FAČR


reklama

Zápis č.8/2013 ze zasedání Komise futsalu FAČRd dne 6.9.2013

Místo jednání: Praha, zasedací místnost sportovní haly v Edenu

Přítomni:  pp.Mestek, Fousek, Czene, Klier, Vich, Nepil, Šuba, Průša

Omluveni:  Polák

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: -

Přizváni: pp.Lobo, Palaščák, Pavlík

Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod a ukončeno v 17:45 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

1.1.) p.Mestek představil nového M/O manažera p.Daniela Palaščáka.

 

1.2.)  KF FAČR schválila finální podobu Zápisu ze zasedání 15.8.2013.

 

1.3.) KF ukládá : zveřejnit Zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 18.8.2013. Odpovídá: p.Průša

 

1.4.) Termín následujícího zasedání KF je čtvrtek 10.10. v Praze, pátek 8.11. v Praze a v neděli 8.12. v Kadani.

 

1.5.) KF ukládá:

Předložit návrh Statutu  Arbitrážní komise SF ČR.

Odpovídá: p.Fousek - Termín: 10.10.2013

 

1.6.) KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“ (členská základna: 16.145, výrazné navýšení počtu členských karet).

KF FAČR ukládá

 -      koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

-          koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: 1.1.2014

-          přizvat p.Helcla na nejbližší poradu sekretariátu

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 1.10.2013

 

1.7.)  KF vzala na vědomí návrhy podmínek uspořádání Final Four Poháru FAČR v Kadani 7.-8.12.2013, potvrzení termínu přímého přenosu na ČT Sport 8.12.od 15 hodin.

KF vzala na vědomí informaci o přípravě organizace akce ve spolupráci s klubem FC Betis Kadaň a sjednání podmínek odpovídajícího finančního zabezpečení.

KF ukládá ve spolupráci s pořádajícím klubem organizačně zajistit Final Four Poháru FAČR ve futsalu.

Odpovídají: p.Průša, Palaščák, Pavlík  – Termín: 7.-.8.12.2013

 

1.8.)  KF vzala na vědomí návrh na úpravu prováděcího předpisu k Registračnímu a Přestupnímu řádu SF s ohledem na potřebu zjednodušení procesu realizace zaregistrování členů SF a přestupů včetně evidence podkladů. Případnou úpravu je nutné nejdříve projednat se zástupci Legislativního oddělení FAČR.

Odpovídá: pp.Mestek, Průša  – Termín: 31.12.2013  

 

1.9.) KF projednala problematiku jiných forem fotbalu. KF v této souvislosti schválila až do odvolání zákaz nominovat hráče repre futsalu „21“ pp.Slavíka a Ovčačíka do reprezentací futsalu (nepodepsání smluv reprezentantů).

 

 

2)   Reprezentace

 

2.1.) KF vzala na vědomí zprávu o účasti a výsledcích reprezentačních výběrů A + U-21 na turnaji 4 zemí, který se konal ve dnech 2.-4.9.2013 v maďarském Györu. KF zhodnotila vystoupení reprezentace A jako velmi úspěšné (jednoznačné vítězství v turnaji). Kvalita týmu/hráčů do 21 let však nedosahuje potřebné úrovně – promyslet příp.systémové změny (juniorské soutěže, výběr hráčů, realizační týmy…).

KF vzala na vědomí informaci o dalších akcích a programu reprezentací na nejbližší období:

-           „A“: 4.10. losování skupin pro ME 2014 v Belgii (účast za ČR předseda KF p.Mestek a trenér Neumann, listopad/prosinec – turnaj v Brazílii, leden 2x MPU ve Finsku, leden soustředění v ČR, cca 25.1.2014 – odjezd na ME do Belgie

-          U-21: listopad - turnaj za účasti reprezentačních výběrů U-19 a U-21 ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v Púchově, prosinec - turnaj v Německu

-          U-19: říjen - soustředění v Nymburce, listopad - turnaj za účasti reprezentačních výběrů U-19 a U-21 ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v Púchově

-          Ženy: říjen – soustředění + 2x MPU s Polskem, prosinec – soustředění + 2x MPU v Maďarsku

 

KF ukládá předložit úvodní plán reprezentací futsalu na rok 2014.

Odpovídá: p.Mestek + trenéři repre futsalu – Termín: 10.10.13

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.) Předseda Regionální subkomise KF p.Nepil podal návrh na princip rozdělení odměn za činnost Krajských a regionálních subkomisí v roce 2013 dle závěrů z Aktivu Krajských komisí futsalu.

 

3.2.) p.Nepil požádal KF o příspěvek 100.000,-Kč z rozpočtu na rok 2014, který by Reg.subkomise ráda využila na dotaci KKF (na základě kvality rozvoje futsalu v regionech).

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti v oblasti marketingu a PR dle přehledu úkolů a jejich plnění z porady sekretariátu.

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o plánu plnění centrálního marketingu celostátních soutěží v sezóně 2013/14.

KF ukládá:

-          Realizovat činnost dle plánu celostátních soutěží pro ročník 2013/14 a průběžně o výsledcích informovat KF i kluby.

       Odpovídají: pp.Palaščák, Pavlík, Mestek, Průša. Termín: průběžně

-          Vyvinout maxi.úsilí při zajištění navýšení příjmů do centrálního marketingu (reklamy na ploše, LED panely, noví partneři…).

Odpovídají: pp.Palaščák + KF - Termín: průběžně

 

4.3.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu.

KF ukládá dále rozpracovat.  

Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T: 10.10.2013

 

4.4.) KF projednala otázku realizace video on-line přenosů z utkání Chance Futsal ligy a možností podpory prezentace video on-line přenosů na futsalových internetových stránkách v souladu se závěry z Grémia klubů 1.ligy a z jednání s partnery.

KF ukládá komunikovat se zástupci CHANCE a klubů 1.ligy realizaci on-line přenosů.

Odpovídá: p.Palaščák – T: průběžně

 

4.5.) KF ukládá připravit návrh inovace anket a vyhlašování futsalu pro rok 2013, rok 2014 (resp.sezónu 2013/2014).

Odpovídají: pp.Klier, Fousek  – Termín: 8.11.2013

 

4.6.) KF vzala na vědomí informaci o konání předsezónní Tiskové konference futsalu dne 11.9. v Praze, jejíž hlavními tématy byly např.reprezentace futsalu, start nového ročníku 1.ligy (historicky první derby Sparta – Slavia) a účast Mistra ČR v UEFA Futsal cupu.

 

4.7.) KF schválila návrh na rozdělovník Ligového speciálu 1.ligy futsalu v týdeníku Gól v rozsahu 16-ti stran. Magazín bude distribuován v termínu 11.-13.9. před zahájením ročníku 1.ligy, a to v rozšířeném nákladu o 1300 ks pro účely klubů celostátních soutěží, resp.KKF.

KF ukládá připravit finální grafickou podobu přílohy a zajistit její distribuci dle stanoveného principu.

Odpovídají: pp.Pavlík, resp. Průša – Termín: 12.10.2013

 

4.8.)  KF schválila podobu a pravidla pro užívání loga rozhodčích celostátních soutěží a loga CHANCE futsal ligy.

 

                                                                                                      

5) Vrcholový futsal

 

5.1.) KF vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu přípravy celostátních soutěží pro ročník 2013/14.

KF konstatovala, že přes blížící se datum zahájení 2.ligy není známo kompletní složení celostátních soutěží futsalu. KF ukládá dále účast v celostátních soutěžích koordinovat a informovat průběžně KF.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – Termín: 10.10.2013

KF jednomyslně schválila návrh na převod práv klubu Bohemians 1905 na klub SK Indoss Plzeň v souladu s ustanovením Souboru předpisů SF ČR, a to včetně práv na účast v 1.lize futsalu a registraci celé hráčské základny klubu.

 

KF jednomyslně schválila účast klubu FK Dobřichovice ve 2.lize „západ“ po uvolnění jednoho místa.

KF schválila odstoupení týmu Bohemians 1905 ze soutěží Poháru FAČR ve futsalu.

KF stanovila pořadí pro oslovení zájemců o účast v 1.juniorské lize futsalu ( 1.Sparta Praha, 2.Čechie Slaný 3.Vítkovice)

 

5.2.) KF ukládá finalizovat Rozpis celostátních soutěží futsalu 13/14 na základě připomínek a aktuálních změn a zajistit jeho distribuci.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba – Termín: 30.9.2013

 

5.3.)  KF vyhodnotila předložené návrhy nového putovního poháru pro Mistra ČR ve futsalu a ukládá připravit ve spolupráci s dodavateli další varianty návrhů včetně kalkulace ceny.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 31.10.2013

 

5.4.) KF schválila žádost ERA-PACKu Chrudim o udělení výjimky z povinnosti mít umístěné logo partnera CHANCE na levém rukávu (bude od letošního ročníku více kontrolováno), a to na období do konce základní části UEFA Futsal cupu.

 

5.5.)   KF zamítla žádost klubu SK Indoss Plzeň o přesun 1.kola mezi Tangam Brno a Indossem.

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.) KF vzala na vědomí vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím KF (bod 5.5. ze Zápisu zasedání KF FAČR z 1.8.2013) o zrušení 3.rozhodčího a technického delegáta při utkáních základní části 1.ligy futsalu (s výjimkou rizikových a TV utkání). Nesouhlas projevili předseda SbKR p.Lobo a čestný předseda KF FAČR p.Fousek.

 

6.2) KF vzala na vědomí informaci o pravidelném předsezónním semináři R+D – za KF za účasti p.Czeneho. KF dále vzala na vědomí informaci o termínech náhradních seminářů R+D.

 

6.3.) KF vzala na vědomí zprávu o podpisu smlouvy spol.Public Football s A3 Sport na vybavení pro rozhodčí CL futsalu zn.Adidas a realizaci dodávky materiálu na semináři R a D v Nymburku 9.8.2013.

 

6.4.)  KF projednala a schválila nové obsazení listiny rozhodčích FIFA (nováčkem mezinárodní listiny je Karel Linhart). KF ukládá zajistit schválení ze strany VV FAČR.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša – Termín: říjen 2013

 

 

7)  Pohár FAČR

 

7.1.) KF ukládá zajistit organizaci celostátní části Poháru FAČR ve futsalu ve spolupráci s KKF.

Odpovídá : sekretariát KF, SbKR, SbKD – Termín: průběžně

 

7.2.) KF vzala na vědomí zprávu o přípravě 1.kola celostátní části Poháru FAČR, které proběhne jednotně ve dnech 15.a 16.10.2013 dle schváleného losu.

Odpovídají: předsedové jednotlivých KKF – Termín: 10.10.2013

 

 

8) Trenérství

 

8.1.) KF ukládá metodicky a organizačně zajistit trenérský seminář II.stupně pro absolventy trenérského vzdělávání v rámci mezinárodního turnaje v Telizích, a to ve spolupráci s pořádajícím klubem Balticflora Teplice.

Odpovídá : pp.Neumann, Průša – Termín: 11/2013

 

 

9) Futsal žen

7.1.) KF vzala na vědomí informaci o dalších akcích a programu reprezentace žen v souladu se schváleným rozpočtem (říjen – Polsko, listopad – Maďarsko).

 

7.2.) KF schválila Propozice na MČR futsalu žen na sezónu 2013/14.

 

7.3.) KF schválila (s výhradou u bodu financování) parametry VŘ na pořadatele MČR futsalu žen 2013/2014.

 

 

10)  Hospodaření

KF projednala návrh rozpočtu na rok 2013 a ukládá předložit finální verzi rozpočtu na rok 2013 ke schválení.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 10.10.2013

 

 

11) Různé

11.1.) KF projednala další návrhy k tématu vyhlášení a spoluorganizaci otevřeného MČR ve futsalu od roku 2014 formou systému letních turnajů s využitím evidence členské základny Svazu futsalu.

 

11.2.) p.Mestek informoval KF o projeveném zájmu p.Amlera být přizván na zasedání KF (zájem projeven v den konání KF). KF pověřuje p.Mesteka zjištěním tématu vystoupení p.Amera a dle toho zvážení jeho přizvání na KF -  možnost příp.přípravy členů KF.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 10.10.2013  

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate