FAČR


reklama

Změna Soutěžního řádu fotbalu


Změna Soutěžního řádu fotbalu

I. Doplnění míst v soutěžích

Důvodová zpráva

V posledních letech rapidně přibývá případů, kdy kluby odmítají postoupit do vyšších soutěží, i když si postup vybojovaly anebo jim byl nabídnut tzv. mimo pořadí podle kritérií stanovených ve čl. 5 odst. 8 soutěžního řádu fotbalu. Proto se upravuje čl. 5 odst. 8 soutěžního řádu tak, aby možnost tzv. postupu mimo pořadí byla prioritně vymezena pro družstva, která se ve svých soutěžích umístí na 2. resp. 3. resp. 4. místě. Pokud tato družstva postup odmítnou, sníží se počet sestupujících, ovšem při zachování zásady, že družstvo, které se umístí na posledním místě, sestupuje vždy.

Nové znění:

5. Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečňuje především zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže následovně:

a) do I. ligy družstvo, které se umístilo na 3. místě ve II. lize. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postup družstvu, které se umístilo na 4. místě ve II. lize. Pokud ani toto družstvo nemá zájem o postup, pak družstvo, které se v I. lize umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje.

b) do II. ligy družstvo, které se umístilo na 2. místě v ČFL nebo MSFL podle toho, do které z těchto soutěží územně patří družstvo, jehož místo se ve II. lize uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postupně družstvům, která se umístila na 3.a 4. místě. Pokud ani tato družstva nebudou mít o postup zájem, družstvo, které se ve II. lize umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje.

c) do ČFL resp. MSFL další nejlépe se umístivší družstva z regionálních divizí A-C do ČFL a D-E do MSFL. Dalším nejlépe umístivším se družstvem bude družstvo s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách divizí na 2. místě. Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení čl. 8 odst. 5. Pokud toto družstvo na postup nereflektuje anebo je více uvolněných míst, nabídne se postup družstvům na 3. resp. 4. místech podle výše uvedených kritérií. Jestliže se ani pak nepodaří uvolněné místo obsadit, pak družstvo, které se umístilo na vyšším sestupovém místě v ČFL resp. MSFL, nesestupuje.

d) do divize družstvo, které se umístilo na 2. místě z toho krajského přeboru, do něhož územně patří družstvo, jehož místo se v divizi uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne řídící orgán soutěže postup družstvům, která se umístila na 3. resp. 4. místě. Pokud ani tato družstva nemají zájem o postup, nejvýše umístěné družstvo z těch, která měla sestoupit, nesestupuje.

e) do krajského přeboru, pokud I. A třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách I. A třídy na 2. místě. Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení čl. 8 odst. 5. Jestliže družstvo, které má postupové pořadí, na postup nereflektuje, nabídne se postup dalšímu družstvu na 2. místě podle výše uvedených kritérií. Nepodaří-li se získat žádné družstvo umístivší se na 2. místě, nabídne se postup družstvům na 3. resp. 4. místech podle výše uvedených kritérií. Není-li ani takto získáno postupující družstvo, pak nejvýše umístěné družstvo z těch, která měla sestoupit, nesestupuje.

f) do I. A třídy, pokud I. B třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách I. B třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c) a e).

g) do I. B třídy družstvo, které se umístilo na 2. místě z toho okresního přeboru (II. třídy), do něhož územně patří družstvo, jehož místo se v I. B třídě uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, postupuje řídící orgán obdobně jako v bodech a), b), d).

h) do okresního přeboru (II. třídy), pokud III. třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách III. třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c), e) a f).

ch) do III. třídy, pokud IV. třída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobně jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut družstvu s největším počtem bodů z družstev, která se umístila ve skupinách IV. třídy na 2. místě. Případný další postup bude podle bodů c), e), f) a h).

i) v soutěžích dorostu a žactva se postupuje obdobně. Stane-li se však, že do vyšší soutěže nemá mimo pořadí zájem postoupit žádné z družstev z první poloviny tabulky nižší soutěže, může řídící orgán snížit počet sestupujících.

j) do soutěží SpSM je možné postupovat dle podmínek daných licenčním manuálem pro SpSM.


II. Nadstavba při nerozhodnutých utkáních

Na základě četných žádostí KFS a OFS s cílem zatraktivnění soutěží se upravuje příslušné ustanovení soutěžního řádu fotbalu tak, aby KFS a OFS měly možnost stanovit ve svých rozpisech soutěží při nerozhodném výsledku tzv. nadstavbový postup - penaltový rozstřel.

Z těchto důvodů se čl. 62 soutěžního řádu fotbalu mění tak, že za druhou větu se doplňuje text následujícího znění:

„KFS, PFS a OFS jako řídící orgány soutěží mohou v rozpise soutěží stanovit, že v určených soutěžích se v případě nerozhodného výsledku provede rozstřel ze značky pro pokutový kop podle pravidel fotbalu a jeho vítězi bude přidělen další bod.“

Změny schválil VV FAČR dne 18.7. 2013

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate