/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=161468

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=161468

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=161468

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=161468

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=161468

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=161468

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=77

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-411-Cheb
2.10.2014

Úřední zprávy 1.10.2014

Zápis z jednání STK ze dne 1.října 2014

 

Přítomni: Kozel,  Sabadin, Molnár, Plzák, Vejvoda

 

1. Výsledky soutěží

2. Kontrola paušálů a cestovného

3. Potrestání klubu

4. Změna pravidel fotbalu

 

1. Výsledky soutěží

 

STK projednala a schválila výsledky 7.kola OP mužů a 6.kola OS mužů a 4.kola OPMŽ,STPŘ  a MLPŘ

 

2.Kontrola paušálů a cestovného

 

STK provedla kontrolu paušálů a cestovného rozhodčích a DFA z termínu 27.-28.9.14 s tímto výsledkem:

Vše v pořádku

 

3. Potrestání klubu

STK na základě Rozpisu soutěží čl.43  trestá níže uvedené kluby poplatkem:

Strunal LUBY – poplatek 400,-Kč - /opakované pozdní hlášení výsledků st.přípravek/

J.HAZLOV – poplatek 200,-Kč – nenahlášení výsledků ml.žáků

 

4. Změna pravidel fotbalu

STK na základě sjednocení pravidel fotbalu se soutěžemi řízenými KKFS mění tyto pravidla v soutěžích přípravek:

ST.PŘÍPRAVKY

Kop od branky – brankář musí rozehrát vždy z brankového území ze země do poloviny hrací plochy, míče

                           se musí dotknout některý z hráčů na hrací ploše, nestačí odraz od hrací plochy. Porušení

                           pravidla se trestá NVK z poloviny hrací plochy.

Míč ve hře      -  může brankář rozehrát nohou či rukou z brankového území do kterékoliv části hrací plochy

Malá domů -      je zakázána. Po porušení tohoto pravidla nařízení PK.

 

ML.PŘÍPRAVKY:

Kop od branky – brankář musí rozehrát vždy z brankového území ze země do poloviny hrací plochy, míče

                           se musí dotknout některý z hráčů na hrací ploše, nestačí odraz od hrací plochy. Porušení

                           pravidla se trestá NVK z poloviny hrací plochy.

Míč ve hře      -  může brankář rozehrát nohou či rukou z brankového území do kterékoliv části hrací plochy

Malá domů -      je povolena.

 

STK žádá Komisi rozhodčích o seznámení rozhodčích řídících dané soutěže s výše uvedenou změnou pravidel.

 

NOMINACE OV:

 

 

V úterý 7.10.2014 odjíždí okresní výběry U 11 a U 12 na Baník Sokolov k meziokresním utkáním okresních výběrů.

Místo konání:     Sokolov – sportovní areál Baník Sokolov, začátky utkání 16:30 (U-11) a

                             16:30 (U-12)    

Autobus odjíždí

                            Házlov – 14:15

                            Aš (Střelnice) – 14:35

                            F.Lázně (Sady) – 14:45

                            Cheb (nádraží) – 15:00

                            PŘÍJEZD : Sokolov – 15:30

                            Možno po vlastní ose – je třeba nahlásit vedoucímu akce !!!

 

Vzít s sebou:       věci na utkání vč. chráničů a tep. soupravy,  

                            průkaz zdravotního pojištění, registrační průkaz (bílý) !!!!!!!!!

 

Vedoucí akce:     Heřmánek Josef – 776 852 445

 

Nominace:          U – 11     hráči narození po 1.1.2004

                            Vedoucí: Makovec Jan   Trenéři: Šmat Stanislav

 

                            SKALNÁ – Lörincz,M.LÁZNĚ : Janota,Kasl,Kepl,Musil,Tomi ,HVĚZDA CHEB : Čížek A.,  

                                  Dvořák,Hudlický,Korchan,Kraclík,Mirovský,Raffa, Reiner,Toth,Maška

 

Nominace:          U – 12     hráči narození po 1.1.2003

                            Vedoucí: Heřmánek Josef   Trenéři: Krampera Jan

                                                  

                        Brož Jan -  Aš , Pfortner Vít - Plesná, Altman Jan, Krejčí Jiří , Šmat  

                          Stanislav -Hvězda Cheb, Švagr Adam - SU Hranice, Fara Ladislav -  S.Luby ,

                        Kraus Václav - FK Skalná,  Starenko Vojtěch, Šťáhlovský Jan, Florián Filip,                          Štůla Marek , Kovář Václav, Chlapec Tadeáš, Suchan Petr, Suchanová

                         Patrície – FC Vikt.M.Lázně, Troch Ladislav – S. V. Hleďsebe                             

 

Vedoucí akce:     Heřmánek Josef – 776 852 445

 

Případnou absenci hráče (nemoc, vážné rodinné důvody, studijní záležitosti…) je nutno hlásit vedoucímu akce!!!

 

Z jednání  VV OFS Cheb

 

Výkonný výbor OFS Cheb na svém pravidelném jednání projednal :

- VV OFS Cheb popřál k životnímu jubileu předsedy DK OFS  Cheb V.Placra. Předali mu dárkový šek a popřáli zdraví, štěstí a hodně sil do dalších dobrovolných funkcí, které vykonává.

- zprávu předsedy STK S.Kozla. Byla provedena hřišť  členy STK (Plzák, Vejvoda a Molnár). Jmenovaným  patří poděkování za čas strávený kontrolou. Komise STK příští týden k zjištěným závadám vynese oddílům  tresty za nesplnění náprav, které byly zjištěny již před dvěma roky. Člen STK M.Molnár provádí pravidelnou kontrolu ID hráčů a funkcionářů. Zjištěné nesrovnalosti byly řešeny a předány k potrestání k DK OFS. STK upravila pravidla starších a mladších přípravek , tak aby byly stejné s pravidly krajských soutěží. Je nutné , aby s pravidly byly ihned seznámeni i rozhodčí. 

- předseda komise rozhodčích J.Novotný informoval členy VV o práci komise rozhodčích.

- předseda KM J.Heřmánek informoval o konání meziokresních utkáních výběrů. V úterý 7.10. okresní výběr se zúčastní mistr.turnaje v Sokolově. Nominace  je zveřejněna samostatně. J.Heřmánek zajisti nominaci, autobus a další záležitosti týkající se tohoto turnaje. Další turnaj se uskuteční v úterý 14.10.2014 na hřišti FC Cheb.

- trvá úkol pro předsedu OFS Cheb J.Smutného v záležitosti zajištění společné schůzky zástupců okresů KV,SO, CH s předsedou KKFS ing. Votíkem .Tématem schůzky bude diskuze ohledně dotací MŠMT a průběžného hospodaření KKFS. VV OFS Cheb navrhuje, aby uvedená schůzka se uskutečnila 16. nebo 17. října  v Sokolově na OFS. V neposlední řadě doporučuje VV OFS Cheb, aby tyto schůzky se podařily uskutečnit minimálně čtyřikrát do roka. Projedná na VV KKFS p. J.Smutný.

- sekretář OFS M.Sabadin informoval o závěrech kontroly NKÚ. Nebylo zjištěno žádných závad. Všechny doklady byly zkontrolovány bez závad . Poděkování patří oddílům, kteří podklady k vyúčtování bezchybně dodaly . Nebylo zjištěno NKÚ ani pochybení v oblasti neposkytnutí dotace oddílu FC Fr.Lázně.

 

Z jednání DK

 

DK na svém jednání potrestala :

 

- Jan Dorotovič  z oddílu J.SU Hranice nepodmíněným zákazem závodní činnost na 1 soutěžní utkání od 1.10.2014

- Jan Neumann z oddílu FK Hvězda Cheb B nepodmíněným zákazem závodní činnost na 6 soutěžních utkání od 1.10.2014

- Zdeněk Brožek z oddílu J.SU Hranice nepodmíněným zákazem závodní činnost na 5 soutěžních utkání od 1.10.2014

- Marek Hodonický z oddílu J.SU Hranice nepodmíněným zákazem závodní činnost na 5 soutěžních utkání od 1.10.2014

- Aleš Rolník z oddílu FK Hvězda Cheb B nepodmíněným zákazem výkonu všech funkcí v oddíle na jeden měsíc od 1.10. do 31.10.2014

 

Hráči Karel Irlweg z oddílu FK Hvězda Cheb B a Martin Sláma z oddílu Str.Luby mají od 1.10. uvolněnou závodní činnost.

 

Zprávy KR:

 

Přítomni: Novotný, Chládek, Rajtmajer

Omluveni: Henych - zahraniční delegace Futsal FIFA

 

1)      KR bere na vědomí obsazení mistrovských utkání v termínu 11.-12.10.2014 a změny v termínu 04.-05.10.2014.

2)      Nedostatky v ZOU:

7.kolo OP muži: Krampera - neuvedení hrací doby druhého poločasu 100,-Kč

6.kolo OS muži: bez závad

4.kolo mládeže: bez závad

3)      KR bere na vědomí následující omluvy Karel Henych 29.09.-06.10.2014 delegace Futsal FIFA Kazachstán

4)      KR upozorňuje všechny R na kontrolu zpráv STK kde jsou uvedeny změny v pravidlech přípravek, které byly sjednoceny s PF přípravek KKFS.

5)      KR upozorňuje RO a DFA, že je možno vyzvednout finance za měsíc září

6)      KR žádá všechny RO, aby nadále zasílali obsazovacímu úseku své omluvy z důvodu obsazení na email: pepano2005@seznam.cz a karel.henych@seznam.cz

7)      Příští zasedání KR se uskuteční dne 08.10.2014 od 13:00hod. na OFS Cheb.

 

nic
   OFS Cheb
Karlova 17, 350 02 Cheb
Tel: 354 430 382
Fax: 354 430 382
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Vyhledávání v obsazení
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Soubory ke stažení
 Aktuální adresář organizačních pracovníků na okrese Cheb
 
  Úřední zprávy
 Úřední zprávy a TL podzim 2015
 Úřednízprávy 17.6.2015
 Úřední zprávy 10.6.2015
 Úřední zprávy 3.6.2015
 Úřední zprávy 27.5.2015
 Úřední zprávy 20.05.2015
 Úřední zprávy 13.5.2015
 Úřední zprávy 6.5.2015
 Úřední zprávy 29.4.2015
 Úřední zprávy 22.4.2015
 


nic

WebToDate