Futsal

reklama

Zápis č. 2/2013 z jednání RegSubK KF FAČR

Pávov, 30. května 2013

Přítomni: Pavel Nepil (předseda RegSubK ), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), Miroslav Primus (ObKF „B“), Josef Novotný (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF „D“), Dušan Vozárik , Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

Omluveni: zástupci ObKF „E“

Program:

1) Kontrola Zápisu č. 1/2013:

·Splněné úkoly:

- předložit KF ke schválení personální obsazení Komise, obsazení funkce předsedy a místopředsedy Komise a Statut Regionální subkomise KF FAČR,

- organizačně a programově zabezpečit Aktiv předsedů,

- připravit návrh pozvánky na Aktiv předsedů,

- informovat předsedy KKF o rozhodnutí Komise ve věci propagace regionů, nesplňující nároky registračního systému FUTis a platby ČP,

- připravit koncepci řešení regionální problematiky v souladu se zněním Stanov SF ČR,

- nahlásit SubKD kandidáty na výkon funkce delegáta ze Středočeského kraje,

- zajistit listiny delegátů jednotlivých ObKF a předat je SubKD KF FAČR.

·Úkoly, které trvají:

- Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

- Nadále podporovat dodržování platnosti nového registračního systému FUTis a nového systému výběru členských příspěvků v rámci svých regionů, příp. na vyžádání i v dalších oblastech, a to formou osobní účasti na jednáních řídících orgánů (Komise),

- Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

- prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

- informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH v následujícím volebním období (Nepil, 22.6.2013 ),

- prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) - (Nepil, 22.6.2013 ),

- zjistit možnosti v předání notebooku předsedovi ObKF „F“ (Nepil, 14.6.2013 ),

- zajistit aktualizaci adresáře předsedů (Nepil, 22.6.2013 ),

- zjistit další podrobnosti ve věci prezentace sponzorů na LED panelech – délka prezentace, prostor, cena (Nepil, 14.6.2013 ),

- příprava finální verze metodiky o výběru a další práce s delegáty na regionální úrovni ve spolupráci se SubKD (Nepil),

- zjistit stav soutěží žen v jednotlivých regionech (Nepil, 30.6.2013 ).

2) Personální složení Regionální subkomise KF FAČR

Komise vzala na vědomí, že KF FAČR schválila navržené složení RegSuBK a dále, že předsedou Komise byl schválen p. Nepil, místopředsedou p. Polák. KF FAČR rovněž schválila předložený návrh materiálu „Statut Regionální subkomise KF FAČR“.

Z důvodu jednotné prezentace členů Komise je nutno zaslat předsedovi Komise foto těch členů Komise, které ho ještě nemají zveřejněné na internetových stránkách Komise.

Úkoly:

- Z důvodu jednotné prezentace členů Komise zaslat předsedovi Komise své foto (Novotný, Průcha, Starý, 30.6.2013 )

3) Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR

Aktiv předsedů ObKF a KKF (dále jen Aktiv) se uskuteční v sobotu 22. června 2013 od 10.00 do 15.30 hodin ve V.I.P. salonku Zimního stadionu v Kadani při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

Pořadatelem Aktivu je Regionální subkomise KF FAČR, spolupořadatelem FC Betis Kadaň (2. liga – západ), finanční zabezpečení Aktivu je z rozpočtu KF FAČR.

Komise schválila návrh programu Aktivu, návrh pozvánky a vzala na vědomí možnosti ubytování účastníků Aktivu.

Kontrola připravenosti spolupořadatele této akce proběhla 31. května 2013 v Kadani – vše připraveno na vysoké úrovni.

Úkoly:

- rozeslat pozvánky na Aktiv předsedů, včetně dalších příslušných materiálů (Nepil, 2.6.2013 )

4) Registrační systém FUTis, členské příspěvky

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 17.5.2013 :

- celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 15.386 členů,

- nejvíce Jihomoravský kraj 2.678 členů (dotace 136.103,- Kč), Středočeský kraj 2.116 členů (dotace 107.540,- Kč), Ústecký kraj 1.847 členů (dotace 93.869,- Kč).

Komise projednala předložený materiál „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ s návrhem postupu vůči klubům, které neplní podmínky členství ve SF ČR, jak tento materiál připravila pracovní Skupina FUTis . Komise navrhuje do materiálu doplnit i návrh zániku členství u těch klubů, které min. dva roky nevyvíjejí činnost. Komise dále schválila návrh, že nové kluby, žádající o zařazení do soutěžní struktury SF ČR, musí přihlášku klubu za člena SF ČR dát ke schválení nejprve příslušné nejnižší řídící komisi (především OkKF ), teprve poté může být přihláška klubu postoupena matriční komisi KF FAČR.

Komise dále projednala návrhy postupu vůči regionům, které nerespektují plnění povinností, vyplývajících ze členství ke SF ČR.

Pracovní verze „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ přílohou.

Úkoly:

-návrhy k pracovní verzi „Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR“ předložit k projednání pracovní skupině FUTis (Nepil, 13.6.2013 )

-předložit KF FAČR ke schválení návrh Komise ve věci postupu přihlašování nových klubů do SF ČR (Nepil, 14.6.2013 )

 

5) Optimalizace regionálního futsalu

Komise projednala předložený návrh metodického materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“. Tento materiál se po dopracování stane základní metodikou organizování regionálního futsalu a činnosti regionálních řídících komisí. Komise v rámci projednávání tento materiál inovovala a doplnila o další důležité body.

Navržený metodický materiál „Optimalizace regionálního futsalu“ je stále pracovní verzí, bude nosným tématem programu Aktivu předsedů ObKF a KKF v červnu 2013.

Pracovní verze metodického materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“ přílohou.

Úkoly:

- dále aktualizovat metodický materiál „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise, 22.6.2013 )

6) Ostatní

·Financování regionálního futsalu

Komise vzala na vědomí, že je opět ohrožen ze strany ČSTV (nově ČUS) návrh na dotaci ve výši 200.000.000,- Kč prostřednictvím krajských a okresních sdružení ČSTV (ČUS), jak bylo původně navrženo. Více informací bude poskytnuto na červnovém Aktivu předsedů.

·Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Komise vzala na vědomí iniciativu některých členů KF FAČR ve věci vzniku subkomise, která by se zabývala problematikou jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů. Komise vznik této subkomise podporuje.

· Aktualizace Regionálního informačního servisu (R.I.S. )

Komise projednala předložený inovovaný návrh R.I.S. , nadále platí možnost aktualizace tohoto materiálu.

Úkoly:

- aktualizovat R.I.S. (Komise, 31.7.2013 )

- po schválení finální verze rozeslat R.I.S. předsedům ObKF a KKF (Nepil, 31.8.2013 )

· Futsal žen

Komise vzala na vědomí další informace ve věci konání finálového turnaje Mistrovství ČR dne 22.6.2013 v Kadani.

Zapsal: Pavel Nepil, předseda RegSubK KF FAČR


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate