Futsal

reklama

V Šumperku proběhl 23.6.2012 aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF

 

Přítomni:

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

ObKF „A“

Nepil Pavel   

místopředseda

ObKF „B“

Průcha Michal

předseda

ObKF „C“

Novotný Josef

předseda

ObKF „D“

Strnad Karel

předseda

ObKF „E“

Hoffman Petr

místopředseda

ObKF „F“

Vozárik Dušan

člen

 

 

 

Praha

Herzog Antonín

předseda

Středočeský

Nepilová Zuzana

člen

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

Rod Jan

člen

Plzeňský

Hejda Petr

předseda

Jihočeský

Primus Miroslav

místopředseda

Královéhradecký

Koláčný Ivan

člen

Pardubický

Mach Radek

člen

Vysočina

Milichovský František

místopředseda

Jihomoravský

Stix Jiří

člen

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Sebök Ladislav

předseda

Moravskoslezský

Pelikán Martin

předseda

 

 

 

OkKF

 

 

Domažlice

Jurčík Ondřej

předseda

Hodonín

Bartyzal Miroslav

předseda

Šumperk

Marčan Vladimír

předseda

Děčín

Procházka Petr

předseda

Písek

Cizpák Karel

místopředseda

Blansko

Srnský Tomáš

místopředseda

Sokolov

Hlavatý Josef

místopředseda

Šumperk

Přeček Václav

místopředseda

Ústí n.L.

Lutka Josef

člen

 

 

 

Hosté

 

 

Mestek Otakar

Předseda KF FAČR

 

Průša Nartin

Sekretář KF FAČR

 

Czene Pavel

1. místopředseda KF FAČR

 

Klier Radek

2. místopředseda KF FAČR

 

Gnida Jiří

AC Gamaspol Jeseník

 

Běhunek Karel

Olc KKF

 

Havlík Petr

FUTis manažer

 

 

Program:

 

 • Vystoupení předsedy KF FAČR Mgr. Otakara Mesteka

 • Informace o reprezentačních týmech (především „A“ - vyhodnocení ME, kvalifikace o MS, příprava na MS, program utkání, U-21 – Turnaj čtyř, program, U-19 – program, obnovení reprezentace žen – srpen soustředění, prosinec mezinárodní turnaj).
 • Chance Futsal liga, 2. ligy – vyhodnocení ročníku 2011/12, příprava nové mistrovské sezóny 2012/13, závěry Grémia týmů ChFL.
 • Příprava Školní futsalové ligy a Středoškolské futsalové ligy, juniorských soutěží U-16 a U-18.
 • Marketing SF FAČR, jednání s ČT – přímé přenosy, jednání s dalšími potencionálními sponzory.
 • Ochrana produktu Futsal FIFA – apel na všechny přítomné, aby se věnovali pouze organizaci a podpoře našeho sportu, případně se snažili o začlenění konkurenčních menších forem fotbalu do struktury SF ČR.

 

 • Nový systém výběru členských příspěvků ve  SF FAČR a nový registrační systém FUTis

Předseda KF FAČR Mgr. Mestek opět uvedl hlavní důvody zavedení nového systému výběru členských příspěvků – především důvod ekonomický, možnost zavedení nového registračního systému FUTis, zřízení pracovních míst FUTis manager, PR Manager a Marketing manager (přítomné seznámil s obsazením těchto postů a pracovní náplní jednotlivých funkcí), zvýšení dotací do regionálního futsalu. Mgr. Mestek přítomné dále seznámil se zřízením a způsobem vedení a kontroly účtu pro členské příspěvky, okomentoval manuál „Členské příspěvky – Výběr a rozdělení financí z členských příspěvků SF ČR“. V závěru svého vystoupení představil přítomným jeden z produktů nového systému výběru členských příspěvků – Členskou kartu, bonusy k ní vázané a možnosti využití této karty – kde a jakým způsobem je možno ji použít.

Předseda Regionální subkomise KF FAČR (dále jen RegSubK) p. Nepil okomentoval účastníkům aktivu Manuál RegSubK „Přehled zisků a ztrát jednotlivce a celku“. Tento materiál by měl pomoci předsedům regionálních komisí vysvětlit důvody zavedení nového systému členských příspěvků, co tím SF ČR i jeho člen získal i ztratil. Materiál obsahuje i možné argumenty odpůrců zavedení tohoto systému i odpovědi na ně.

FUTis manažer p. Havlík účastníkům aktivu formou videoprezentace představil nový systém výběru členských příspěvků a nový registrační systém FUTis. V nastálé diskusi zodpověděl řadu dotazů z oblasti registračního systému FUTis a platby členských příspěvků. Více informací je pak možno získat na internetové stránce  FUTis.fotbal.cz, případně přímo u FUTis manažera p. Havlíka (FUTis@fotbal.cz).

Člen RegSubK p. Pelikán  seznámil všechny přítomné s Metodickým pokynem RegSubK č. 1 – „KONTROLA REGISTRACE ČLENŮ V SYSTÉMU FUTis A ÚHRADY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OD 1.4.2012“. Upozornil všechny přítomné, že kontroly budou od 1.9.2012 probíhat dle tohoto materiálu pravidelně každý měsíc, všechny pak seznámil s možnými důsledky při porušení povinností člena SF ČR. Apeloval rovněž na všechny přítomné, aby se vyvarovali udělování jakýchkoli výjimek v soutěžích, které řídí.

 

Účastníci aktivu dále prodiskutovali návrh kritérií pro rozdělení dotací z členských příspěvků jednotlivým krajům. Po obsáhlé diskusi byl zástupcem ObKF „F“ p. Vozárikem předložen aktivu návrh, dotovat kraje pouze jednoho základního kritéria, a to dle výše odvodu z členských příspěvků za kraj a kalendářní rok. O návrhu hlasovali zástupci KKF, jako příjemce a distributora dotace. Poměrem hlasů 8 pro – 5 se zdrželo – 1 proti byl návrh přijat.

Rozhodnutí: Dotace z členských příspěvků za rok 2012 bude jednotlivým krajům rozdělena zpět dle výše odvodu členských příspěvků za rok 2012.

Úkol: Vypracovat návrh Směrnice o způsobu distribuce dotace z členských příspěvků regionálnímu futsal.

Zodpovídá a termín: Regionální subkomise KF FAČR, 31.10.2012.

  

 • Změny v Pravidlech futsalu FIFA

Člen Subkomise rozhodčích KF FAČR p. Novotný pomocí videoprodukce seznámil účastníky jednání se zásadními změnami Pravidel futsalu FIFA. Ve svém vystoupení se zaměřil především na znění nového výkladu pravidla o skluzu. V další části svého vystoupení p. Novotný zodpověděl řadu otázek, týkajících se pravidel všeobecně. Znění nových pravidel je přílohou tohoto zápisu č. 1, zároveň budou součástí nového Souboru předpisů SF ČR, jehož vydání je plánováno na srpen 2012.

 

 • Změny v Souboru předpisů SF ČR

 

Sekretář KF FAČR Mgr. Průša v další části aktivu seznámil jeho účastníky se základními změnami v jednotlivých dokumentech Souboru předpisů SF ČR:

Soutěžní řád:

-          pořádání soutěží v kategoriích mužů a žen, vzájemný vztah

-          zrušení registračních průkazů

-          čl. 13 – Podmínky pro start hráče (v návaznosti na nový způsob placení ČP a systém FUTis)

-          nové zásady předzápasových povinností klubů i rozhodčích

 

Registrační řád:

-          čl. 3 - Platnost registračních průkazů (jejich zrušení)

-          čl. 7 – Registrace hráče ze zahraničí (postup, poplatky)

 

Přestupní řád:

-          povinné vyjádření souhlasu či nesouhlasu mateřského oddílu s přestupem či hostováním hráče, v případě nesoučinnosti mateřského oddílu jej bude suplovat příslušná řídící komise

 

Disciplinární řád:

-          především nové znění přílohy „Příklady provinění a sazebník jejich trestů“

 

Organizační směrnice pro činnost klubů SF ČR:

-          především institut názvu klubu (pozitivní, musí obsahovat název města či obce na území ČR, ty nemusí být shodné se sídlem klubu)

-          upřesňuje postup pří přihlášení a  změně názvu klubu

 

 • Regionální problematika

Organizační zabezpečení regionálních Valných hromad

 

Vzhledem k tomu, že se v sobotu 9.3.2013 uskuteční řádná volební Valná hromada SF ČR, musí se v řádných termínech dle Stanov SF ČR uskutečnit regionální VH, a to:

-          VH oblasti nejpozději do 17.2.2013

-          VH kraje nejpozději do 3.2.2013

-          VH okresu nejpozději do 31.12.2012.

 

Regionální VH je nutno uskutečnit především v souladu s čl. 8 Stanov SF ČR (viz. /assets/futsal/FUTis/STANOVY_SF_CR_2012.doc), pro řádný průběh regionálních VH je dále  možno použít vzorový metodický materiál, který je zasílán jako příloha č. 2 tohoto zápisu (Informační dopis účastníkům VH, Jednací řád, Volební řád).

V souvislosti s konáním VH oblastí a krajů mají příslušné řídící komise tyto povinnosti:

-          informovat sekretariát KF FAČR (prusa@fotbal.cz) a předsedu RegSubK (pavelnepil@seznam.cz) o termínu konání VH z důvodu zajištění přítomnosti zástupce RegSubK na příslušné valné hromadě

-          zaslat usnesení VH na sekretariát KF FAČR a předsedovi RegSubK

 

 

Vzorový Rozpis regionálních mistrovských soutěží

 

Vzorový Rozpis regionálních mistrovských soutěží byl předsedům ObKF a KKF s předstihem rozeslán, k dispozici je i na  internetových stránkách /scripts/detail.php?id=108167&tmplid=2182.  Vzorový RRMS  je upraven v souvislosti se změnou systému platby členských příspěvků a zavedením registračního systému FUTis. Těchto změn se konkrétně týkají články 11., 12., 13. a 21., odst. 13.

 

 

Činnost Matriční subkomise KF FAČR

 

Předseda Matriční subkomise KF FAČR Mgr. Průša informoval účastníky aktivu o činnosti této odborné komise, o způsobu a postupu zaregistrování týmů jako členů SF ČR do registračního systému FUTis (více viz. internetová stránka /scripts/detail.php?id=111792&tmplid=2182). 

Mgr. Průša dále upozornil na povinnost povolit zaregistrování za členy SF ČR pouze těm klubům, jejichž název je v souladu s pozitivní propagací SF ČR a splňuje další náležitosti dle čl. 3 Organizační směrnice pro činnost klubů SF ČR. V této souvislosti upozornil, že je nutno ochraňovat i v této oblasti produkt Futsal FIFA. Z toho důvodu jsou jako prvními kontrolními mechanizmy Okresní komise futsalu, které ve většině případech s novým klubem komunikují jako první. V další etapě veškeré náležitosti přihlašovaného klubu posoudí právě členové MK, klub pak bude definitivně schválen za člena SF ČR na nejbližším zasedání KF FAČR.

 

 

Informace o situaci v regionech, které se nezapojily do SF ČR

 

Předseda RegSubK p. Nepil podal všem přítomným aktuální informace o regionech, které se v souvislosti se zavedením nového systému platby členských příspěvků nezapojily do struktury SF ČR:

 

 • Plzeňský kraj – proběhlo jednání se zástupci OkKF Domažlice, kteří projevili zájem nadále působit ve SF ČR. Z průběhu jednání vyplynuly dvě varianty jednání:

1)     bude vytvořen Krajský přebor se zástupců domažlického okresu, z původních účastníků KP 2011/12, příp. dalších zájemců z Plzeňského kraje

2)     pokud se nepodaří zorganizovat tuto variantu, stane se krajským přeborem okresní přebor Domažlice a tomu bude odpovídat i další struktura soutěží a řídících orgánů.

Vše bude projednáno na schůzce dne 30.6.2012, které se zúčastní předseda RegSubK p. Nepil a zástupci OkKF Domažlice pp. Hejda a Jurčík. Další schůzka v této záležitosti proběhne v září 2012.

 

 • Královéhradecký kraj – 5.6.2012 proběhlo jednání v Hr. Králové za účasti předsedy regSubK p. Nepila, předsedy ObKF „D“ p. Strnada, člena ObKF „D“ p. Macha, dosavadního předsedy HK KKF p. Štěrby a zástupců šesti celků – zájemců o účast v novém KP. Z jednání vyplynul závěr, že pp. Řehůřek (Hespro Hr. Králové), Malina (OkKF Náchod) a Štěrba (doposud HK KKF) zorganizují nový model KP. Další schůzka proběhne v září 2012.

 • Písemné odstoupení od členství ve SF ČR podaly dále pouze okresy Olomouc a Prostějov, které pak nereagovaly ani na výzvu sekretariátu KF FAČR – jednání zde tak neproběhlo.

 

Způsoby financování regionálního futsalu

 

      Vzhledem k situaci v ČSTV a situaci v Sazka a.s., byly projednány aktuální možnosti financování regionálního sportu jako takového:

 

1)     Příspěvek na činnost z obecního či městského rozpočtu:

-          Každý takový rozpočet by měl počítat s podporou sportovních subjektů se sídlem na území obce či města, a to ať již formou přímého příspěvku na činnost či grantem na konkrétní akci.

-          Zájemci o čerpání takového příspěvku či grantu by si měli na příslušném magistrátu, MěÚ či OÚ zjistit postup při podávání žádostí, podmínky či kritéria při rozdělení příspěvků či přidělování grantů a řídit se těmito informacemi.

 

2)     Dotace do obecních a městských rozpočtů na základě novely zákona o loteriích:

-          V souvislosti s novelou Zákona o loteriích a jiných podobných hrách – č. 202/1990 byla změněna celá podstata dotování sportu, kdy již dotace nebudou rozdělovány prostřednictvím ČSTV svazům a regionálním sdružením, ale MŠMT přímo svazům a obcím, které by pak měly tyto finance distribuovat dále do výkonnostního a masového sportu (více viz. http://www.olympic.cz/financovani-sportu/).

-          Dotace od svazů většina sportů očekávat nemůže (FAČR oproti minulým letům dostal cca o 50.000.000,- Kč dotaci nižší), je nutno se snažit získat příspěvek z dotace, které míří do obcí. Opět je nejlépe informovat se na magistrátu, MěÚ či OÚ, jak bude s touto mimořádnou dotací naloženo, příp. dostane-li se rovněž tam, kam je určena – tzn. na podporu sportovní činnosti. Veškeré materiály – vysvětlující dopis, Jak postupovat na obcích, Přehled, kolik obce dostaly navíc atd. jsou ne výše uvedeném odkazu.

 

3)     Dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

-          Je možno čerpat z vyhlášených dotačních programů, pro nás je zajímavý především Program III – Všeobecná sportovní činnost (bývalá akce „Sportuj s námi“ v rámci ČSTV) a Program V – Organizace sportu.

-          Podmínky žádostí jsou sice složitější, než tomu bývalo u žádostí ČSTV, pokud by si však kdokoliv udělal čas na jejich vyplnění a podání, má šanci peníze čerpat.

-          Více viz. internetové stránky /assets/cmfs/sekretariat/financni-odd/Informace_M_MT_k_dota_n_m_program_m.docx, příp. stránky MŠMT.

 

4)     Další možnosti jsou již tradiční – sponzorské dary; část startovného, jež je použita na činnost řídící komise; poplatky a postihy; dotace z členských příspěvků.

 

 

      Regionální informační servis (R.I.S.)

 

Účastnící aktivu byli seznámeni s aktualizací Regionálních informačních servisů a s důležitými termíny:

-          R.I.S. budou zaslány předsedům příslušných ObKF a KKF k vyplnění do 31.8.2012

-          termínem doručení vyplněného R.I.S. předsedovi RegSubK je 20.9.2012.

 

 

Metodický pokyn SubKR KF FAČR č. 1/2011

 

Účastníkům aktivu byly připomenuty hlavní body tohoto metodického pokynu:

-          každý rozhodčí z listiny SubKR KF FAČR je povinen odřídit min. 8 soutěžních utkání na regionální úrovni, bude-li k nim příslušnou komisí nasazen,

-          v případě, že bude vyzván příslušnou řídící komisí k účasti na semináři rozhodčích regionálních soutěží, je povinen se tohoto semináře zúčastnit.

 

 

Optimalizace divizních soutěží

 

Regionální subkomise KF FAČR bude nadále vyvíjet tlak na příslušné ObKF ve věci optimalizace organizačního zabezpečení divizních soutěží, tak, aby bylo jejich pořádání v souladu s rozhodnutím KF FAČR:

-          každá divizní skupina má 12 účastníků

-          soutěž se hraje systémem každý s každým jednou, formou jednozápasů

-          soutěž se hraje pouze v halách o rozměrech dle rozhodnutí příslušné ObKF

-          hrací čas je 2 x 20 minut čistého času.

 

 

Stanovení konkrétních názvů Oblastních komisí futsalu

 

Vzhledem k anonymitě názvu Oblastních komisí futsalu (které sdružují většinou více krajů), bylo rozhodnuto o nutnosti doplnění názvů jednotlivých ObKF. Účastníci aktivu se shodli, že je nejjednodušší  a nejtransparentnější rozlišit jednotlivé ObKF písmenem dle názvu divizní skupiny, kterou ObKF řídí, tzn. „A“ – „F“.

 

Rozhodnutí:  Oblastním komisím futsalu bude doplněn název o písmeno „A“ až „F“ dle divizní skupiny, kterou řídí. Hlasování 6-0-0.

Úkol:

-          Předložit ke schválení zasedání KF FAČR dne 27.6.212 – předloženo, schváleno.

-          Zadat a nechat vyrobit jednotná razítka Oblastních komisí futsalu „A“ – „F“

Zodpovídá a termín: Regionální subkomise KF FAČR, 31.10.2012.

 

 

Spolupráce členů RegSubK při řešení problematiky regionálního futsalu

 

Účastníkům jednání byla opět nabídnuta spolupráce ze strany členů Regionální subkomise KF FAČR při řešení problematiky regionálního futsalu, a to v oblasti:

·         Vnitřní:

-          metodická i osobní pomoc při objasňování zavedení nového systému platby členských příspěvků

-          metodická i osobní pomoc při řešení problematiky nového registračního systému FUTis

-          metodická i osobní pomoc při organizačním zabezpečení regionálních soutěží

-          metodická i osobní pomoc při odborné přípravě rozhodčích regionálních soutěží

 

·         Vnější:

-          především při začleňování jiných menších forem fotbalu do struktury SF ČR (sálový fotbal, malý fotbal atd.)

-          při získávání finančních dotací a příspěvků.

 

 

Informace o regionálních soutěžích

 

V poslední části jednání aktivu seznámil každý zástupce řídící komise o průběhu konkrétní regionální soutěže (divize, krajského přeboru) v sezóně 2011/12 a o přípravách soutěže před novou sezónou 2012/13.

Zároveň proběhla i aktualizace Adresáře ObKF, KKF a OkKF ke kontrole a k případnému dalšímu doplnění.

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate