FAČR


reklama

Komuniké z mimořádného zasedání Výkonného výboru FAČR z 23. 1. 2013


V Praze na Strahově se konalo mimořádné řádné zasedání Výkonného výboru FAČR.

VV projednal a schválil Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích

VV projednal a schválil doplněk Disciplinárního řádu FAČR schváleného výkonným výborem ČMFS dne 25. května 1993 v úplném znění účinném od 1. července 2006 takto:

Článek 1) Působnost disciplinárního řádu se doplňuje o odstavec 9, který zní:
„V případech ohlášeného nebo zjištěného podezření, že členové FAČR naplnili svým jednáním skutkovou podstatu trestných činů uvedených v Trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. (§ 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení, § 333 Nepřímé úplatkářství, § 334 Společná ustanovení), předá disciplinární komise své poznatky a podklady příslušným orgánům činným v trestním řízení podle právního řádu ČR. V rámci jednotného postupu ve vyšetřování, dokazování a vyhodnocení zjištěných skutečností využije disciplinární komise důkazy, podklady a závěry učiněné orgány činnými v trestním řízení.“
Tento doplňující článek DŘ FAČR nabývá účinnosti dne 24. 1. 2013

VV projednal materiál týkající se stanovené jednotného postupu v případech možné korupce v rámci FAČR a schválil toto usnesení:
Usnesení Výkonného výboru FAČR ze dne 23. 1. 2013
S odvoláním na Stanovy FAČR, článek 10 / 8 / písm. a), dále v zájmu kvalitní přípravy reprezentace na kvalifikační utkání pro MS v kopané v roce 2014, v zájmu regulérnosti jarní části soutěží Gambrinus ligy, II. ligy a soutěží řízených ŘK FAČR a rovněž v zájmu nerušené přípravy členů FAČR na VH FAČR, která zvolí dne 8. 6. 2013 nové vedení FAČR na čtyřleté období, schválil Výkonný výbor FAČR toto mimořádné usnesení:

1) VV FAČR doporučuje DK FAČR a DK ŘK FAČR přerušit disciplinární řízení případů podaných k DK FAČR a DK ŘK FAČR do 23. 1. 2013, týkajících se skutkové podstaty provinění podle Příkladového sazebníku provinění a trestů, Přílohy 1, DŘ FAČR, konkrétně článků 8, 9, 11 a 16, které byly podány k DK FAČR do doby konečného uzavření případů PČR, na základě podnětu či předání materiálů předsedou FAČR nebo členů FAČR resp. případů, které vyplývají z vlastních poznatků a šetření Policie ČR.
VV FAČR přijal na svém zasedání konaném dne 23. 1. 2013 doplnění Disciplinárního řádu FAČR článku 1) Působnost disciplinárního řádu o odstavec 9. Text úpravy je přílohou tohoto rozhodnutí.

2) VV FAČR doporučuje DK FAČR a DK ŘK FAČR nezahájit žádná nová disciplinární řízení z případů, jejichž skutková podstata se týká provinění podle Příkladového sazebníku provinění a trestů, Přílohy 1, DŘ FAČR, konkrétně článků 8, 9, 11 a 16, a to za období do 23. 1. 2013, v případě, že do tohoto data nebyly k DK FAČR a DK ŘK FAČR náležitě podány jako návrhy nebo podněty k zahájení disciplinárního řízení.
V případě, že členové FAČR mají ke dni rozhodnutí VV FAČR jakékoliv indicie nebo důkazy o porušení zákonů nebo předpisů FAČR vztahující se k článkům 8, 9, 11 a 16 Příkladového sazebníku provinění a trestů, Přílohy 1, DŘ FAČR, vyzývá VV FAČR tyto členy FAČR, aby tyto indicie a důkazy předaly k šetření Policii ČR.

Výkonný výbor zdůrazňuje, že se jedná o zcela mimořádné opatření v zájmu vytvoření podmínek pro realizaci a poslání FAČR.

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate