Futsal

reklama

Zápis č. 2/2014 z jednání RegSubK KF FAČR

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), 

                      Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan  Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF  „D“),  

                      Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan  Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

 

Hosté:          Jiří Hanzlík (Úst. KKF), Lumír Kopecký (Zlín. KKF)

 

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 1/2014:

 

·         Splněné úkoly:

-          připravit podrobný program jednání aktivu a předložit ho Komisi ke schválení (Nepil),

-          rozeslat  účastníkům aktivu základní informace o konání aktivu s kontakty na ubytovací kapacity (Nepil),

-          formulovat problematiku distribuce dotací mezi jednotlivými řídícími komisemi jako jeden z hlavních bodů Aktivu předsedů (Nepil),

-          projednat způsob čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR na nejbližším zasedání KF (Nepil)

 

·         Úkoly, které trvají:

-        Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-        Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů  na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

-        prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

-        informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH  v následujícím volebním období (Nepil),

-        prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) -  (Nepil),

-        zajistit  předání notebooku předsedovi ObKF „F“ (Nepil),

-        z důvodu prezentace členů Komise zaslat předsedovi Komise své foto (Průcha)

-        dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise)

 

 

2)     Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                                                     

Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskuteční v sobotu 21.6.2014 od 10 do 16 hodin v salonku Penzionu Jezerka, třída Tomáše Bati 1241, Otrokovice.  Aktiv se uskuteční v rámci konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu – kategorie žen. Předsedové ObKF a KKF  již byli o místu a termínu konání aktivu informováni s předstihem.

Předseda Zlínské KKF p. Kopecký na jednání komise potvrdil organizační zajištění konání aktivu - místo konání, základní občerstvení v průběhu aktivu i oběd pro účastníky.

Účastníci aktivu schválili znění pozvánky pro účastníky aktivu a podrobný program aktivu.

           

Úkoly:

-          rozeslat účastníkům aktivu pozvánky k účasti, včetně podrobného programu aktivu a kontaktů na ubytovací kapacity (Nepil, 31.5.2014)

 

 

3)     Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 23.04.2014:

-             celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 14.928 členů,

-             nejvíce Jihomoravský kraj  2.565 členů, Středočeský kraj 2.022 členů, Ústecký kraj 1.874 členů.

 

Komise vzala na vědomí zprávu předsedů jednotlivých ObKF o bezproblémové distribuci  dotace z členských příspěvků za rok 2013 ze strany jednotlivých  KKF (v řešení je pouze distribuce ze strany Zlínské KKF na účet ObKF „F“).

 

Komise vzala na vědomí rozhodnutí KF FAČR ve věci účtů Krajských komisí futsalu v ohledu čerpání dotací z ČP. Pro tento účel musí být od následujícího roku použity pouze účty právnických osob – futsalových subjektů. Změnu účtů tak musí provést Plzeňský kraj a Olomoucký kraj, změnu názvu účtu, příp. založit nový účet, musí Praha a Zlínský kraj.

 

Členové Komise so opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ  v souvislosti se systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).

 

Členové komise byli informováni zástupcem ObKF „F“ o  nedodržování Stanov SF ČR ve věci členství v rámci sdružené okresní soutěže Nový Jičín a Frýdek–Místek. Komise navrhla uspořádat v tomto regionu Mimořádnou valnou hromadu s cílem zapojit plně tento region do SF ČR.

 

      Úkoly:

-          řešit problematiku dodržování Stanov SF ČR ve sdruženém okresu Nový Jičín a Frýdek-Místek (ObKF „F“, 30.6.2014)

 

 

4)     Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží

 

Komise projednala předložený návrh Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží a po provedených korekcích tuto směrnici schválila a doporučila k projednání na nejbližším zasedání KF FAČR.

 

Schválené znění směrnice.

 

Úkol:

-          předložit k projednání a ke schválení KF FAČR aktuální znění Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží a po schválení tuto směrnici rozeslat všem předsedům ObKF a KKF a zároveň ji nechat zveřejnit na www.fotbal.cz. (Nepil, 31.5.2014).

 

 

5)     Problematika regionálního futsalu

 

Komise projednala předloženou problematiku, vyskytující se v regionálním futsalu a rozhodla o zařazení tohoto bodu na Aktiv předsedů.

Problematika se týká především:

-          splněním podmínek účasti celku v regionálních soutěžích,

-          uplatnění pravidel v rámci regionálních soutěží,

-          náležitostí družstev,

-          způsob a podmínky při překladu utkání,

-          postup v případě kontumační prohry celku.

 

Komise předloží na aktivu možné alternativy řešení této problematiky, které budou pro regionální řídící komise návodem k jejímu řešení.

 

 

6)     Informace o regionálních mistrovských soutěžích

 

Členové komise vzali na vědomí informace o stavu jednotlivých regionálních soutěží:

 

Oblastní komise futsalu „A“:

Divize „A“ – 12 účastníků, dohráno, do 2. ligy – západ postupuje vítěz FC Malibu Mladá Boleslav a čtvrtý celek v pořadí FK GMM Jablonec n.N.

Divize „A“ – kategorie žen – 9 účastníků, dohráno, finálového turnaje Mistrovství ČR žen se zúčastní FK Rakovník, FC Betis Kadaň a FC Démoni Česká Lípa.

Info o KP:

Praha – 12 účastníků, odehráno 20. kolo,

P FAČR – 14 účastníků, finále do 15.9.2014,

Ženy – Pražský přebor 6 týmů, soutěž – 8 týmů, hraje se do 11.6.20144, na M ČR postupuje obhájce prvenství DFT Sokol Vysočany a vítěz Pražského přeboru.

Středočeský – 12 účastníků, dohráno,

P FAČR – 20 účastníků, finále do 31.7.2014.

Ústecký – 12 účastníků, dohráno,

P FAČR  - 27 účastníků, finále do 30.6.2014.

Liberecký – 11 účastníků, dohráno,

P FAČR – 11 účastníků, vítěz Slavia TU Liberec.

 

Oblastní komise futsalu „B“:

Divize „B“ – 6 účastníků, dohráno - vítěz FC Jamaica Protivín, bez postupu.

Info o KP:

KP mužů se vzhledem k regionálnímu uspořádání nehraje,

P FAČR – 10 účastníků, finále 19.5.2014,

KP žen – 5 účastníků, dohráno – na M ČR postupuje Sokol Jindřichův Hradec.

 

Oblastní komise futsalu „C“:

Divize „C“ – 6 účastníků, dohráno – vítěz FK Lochotín, bez postupu.

Info o KP:

Plzeňský – 12 účastníků, ????,

P FAČR - ????,

KP žen - nehraje se.

Karlovarský – 6 účastníků, dohráno,

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se.

 

Oblastní komise futsalu „D“:

Divize „D“ – 12 účastníků, dohráno – vítěz FK Era-Pack Chrudim „B“, bez postupu.

Info o KP:

Královéhradecký – 9 účastníků, dohráno – vítěz Flamengo Hradec Králové, bez postupu.

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se.

Pardubický – 12 účastníků, dohráno – vítěz FC Butterfly Litomyšl, bez postupu.

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se (snad od sez. 2014/2015).

 

Oblastní komise futsalu „E“:

Divize „E“ – 12 účastníků, dohráno – vítěz Helas Brno „B“, bez postupu.

Info o KP:

Vysočina – 8 účastníků, dohráno,

P FAČR – 6 účastníků, dohráno – Pramen Havlíčkův Brod,

KP žen – nehraje se.

Jihomoravský – 13 účastníků, dohráno.

P FAČR - 90 účastníků, finále do 31.7.2014,

KP žen – nehraje se, na základě výjimky ze strany SubKŽF bude uskutečněna kvalifikace o postup na M ČR  do 31.5.2014.

 

Oblastní komise futsalu „F“:

Divize „F“ – 8 účastníků, dohráno – vítěz Parlament Ostrava, bez postupu,

Divize „F“ – kategorie žen: 3 účastníci, na M ČR postupuje FK Panorama Ostrava.

Info o KP:

Zlínský – 10 účastníků, dohráno,

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se, na finálový turnaj dodá pořadatel svého zástupce.

Olomoucký – 5 účastníků, dohráno – vítěz AC Gamaspol Jeseník „B“

P FAČR – 35 účastníků, finále do 30.6.2014,

KP žen – 5 účastníků, končí 25.5.2014.

Moravskoslezský – 12 účastníků, dohráno,

P FAČR - ????.

KP žen – nehraje se.

 

Členové komise vzali na vědomí:

-          krajská část Poháru FAČR musí být dohrána do 15.9.2014, nejpozději o den později musí každý předseda KKF nahlásit na sekretariát KF FAČR postupující tým ze svého kraje, včetně kontaktů,

-          nadále platí povinnost zasílání zápisů z jednání ObKF, příp. termínů zasedání jednotlivých ObKF předsedovi RegSubK.

 

 

Úkoly:

-          aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF, průběžně)

-          zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF, průběžně)

-          finále krajské části Poháru FAČR zorganizovat do 14.9.2014 (předsedové KKF, do 14.9.2014).

 

 

7)     Dotace z rozpočtu KF FAČR

 

Komise vzala na vědomí rozhodnutí KF FAČR ve věci termínového kalendáře a způsobu rozdělení dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu KF FAČR v roce 2014 (viz. Zápis z jednání KF FAČR č. 9/2013 z 10.10.2013):

-        dotace bude v základní fázi rozdělena průměrově všem ObKF a KKF, tzn. výše uvedená částka dělena pro 6 ObKF a 14 KKF = 5.000,- Kč na jednu řídící komisi,

-        základní podmínkou pro dotování KKF bude plnění jejich povinnosti v rámci distribuce dotací z ČP, a to ObKF, KKF a OkKF (viz. čl. 3 tohoto zápisu),

-        společnou podmínkou dotování všech dvaceti řídících komisí je plnění jejich úkolů dle požadavků Regionální subkomise KF FAČR, a to dle Tabulky plnění úkolů řídícími komisemi,

-        v případě snížení dotace KKF bude o sníženou část navýšena dotace příslušné ObKF, v případě, že prokazatelně splní úkoly i za postiženou KKF,

-        o dalších možnostech snižování či zvyšování dotace z rozpočtu KF FAČR jednotlivým řídícím komisím rozhoduje pouze RegSubK.

 

Termínový kalendář čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR:

-        na účty řídících komisí čerpat nejpozději do 31.8. každého kalendářního roku dle podkladů dodaných RegSubK,

-        čerpat na účty ObKF a KKF (pouze právnické osoby – futsalové subjekty), dodaných RegSubK.

 

Úkol:

-          informovat o způsobu čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR a termínovém kalendáři čerpání na Aktivu předsedů (Nepil, 21.6.2014)

 

 

8)     Ostatní

 

·         Jiné formy fotbalu s menším počtem hráčů

Komise vzala na vědomí možnosti ve věci řešení této problematiky:

-        KF FAČR chystá tematické zasedání k tomuto bodu, jedním z výstupů tohoto jednání může být zřízení subkomise, která by se zabývala problematikou jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů,

-        vyvinout maximální snahu o začlenění jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů do SF ČR, více na této úrovni pracovat v regionech – nabízet kvalitnější zázemí, soutěže, lepší komfort,

-        je připravena inovace Etického kodexu, který by měl upravovat vztah člena SF ČR k jiným formám fotbalu s menším počtem hráčů.

 

 

·       Turnaj futsalových mistrů

 

Členové komise byli vyzváni k intenzivnější podpoře nového projektu, který by měl podporovat futsal všeobecně, příp. jeho prostřednictvím mohou být informováni o možnosti vstupu do SF ČR i oddíly jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů (vítězové licencovaných turnajů). Ten se bude hrát pod názvem Turnaj futsalových mistrů v sobotu 28.6.2014 v České Lípě.

Tohoto turnaje mají právo účasti vítězové všech mistrovských soutěží, pořádaných v rámci SF ČR,  a to od Chance futsal ligy, přes obě druhé ligy až do nejnižší okresní soutěže. Navíc se turnaje zúčastní vítězové letních turnajů, které obdrží od KF FAČR příslušnou licenci. Ty byly v současnosti uděleny tři, a to turnajům Bílovec Cup, Stěžery Cup a Dobrušský pohár.

V současné době je do turnaje přihlášeno jedenáct týmů, včetně vítěze P FAČR a loňského mistra ČR FK ERA-PACK Chrudim, vítěze 2. ligy – západ SK Olympik Mělník, či vítězů divizních skupin „A“ FC Malibu Mladá Boleslav a „C“ FK Lochotín.

Více informací o Turnaji futsalových mistrů na oficiálních stránkách akce http://turnajmistru.cz/.

 

Komise předloží na nejbližším zasedání KF FAČR návrh ve věci schvalování licencí pro turnaje, jejichž pořadatelé o ni požádají. Součástí schvalovacího řízení bude i vyjádření RegSubK ke schvalovanému turnaji.

 

Úkol:

-        nadále informovat o chystaném Turnaji českých mistrů předsedy ObKF a KKF, informace pak musí být předána i předsedům OkKF  (Nepil, průběžně),

-        na nejbližším zasedání KF FAČR předložit návrh ve věci možnosti vyjádření RegSubK v případě schvalování licence turnajům, zapojených do projektu (Nepil, Polák, 24.5.2014).

 

·       Změny ve Stanovách SF ČR

 

Komise projednala další nedostatek ve Stanovách SF ČR ve věci způsobu hospodaření SF ČR a návaznosti na nižší stupně řízení a dále ve věci získání statutu právnické osoby nižších řídících komisí v souvislosti se stanovami SF ČR.

Komise vzala na vědomí návrh všech změn do Stanov SF ČR, jak vyplynuly z projednávání různých materiálů Komise a shodla se na jejich začlenění do stanov při další řádné VH.

 

Úkol:

-        vytvořit pracovní skupinu i se zástupci členů RegSubK ve věci návrhu změn ve Stanovách SF ČR  (RegSubK, průběžně).

 

·       Nový občanský zákoník

Komise vzala na vědomí Manuál aplikace NOZ, který vydal FAČR k vysvětlení postupu v problematice změn názvů atd. Komise bude další vývoj v této věci sledovat a výklad k NOZ podá na červnovém Aktivu předsedů.

 

·       Optimalizace regionálního futsalu

Komise projednala další návrh změny v materiálu „Optimalizace regionálního futsalu“, kde byly přeformulovány odstavce ve věci voleb do ObKF a KKF.  Členové komise se neshodli na potřebě určit maximální počet členů těchto řídících komisí, rozhodnutí pak odložili na příští jednání RegSubK.

Aktualizovaný manuál „Optimalizace regionálního futsalu“.

 

·       Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

Členové Komise vzali na vědomí informaci o připravovaném finálovém turnaji M ČR ve futsalu žen, které se uskuteční o víkendu 21. a 22.6.2014 v Otrokovicích. Předseda Zlínské KKF p. Kopecký potvrdil organizační zajištění celé akce.

Členové Komise byli seznámeni s již známými účastníky finálového turnaje, zbývající účastníci pak budou okamžitě po dohrání příslušných soutěží nahlášeni předsedovi RegSubK (předat p. Kopeckému, a to z důvodu přípravy informačního bulletinu).

V závěru jednání pak bylo členem Subkomise ženského futsalu KF FAČR p. Hanzlíkem za účasti členů Komise provedeno rozlosování finálového turnaje M ČR ve futsalu žen.

 

Přehled účastníků finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen.

 

Úkoly:

-          okamžitě po odehrání příslušných KP ve futsalu žen nahlásit předsedovi RegSubK postupující tým na M ČR, včetně kontaktů (předsedové příslušných KKF, 13.6.2014)

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate