/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=132246

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=132246

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=132246

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 66

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=27

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=132246

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=132246

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=132246

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 66

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=27

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=66

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-316-Strakonice
29.5.2013

Programové prohlášení OFS

Programové vyhlášení VV OFS Strakonice na období 2013-2017

 

     VV OFS Strakonice bude v tomto období aktivně působit na všechny fotbalové oddíly okresu, bez ohledu na to, jakou soutěž hrají. Bude rádcem, poskytovatelem  potřebných služeb a servisu. Bude řídit soutěže v okrese bez protekce a nadržování a vystupovat proti nešvarům, které do fotbalu nepatří. Bude se snažit zajistit potřebné finanční prostředky, hlavně pro přípravu a rozvoj dětí ve fotbalových klubech.

 

VV OFS Strakonice se bude v tomto období soustředit především na tyto oblasti:

 

- stabilizace počtů mládežnických družstev v soutěžích, pomoc při vzniku nových družstev mládeže, soutěž 35+ organizovat pouze při  minimálním počtu  5ti přihlášených mužstev, připravovat model úpravy soutěží mužů při změnách přihlášených účastníků

 

- zainteresovat FO na přípravě nových rozhodčích z vlastních řad, najít motivační  faktor, jak na FO v tomto směru působit - cíl, aby po roce 2015 rozhodovali minimálně zápasy OP tři delegovaní rozhodčí

 

-zajistit pomoc pro FO při získávání a administraci dotačních programů, připravovat v předstihu s FO náplň pro tyto zdroje, využít zkušeností členů VV pracujících v samosprávách

 

- trvat na zastoupení funkcionářů OFS v komisích KFS a tyto členy vyhledávat a připravovat

 

- spolupodílet se na organizování a přípravě mezikrajských a mezinárodních utkáních na území okresu Strakonice

 

- spolupodílet se na udržení stavu, že tam, kde hraje mládež jsou bezpečné branky, při vzniku nových družstev, zabezpečit jejich získání

 

- prohlubovat spolupráci s okolními OFS při organizování kurzů a školení, výměny rozhodčích, zapojení oddílů do soutěží apod.

 

- pokračovat ve spolupráci s PČR, okresní nemocnicí, SMOOS, s městskými o obecními zastupitelstvy

 

- nově zřízené webové stránky OFS Strakonice využít pro sjednocení oficiální komunikace  mezi FO a komisemi OFS, doplňování informací v průběhu sportovní sezony, publikaci všech tiskovin a formulářů, prezentaci sponzorů OFS a jejich činností

 

- rozpisy soutěží doplňovat a zkvalitňovat směrem k regulérním pravidlům, uvádění seznamů trenérů, funkcionářů FO, k nárokům na nutná vybavení hřišť a zvýraznění podpory tam, kde se pracuje s mládeží

 

- snaha o podporu a ocenění práce trenérů mládeže, najít prostředky na finanční ohodnocení jejich práce, na pořádané trenérské kurzy každému jednotlivci uhradit většinový náklad za účast

 

     Cílem nově zvoleného VV OFS z VH dne 9.února 2013 je těchto 11 bodů  uvádět v život a ve spolupráci se všemi členy FAČR je naplnit.

 

 

                                                                   Václav Zábranský

                                                         předseda VV OFS Strakonice

 

nic
   OFS Strakonice
Na Stráži 340, Strakonice I, 386 01
Tel: 383 332 082
Fax: 383 324 562
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Úřední zprávy
 34.Zápis 23.6.15
 33.Zápis 16.6.15
 32.Zápis 9.6.15
 31.Zápis 2.6.15
 30.Zápis 26.5.15
 29.Zápis 19.5.15
 28.Zápis 12.5.15
 27.Zápis 5.5.15
 26.Zápis 28.4.15
 25.Zápis 21.4.15
 


nic

WebToDate