Futsal

reklama

Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu

Přítomni:

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

ObKF „A“

Nepil Pavel   

místopředseda

ObKF „B“

Průcha Michal

předseda

ObKF „C“

Novotný Josef

předseda

ObKF „D“

Starý Vladimír

předseda

ObKF „E“

Polák Zdeněk

předseda

ObKF „F“

Vozárik Dušan

člen

 

 

 

Praha

Herzog Antonín

předseda

Středočeský

Nepilová Zuzana

člen

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

Rod Jan

předseda

Plzeňský

Hejda Petr

předseda

Jihočeský

Primus Miroslav

místopředseda

Královéhradecký

omluven

 

Pardubický

Strnad Karel

člen

Vysočina

Milichovský František

místopředseda

Jihomoravský

Pokorná Pavlína

člen

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Sebök Ladislav

předseda

Moravskoslezský

Bokroš Miroslav

člen

 

 

 

Hosté

 

 

Mestek Otakar

Předseda KF FAČR

 

Průša Nartin

Sekretář KF FAČR

 

Havlík Petr

FUTis manažer            

 

Gnida Jiří

AC Gamaspol Jeseník

 

 

Program:

 

Vystoupení předsedy KF FAČR Mgr. Otakara Mesteka

 

·         Informace o reprezentačních týmech (především „A“ - vyhodnocení kvalifikace o ME 2014, příprava na ME 2014, program utkání, U-21 – Turnaj čtyř, program, U-19 – program, reprezentace žen – utkání s Maďarskem a Ruskem, další program – snaha FIFA i UEFA o zavedení svých mistrovství v kategorii žen).

·         Chance futsal liga, 2. ligy – vyhodnocení ročníku 2012/13, příprava nové mistrovské sezóny 2013/14, problémy s naplněním účastníků 2. ligy – východ, závěry Grémia týmů ChFL.

·         Vyhodnocení a příprava Školní futsalové ligy a Středoškolské futsalové ligy, juniorských soutěží U-16 a U-18.

·         Marketing SF ČR, jednání s ČT – přímé přenosy, jednání s dalšími potencionálními sponzory, nová výběrová řízení na pozice Marketingového a obchodního manažera a PR manažera.

·         Ochrana produktu Futsal FIFA – apel na všechny přítomné, aby se věnovali pouze organizaci a podpoře našeho sportu, případně se snažili o začlenění konkurenčních menších forem fotbalu do struktury SF ČR.

·         Možnost prezentovat výrazné partnery a sponzory regionálního futsalu při TV utkáních na LED panelech.

·         Žádost o zajištění e-mailových adres členů SF ČR z nejmasovějšího regionálního futsalu.

 

 

Složení a činnost Regionální subkomise KF FAČR

 

Předseda Regionální subkomise KF FAČR (dále jen Komise) p. Nepil představil účastníkům aktivu nový způsob složení Komise, kterou tvoří předseda Komise a předsedové, příp. určení zástupci, všech šesti Oblastních komisí futsalu. Toto složení Komise zkvalitní komunikaci mezi KF FAČR a oblastmi a kraji. Komise se bude scházet minimálně čtyřikrát za rok, Aktiv  předsedů se bude konat minimálně jedenkrát ročně.

Předseda Komise seznámil účastníky aktivu rovněž se zněním zaktualizovaného Statutu Regionální subkomise KF FAČR.

     

 

Vyhodnocení nového systému výběru členských příspěvků ve  SF ČR za rok 2012 a nového registračního systém FUTis a informace pro výběr ČP v roce 2013 a 2014

 

Předseda KF FAČR Mgr. Mestek a předseda Komise p. Nepil velice kladně hodnotili bezproblémové zavedení nového systému výběru členských příspěvků v roce 2012, dík za to patří především regionálním řídícím komisím a jejich funkcionářům.

Původní předpoklad, že v roce 2012 uhradí členské příspěvky maximálně 10.000 členů byl překročen o 3.662 členů – tzn. že SF ČR evidoval v roce 2012 přesně 13.662 aktivních členů. Tento počet uhrazených členských příspěvků vygeneroval pro regiony celkovou dotaci ve výši 683.100,- Kč. Nejvíce platících členů registroval Středočeský kraj, a to v počtu 1.937, což přineslo tomuto regionu dotaci ve výši 98.413,- Kč.

Konstatován dále byl závěr rozšířeného zasedání Komise z ledna 2013, který stanovil způsob rozdělení a distribuce dotace z ČP za rok 2012 na oblasti, kraje a okresy. V žádném regionu dle informací přítomných účastníků aktivu nevznikl v tomto směru sebemenší problém.

Účastníci aktivu byli seznámeni se stavem výběru členských příspěvků k 20.6.2013, kdy ČP uhradilo celkem 15.495 členů, což znamená dotaci do regionů ve výši 774.800,- Kč. Nejvíce platících členů má k tomuto datu Jihomoravský kraj, a to 2.692 členů – tzn. dotaci ve výši 136.816,- Kč pro tento region. Se zahájením nového soutěžního ročníku se očekává další výrazný nárůst aktivních členů na podzim 2013, předpoklad je 17.000 členů a dotace pro regiony ve výši cca 850.000,- Kč.

Účastníci aktivu vzali na vědomí informaci, že pokud nebude změněn účet, na který byla zaslána dotace za rok 2012, bude potřeba vyplnit pouze souhlasné prohlášení o zaslání dotace na tento účet, včetně ověřeného podpisu předsedy KKF. Pokud dojde ke změně účtu – pouze futsalového subjektu – bude nutno doložit i doklad, který bude specifikovat majitele účtu (výpis z BÚ, smlouva o zřízení BÚ atd.).

FUTis manažer p. Havlík vysvětlil účastníkům aktivu způsob platby ČP na rok 2014 v závěru roku 2013. Stejně jako vloni, i letos bude učiněna uzávěrka členských příspěvků v roce 2013 k 15.12.2013, od 16.12.2013 budou hrazené členské příspěvky připsány na rok 2014. Vše bude podrobně vysvětleno v závěru roku na oficiálních internetových stránkách a oběžníkem, který bude rozeslán předsedům regionálních řídících komisí.

FUTis manažer p. Havlík dále účastníkům aktivu podrobně vysvětlil výhody propojení informačního systému VSF a registračnímu systému FUTis, ke kterému by mělo dojít od sezóny 2014/2015 (on – line zápisy o utkání, do kterých nepůjde vyplnit neregistrovaného hráče či neuhradil ČP; okamžité počítání statistik soutěže po odehraném kole – tabulky, střelci, ŽK, ČK atd.; celkové statistiky – celkový počet nastřílených branek hráči soutěže atd.).

Předseda Komise p. Nepil apeloval na všechny účastníky aktivu, aby nedávali účastníkům soutěží žádné výjimky, a to především v souladu se zněním článku 13 Soutěžního řádu SF ČR – aby v soutěžích nastupovali pouze hráči, jejich platba je v registračním systému FUTis zpracována; dále aby nedávali žádné výjimky ve věci startu cizinců v soutěžích – vše nyní přesně a poměrně levně řeší Přestupní řád SF ČR.

Předseda Komise p. Nepil dále účastníky aktivu seznámil s aktualizací „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“, která se týká odejmutí členství ve SF ČR klubům, které:

- nebudou mít k 15.12. každého kalendářního roku uhrazeny členské příspěvky minimálně u pěti hráčů za příslušný kalendářní rok, ačkoliv se zúčastňují soutěží SF ČR,

- se v uplynulých dvou soutěžních ročnících nezúčastnily žádné dlouhodobé mistrovské soutěže SF ČR.

Předseda Komise účastníkům zdůvodnil, proč byly tyto změny do příslušné směrnice zapracovány a vysvětlil jim praktický postup v obou případech. Návazně na to seznámil účastníky aktivu s návrhem, jak postupovat vůči regionům, které se hlásí k členství ve SF ČR, ale neplní základní podmínky tohoto členství.

Tento materiál je stále pracovní, každý člen SF ČR ho má právo připomínkovat, jeho finální verzi by pak měla schválit KF FAČR na svém zasedání 1.8.2013.

 

Příloha  -  aktualizovaná „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“          

 

Optimalizace regionálního futsalu

 

Předseda Komise p. Nepil v úvodu projednávání tohoto zásadního bodu aktivu konstatoval, že regionální futsal všeobecně nemá dobrou úroveň. Důvodů je několik:

-          nepříznivá ekonomická situace státu, ta se odráží ve sportu, futsal pak nemůže být výjimkou,

-          minimální, nebo žádná spolupráce příslušných okresů v kraji, krajů v oblasti – následkem je slabá úroveň krajských přeborů a divizí

-          neznalost základních futsalových norem nejen členskou základnou SF ČR, ale i funkcionářů řídících komisí – následkem je špatná činnost řídících komisí, nesprávná rozhodnutí atd.

 

Tento neutěšený stav by měla zkvalitnit činnost nové Regionální subkomise KF FAČR, a to během tohoto volebního období – to předchozí bylo věnováno zavedení nového systému výběru členských příspěvků a nového registračního systému. Nyní by se činnost této Komise měla zaměřit na zkvalitnění organizace regionálního futsalu. Prvořadá je nyní práce s lidmi, funkcionáři řídících komisí, účast členů Komise na aktivech, vyhlášeních a grémiích regionálních soutěží a valných hromadách jednotlivých regionů. Tady by mělo probíhat předávání zkušeností mezi jednotlivými regiony, zkvalitňování činnosti.

Základním materiálem, který tuto problematiku řeší, je metodika Komise pod názvem „Optimalizace regionálního futsalu“.  Tento materiál je rovněž v současné fázi pracovní, je možno ho stále doplňovat, měnit či upravovat a řeší především:

-          složení, činnost, zodpovědnost a návaznost regionálních řídících komisí (OkKF, KKF a ObKF),

-          organizaci, programovou náplň, návaznost a povinnosti organizátorů regionálních valných hromad (okresní, krajská, oblastní),

-          institut náhradní a mimořádné valné hromady,

-          organizační zabezpečení a nároky regionálních mistrovských soutěží (okresní soutěže, krajské přebory, divize),

-          futsalové názvosloví, názvy klubů.

 

      Příloha -  Metodický materiál Regionální subkomise KF FAČR „Optimalizace regionálního futsalu“.

 

      Futsalové normy

           

      Vzhledem k minimálním změnám ve znění futsalových norem s nimi seznámil sekretář KF FAČR p. Průša účastníky aktivu. Důraz kladl především na přestupy cizinců, jak je řeší Přestupní řád SF ČR a Provozní řád úseku registrace SF ČR.

 

      Ostatní

 

Činnost Matriční subkomise KF FAČR

 

Předseda Matriční subkomise KF FAČR Mgr. Průša informoval účastníky aktivu o činnosti této odborné komise, o způsobu a postupu zaregistrování týmů jako členů SF ČR do registračního systému FUTis (více viz. internetová stránka /scripts/detail.php?id=111792&tmplid=2182). 

Mgr. Průša dále upozornil na povinnost povolit zaregistrování za členy SF ČR pouze těm klubům, jejichž název je v souladu s pozitivní propagací SF ČR a splňuje další náležitosti dle čl. 3 Organizační směrnice pro činnost klubů SF ČR. V této souvislosti upozornil, že je nutno ochraňovat i v této oblasti produkt Futsal FIFA. Z toho důvodu jsou jako prvními kontrolními mechanizmy Okresní komise futsalu, které ve většině případech s novým klubem komunikují jako první. Z tohoto důvodu byla doplněna „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“v čl. 1., odst. 3. ve smyslu, že nový klub může zaslat přihlášku na sekretariát KF FAČR pouze se souhlasem příslušné řídící komise. V tomto smyslu bude rovněž upravena samotná přihláška klubu do SF ČR.

V další etapě veškeré náležitosti přihlašovaného klubu posoudí právě členové MK, klub pak bude definitivně schválen za člena SF ČR na nejbližším zasedání KF FAČR.

 

Způsoby financování regionálního futsalu

 

      Vzhledem k situaci v ČSTV a situaci v Sazka a.s., byly projednány aktuální možnosti financování regionálního sportu jako takového:

  

 

1)     Příspěvek na činnost z obecního či městského rozpočtu:

-          Každý takový rozpočet by měl počítat s podporou sportovních subjektů se sídlem na území obce či města, a to ať již formou přímého příspěvku na činnost či grantem na konkrétní akci.

-          Zájemci o čerpání takového příspěvku či grantu by si měli na příslušném magistrátu, MěÚ či OÚ zjistit postup při podávání žádostí, podmínky či kritéria při rozdělení příspěvků či přidělování grantů a řídit se těmito informacemi.

 

2)     Dotace do obecních a městských rozpočtů na základě novely zákona o loteriích:

-          V souvislosti s novelou Zákona o loteriích a jiných podobných hrách – č. 202/1990 byla v roce 2012 změněna celá podstata dotování sportu, kdy již dotace nebyly rozdělovány prostřednictvím ČSTV svazům a regionálním sdružením, ale přímo  obcím, které by pak měly tyto finance distribuovat dále do výkonnostního a masového sportu (více viz. http://www.olympic.cz/financovani-sportu/).

-          Dotace od svazů většina sportů očekávat nemůže (FAČR oproti minulým letům dostal cca o 50.000.000,- Kč dotaci nižší), je nutno se snažit získat příspěvek z dotace, které míří do obcí. Opět je nejlépe informovat se na magistrátu, MěÚ či OÚ, jak bude s touto mimořádnou dotací naloženo, příp. dostane-li se rovněž tam, kam je určena – tzn. na podporu sportovní činnosti. Veškeré materiály – vysvětlující dopis, Jak postupovat na obcích, Přehled, kolik obce dostaly navíc atd. jsou ne výše uvedeném odkazu.

 

3)     Dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

-          Je možno čerpat z vyhlášených dotačních programů, pro nás je zajímavý především Program III – Všeobecná sportovní činnost (bývalá akce „Sportuj s námi“ v rámci ČSTV) a Program V – Organizace sportu.

-          Podmínky žádostí jsou sice složitější, než tomu bývalo u žádostí ČSTV, pokud by si však kdokoliv udělal čas na jejich vyplnění a podání, má šanci peníze čerpat.

-          Více viz. internetové stránky /assets/cmfs/sekretariat/financni-odd/Informace_M_MT_k_dota_n_m_program_m.docx, příp. stránky MŠMT.

 

4)     Další možnosti jsou již tradiční – sponzorské dary; část startovného, jež je použita na činnost řídící komise; poplatky a postihy; dotace z členských příspěvků.

 

      Regionální informační servis (R.I.S.)

 

Účastnící aktivu byli seznámeni s aktualizací Regionálních informačních servisů a s důležitými termíny:

-          R.I.S. budou zaslány předsedům příslušných ObKF a KKF k vyplnění do 31.8.2012

-          termínem doručení vyplněného R.I.S. předsedovi RegSubK je 20.9.2012.

 

Účastníkům jednání byla opět nabídnuta spolupráce ze strany členů Regionální subkomise KF FAČR při řešení problematiky regionálního futsalu, a to v oblasti:

·         Vnitřní:

-          metodická i osobní pomoc při řešení problematiky, spojené se zavedením nového systému platby členských příspěvků,

-          metodická i osobní pomoc při řešení problematiky nového registračního systému FUTis,

-          metodická i osobní pomoc při organizačním zabezpečení regionálních soutěží,

-          metodická i osobní pomoc při odborné přípravě rozhodčích regionálních soutěží.

·         Vnější:

-          především při začleňování jiných menších forem fotbalu do struktury SF ČR (sálový fotbal, malý fotbal atd.),

-          při získávání finančních dotací a příspěvků.

 

Regionální část Poháru FAČR 2012/2013

V souvislosti s rozlosováním celostátní části (osmifinále) Poháru FAČR podali účastníci aktivu informaci o stavu soutěže ve svém regionu:

 

ZÁPAD

Karlovarský kraj (vítěz bude znám do 29.8.13)

-

Středočeský kraj (vítěz bude znám do 31.7.13

Indoss Plzeň (Plzeňský kraj)

-

Combix Ústí n.L. (Ústecký kraj)

ELBH Týn n.Vl. (Jihočeský kraj)

-

Praha (vítěz bude znám do 31.7.13)

FC Démoni Česká Lípa (Liberecký kraj)

-

Bohemians 1905 Praha (finalista)

 

VÝCHOD

Helas Brno (Jihomoravský kraj)

-

ERA-PACK Chrudim (obhájce)

Komax Kunčice p.O. (Moravskosl. Kraj)

-

Královéhrad. kraj (vítěz bude znám do 29.8.)

Internazzionale Otrokovice (Zlínský kraj)

-

Pardubický kraj (vítěz bude znám do 29.8.13)

Olomoucký kraj (vítěz bude znám do 31.7.13)

-

FK Boca Chotěboř (Kraj Vysočina)

 

Upozorňuji:  Každá KKF je povinna nahlásti nejpozději do 28.8.2013 (rozhodnutí Aktivu předsedů) vítěze krajské části Poháru FAČR, který bude příslušný kraj reprezentovat v celostátní části Poháru FAČR.

 

Opatření vůči prezentaci jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů na www.fotbal.cz

 

Účastníci Aktivu se shodli na odstranění prezentace jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů, které nesplňují podmínky členství ve SF ČR, z informačního systému VSF, a to okresů:

-          Rakovník

-          Český Krumlov

-          Tábor

-          Semily

-          Jihlava

-          Pelhřimov

-          Olomouc

-          Prostějov

 

Dále je nutno v systému VSF aktualizovat adresář předsedů ObKF, KKF a OkKF dle zaslaných aktuálních verzí.

 

Další organizované aktivity účastníků Aktivu předsedů regionálních komisí

 

Po ukončení aktivu byly pro jeho účastníky připraveny další organizované aktivity:

-          V.I.P. vstup na finálovou část Mistrovství ČR ve futsalu žen,

-          večerní společenský raut v areálu SH Kadaň,

-          časově neomezený volný vstup do Plaveckého bazénu Kadaň.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Seznam příloh

28.6.2013 Optimalizace regionálního futsalu 88064 B
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate