnost principů zajištění termínových požadavků ČT i dalších podmínek (povrch apod.) pro finále play-off Chance Futsal ligy 16.-27.5.

 

KF vzala na vědomí zprávu o stavu plnění projektu prezentačního materiálu o českém fustalu formou Flash disku, který nemohl být z důvodu nekompletních podkladů prezentován při Grémiu klubů Chance Futsal ligy 21.3.

KF ukládá: Připravit konečnou verzi této prezentace při Grémiu klubů Chance Futsal ligy.

Odpovídá: p.Klier, Termín: 9.6.2012

 

KF vyhodnotila předložené podklady, které zaslali dle stanovených podmínek v rámci vyhlášeného výběrového řízení zájemci o post marketingového manažera KF, resp. PR manažera KF.

KF provedla výběr uchazečů pro 2.kolo výběrového řízení (pátek 11.5.v Praze), ve kterém budou osobně prezentovat svoji představu o činnosti na poli marketingu a PR. Následně KF na zasedání 26.5. určí manažery futsalu, kteří zahájí svojí činnost od 1.6.2012.

KF ukládá vyhlásit závěry z 1.kola výběrového řízení a organizačně zajistit další fázi tohoto řízení.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 11.5., resp.26.5.2012

 

KF ukládá předložit návrh inovace futsalových anket za rok 2012.

Odpovídá: p.Klier – Termín: 30.7.2012

 

 

4) Vrcholový futsal

 

KF projednala informace o průběhu celostátních soutěží futsalu, především o zajištění play-off Chance Futsal ligy i 2.lig. KF konstatovala, že neúčast klubů 2.ligy východ z předních míst tabulky po základní části soutěže výrazně narušila smysluplnost play-off ve 2.lize futsalu. Možnou změnou modelu 2.ligy se bude KF zabývat při svém následujícím zasedání.

 

KF ukládá přepracovat videosestřih k výkladu pravidel futsalu FIFA a doplnit jej o další ukázky včetně rozboru situací. Připravit tento materiál k prezentaci na webu a následně jej znovu představit na Grémiu klubů před následující sezónou (mmj. výklad „skluzu“).

Odpovídá: p.Lobo – Termín: 9.6.2012

 

KF vyhodnotila průběžnou zprávu o celkových nákladech na odměny a náhrady na cestovné rozhodčích a delegátů za první polovinu celostátních lig v porovnání s předcházejícím soutěžním ročníkem, kterou vypracoval sekretariát KF ve spolupráci se Subkomisí delegátů. Náklady byly oproti předchozím ročníkům částečně navýšeny, především však z důvodu změny regionálního obsazení ve 2.ligách.

KF ukládá předložit průběžnou zprávu o celkových nákladech na odměny a náhrady na cestovné rozhodčích a delegátů Chance Futsal ligy s návrhem řešení způsobu dorovnání dlužných částek, resp.přeplatků v systému záloh na odměny rozhodčích a delegátů.

Odpovídá: p.Lobo, Termín: 26.5.2012

 

KF ukládá:

Projednat možnost výraznějších slev pro kluby 2.lig futsalu od partnera Chance Futsal ligy společnosti HH Sportif (míče Select). Odpovídá: p.Kolman – Termín: 26.5.2012

 

KF projednala upravený návrh termínové listiny futsalu 2012/13 dle připomínek z jednání Grémia klubů 21.3. KF ukládá zapracovat připomínky členů KF a schválené úpravy a znovu předložit k projednání KF.

Odpovídá: pp.Průša, Vich, Termín: 26.5.2012

 

KF rozhodla o dalším postupu při organizaci utkání 2.juniorské ligy futsalu a vyhlásila povinnost klubů Chance Futsal ligy SK Kladno a Andy Liberec uspořádat v období 1.5.-30.5.2012 v rozsahu dvou turnajů v Liberci, resp. Kladně vzájemná utkání juniorských týmů o postup do 1.juniorské ligy. V případě, že některý z týmů do 23.4.nesplní stanovené kroky pro zajištění účasti v soutěži (termíny, soupisky), bude diskvalifikován a předán k řešení DK.

Odpovídá: pp.Průša, Chyba – Termín: 23.4., resp.30.5.2012

 

KF ukládá:

Předložit dílčí, případně finální vyúčtování celostátních soutěží a přehled neuhrazených částek klubů CL (pokuty, zálohy).

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – Termín: 26.5.2012

 

KF schválila znění oficiálních dopisů KF k zajištění účasti v celostátních ligách futsalu pro ročník 2012/13. Termín pro potvrzení účasti v 1.a 2.lize byl stanoven takto:

Chance Futsal liga – zájem o účast – do 15.5., přihláška – do 7.6., startovné – do 9.6.

2.liga – zájem o účast – do 15.5., potvrzení účasti – do 22.5., startovné – do 31.5.

 

KF diskutovala návrh na změnu principu sestupů a postupů v celostátním futsalu (baráž, apod.).

KF ukládá:

Předložit návrh na nový model sestupů a postupů v celostátních ligách futsalu.

Odpovídají: pp.Vich, Kolman – Termín: 26.5.2012

 

 

5) Rozhodčí a delegáti

 

KF projednala návrh na sloučení Subkomisí rozhodčích a delegátů pro sezónu 2012/13 a po obsáhlé diskusi rozhodla o zachování stávajícího systému řízení.

Odpovídá: pp.Lobo, Bydžovský, resp.KF – Termín: průběžně

 

V souvislosti s řešením nedostatků a podnětů na plnění povinnosti zasílat včas zálohy na odměny rozhodčích a delegátů ze strany klubů CL bude přizván na jednání KF předseda DK p.Příhoda.

Odpovídá: p.Mestek, Příhoda – Termín: 26.5.

 

 

6) Trenérství

 

KF projednala návrh inovace systému trenérského vzdělávání v ČR. KF schválila návrh koncepce trenérského vzdělávání a ukládá realizovat.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann, Průša – Termín: průběžně

 

 

7) Ekonomika

 

KF opět diskutovala návrh Rozpočtu SF ČR na rok 2012. Rozpočet bude dále projednáván při následujícím zasedání KF.

Odpovídá: p.Mestek, resp.členové KF – termín: 26.5.2012

 

 

8) Regionální futsal

KF schválila p.Nepilem předložený Metodický pokyn pro výběr členských příspěvků a ukládá rozeslat ho na všechny KKF a OkKFS.

Odpovídá: pp.Nepil, Průša – Termín: 26.5.2012

 

KF ukládá organizačně zabezpečit jednání v regionech, ve kterých není akceptován přechod na systém Futis.

Odpovídají: pp.Nepil, Mestek – Termín: 30.6.2012

 

 

9) Různé

 

Člen ORK p.Svoboda informoval členy KF o činnosti ORK v této sezóně.

 

KF ukládá připravit příp.návrhy na změny v obsazení Subkomisí KF KAČR pro sezónu 2012/13.

Odpovídají: členové KF FAČR – Termín: 26.5.12, resp.9.6.12

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate