Futsal

reklama

Zápis č. 3/2014 z jednání RegSubK KF FAČR

Pávov, 10. prosince 2014

 

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“), Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“), 

                      Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan  Rod (ObKF „C“), Vladislav Starý (ObKF  „D“),  

                      Zdeněk Polák (ObKF „E“), Dušan  Vozárik, Miroslav Bokroš (oba ObKF „F“)

 

Omluveni:   xxxx

 

 

Program:

 

1)      Kontrola Zápisu č. 2/2014:

 

·         Splněné úkoly:

-          rozeslat  účastníkům Aktivu předsedů základní informace o konání aktivu s kontakty na ubytovací kapacity (Nepil),

-          řešit problematiku dodržování Stanov SF ČR ve sdruženém okresu Nový Jičín a Frýdek-Místek (ObKF „F“),

-          předložit ke schválení KF FAČR aktuální znění Směrnice pro obsazování dlouhodobých mistrovských soutěží a po schválení tuto směrnici rozeslat všem předsedům ObKF a KKF a zároveň ji nechat zveřejnit na www.fotbal.cz. (Nepil).

-          finále krajské části Poháru FAČR zorganizovat do 14.9.2014 (předsedové KKF),

-          informovat o způsobu čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR a termínovém kalendáři čerpání na Aktivu předsedů (Nepil)

-          nadále informovat o chystaném Turnaji českých mistrů předsedy ObKF a KKF, informace pak musí být předána i předsedům OkKF  (Nepil),

-          na nejbližším zasedání KF FAČR předložit návrh ve věci možnosti vyjádření RegSubK v případě schvalování licence turnajům, zapojených do projektu (Nepil, Polák),

-          okamžitě po odehrání příslušných KP ve futsalu žen nahlásit předsedovi RegSubK postupující tým na M ČR, včetně kontaktů (předsedové příslušných KKF).

 

·         Úkoly, které trvají:

-       Vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF (Nepil),

-       Podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů  na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Polák),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Polák),

-       informovat předsedy ObKF a KKF o zabezpečení organizace regionálních VH  v následujícím volebním období (Nepil),

-       prověřit způsob předávání notebooků předsedům KKF (např. předávací protokoly) -  (Nepil),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-          aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF, KKF),

-          zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Aktiv předsedů ObKF a KKF SF ČR                                                     

Aktiv předsedů ObKF a KKF se uskutečnil v sobotu 21.6.2014 v Otrokovicích.  Účastníci jednání vyhodnotili programovou náplň, účast na aktivu i organizační zabezpečení aktivu kladně.

 

Úkol z aktivu – zajistit zveřejnění vyhlášení Mistrovství ČR ve futsale mládežníků v kategoriích U-8 až U-14 byl již projednán na KF FAČR, projednávaný bod je zapsán v zápise z jednání KF FAČR č. 8/2014. Pořádání mistrovství je nutno vyhlásit ve spolupráci se sekretariátem KF FAČR a pořádající KKF Vysočina do konce března 2015.

 

Další závěr z jednání aktivu, a to možnost vyhlášení soutěže veteránů, bude projednán na následujícím zasedání Komise.

 

Účastníci jednání rozhodli o tom, že Aktiv předsedů bude nadále pořádán v červnovém termínu při příležitosti konání finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen.        

 

3)      Registrační systém FUTis, členské příspěvky

 

Komise vzala na vědomí stav výběru členských příspěvků k 1.12.2014:

-            celkem má k tomuto datu uhrazen ČP 17.916 členů,

-            nejvíce Jihomoravský kraj  3.168 členů, Středočeský kraj 2.406 členů, Ústecký kraj 2.233 členů.

 

Členové Komise projednali systém čerpání dotací z ČP za rok 2014, které proběhne dle schválené metodiky a v termínech dle schváleného termínového kalendáře.

 

Komise vzala na vědomí rozhodnutí KF FAČR ve věci účtů Krajských komisí futsalu v ohledu čerpání dotací z ČP. Pro tento účel musí být použity pouze účty právnických osob – futsalových subjektů. Změnu účtů tak musí provést Olomoucký kraj, změnu názvu účtu, příp. založit nový účet, musí Praha a Zlínský kraj.

 

Komise vzala na vědomí informaci zástupců ObKF „F“ o problematice distribuce příslušné části dotace ze strany Zlínské KKF.

 

Členové Komise so opět shodli, že by v mistrovských soutěžích již neměly být udělovány žádné výjimky oproti znění SŘ  v souvislosti se systémem placení ČP (např. povolení startu hráče, který předloží pouze doklad o úhradě ČP, v systému však platba ještě zobrazena není).

 

Členové Komise byli informováni zástupcem ObKF „F“ o dohodě s vedením sdružené okresní soutěže Nový Jičín a Frýdek–Místek a o plném zapojení tohoto regionu do systému FUTis.

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci o možnosti placení ČP na rok 2015, a to od 13.12.2014. Tuto informaci členové Komise předají dále v rámci svých regionů.

 

      Úkoly:

 

-          předsedům KKF rozeslat prohlášení předsedy KKF ve věci čerpání dotace z ČP (Nepil, 31.12.2014),

-          zaslat předsedovi Komise přesné vyúčtování příslušného odvodu ze strany Zlínské KKF na účet ObKF „F“ (Vozárik, 31.12.2014),

-          provést kontrolu aktualizace účtů před vyplácením dotací z ČP za rok 2014 (Nepil, 31.12.2014)

 

 

4)      Dotace z rozpočtu KF FAČR na rok 2014

 

Členové Komise potvrdili obdržení dotace z rozpočtu KF FAČR v celkové výši 100.000,- Kč. Každé řídící komisi (6x ObKF a 14x KKF) byla poskytnuta částka ve výši 5.000,- Kč, a to s výjimkou Olomoucké KKF, která nemá zřízený účet na právnickou osobu – futsalový subjekt.

 

Členové Komise pověřili pp. Nepila a Poláka o jednání na půdě KF FAČR o zařazení dotace pro regionální futsal min. ve výši 100.000,- Kč do rozpočtu KF FAČR na rok 2015.

 

Členové Komise rozhodli, že jediným kritériem pro určení výše dotace z rozpočtu KF FAČR příslušným regionům v roce 2015 bude plnění zadaných úkolů ze strany příslušných řídících komisí.

 

Úkoly:

 

-          vyřešit ve spolupráci s předsedou Olomoucké KKF a sekretariátem KF FAČR čerpání dotace z rozpočtu KF FAČR ve výši 5.000,- Kč za rok 2014 (Nepil, 31.12.2014),

-          jednat o zařazení dotace pro regionální futsal na rok 2015, a to  min. ve výši 100.000,- Kč do rozpočtu KF FAČR (Nepil, Polák, 31.1.2015)

 

 

5)      Informace o regionálních mistrovských soutěžích

 

Členové komise vzali na vědomí informace o stavu jednotlivých regionálních soutěží:

 

Oblastní komise futsalu „A“:

Divize „A“ – 12 účastníků, odehráno 8. kolo, zájem o postup do 2. ligy ano.

Divize „A“ – kategorie žen – 8 účastníků, odehráno 1. kolo.

Info o KP:

Praha – 12 účastníků, odehráno 7. kolo.

P FAČR – zjistit.

Ženy – Pražský přebor 8 týmů, soutěž – 6 týmů, odehrána podzimní část.

Středočeský – 12 účastníků, odehráno 8. kolo.

P FAČR – 21 účastníků, uzávěrka 30.11.2014.

Ústecký – 14 účastníků, odehráno 12. kolo.

P FAČR  - cca 30 účastníků, hraje se.

Liberecký – 9 účastníků, odehráno 8. kolo.

P FAČR – zjistit.

 

Oblastní komise futsalu „B“:

Divize „B“ – 6 účastníků, odehráno 4. kolo, bez zájmu o postup.

Info o KP:

KP mužů se vzhledem k regionálnímu uspořádání nehraje,

P FAČR – uzávěrka 15.1.2015.

KP žen – bude se hrát v únoru nebo březnu 2015, účast 5 – 8 týmů.

 

Oblastní komise futsalu „C“:

Divize „C“ – 7 účastníků, odehráno 6. kolo, zájem dle finančních možností.

Info o KP:

Plzeňský – 10 účastníků, odehráno 10. kolo.

P FAČR – pravděpodobně opět jeden tým.

KP žen - nehraje se.

Karlovarský – 7 účastníků, odehráno 7. kolo.

P FAČR – pravděpodobně dva celky, bude se hrát v únoru 2015.

KP žen – nehraje se.

 

Oblastní komise futsalu „D“:

Divize „D“ – 12 účastníků, odehráno 5. kolo, pravděpodobně bez zájmu o  postup.

Info o KP:

Královéhradecký 7 účastníků, odehráno 6. kolo.

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se.

Pardubický – 10 účastníků, odehráno 7. kolo.

P FAČR – uzávěrka cca v únoru 2015.

KP žen – připravuje se soutěž za účasti cca 4 celků.

 

Oblastní komise futsalu „E“:

Divize „E“ – 12 účastníků, odehráno 10. kolo, zájem o postup ano.

Info o KP:

Vysočina – 9 účastníků, odehráno 4. kolo.

P FAČR – ????.

KP žen – nehraje se.

Jihomoravský – 12 účastníků, odehráno 10. kolo.

P FAČR – cca 90 účastníků, nyní se hraje brněnská část.

KP žen – 7 týmů, hraje se.

 

Oblastní komise futsalu „F“:

Divize „F“ – 8 účastníků, odehráno 5. kolo, bez zájmu o postup.

Divize „F“ – kategorie žen: 5 účastníků.

Info o KP:

Zlínský – 9 účastníků, odehráno 4. kolo.

P FAČR - ????,

KP žen – nehraje se.

Olomoucký – 5 účastníků, odehráno 1. kolo.

P FAČR – ???.

KP žen – 5 účastníků.

Moravskoslezský – 12 účastníků, odehráno 7. kolo.

P FAČR – uzávěrka únor 2016.

KP žen – nehraje se.

 

Členové komise rozhodli ve věci nároků na parametry sportovní haly pro osmifinále a čtvrtfinále celostátní části Poháru FAČR takto:

-          pohárové utkání výše uvedené části Poháru FAČR se musí odehrát ve sportovní hale, která má parametry minimálně na úrovni sportovních hal s výjimkou, jak jsou uvedeny na listině sportovních hal pro 1. a 2. ligu,

-          pokud je však v okruhu 20 km od místa konání pohárového utkání výše uvedené části Poháru FAČR  hala s hrací plochou o min. parametrech 18 x 38 m a splňuje-li hala i další nároky dle Listiny sportovních hal, je nutno odehrát toto utkání v takovéto sportovní hale.

 

Úkol:

 

-       předložit výše uvedené rozhodnutí k projednání nejbližšímu zasedání KF FAČR (Polák, 13.12.2014).

 

 

6)      Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

 

Členové Komise byli seznámeni  s hodnocením úvodního ročníku Turnaje futsalových mistrů, který se konal v červnu 2014 v České Lípě.

 

Zároveň byli členové Komise seznámeni s přípravami 2. ročníku tohoto turnaje. Při jeho prezentaci se musí více zapojit i regionální řídící komise, cílem KF FAČR je zajištění účasti na tomto turnaji mistra Chance futsal ligy, vítězů obou skupin 2. lig a vítězů všech šesti divizních skupin. Více se problematice TFM bude věnovat následující zasedání Komise.

 

·      Finálový turnaj Mistrovství ČR ve futsalu žen

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na pořadatele finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsale žen. Zájem o pořadatelství této akce projevil celky FC Démoni Česká Lípa, FC Betis Kadaň a OkKF Ústí n.L. Uzávěrka výběrového řízení je 20.12.2014.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate