Futsal

reklama

Zápis z jednání z Aktivu předsedů Oblastních a Krajských komisí futsalu

Přítomni:

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

JMÉNO

FUNKCE

ObKF „A“

Nepil Pavel

místopředseda

ObKF „B“

Průcha Michal

předseda

ObKF „C“

Rod Jan

předseda

ObKF „D“

Starý Vladimír

předseda

ObKF „E“

Polák Zdeněk

předseda

ObKF „F“

Vozárik Dušan

místopředseda

 

 

 

Praha

Filip Karel

předseda

Středočeský

Nepilová Zuzana

člen

Ústecký

Hanzlík Jiří

předseda

Liberecký

Milner Michal

předseda

Karlovarský

Harašta Tomáš

místopředseda

Plzeňský

Hejda Petr

předseda

Jihočeský

Primus Miroslav

místopředseda

Královéhradecký

Řehůřek Vratislav

předseda

Pardubický

Mach Radek

člen

Vysočina

Milichovský František

místopředseda

Jihomoravský

Bednář Kamil

místopředseda

Zlínský

Kopecký Lumír

předseda

Olomoucký

Gnida Jiří

předseda

Moravskoslezský

Pelikán Martin

předseda

 

 

 

Hosté

 

 

Mestek Otakar

Předseda KF FAČR

 

Havlík Petr

FUTis manažer

 

 

Program:

 

Vystoupení předsedy KF FAČR Mgr. Otakara Mesteka

 

•         Informace o reprezentačních týmech (především „A“ - vyhodnocení ME 2014, program utkání, U-21 – Turnaj čtyř, program, U-19 – program, zřízení institutu šéftrenéra mužských reprezentací a personální obsazení jednotlivých realizačních týmů, reprezentace žen – utkání s Polskem, další program – snaha FIFA i UEFA o zavedení svých mistrovství v kategorii žen).

•         CHANCE futsal liga, 2. ligy – vyhodnocení ročníku 2013/14, příprava nové mistrovské sezóny 2014/15, problémy s naplněním účastníků 2. ligy – východ – vyřešeno po jednání v Brně, závěry Grémia týmů ChFL.

•         Vyhodnocení a příprava Školní futsalové ligy a Středoškolské futsalové ligy, juniorských soutěží U-16 a U-18.

•         Marketing SF ČR, jednání s ČT – přímé přenosy, vysvětlení problematiky jejich organizačního zabezpečení, jednání s ČT ve věci nepřijatelné prezentace futsalu atd., jednání s dalšími potencionálními sponzory, náplň práce Marketingového a obchodního manažera, PR manažera a FUTis manažera, výše jejich odměn.

•         Ochrana produktu Futsal FIFA – apel na všechny přítomné, aby se věnovali pouze organizaci a podpoře našeho sportu, případně se snažili o začlenění konkurenčních menších forem fotbalu do struktury SF ČR. Opatření ze strany KF FAČR – smlouvy s reprezentanty „A“ a „21“, rozhodčími a delegáty; zohlednění dělení marketingových peněz týmům CHFL v případě, že mají v kádru reprezentanty jiných forem fotbalu s menším počtem hráčů.

•         Dotace pro regionální řídící komise z rozpočtu KF FAČR ve výši 100.000,- Kč – stručné info, samostatný bod jednání.

•         Problematika hospodaření na úrovni regionálních řídících komisí – řešení podnětů ze strany ObKF a KKF, zásadní změna do Stanov SF ČR.

•         Informace o zahájení příprav k jednání ve věci autonomie SF ČR na základě připravované smlouvy s FAČR – výhody ve větších možnostech financování SF ČR.

•         Notebooky pro řídící komise – příslib opravy PC Liberecké KKF a dodání nového PC ObKF „F“.

•         Turnaj futsalových mistrů – krátké info o projektu, samostatný bod jednání.

•         Členská karta – reakce na výzvu o zajištění většího počtu bonusů pro členy – bude zvýšena snaha o získání partnerů SF ČR v tomto případě.

•         Návrh na zřízení soutěže v kategorii veteránů, bod pro jednání Komise.

 

 

Složení a činnost Regionální subkomise KF FAČR

 

Předseda Regionální subkomise KF FAČR (dále jen Komise) p. Nepil informoval účastníky aktivu o činnosti Komise, kterou tvoří předseda Komise a předsedové, příp. určení zástupci, všech šesti Oblastních komisí futsalu:

-    ObKF „A“ zastupuje předseda Ing. Chaloupka,

-    ObKF „B“ zastupuje člen p. Primus,

-    ObKF „C“ zastupuje předseda p. Rod,

-    ObKF „D“ zastupuje předseda p. Starý,

-    ObKF „E“ zastupuje předseda p. Polák,

-    ObKF „F“ zastupuje místopředseda p. Vozárik.

 

Komise se schází třikrát až čtyřikrát během roku, z jednání je pořizován zápis, který je zasílán všem předsedům ObKF a KKF, zároveň je zveřejňován na www.fotbal.cz.

 

Členové Komise řeší v souladu se Statutem Komise regionální problematiku, a to především svou osobní účastí na grémiích, vyhlášeních výsledků či valných hromadách regionálních řídících komisí.

 

Vyhodnocení výběru členských příspěvků SF ČR za rok 2013, registračního systému FUTis a informace pro výběr ČP v roce 2014 a 2015

 

Předseda Komise p. Nepil vyhodnotil kladně výběr členských příspěvků (dále jen ČP) v roce 2013, když ČP uhradilo celkem 18.214 členů (v roce 2012 pouze 13.662 členů). Tento počet uhrazených členských příspěvků vygeneroval pro regiony celkovou dotaci ve výši 910.700,- Kč (v roce 2012 to bylo 683.100,- Kč). Nejvíce platících členů registroval Jihomoravský kraj, a to v počtu 3.178, což přineslo tomuto regionu dotaci ve výši 161.516,- Kč, následovaly Středočeský kraj (2.430 členů/123.500,-Kč) a Ústecký kraj (2.223 členů/112.980,- Kč).

Distribuce dotace z ČP probíhala dle schválené metodiky z ledna 2013 – příjemcem dotace byly KKF, které dále příslušné části dotace zasílaly ObKF, příslušnou část si ponechaly a příslušné části posílaly OkKF. V žádném regionu dle informací přítomných účastníků aktivu nevznikl v tomto směru sebemenší problém.

Účastníci aktivu byli seznámeni se stavem výběru členských příspěvků k 13.6.2014, kdy ČP uhradilo celkem 15.381 členů, což znamená dotaci do regionů ve výši 769.050,- Kč. Nejvíce platících členů má k tomuto datu Jihomoravský kraj, a to 2.689 členů – tzn. dotaci ve výši 134.450,- Kč pro tento region. Se zahájením nového soutěžního ročníku se očekává další výrazný nárůst aktivních členů na podzim 2014, předpoklad je 19.000 členů a dotace pro regiony ve výši cca 950.000,- Kč.

Účastníci aktivu vzali na vědomí informaci, že dotace z ČP za rok 2014 bude zasílána pouze na účty právnických osob, a to futsalových subjektů. Změnu účtu tak musí provést Olomoucká KKF, změnu názvu musí provést Komise futsalu hl.m. Prahy a Zlínská KKF.

Účastníci aktivu dále vzali na vědomí, že pokud nebude změněn účet, na který byla zaslána dotace za rok 2013, bude potřeba vyplnit pouze souhlasné prohlášení o zaslání dotace na tento účet, včetně ověřeného podpisu předsedy a jednoho dalšího zástupce KKF. Pokud dojde ke změně účtu – pouze futsalového subjektu – bude nutno doložit i doklad o majiteli účtu (výpis z BÚ, smlouva o zřízení BÚ atd.).

FUTis manažer p. Havlík vysvětlil účastníkům aktivu způsob platby ČP na rok 2015 v závěru roku 2014. Stejně jako vloni, i letos bude učiněna uzávěrka členských příspěvků k 15.12.2014, od 16.12.2014 budou hrazené členské příspěvky připsány na rok 2015. Vše bude podrobně vysvětleno v závěru roku na www.fotbal.cz a oběžníkem, který bude rozeslán předsedům regionálních řídících komisí.

FUTis manažer p. Havlík dále účastníkům aktivu podrobně vysvětlil výhody propojení informačního systému VSF a registračnímu systému FUTis, ke kterému by mělo dojít od sezóny 2015/16 (registrace a přestupy hráčů online, online zápisy o utkání, do kterých nepůjde vyplnit neregistrovaného hráče, hráče, který neuhradil ČP, hráče v trestu; okamžité počítání statistik soutěže po odehraném kole – tabulky, střelci, ŽK, ČK atd.; celkové statistiky – celkový počet nastřílených branek hráči soutěže atd.).

Předseda Komise p. Nepil apeloval na všechny účastníky aktivu, aby byly v rámci systému FUTis zrušeny případné výjimky, a to především v souladu se zněním článku 13 Soutěžního řádu SF ČR – aby v soutěžích nastupovali pouze hráči, jejichž platba je v registračním systému FUTis zpracována; dále aby nedávali žádné výjimky ve věci startu cizinců v soutěžích – vše nyní přesně a poměrně levně řeší Přestupní řád SF ČR.

Materiály regionálního futsalu

 

Účastníci Aktivu projednali materiály, které se vztahují k organizaci futsalu na regionální úrovni:

 

Organizační směrnice pro činnost členských klubů SF ČR:

-    podávání přihlášek klubu do SF ČR prostřednictvím příslušných řídících komisí,

-    podávání přihlášek klubů do soutěží,

-    název klubu musí být v souladu s pozitivní propagací futsalu a musí obsahovat název města nebo obce na území ČR,

-    sídlo klubu,

-    informace o způsobu provádění změny názvu nebo sídla klubu,

-    sloučení a rozdělení klubu,

-    důvody zániku členství klubu ve SF ČR.

 

Prováděcí předpis RegSubK KF FAČR k Organizační směrnici pro činnost členských klubů SF ČR:

-    postup při vyřazení klubu ze systému FUTis,

-    postup vůči regionům, jejichž kluby si neplní povinnosti člena SF ČR.

 

Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží SF ČR:

-    termínový kalendář a způsob přihlašování stávajících účastníků do příslušné mistrovské soutěže,

-    postup v případě většího počtu zájemců o příslušnou soutěž,

-    postup v případě menšího počtu zájemců o příslušnou soutěž a ustanovení pro její doplňování.

 

Rozpis regionální mistrovské soutěže (dále pouze RRMS):

Účastníci aktivu byli seznámeni s články, které RRMS musí obsahovat (vzor RRMS zveřejněn na www.fotbal.cz).

Dále byli účastníci Aktivu seznámeni se zněním nedůležitějších článků RRMS:

-    podmínky účasti v soutěži,

-    technická ustanovení (v divizích a KP je nutností hrát dle Pravidel SF ČR, bez zásadních výjimek, na okresní úrovni je možno upravovat především hrací dobu a počet povolených akumulovaných chyb),

-    náležitosti družstev (informace o zavádění povinné účasti při utkáních pouze členů SF ČR – hráči, rozhodčí, delegáti, realizační tým, min. hlavní pořadatel),

-    zaregistrování hráčů, členské příspěvky, přestupy a hostování,

-    překlady utkání (účastníci byli seznámeni s pravidly, spojenými s překlady utkání),

-    kontumace utkání (postup v případě kontumace utkání, možné důsledky, možnosti omluv kontumace).

 

Optimalizace regionálního futsalu:

-    složení a činnost regionálních řídících komisí,

-    regionální valné hromady – organizace, termínový kalendář, účastníci,

-    organizace regionálních mistrovských soutěží,

-    futsalové názvosloví (názvy řídících komisí, soutěží, klubů).

 

Informace z regionálního futsalu:

 

Průběh soutěžního ročníku 2013/2014:

-    účastníci aktivu byli seznámeni s průběhem dlouhodobých mistrovských soutěží na úrovni divizí „A“ až „F“ a všech čtrnácti krajských přeborů, včetně soutěží žen,

-    zástupci KKF vzali na vědomí informaci o povinnosti uspořádat krajskou část Poháru FAČR, v níž mají povinnost startu celky 1. a 2. ligy, termín odehrání krajské části a nahlášení postupujícího celku do celostátní části je 15.9.2014,

-    z následné diskuse vzešel podnět pro jednání Komise ve věci určení minimálních rozměrů hrací plochy a dalších parametrů sportovních hal pro celostátní část Poháru FAČR.

 

Příprava soutěžního ročníku 2014/2015:

Zástupci příslušných řídících komisí informovali ostatní účastníky Aktivu o přípravě dlouhodobých mistrovských soutěží na úrovni divizí a krajských přeborů. Problém s organizací na úrovni divize má ObKF „B“ (max. 4 – 6 účastníků) a ObKF „C“ (cca 6 účastníků). Na úrovni krajských přeborů může být problém v kraji Karlovarském ( cca 6 účastníků), Vysočina (rovněž cca 6 účastníků) a Zlín (problém s přechodem celků do soutěží sálového fotbalu). Přesto by mělo být v následující sezóně zorganizováno všech šest divizí a třináct krajských přeborů (v Jihočeském kraji se KP z regionálních důvodů nehraje).

Soutěž žen bude nadále organizována v krajích Středočeském, Ústeckém a Libereckém (formou mezikrajové soutěže v rámci Divize „A“), v Praze a dále v kraji Jihočeském, nově by mohla být zorganizována druhé mezikrajová soutěž v rámci krajů Královéhradecký a Pardubický (Divize „D“), soutěž by měla pokračovat v krajích Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském.

 

Účastníkům jednání byla opět nabídnuta spolupráce ze strany členů Regionální subkomise KF FAČR při řešení problematiky regionálního futsalu, a to v oblasti:

• Vnitřní:

-    metodická i osobní pomoc při řešení problematiky, spojené s platbou členských příspěvků,

-    metodická i osobní pomoc při řešení problematiky registračního systému FUTis,

-    metodická i osobní pomoc při organizačním zabezpečení regionálních soutěží,

-    metodická i osobní pomoc při odborné přípravě rozhodčích regionálních soutěží.

• Vnější:

-    především při začleňování jiných menších forem fotbalu do struktury SF ČR (sálový fotbal, malý fotbal atd.),

-    při získávání finančních dotací a příspěvků.

Účastníci Aktivu vzali na vědomí, že členové Komise jsou vždy připraveni zúčastnit se na pozvání jakéhokoliv regionálního jednání.

 

Předseda KF FAČR Mgr. Mestek a předseda Komise p. Nepil poděkovali všem přítomným funkcionářům regionálních řídících komisí za jejich činnost na úrovni regionálního futsalu.

 

Ostatní

 

Způsoby financování regionálního futsalu

 

Účastníci Aktivu byli seznámeni s možnostmi financování regionálního futsalu:

 

1)      Dotace z rozpočtu KF FAČR:

-      pro rok 2014 byla KF FAČR schváleno přidělení motivační dotace regionálním řídícím komisím (šesti ObKF a čtrnácti KKF) ve výši 100.000,- Kč,

-      o způsobu rozdělení této dotace jednotlivým řídícím komisím a termínovém kalendáři její distribuce rozhodne Komise na svém nejbližším zasedání.

 

2)      Příspěvek na činnost z obecního či městského rozpočtu:

-    Každý takový rozpočet by měl počítat s podporou sportovních subjektů se sídlem na území obce či města, a to ať již formou přímého příspěvku na činnost či grantem na konkrétní akci.

-    Zájemci o čerpání takového příspěvku či grantu by si měli na příslušném magistrátu, MěÚ či OÚ zjistit postup při podávání žádostí, podmínky či kritéria při rozdělení příspěvků či přidělování grantů a podle nich se při žádosti o příspěvek řídit.

 

3)      Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských a okresních sdružení ČUS:

Dle informací z ČUS byl připraven návrat poskytování určité části dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských a okresních sdružení ČUS. Dle nejaktuálnějších informací byl však tento záměr na nátlak některých sportovních svazů zrušen – Komise bude nadále tuto problematiku sledovat a v případě nových informací v této oblasti bude informovat předsedy regionálních řídících komisí.

 

4)      Dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

-    Je možno čerpat z vyhlášených dotačních programů, pro nás je zajímavý především Program III – Všeobecná sportovní činnost a Program V – Organizace sportu.

-    Podmínky žádostí jsou sice složitější, než tomu bývalo u žádostí ČSTV, pokud by si však kdokoliv udělal čas na jejich vyplnění a podání, má šanci peníze čerpat.

-    Více viz. internetové stránky http://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/sekretariat/financni-odd/Informace_M_MT_k_dota_n_m_program_m.docx, příp. stránky MŠMT.

Více o financování ze strany MŠMT a ČUS na http://www.cuscz.cz/novinky/zmeny-ve-financovani-sportu.html

 

5)      ČUS oživila projekt „Sportuj s námi“, kam je možno přihlásit především jednorázové akce (turnaje). Přislíbena je mediální podpora každého přihlášeného projektu a dotace ve výši 3.000,- až 10.000,- Kč na jeden projekt. Více na http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami.html

 

6)      Další možnosti jsou již tradiční – sponzorské dary; část startovného, jež je použita na činnost řídící komise; poplatky a postihy; dotace z členských příspěvků.

 

Regionální informační servis (R.I.S.)

 

Účastnící aktivu byli seznámeni s termínovým kalendářem v rámci zasílání Regionálních informačních servisů:

-    R.I.S. budou zaslány předsedům příslušných ObKF a KKF k vyplnění do 31.8.2014

-    termínem doručení vyplněného R.I.S. předsedovi RegSubK je 20.9.2014.

 

Návrh změn ve Stanovách SF ČR

 

Návrh změn ve Stanovách SF ČR připravuje průběžně na svých jednáních Komise, jsou přílohou tohoto zápisu. Podrobně se jimi bude zabývat Aktiv v roce 2015.

 

Nový občanský zákoník 2014

 

Ve věci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byli účastníci aktivu seznámeni především:

-    s materiálem ČOV „Právní úprava spolků dle NOZ“,

-    s materiálem FAČR „Manuál aplikace NOZ do podmínek členských klubů FAČR“.

 

Shrnutí základních změn a doporučení LPO FAČR

-    Členské kluby či řídící komise mající charakter občanských sdružení se ze zákona stávají dnem 1.1.2014 spolky, aniž by musely znovu žádat o zápis do veřejného rejstříku či o členství ve FAČR.

-    Do 1. 1. 2016 je třeba přizpůsobit název spolku novému občanskému zákoníku s výhradou podle §2042 (dlouhodobě používané názvy).

-    Změna názvu spočívající pouze v připojení výrazu „spolek“, „zapsaný spolek“ či zkratky „z.s.“ ke stávajícímu názvu se nepovažuje za změnu názvu podle „Organizační směrnice pro činnost členských klubů“.

-    Do 1. 1. 2017 přizpůsobit znění stanov (donucovací ustanovení) novému občanskému zákoníku.

-    Přizpůsobit se ve stanovách terminologii NOZ (např. právní osobnost, svéprávnost).

-    Podnikání či jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností spolku a výnosy z něj musí směřovat do zabezpečení jeho činnosti či hospodárného využití majetku (údržba, investice).

-    Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, zaniká výmazem z něho.

-    Spolek má možnost získat status veřejné prospěšnosti (zákon vymezující tento status ovšem není dosud přijat).

-    Spolkové věci již nebudou v gesci Ministerstva vnitra, ale rejstříkových soudů (ale až po přijetí příslušného zákona).

-    Návrh na změnu zápisu v rejstříku spolků (např. při změně stanov) se podává u příslušného rejstříkového soudu (po přijetí příslušného zákona – zatím u MV ČR).

-    Spolek musí mít alespoň statutární orgán (výbor, výkonný výbor, předsednictvo apod.) a nejvyšší orgán (členská schůze, valná hromada, konference apod.). Statutární orgán může být zároveň nejvyšším orgánem (tuto praxi ovšem nedoporučujeme).

-    Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně, pojmenování však nesmí působit klamavě.

-    Rozhodnutí o vyloučení člena může být napadeno u soudu do 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o vyloučení.

 

Turnaj mistrů futsalových soutěží

 

Účastníci Aktivu byli seznámeni s novým projektem, jehož cílem je další popularizace především regionálního futsalu. Turnaj je určen vítězům dlouhodobých mistrovských soutěží, hraných v rámci SF ČR a vítězům turnajů, které obdržely licenci KF FAČR.

Více o letošním ročníku na http://www.turnajmistru.cz/

 

Razítka řídících komisí

 

V rámci jednání Aktivu proběhla kontrola razítek jednotlivých řídících komisí s tím závěrem, že je nutno:

-    zajistit štoček s oficiálním názvem řídící komise pro hl.m. Prahu „Komise futsalu hl.m. Prahy“,

-    zajistit štoček pro ObKF „C“.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate