FAČR


reklama

Zápis č.7/2014 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 13.9.2014

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Vich, Šuba, Nepil, Fousek, Průša

Omluveni:  pp. Klier, Polák

Neomluveni: -

Pozvaní hosté: pp.Svoboda (OK SF ČR), Neumann (trenér reprezentace), Lobo (předseda SubKR KF), Hanzlík (předseda SubKD KF)

Přizváni: p.Pavlík (PR manažer)

Jednání bylo zahájeno v 9:40 hod a ukončeno ve 13:15 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.) KF FAČR schválila finální podobu Zápisu ze zasedání 14.6.2014

 

1.2.) KF ukládá : zveřejnit Zápis ze zasedání KF na internetových stránkách KF FAČR.

Termín: 16.9.2014. Odpovídá: p.Průša

 

1.3.) Termíny následujících zasedání KF jsou čtvrtek 16.10. v Praze v 16:00 hodin, dále pak čtvrtek 13.11. v Praze a sobota 13.12. v Chrudimi.

 

1.4.) KF ukládá:

Předložit návrh Statutu Arbitrážní komise SF ČR v prodlouženém termínu.

Odpovídá: pp.Fousek, Svoboda - Termín: 1.1.2015

 

1.5.) KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „Futis“ a dalším plánovaném postupu řešení problematiky systému FUTis

- projekt nového registračního systému pro fotbal i futsal ve spolupráci s oddělením IT FAČR

KF ukládá:

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

KF projednala závěry z porad pracovní skupiny pro přípravu návrhu změn v legislativě Svazu futsalu. Návrh bude předložen až po koordinaci s oddělením IT FAČR v závislosti na technickém zpracování výpočetního programu pro registraci v rámci FAČR.

T: 1.1.2015

- koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně, resp.1.1.2015, resp.1.7.2015 

 

KF vzala na vědomí aktuální stav členské základny: 16.151 členů k 12.9.2014.

 

1.6.) KF vzala na vědomí informace p.Fouska o závěrech ze zasedání KF FIFA a KF UEFA – změny pravidel futslu, stav příprav MS 2016 v Kolumbii a ME 2016 v Srbsku, pořadatelství kvalifikační skupiny ME 2015 (ČR nebude pořadatelskou zemí pro tuto kvalifikaci, ale zaměří se na získání pořadatelství kvalifikace MS).

KF FAČR v souvislosti s pořadatelstvím ME ve futsalu deklarovala zájem o pořádání velkých mezinárodních akcí – kvalifikace a finálové turnaje ME, MS i UEFA Futsal Cupu. 

 

1.7.) KF projednala otázku návrhů na obsazení postu předsedy Licenční komise – trvá úkol pro členy KF předložit návrhy na jeho obsazení. – O: KF FAČR – T: 16.10.2014

 

1.8.) KF vzala na vědomí informaci o technických podmínkách a možnosti zajištění výukového DVD pro účastníky trenérského semináře UEFA.

Odpovídá: p.Průša  – Termín: 30.9.2014

 

1.9.)  KF vzala na vědomí informaci o uskutečnění Turnaje Mistrů futsalových soutěží a pozitivně vyhodnotila organizační zabezpečení, realizaci a mediální efekt konání prvního ročníku této akce (28.6.2014 v České Lípě).

KF ukládá připravit druhý ročník Turnaje Mistrů + průběžně zveřejňovat seznam schválených turnajů (udělování licencí – k 13.9. byly uděleny 4) a seznam klubů, které mají právo účasti na Turnaji Mistrů futsalových soutěží 2014/15. KF ustanovila pracovní skupinu ve složení pp.Nepil, Šuba, Průša pro přípravu dalšího ročníku turnaje.

Odpovídají: pp.Brož, Nepil, Šuba, Průša – Termín: průběžně, resp.7/2015

KF dále ukládá prezentovat projekt Turnaje Mistrů futsalových soutěží a propagovat v prostředí klubů Svazu futsalu.

Odpovídá: pp.Klier, Pavlík, Havlík, Nepil  – Termín: průběžně , resp. 7/2015

 

1.10.)  KF schválila aktualizace Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží dle návrhů p.Nepila a ukládá zveřejnit na internetových stránkách KF.

Odpovídá: pp.Nepil, Průša  – Termín: 20.9.2014

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informaci o změnách v realizačním týmu reprezentace U-19 (p.Havel se omluvil z rodinných a pracovních důvodů z funkce asistenta).

 

2.2.) KF vzala na vědomí zprávu o plnění plánu reprezentačních akcí -

„A“ –  turnaj Visegrad cup 15.-17.9.v Brně

turnaj v Kuvajtu 20.-29.10.

MPU v Itálii, na Ukrajině v roce 2015

„21“ – turnaj Visegrad cup 15.-17.9.v Brně

soustředění 20.-23.11

          - 2x MPU ČR-Španělsko, 1.+ 2.12.Mladá Boleslav + Slavia

„19“ –  soustředění 20.-23.11.

- turnaj 4 v Ostravě

Reprezentace žen – soustředění bude ještě laděno – potvrzen jednodenní trénink v říjnu

v Čechách + dvoudenní soustředění v listopadu

            - Turnaj 4 v Ostravě

 

2.3.) KF vyhodnotila vystoupení Akademické reprezentace ve futsalu na MS 2014 v Malaze – celkové 7.místo je částečným splněním cíle s předpokladem pokusit se o zajištění účasti na Akademickém MS 2016 v Brazílii.

 

2.4.) KF vzala na vědomí informaci o úvodní fázi spolupráce s novým partnerem reprezentace na vybavení zn.Puma.

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.)  KF vzala na vědomí zprávu a závěry z Aktivu předsedů KKF v Otrokovicích 21.6.2014.

 

3.2.)  KF FAČR schválila rozdělení dotace 100.000 Kč na Krajské a Oblastní KF (pro rok 2014 každá bez rozdílu 5.000 Kč, v příštím roce bude diferencováno dle daných kritérií).

Odpovídá: pp.Nepil, Průša – Termín: 15.10.2014

 

3.3.) KF FAČR schválila uspořádání pracovní schůzky členů Regionální subkomise KF a vedení SF ČR, která se uskuteční 17.9.v Brně za účelem zmapování situace a stanovení plánu podpory rozvoje futsalu v moravských regionech.

Odpovídá: pp.Nepil, Czene – Termín: 17.9.2014

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti marketingu a PR z porady sekretariátu 28.8.

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o realizaci převodu finančních prostředků pro kluby CHANCE futsal ligy ze zisku z marketingu v ročníku 2013/14.

 

4.3.) KF vzala na vědomí zprávu o činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu.

KF ukládá dále rozpracovat.  

Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T:  1.1.2015

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informaci o plánovaných TV přenosech z utkání CHANCE futsal ligy i mezistátních akcí pro sezónu 2014/15 dle sjednání na půdě České televize na téma spolupráce v roce 2015.

 

4.5.) KF schválila projekt a podobu speciálních internetových stránek chancefutslliga.cz a ukládá zajišťovat dle schválené kalkulace nákladů, strategie, formy a obsahu. KF vzala na vědomí informaci o vyjednání finanční podpory tohoto projektu ze strany společnosti Chance.

Odpovídají: pp.Klier, Pavlík, resp.Palaščák – Termín: průběžně

 

4.6.) KF vzala na vědomí info o přípravách přílohy Chance Futsal ligy v internetovém týdeníku Gól

 

4.7.) KF schválila návrh úpravy Směrnice pro přerozdělování zisku z marketingu – nové kritérium (anketa o nejlepší internetové stránky klubu – anketa na novém netu Chancefutsalliga.cz) – bude předloženo na Grémiu klubů CHANCE futsal ligy.                                  

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.) KF vyhodnotila uplynulý ročník celostátních soutěží a projednala otázky přípravy ročníku 2014/15.

KF vzala na vědomí podnět Grémia klubů 2.ligy západ na vytvoření nové soutěže - Ligový pohár (vyřazovací soutěž za účasti klubů celostátních lig).

 

5.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě zasedání Grémia CHANCE futsal ligy 16.9. v Brně při příležitosti Turnaje 4 zemí.

 

5.3.) KF vyhodnotila v rámci výběrového řízení na uspořádání Final Four Juniorské ligy futsalu U-17 + U-19 pro ročník 2014/15 jako nejvhodnější variantu kandidaturu klubu 2.ligy Amor Vyškov. KF rozhodla o nutnosti doplnit kandidaturu finanční nabídkou, či zárukou splnění následujících požadavků (bude řešeno v rámci grémia 2.ligy):

Pořadatel uhradí – pronájem haly, kompletní pořadatelskou službu a stravování účastníků.

Odpovídá: p.Průša. Termín: 15.9.2014

 

5.4.) KF vzala na vědomí zprávu o obsazení 2.ligy východ na základě závěrů z jednání zástupců KF a klubů 2.ligy východ a následného potvrzování účasti, resp.odstoupení klubů z Hodonína a Havlíčkova Brodu. KF schválila systém soutěže pro 10 účastníků včetně losu. KF schválila úpravy povinností pro 2.ligu východ (např. snížení počtu členů pořadatelské služby).

 

5.5.)  KF schválila výjimku na základě žádosti klubu SKP Likop Třinec na možnost sehrání utkání CHANCE futsal ligy ve sportovní halu Smilovice s omezenou kapacitou hlediště. Výjimka však platí pouze s podmínkou souhlasu soupeře.

 

5.6.)  KF schválila možnost uskutečnit TV přenos z utkání CHANCE futsal ligy bez pokládky mobilního povrchu futsalu (Třinec, Slavia Praha).

 

5.7.)  KF zamítla žádost klubu FC Tango Brno o změnu termínu utkání CHANCE futsal ligy Tango Brno – Sparta Praha bez souhlasu soupeře.

 

5.8.)  KF schválila změnu názvu klubu MADOS MT Hradec Králové.

 

5.9.)  KF schválila bezplatné zapůjčení mobilního povrchu futsalu klubu FC Balticflora Teplice pro účely mezinárodního turnaje Jeremenko cup 2014. Klub navíc obdrží dotaci 30.000 Kč na náklady spojené s organizací akce.

 

5.10.)  KF projednala podnět klubu Gamaspol Jeseník na změnu systému losování juniorských soutěží od sezóny 2015/16 v případě nesouhlasu jednoho z klubů s rozdělením klubů do dvojic, případně na přerozdělení finančních dotací v závislosti na souvisejícím navýšení nákladů.

 

5.11.)  KF projednala podnět DK vůči klubu TORF FAZ Pardubice na neuhrazení pokut ze sezóny 2013/14. KF rozhodla o prodloužení termínu úhrady pokut do zahájení soutěže.

 

5.12.)  KF schválila doplnění Směrnice o přenosu trestů v rámci soutěží futsalu (v průběhu čerpání trestu nelze přestupovat do klubu jiné soutěže).

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Subkomise rozhodčích, resp. delegátů, kterou přednesli pp.Lobo a Hanzlík.

 

6.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o uskutečnění letního semináře rozhodčích a delegátů se společnou částí, 29.-30.8.ve Sportcentru Nymburk.

KF schválila      -    Listinu rozhodčích celostátních soutěží (nováčci - 2 delegáti, 6 rozhodčích)

-          změny v Pravidlech futsalu FIFA

-          personální zajištění obsazovacího úseku (p.Kudrna)

-          novou metodiku hodnocení rozhodčích delegáty

 

6.3.) KF diskutovala vyhlášení nejlepšího rozhodčího v rámci nového systému anket českého futsalu a ukládá předložit konkrétní návrh, který bude systémově zabudován do systému futsalových anket.

Odpovídají: pp.Pavlík, Lobo – Termín: 14.9.2014   

 

6.4.)  KF ukládá zajistit kontrolu uváděného počtu diváků v utkáních celostátních soutěží ze strany delegátů SF.

Odpovídá : p.Hanzlík  Termín: průběžně

 

 

7)  Pohár

 

KF schválila termíny a provedla los osmifinále celostátní části Poháru futsalu FAČR.

 

 

8)  Hospodaření

 

8.1.) KF schválila předložený návrh rozpočtu SF ČR na rok 2014.

 

 

9)  Různé

 

9.1.) KF vzala na vědomí zprávu o uskutečnění MČR žen 21.6.2014 v Otrokovicích. KF schválila doplacení zbytku původní dotace 50.000 Kč (vyplaceno 25.000 Kč) po odečtení skutečných nákladů na rozhodčí.

Odpovídá: p.Průša  – Termín: 31.10.2014

 

9.2.)  KF ukládá zajistit předání nově zakoupené výpočetní techniky pro činnost v rámci Moravskoslezského kraje.

Odpovídá : pp.Mestek, Průša – Termín: 15.9.2014

 

9.3.)  KF ukládá zajistit zveřejnění kapacity sektorů pro diváky v jednotlivých halách celostátních soutěží.

Odpovídá : pp.Klier, Chyba  Termín: 15.9.2014

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate