/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=164050

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=164050

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=164050

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=164050

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=164050

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=164050

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=77

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-411-Cheb
7.11.2014

Úřední zprávy 5.11.2014

Zápis z jednání STK ze dne 5.listopadu 2014

 

Přítomni: Kozel,  Sabadin, Molnár, Plzák,

Omluven: Vejvoda

 

1. Výsledky soutěží

2. Kontrola paušálů a cestovného

3. Zimní turnaj mužů

4. Potrestání klubu

5. Změna výkopu utkání

 

1. Výsledky soutěží

 

STK projednala a schválila výsledky 12.kola OP mužů 9.kola STPŘ

 

2.Kontrola paušálů a cestovného

 

STK provedla kontrolu paušálů a cestovného rozhodčích a DFA z termínu 1.-2.11.2014 s tímto výsledkem:

Vše v pořádku

 

3. Zimní turnaj mužů

 

STK zvažuje pořádání Zimního turnaje mužů na UMT. Přihlášky budou rozeslány sekretářem OFS Cheb na jednotlivé kluby s termínem zaslání závazných přihlášek do 19.listopadu 2014. Podle počtu přihlášených budou určeny hrací plochy, systém turnaje a finanční náročnost. Předpokládaná cena na jedno odehrané utkání činní 1 300,-Kč na jedno mužstvo, předpokládaný start turnaje konec měsíce ledna. STK žádá oddíly,

aby dodrželi termín odevzdání přihlášek z důvodu zájmu mužstev z jiných okresů.

 

4. Potrestání klubu

 

STK trestá dle RS čl.43 oddíl Jiskra N.KOSTEL pořádkovou pokutou 500,-Kč /povinnosti pořadatele-nesdělení jmen DFA/

 

STK trestá dle RS čl.43 oddíl Sokol TEPLÁ pořádkovou pokutou 1 200,-kč /neúčast na turnaji STPŘ/, a zároveň kontumuje utkání na tomto turnaji ve prospěch mužstev v poměru 3:0.

 

5. Změna výkopu utkání

 

STK na základě dohody klubů odsouhlasila změnu níže uvedeného výkopu utkání:

A1A1301 – HAZLOV „B“ – HROZŇATOV „A“ – původní termín NE 9.11. od 10;30 hod , nový termín

                                                                  SO 8.11 od 10;30 hod.

 

Z jednání  VV OFS Cheb

 

Výkonný výbor OFS Cheb na svém pravidelném jednání projednal :

- zprávu předsedy STK S.Kozla o finišujícím průběhu podzimních soutěží, o přípravě zimního turnaje O pohár starosty Cheb .

- předseda komise rozhodčích J.Novotný informoval členy VV o práci komise rozhodčích a o připravovaném semináři rozhodčích, který se uskuteční ve Skalné v měsíci lednu.

- předseda KM J.Heřmánek dostal za úkol vypracovat a ihned předat sekretáři  sumář účasti jednotlivých hráčů okresních výběrů

- sekretář OFS informoval o tiskopisu vyúčtování rozhodčích na KFS. Oddíly tiskopis obdrží v elektronické podobě, řádně vyplní, přiloží originál podepsané doklady od rozhodčích a zašlou do K.Varů. Na tomto základě jednotlivé částky budou uhrazeny přímo subjektům na účty.

VV OFS schválil :

- příspěvek ve výši 100 000,- Kč Sportovní unii Chebska na částečné krytí nákladů nájmu a sekretáře. Bude vyhotovena a uhrazena faktura

- termín konání slavnostní večeře VV OFS s členy všech odborných komisí. Večeře se uskuteční ve středu 3.12.. Místo zajistí Sl.Kozel.

 

Z jednání DK

 

DK na svém jednání potrestala :

 

- Adam Smik  z oddílu J.N.Kostel  nepodmíněným zákazem závodní činnost na 5 soutěžních  utkání od 5.11.2014

- Michal Schwertschal z oddílu Loko M.Lázně nepodmíněným zákazem závodní činnost na 4 soutěžní utkání od 5.11.2014

- Pavel Slovák z oddílu J.N.Kostel  nepodmíněným zákazem výkonu všech funkcí na šest měsíců od 5.11.14 do 4.5.2015

 

DK trestá oddíl Jiskra N.Kostel pořádkovou pokutou ve výši 1 000,- Kč za nevhodné chování funkcionáře družstva a pořádkovou pokutou ve výši  1 000,- Kč za nevhodné chování diváků.

 

Hráč Luboš Hertl z oddílu J.N.Kostel má od 5.11. uvolněno závodní činnost.

 

Zprávy KR:

 

Přítomni: Novotný, Rajtmajer, Chládek

Omluveni: Henych – pracovní důvody

 

1)      KR bere na vědomí změny v termínu 08.-09.11.2014.

2)      Nedostatky v ZOU:

11.kolo OP muži: drobné chyby

12.kolo OP muži: Jan Krampera - nepodepsáno vykázání VDD 200,-Kč

10.kolo OS muži: drobné chyby

11.kolo OS muži: drobné chyby

08.kolo mládeže:  drobné chyby

09.kolo mládeže:  drobné chyby

Závady v ZOU Vám zodpoví pověřený člen KR OFS Cheb p.Miroslav Chládek

3)      KR bere na vědomí následující omluvy Jan Krampera – 09.11.2014 osobní důvody

4)      KR upozorňuje všechny rozhodčí a DFA, že odměny budou vyplaceny dne 12.11.2014 a tentýž den zaslány na účty jednotlivých rozhodčích a DFA.

5)      KR žádá všechny RO, aby nadále zasílali obsazovacímu úseku své omluvy z důvodu obsazení na email: pepano2005@seznam.cz a karel.henych@seznam.cz

6)      Příští zasedání KR se uskuteční dne 12.11.2014 od 13:00hod. na OFS Cheb.

 

nic
   OFS Cheb
Karlova 17, 350 02 Cheb
Tel: 354 430 382
Fax: 354 430 382
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Vyhledávání v obsazení
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Soubory ke stažení
 Aktuální adresář organizačních pracovníků na okrese Cheb
 
  Úřední zprávy
 Úřední zprávy a TL podzim 2015
 Úřednízprávy 17.6.2015
 Úřední zprávy 10.6.2015
 Úřední zprávy 3.6.2015
 Úřední zprávy 27.5.2015
 Úřední zprávy 20.05.2015
 Úřední zprávy 13.5.2015
 Úřední zprávy 6.5.2015
 Úřední zprávy 29.4.2015
 Úřední zprávy 22.4.2015
 


nic

WebToDate