Futsal

reklama

Metodický pokyn Regionální Subkomise KF FAČR č. 1/2012

KONTROLA 

REGISTRACE ČLENŮ V SYSTÉMU FUTis   A  ÚHRADY  ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  OD 1.4.2012

 

 

           

I.

Nový systém registrace členů SF ČR a výběru členských příspěvků

 

Mimořádná valná hromada (dále jen MVH) Svazu futsalu ČR (dále jen SF ČR), konaná 24. března 2012 v Praze, schválila nové znění Stanov SF ČR, které definují povinnost účastníků soutěží SF ČR mít za tímto účelem registrované hráče (článek 4., odst. 2a) a jejich povinnost hradit členské příspěvky, schválené VH SF ČR (článek 4., odst. 2e).

Článek 4., odst. 2a Stanov SF ČR dále stanovuje povinnost jednotlivců, kteří jsou v soutěžní struktuře SF ČR pověřeni některou funkcí (nejčastěji rozhodčí a delegát), vykonávat tyto funkce za předpokladu členství ve SF ČR a uhrazením členského příspěvku.

 

MVH dále schválila Manuál „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků Svazu futsalu ČR“, který mimo jiné vymezuje několik základních pojmů:

-       výše členského příspěvku na kalendářní roky 2012 a 2013 je v částce 100,- Kč na rok a člena

-       povinně musí ČP hradit hráči, rozhodčí, delegáti, min. jeden statutární zástupce klubu a další účastníci utkání dle příslušného Rozpisu mistrovských soutěží (dále jen RMS) - hlavní pořadatel, lékař, časoměřič, členové řídících komisí atd.

-       členem SF ČR se může stát kdokoliv (sponzor, příznivec, zájemce o členskou kartu), úhrada ČP ze strany takového člena je nepovinná.

Manuál i výši ČP může měnit pouze Valná hromada SF ČR.

 

Komise futsalu FAČR (dále pouze KF)  v návaznosti na rozhodnutí MVH rozhodla o zavedení nového systému registrace členů SF ČR (systém FUTis) a nového systému platby ČP zkušebně od 1.4.2012, od 1.7.2012 pak v plném režimu.

Všichni zaregistrovaní hráči před 1.4.2012 byli automaticky převedeni do nového registračního systému FUTis, noví členové sem budou zavedeni, včetně příp. registrace za konkrétní futsalový tým, po splnění příslušných náležitostí.

 

 

II.

Kontrola zaregistrování člena a platby členského příspěvku

 

Předpokladem úspěšného zavedení nového systému registrace členů SF ČR a výběru ČP je sounáležitost členů SF ČR s touto sportovní organizací a přesvědčení, že všichni členové SF ČR budou úhradou ČP ve stanovené výši podporovat činnost této organizace a tím zajišťovat i svou sportovní aktivitu.

Každá řídící komise si musí být od zavedení nového systému výběru ČP vědoma, že nelze v případě povinných registrací v systému FUTis (především hráči, rozhodčí, delegáti) a  úhrad členských příspěvků přistoupit na žádnou výjimku.

Každý hráč, který nastupuje v soutěžní struktuře SF ČR, příp. každý jednotlivec, který zde vykonává funkci rozhodčího či delegáta, musí splnit dvě základní podmínky:

-       být řádně zaregistrován v registračním systému FUTis

-       mít aktuálně zaplaceny členské příspěvky.

 

Všichni tito aktéři soutěžních utkání, včetně cizinců, od nejnižších okresních soutěží po 1. celostátní ligu musí splňovat tyto dvě podmínky, garantem jsou pak právě příslušné řídící komise.

 

Aby byl nový systém způsobu registrace a především výběru ČP efektivní, musí být zaveden i systém kontrolních mechanismů. Ten je pak rozlišen do několika stupňů.

 

 

III.

Stupně kontroly

 

Kontrola uplatňování nového systému registrace a platby členských příspěvků musí být především v době zavedení těchto systémů nepřetržitá, důkladná a přesná. Kontrolu lze  rozdělit do tří stupňů důležitosti:

 

Stupeň důležitosti č. 1

 

Kontrolní činnost na této úrovni provádí:

·         samotní hráči, rozhodčí, delegáti či další účastníci utkání dle příslušného RMS – v registračním systému kontrolují, zda jsou zde řádně zaregistrováni a zda mají zaplacen ČP na aktuální kalendářní rok

·         pověření funkcionáři týmů (především sekretáři), zda jsou hráči jejich celku, ale příp. i soupeře,  řádně zaregistrováni a mají uhrazen aktuální ČP

·         předsedové příslušných odborných subkomisí na každé soutěžní úrovni (tzn. od 1.CL až po okresní soutěže)  provádí kontrolu zaregistrování a úhrady ČP u rozhodčích a delegátů příslušné soutěžní úrovně

·         určený člen řídící komise, který je zodpovědný za kontrolu zaregistrování a úhrady ČP hráčů, rozhodčích, delegátů či dalších účastníků utkání dle příslušného RMS – tato kontrola může probíhat před konkrétním utkáním, musí být však provedena vždy po utkání, případně celém hracím dnu (v případě nejnižších soutěží).

 

Stupeň důležitosti č. 2

 

Kontrolní činnost na této úrovni provádějí jednotliví členové Regionální subkomise KF FAČR (dále jen RegSubK), když každý je zodpovědný za kontrolu určitého regionu:

 

·         Chaloupka Jiří     - Divize „E“, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

·         Minář Martin        - Divize „C“, Praha, Středočeský kraj

·         Nepil Pavel          - Divize „D“, „F“, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj

·         Pelikán Martin     - Divize „A“, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Pardubický kraj

·         Polák Zdeněk      - Divize „B“, Ústecký kraj, Liberecký kraj

 

Základní prvky tohoto stupně kontroly:

 

-       musí probíhat alespoň dvakrát za měsíc

-       kontrola bude probíhat namátkově v různých stupních soutěží daného regionu

-       kontrolovány budou vybrané celky různých stupňů soutěží

-       v rámci této kontroly budou porovnávány dostupné statistiky (sestavy celků, střelci, hráči, kteří obdrželi ŽK a ČK atd.) na internetových stránkách (především www.fotbal.cz, ale i příslušné regionální stránky) se stavem registrace a úhrady ČP v systému FUTis

 

Každý člen RegSubK vypracuje za každý měsíc zprávu o kontrole určených regionů, kterou s vyznačením závažných nedostatků zašle do 10. dne následujícího měsíce předsedovi RegSubK.

 

 

Stupeň důležitosti č. 3

 

Kontrolní činnost na této úrovni provádí:

 

·         Především FUTis manažer – kontrolu provádí namátkově v rámci své pracovní náplně, a to napříč soutěžní strukturou celého SF ČR. Zjištěné nedostatky předává do každého 10. dne následujícího měsíce předsedovi RegSubK.

·         Namátkově členové KF FAČR, kteří zjištěné nedostatky okamžitě předávají předsedovi RegSubK.

 

 

IV.

Řešení zjištěných nedostatků

 

V případě, že výsledkem jakékoliv kontroly  bude zjištění závažného nedostatku v kontrolované oblasti, budou tyto nedostatky předány k projednání příslušným řídícím komisím či odborným subkomisím.

 

V případě, že:

 

·         Byť jediný hráč, který nastoupil do mistrovského utkání svého celku není zaregistrován v systému FUTis nebo nemá uhrazen ČP:

-       bude výsledek tohoto utkání řešen herními důsledky (tzn. kontumací v neprospěch provinivšího se týmu),

-       hráč i tým pak budou předány k projednání příslušné disciplinární komisi (důsledkem může být zastavení závodní činnosti pro hráče a finanční postih pro tým).

·         V utkání v roli delegovaného rozhodčího či delegáta vystupoval jedinec (výjimkou je rozhodčí – laik), který není zaregistrován v systému FUTis, nebo je zaregistrován, ale nemá uhrazený ČP:

-       výsledek utkání zůstane v platnosti,

-       statutární zástupce pořadatelského týmu či zodpovědný funkcionář příslušné řídící komise musí zdůvodnit, proč utkání řídil rozhodčí, který není členem SF ČR nebo nemá uhrazený ČP,

-        v případě prokázání pochybení může následovat disciplinární řízení s pořádajícím týmem, zodpovědným funkcionářem příslušné řídící komise či samotným rozhodčím či delegátem, pokud je členem SF ČR.

·         V soutěžích jakéhokoliv stupně budou i přes písemné upozornění nastupovat hráči, kteří nejsou registrování v systému FUTis, či nemají uhrazený ČP:

-       musí dojít k vyloučení takového celku ze soutěžní struktury SF ČR,

-       v případě opakovaného nedodržení nového způsobu registrace či platby ČP i u byť jediného celku daného regionu může být důsledkem tohoto jednání až vyřazení tohoto regionu ze soutěžní struktury SF ČR,

-       v důsledku toho pak bude všem členům tohoto regionu, kteří porušují svým jednáním Stanovy SF ČR zrušeno členství ve SF ČR.

 

 

V.

Závěr

 

Schválení nového systému registrace členů SF ČR a nového systému platby členských příspěvků by mělo posunout futsal jako takový o další vývojový stupeň. Podmínkou je však dobrovolné, ale bezpodmínečné dodržování přijatých zásad všemi členy SF ČR. Bez řádného plnění  hlavní povinnosti člena – platby členských příspěvků se nebude moci futsal dále vyvíjet, být konkurenceschopný dalším halovým sportům.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Seznam příloh

21.11.2013 Provozní řád úseku registrace Svazu futsalu ČR 39936 B
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate