Futsal

reklama

Zápis č. 3/2012 z jednání RgSubK KF FAČR

Přítomni:    Minář Martin, Nepil Pavel,  Pelikán Martin, Polák Zdeněk

Omluveni:    Ing. Chaloupka Jiří

 

Program:

 

1)  Kontrola Zápisu č. 2/2012:

·      Splněné úkoly:

-    Informační dopis určený ObKF, KKF a OkKF, který podrobně vysvětlí MVH schválené změny v registračním systému a systému výběru ČP i s uvedením odkazů na příslušné internetové stránky. Přílohou informačního dopisu bude vzorový návrh „Rozpisu mistrovských soutěží“ regionální úrovně a manuál, nazvaný „Nový systém členských příspěvků SF ČR – přínos pro celek a jednotlivce.“

-    Předložit návrh o kontrole plnění závěrů MVH zasedání KF FAČR.

-    Vypracovat interní směrnici o kontrole plnění závěrů MVH ze strany RegSubK.

-    Vyzvat regiony, které se rozhodly vzdát se členství ve SF ČR, aby toto rozhodnutí učinily písemně.

-    Zajistit návrat razítek Plzeňské a Královéhradecké KKF.

  

·      Úkoly, které trvají:

-    vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF

Zodpovídá:  Nepil            Termín: průběžně

-    Vést informační kampaň v souvislosti se zavedením nového registračního systému FUTis a nového systému výběru členských příspěvků v rámci svých regionů, příp. na vyžádání i v dalších oblastech, a to formou osobní účasti na jednáních řídících orgánů.

Zodpovídá: členové RegSubK          Termín: průběžně  

-       Mediální kampaň ve výše uvedené záležitosti na oficiální internetové stránce SF ČR www.fotbal.cz a zpravodajském serveru www.efutsal.cz (články, rozhovory, analýzy atd.)

Zodpovídá: Nepil, Průša, Klier         Termín: průběžně  

-    Komise dále navrhuje v případě písemného odstoupení od členství ve SF ČR ze strany konkrétních regionů  a nesplnění základní členské povinnosti – uhrazení členských poplatků – vyřadit z registračního systému všechny týmy a hráče tohoto regionu.

Komise dále navrhuje KF FAČR řešit postup v případě ohlášení zrušení činnosti oddílu ze strany příslušného řídícího orgánu – jeho vyřazení ze systému FUTis.

Zodpovídá: Nepil           Termín: průběžně

 

 

2)  Aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR       

 

Účastníci jednání potvrdili základní informace o konání Aktivu předsedů:

Termín a místo konání:   Sobota  23. června 2012  od  10  do  cca  16 hodin,  hotel Sport 

       (Žerotínova 59, 787 01 Šumperk)

Pořadatel:     Regionální subkomise KF FAČR, Olomoucká KKF 

Účastníci jednání rozhodli o přesném znění pozvánky, organizačním zajištění aktivu a schválili návrh jeho programu.

Úkol:

-    připravit finální verzi pozvánky na aktiv, předat ji ke kontrole sekretariátu SF ČR a následně ji rozeslat všem předsedům ObKF, KKF a OkKF

 Zodpovídá: Nepil              Termín: 27.5.2012

 

Organizační zabezpečení Aktivu předsedů ObKF, KKF a OkKF

  

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

Salonek pro cca 50 účastníků aktivu

Sebök

Zajištěno

Průběžné občerstvení (káva, nápoje)

Sebök

23.6.12

Oběd (polévka, hl. chod, moučník)

Sebök

Zajištěno

DVD prezentace FUTis, čl. příspěvky

Nepil, Průša

23.6.12

DVD prezentace změn pravidel

Průša

23.6.12

V.I.P. vstup na finálový turnaj M ČR žen

Sebök

23.6.12

Volný vstup do Aquaparku Šumperk

Sebök

23.6.12

Večerní raut v areálu hotelu Sport

Sebök

23.6.12

Poznávací výlet v neděli 24.6.12

Sebök

23.6.12

 

 Návrh programu Aktivu předsedů ObKF, KKF, OkKF

 

ČAS

BOD JEDNÁNÍ

ZODPOVÍDÁ

09.30

Prezence

Nepilová

10.00

Přivítání, úvodní a organizační info

Nepil

10.05

Vystoupení předsedy KF FAČR:

 • reprezentace „A“, vyhodnocení ME, kvalifikace o MS, příprava na MS, program utkání
 • reprezentace U-21, U-19 – program utkání, akce
 • reprezentace žen (obnovení, turnaj 12/12)
 • Chance futsal liga, 2. ligy, Pohár FAČR  2011/12 – vyhodnocení, příprava nového ročníku
 • juniorské soutěže (1. liga U-15, U-18, SFL, ŠFL)
 • sponzoři SF ČR
 •  FUTis, PR, Marketing manažer

Mestek

10.30

Nový systém výběru ČP, registrační systém FUTis:

 • Manuál RegSubK – Přehled zisků a ztrát
 •  důvody k zavedení nového systému výběru ČP
 • prezentace registračního systému FUTis a nového způsobu výběru ČP, vysvětlení všech souvisejících náležitostí, zodpovězení dotazů, řešení problémů
 • kontrola výběru ČP, viz. Metodický pokyn č. 1 RegSubK
 •  správa účtu ČP, základní rozdělení dle Manuálu ČP
 •  návrh kritérií pro rozdělení dotace z ČP regionům, návrh způsobu distribuce mezi regionálními řídícími komisemi
 • členská karta, způsob čerpání bonusů, další možnosti (partneři SF ČR, slevy na utkání ČR, 1. Cl atd.)
 • regionální slevy - možnosti

 

 

Nepil

Mestek

Havlík

 

 

Chaloupka

Mestek

Pelikán

 

Mestek

 

Nepil

12.30

Oběd

 

13.15

Pravidla – výklad změn, videoprojekce

Lobo, Hora

13.35

Změny v Souboru předpisů SF ČR (v souvislosti s FUTis, ČP):

 • Soutěžní řád (navíc kategorie mužů a žen)
 • Registrační řád
 • Přestupní řád
 • Organizační směrnice pro činnost klubů
 • soupiska

Průša

14.10

Regionální problematika:

 • organizační zabezpečení regionálních VH (v souladu se Stanovami SF ČR, čl. 8, zaslání vzorových dokumentů – informačního dopisu, Jednacího a Volebního řádu, povinnost nahlašování termínů a zasílání usnesení VH sekretariátu SF ČR a předsedovi RegSubK
 • vzorový Rozpis mistrovských soutěží regionální úrovně, před. čl. 11 – 13
 • činnost Matriční subkomise KF FAČR (způsob zaregistrování nových týmů – žádosti atd., důraz na pozitivní názvy celků)
 • financování regionálního futsalu (ČSTV – novela zákona o loteriích, akce Sportuj s námi, rozpočty měst a obcí atd.)
 • informace o jednáních na úrovni regionů, které se nezapojily do SF ČR (Plzeň, HK)
 • R.I.S. – aktualizace, termíny zasílání, důraz na složení a kontakty ObKF a KKF
 • optimalizace divizí od sezóny 13/14, základní kritéria (12 účastníků, haly, jednozápasy, 2x20 čistého)
 • stanovení konkrétních názvů ObKF (návrh A až F) – výroba nových razítek
 • způsoby motivace celků k postupům do vyšších soutěží
 • nabídka spolupráce při řešení problematiky regionálního futsalu – vnitřní (zavedení FUTis, ČP, organizace soutěží), vnější (vůči jiným formám fotbalu s menším počtem hráčů)
 • info o regionálních soutěžích (divize, KP) 2011/12 a přípravě nového ročníku (počet účastníků, kvalita organizace, postupující, problematika rozhodčích atd. každý předseda max. 5 minut)

 

Nepil

 

 

 

 

 

 

 

Průša

15.30

Diskuse, proplácení CP, ukončení

Nepil

16.00

Návštěva Aquacentra Šumperk

 

17.30

Sledování finálové části Mistrovství ČR ve futsale žen

 

19.00

Společenský raut v areálu hotelu Sport

 

 

 

Úkol:

-    Oslovit předsedy KKF s nabídkou spolupráce při řešení regionální problematiky na aktivu předsedů.

Zodpovídá: Nepil              Termín: 23.6.2012

 

 

3)  Registrační systém FUTis, nový systém výběru členských příspěvků

 

Členové komise podali zprávu o názorové hladině na zavedení nového systému výběru ČP a nového registračního systému FUTis v jednotlivých regionech:

Divize „A“ – bez problémů, info Nepil na základě účasti na vyhlášení výsledků divize „A“

Divize „B“ – bez problémů, info Nepil na základě telefonátu předsedy ObKF M. Průchy

Divize „C“ – bez problémů, dle informace předsedy ObKF J. Novotného

Divize „D“ – bez problémů, info Nepil na základě účasti na vyhlášení výsledků divize „D“

Divize „E“ – bez problémů, dle informace předsedy ObKF Zd. Poláka

Divize „F“ – s mírnými problémy, ale zapojí se, dle informace člena ObKF M. Pelikána

 

Praha – bez problémů, dle informace předsedy PSF A. Herzoga

Středočeský kraj – bez problémů, info Nepil na základě účasti na vyhlášení výsledků Stč.KP

Ústecký kraj – bez problémů, dle informace předsedy KKF J. Hanzlíka

Liberecký kraj – bez problémů, info Nepil na základě účasti na VH Libereckého kraje

Jihočeský kraj – bez problémů, dle informace předsedy KKF M. Průchy

Plzeňský kraj – zrušil své členství ve SF ČR

Karlovarský kraj – bez problémů, dle informace předsedy KKF J. Novotného

Královéhradecký kraj – bez informací

Pardubický kraj – bez problémů, info Nepil na základě účasti na vyhlášení výsledků KP

Kraj Vysočina – bez problémů, dle informace předsedy KKF M. Mináře

Jihomoravský kraj – s drobnými problémy, zapojí se, dle informace předsedy KKF Z. Poláka

Zlínský kraj – bez problémů, dle informace předsedy KKF p. L. Kopeckého

Olomoucký kraj – s drobnými problémy, zapojí se, dle informace předsedy KKF L. Seböka

Moravskoslezský kraj – s drobnými problémy, zapojí se, dle informace předsedy KKF M. Pelikána

 

Členové komise zaktualizovali znění manuálu RegSubK – „Nový systém výběru členských příspěvků – Přehled zisků a ztrát jednotlivce a celku“ a doporučili ho nadále používat všem řídícím komisím při zdůvodňování zavedení nového systému výběru ČP.

 

Členové komise schválili předložený návrh znění „Metodického pokynu RegSubK č. 1/2012 – Kontrola registrace členů v systému FUTis a úhrady členských příspěvků od 1.4.2012“ a rozhodli o jeho předložení k projednání KF FAČR a následnému rozeslání předsedům příslušných řídících komisí.

Úkol:

-    předložit KF FAČR k projednání návrh  „Metodického pokynu RegSubK č. 1/2012 – Kontrola registrace členů v systému FUTis a úhrady členských příspěvků od 1.4.2012“a následně ho rozeslat všem předsedům ObKF, KKF a OkKF

Zodpovídá: Nepil              Termín: 27.5.2012

 

Členové komise vzali na vědomí zveřejnění vzorového Rozpisu mistrovských soutěží regionální úrovně na www.fotbal.cz, který může být základním podkladem pro tvorbu příslušných soutěžních dokumentů na regionální úrovni.

 

Členové komise prodiskutovali problematiku, související se zavedením nových systémů, např.:

-    jakým způsobem bude dohrán Pohár FAČR 2011/12

-    jakým způsobem a kdo povede účet ČP, dotace regionům bude rozesílána přímo na účty KKF? a další.

 

Úkol:

-    průběžně vyvstávající dotazy v souvislosti se systémem FUTis a ČP předložit KF FAČR k projednání

 Zodpovídá: Nepil, Polák             Termín: 26.5.2012

 

 

4)  Řešení problematiky regionů, které se nepřipojily ke SF ČR

 

Členové komise vzali na vědomí informace o řešení situace v rámci regionů, které  z důvodu zavedení nového systému výběru členských příspěvků oznámily ukončení členství ve SF ČR:

 

Plzeňský kraj:

-    předsedou Asociace plzeňského futsalu p. Kalinou bylo doručeno písemné oznámení o ukončení členství plzeňského regionu po úroveň krajského přeboru ve SF ČR, oznámení o pohledávce APF vůči ObKF „C“ a razítko Plzeňské krajské komise futsalu,

-    schůzka za účelem zmapování možností obnovit futsal v rámci SF ČR na úrovni Plzeňského kraje se uskuteční v Plzni dne 24.5.2012 za účasti předsedy KF FAČR Mgr. O. Mesteka, předsedy RegSubK P. Nepila, předsedy ObKF „C“ J. Novotného a zástupců plzeňských divizních celků, příp. zájemců o zařazení do SF ČR z plzeňského regionu.

 

Královéhradecký kraj:

-    představitelé KH KKF deklarovali svůj nezájem o členství ve SF ČR pouze ústně, na výzvy o písemné stanovisko předseda KKF p. Štěrba nereaguje, KH kraj je tak nadále veden jako řádný člen SF ČR,

-    schůzka za účelem zjištění postavení KF  futsalu v rámci SF ČR se uskuteční v Hradci Králové dne 5.6.2012 za účasti předsedy KF FAČR Mgr. O. Mesteka, předsedy RegSubK P. Nepila, předsedy ObKF „D“ K. Strnada, dalších členů ObKF „D“  a zástupců královéhradeckých divizních celků, příp. zájemců o zařazení do SF ČR z královéhradeckého regionu.

 

Okres Prostějov:

-    rozhodnutí o ukončení členství dodal předseda OkKF p. Kocourek písemně, nicméně zájem o členství ve SF ČR projevují některé celky tohoto regionu, jejich zástupci budou společně se zástupci OkKF Prostějov pozváni na jednání Aktivu předsedů.

 

Okres Olomouc:

-    rozhodnutí o ukončení členství byla dodána předsedou OkKF Olomouc, tato bude akceptována.

 

Úkol:

-    informovat o dalším vývoji v regionech, které zrušily či uvažují o zrušení svého členství ve SF ČR.

Zodpovídá: Nepil              Termín: průběžně

 

Členové komise vzali na vědomí snahu sekretariátu SF ČR o zablokování dotace pro Plzeňskou a Královéhradeckou KKF  za rok 2011.

Úkol:

-    Zajistit zablokování a návrat dotace za rok 2011 z KFS pro Plzeňskou a Královéhradeckou KKF.

Zodpovídá: Nepil, Průša.            Termín: 26.5.2012

 

 

5)  Regionální valné hromady

 

Členové komise projednali problematiku pořádání regionálních valných hromad. Ty musí být uspořádány před termínem konání celostátní VH SF ČR, a to:

-    VH oblasti minimálně 3 týdny předen,

-    VH kraje minimálně 5 týdnů předen a

-    VH okresu minimálně 7 týdnů předem.

Zásady konání VH všeobecně řeší Stanovy SF ČR, čl. 8. a dále pak konkrétně řeší VH oblasti čl. 16., VH kraje čl. 19 a VH okresu čl. 23 Stanov SF ČR.

 

Členové komise dále rozhodli o vytvoření Metodiky konání regionálních VH, která by tvořila:

-    úvodní informační dopis účastníkům VH

-    Jednací řád VH

-    Volební řád VH

-    nominační lístek kandidáta na funkci

-    formulář „Vyjádření ¨navrhovaného kandidáta na funkci v řídící komisi“.

Úkol:

-    Vytvořit Metodiku konání regionálních VH a po jejím schválení členy RegSubK a KF FAČR ji rozeslat příslušným řídícím komisím.

Zodpovídá: Nepil.              Termín: 31.7.2012

 

Členové komise rozhodli o povinnosti regionálních řídících komisí:

-    alespoň tři týdny před konáním příslušné regionální VH nahlásit termín její konání sekretariátu SF ČR a předsedovi RegSubK

-    zajistit nahlášenou účast člena RegSubK, příp. člena KF na regionální VH

-    max. do 14 dnů po konání regionální VH zaslat na sekretariát SF ČR a předsedovi RegSubK usnesení VH.

Úkol:

 

-    Informovat příslušné předsedy regionálních řídících komisí o stanovených povinnostech v souvislosti s konáním regionálních VH.

Zodpovídá: Nepil.              Termín: 23.6.2012

 

 

6)  Kritéria pro rozdělení dotace jednotlivým KKF za rok 2012 z členských příspěvků

 

Členové komise se shodli, že Aktivu předsedů předloží návrh kritérií na rozdělení dotace z ČP na rok 2012 a návrh na způsob distribuce této dotace, a to v tomto znění:

 

Způsob distribuce dotace

Z částky, vybrané z ČP za každý kalendářní rok, bude dle schváleného znění manuálu „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“ určeno  50% regionálnímu futsalu, když distributorem rozdělení této dotace budou KKF.

Dotace, kterou na základě níže navržených kritérií obdrží KKF, bude přerozdělena následovně:

·  ObKF obdrží vždy od regionálně příslušných KKF část dotace ve výši max. 12% (pokud bude ObKF příslušet jedna KKF, zašle jí max. 12%, pokud jí budou příslušet dvě KKF, zašlou jí max. po 6% atd.)

·  KKF si ponechá dle svého zvážení část dotace ve výši od 6 do 12%

·  OkKF pak dle schválených kritérií (výše odvodu ČP z okresu, zajištění postupujícího do KP) obdrží zůstatkovou část po odečtu dotace ObKF a KKF.

 

Návrh kritérií pro rozdělení dotace jednotlivým KKF

1)   Výše odvodu ČP za každý kraj – systém FUTis dokáže vygenerovat výši odvodu za každý jednotlivý kraj, polovina této částky zůstane v rozpočtu SF ČR, 85% z druhé poloviny se vrátí jednotlivým KKF.

2)   Podpora soutěživosti – zbylá část dotace ve výši 15% bude rozdělena na základě zajištění postupujících celků do nejvyšších futsalových soutěží (1.CL, 2. ligy). Tato částka bude vydělena počtem KKF, jež přísluší ObKF, která dodala postupující celek a těmto KKF bude přidělena.

 

Pro rok 2013 navrhuje RegSubK zařazení třetího kritéria, které by zohledňovalo plnění nároků KF FAČR na pořádání divizí – 12 účastníků, systém jednozápasů hraných v hale, 2 x 20 minut čistého času.  Při zařazení tohoto kritéria by kritérium č. 1 mělo váhu 80%, 2 a toto nové kritérium by měly váhu po 10%.

 

Účel užití dotací:

-    faktor, motivující celky k postupu do vyšších soutěží (odměny)

-    hrazení nákladů, spojených s činností řídícího orgánu (stabilizace startovného – mělo by mít vliv na to, že se nebude dočasně zvyšovat)

-    na odměny členů řídící komise.

Úkol:

-    Zpracovat návrh na způsob distribuce dotace KKF na rok 2012 a návrh kritérií pro rozdělení této dotace a předložit ho Aktivu předsedů.

Zodpovídá: Pelikán            Termín: 23.6.2012

 

 

7)   Kategorie mužů a žen v soutěžní struktuře SF ČR

 

Účastníci jednání projednali problematiku ustanovení kategorií mužů a žen v soutěžní struktuře SF ČR a jejich zakotvení v příslušných futsalových normách, a to především z důvodu podpory rozvoje futsalu žen, jeho samostatných soutěží. Při svém rozhodování vzali účastníci jednání v potaz i další argumenty pro toto zavedení:

-    určení kategorií ve většině individuálních, ale i kolektivních sportů (atletika, fotbal, florbal atd.). Jedinou výjimkou je korfbal – viz. „Korfbal je jediná kolektivní míčová hra na světě, kde se v jednom týmu setkávají muži a ženy.“ (citace z www.korfbal.cz)

-    z tohoto pohledu je nesystémové povolit start jakéhokoliv počtu žen v jakékoliv soutěži mužů a naopak

-    vzhledem ke stavbě těla, specifickému pohybu a koordinaci pohybu hrozí zvýšené riziko vážného zranění žen při společných duelech (především s ohledem na to, že se futsal hraje převážně v halách – na malém prostoru, blízko stěn atd.)

-    neexistuje důvod, proč povolit společný start mužů a žen v mistrovských soutěžích SF ČR

 

Členové komise se po diskusi shodli na závěru, který bude předložen k projednání KF FAČR:

-    Do Soutěžního řádu je nutno zakomponovat rozlišení kategorií mužů a žen v soutěžní struktuře SF ČR, výjimku může povolit příslušná řídící komise, a to maximálně do úrovně okresního přeboru.

 

 

8)   Ostatní

·    Upřesnění názvu Oblastních komisí futsalu FIFA

Z důvodu snadnější orientace při používání názvu Oblastní komise futsalu FIFA navrhuje komise upřesnění názvu tohoto řídícího orgánu dle názvu divize, kterou řídí – tzn. ObKF „A“ – „F“.

V souvislosti se změnou názvu ŘKD na ObKF zajistit výrobu nových jednotných razítek pro tento řídící orgán.

Úkoly:

-    Předložit návrh o upřesnění pojmenování ObKF Aktivu předsedů, závěr pak předložit nejbližšímu jednání  KF FAČR.

 Zodpovídá: Nepil             Termín: 31.7.2012

-    Zajistit výrobu razítek pro šest ObKF, dle aktivem schváleného doplňujícího názvu.

Zodpovídá: Nepil, Pelikán            Termín: 31.12.2012

 

·    Názvy celků v souladu s pozitivní propagací futsalu

Členové komise se shodli po diskusi na téma nevhodných názvů celků na různých soutěžních úrovních na větším důrazu ze strany členů Matriční subkomise KF FAČR. Její členové by v zájmu ochrany futsalu měli důsledněji kontrolovat názvy celků, žádajících o členství ve SF ČR a důsledněji provádět jejich filtraci.

Úkol:

-    Na zasedání KF FAČR projednat problematiku nevhodných názvů klubů s důrazem na větší kontrolní činnost Matriční komise KF FAČR v této oblasti. Zároveň bude tento bod jedním z bodů jednání Aktivu předsedů.

 Zodpovídá: Nepil, Polák            Termín: 23.6.2012

 

·    Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Členové komise se shodli, že by KF FAČR měla zaujmout zásadní stanovisko ke konkurenčním formám fotbalu o menším počtu hráčů a v souvislosti s tímto postojem vypracovat a naplňovat koncepci práce v této oblasti.

Úkol:

-    Vyzvat KF FAČR k zaujmutí jasného stanoviska k jiným formám fotbalu s menším počtem hráčů, příp. vypracování a přijetí koncepce v této oblasti.

 Zodpovídá: Nepil, Polák           Termín: 26.5.2012

 

·    Zdroje financování regionálního futsalu

Členové komise projednali možné zdroje financování regionálního futsalu, kterými jsou především:

-      dotace dle novely Zákona o loteriích a jiných podobných hrách, která MŠMT rozesílá formou mimořádných splátek do městských a obecných rozpočtů – více viz. http://www.olympic.cz/financovani-sportu/

-      akce Sportuj s námi, v jejímž rámci můžou sportovní organizace žádat o finanční podporu ve formě grantu příslušné sportovní svazy

-      městské a obecní rozpočty, v nichž je každoročně vyčleňována položka na podporu sportovních organizací se sídlem na území příslušného města či obce.

Úkol:

-    Projednat s odpovědným zaměstnancem FAČR formu a postup při podávání žádosti o poskytnutí grantu v rámci akce Sportuj s námi a se závěry tohoto jednání seznámit účastníky Aktivu předsedů .

 Zodpovídá: Nepil             Termín: 23.6.2012

 

·    Aktualizace Regionálního informačního servisu (R.I.S.)

Členové komise schválili předložený inovovaný návrh R.I.S., který následně po diskusi schválili.

Úkol:

-    Inovovaný R.I.S. rozeslat ve stanoveném termínu předsedům ObKF a KKF, jejichž povinností je naopak vyplněný R.I.S. rovněž v daném termínu doručit předsedovi RegSubK .

 Zodpovídá: Nepil, předsedové ObKF a KKF     Termín: 31.8., resp. 20.9.2012

 

 

 

ČERPÁNÍ:

 

Rok 2012

 

Stav čerpání z položky na činnost RgSubK … 80.000,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 1 … 3.480,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 2 … 3.936,- Kč

Zasedání RegSubK  č. 3  … 3.320,- Kč

Vyhlášení výsledků Divize „D“ a Pardubického KP … 1.256,- Kč

 

Celkem11.992,- Kč

Zůstatek68.008,- Kč


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate