/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=166481

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=166481

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=166481

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=166481

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=166481

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=166481

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 77

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=38

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=77

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
KaO-411-Cheb
22.1.2015

Úřední zprávy 21.1.2015

FOTBALOVÉ INFORMACE – 21.1.2015

 

Z jednání VH OFS Cheb

 

V pondělí 19.ledna se uskutečnila Valná hromada okresního fotbalového svazu v Chebu. Z 27 fotbalových oddílů se jednání zúčastnilo 20 oddílů. Sedm oddílů : J.N.Kostel, FC Krásná, S.Dol.Žandov, Sokol Teplá, Sokol L.Kynžvart, O.Studánka a FC Vikt.M.Lázně se jednání nezúčastnily a ani nepovažovaly za slušné se omluvit. Neúčast uvedených oddílů výkonný výbor velmi mrzí. Vaš úcta zejména k jednotlivým funkcionářům OFS Cheb a důsledným a podrobným a na místě vysvětlujícím informacím je téměř nulová.

Jednání se zúčastnil host člen VV FAČR a předseda KKFS ing. Votík.

Valná hromada měla klidný průběh, neboť všichni zástupci jednotlivých oddílů obdrželi s dostatečným předstihem písemné podkladové materiály.

V diskusi vystoupil host in.Votík, který velmi dobrou spolupráci KKFS s OFS Cheb a poděkoval našim zástupcům ve VV KKFS a v jednotlivých odborných komisí.

Po oficiální části jednání VH OFS Cheb se uskutečnilo jednání ohledně revolučních změn ve fotbalu v rámci Fotbalové revoluce. Zástupci oddílů obdrželi písemný harmonogram prvotních úkonů, které je zapotřebí v co nejbližší době udělat.

Veškeré informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.fotbal.cz   Oddíly mají možnost  se telefonicky spojit se sekretářem OFS Cheb M.Sabadinem, s kterým jednotlivé věci budou diskutovat. Veškeré změny budou zapracovány v nových pravidlech fotbalu, soutěžního řádu a budou platné od 1.7.2015

 

Zprávy KR:

 

Přítomni: Novotný, Rajtmajer, Chládek, Henych

Omluveni:

 

1)      KR bere na vědomí obsazení utkání v termínu 31.01.-01.02.2015 a zároveň upozorňuje, že delegace budou vycházet v jednotném obsazení s KKFS.

2)      KR bere na vědomí následující omluvy: Krampera Jan – Leden a Únor – turnaje s mládežnickými družstvy

3)      KR dodatečně přeje Janu Rajtmajerovi a Jiřímu Hrnčálovi Všechno nejlepší k životnímu jubileu. Zároveň přeje pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

4)      KR vyhodnotila zimní seminář a konstatuje, že je nespokojena s připraveností na teoretické testy. KR přijme opatření k nápravě.

5)      KR děkuje předsedovi pravidlové komise FAČR p.Kurešovi za přednesené přednášky v rámci semináře OFS Cheb a dále děkuje rodině Kirchů za připravené podmínky pro tento seminář.

6)      KR pověřila člena KR OFS Cheb p.Jana Rajtmajera přípravou vybraných rozhodčích na teoretické testy, pro které budou pravidelně jednou měsíčně pořádány minisemináře.

7)      KR byla dotázána KR OFS K.Vary na uvolnění rozhodčího Kobielského Juliuse pro jejich potřeby. KR rozhodla, že výše jmenovaného dle dohody mezi OFS neuvolní na základě platné dohody. KR upozorňuje výše jmenovaného, že si může splnit povinnosti rozhodčího OFS Cheb pro soutěžní ročník 2015/2016 kdy bude letní seminář.

8)      KR předala návrh KR KKFS o nezařazení na listinu pro jarní část soutěží ročníku 2014/2015 rozhodčí Julius Kobielský a František Chrástecký z důvodu neplnění povinností v OFS Cheb.

9)      KR žádá všechny RO, aby nadále zasílali obsazovacímu úseku své omluvy z důvodu obsazení na email: pepano2005@seznam.cz a karel.henych@seznam.cz

10)  Příští zasedání KR se uskuteční dne 28.01.2015 od 13:00hod. na OFS Cheb.

 

 

nic
   OFS Cheb
Karlova 17, 350 02 Cheb
Tel: 354 430 382
Fax: 354 430 382
  Adresáře
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
  Informace k soutěžím
Vyhledávání v obsazení
Obsazení soutěží
Udělené tresty
  Informace FS
 
 Soubory ke stažení
 Aktuální adresář organizačních pracovníků na okrese Cheb
 
  Úřední zprávy
 Úřední zprávy a TL podzim 2015
 Úřednízprávy 17.6.2015
 Úřední zprávy 10.6.2015
 Úřední zprávy 3.6.2015
 Úřední zprávy 27.5.2015
 Úřední zprávy 20.05.2015
 Úřední zprávy 13.5.2015
 Úřední zprávy 6.5.2015
 Úřední zprávy 29.4.2015
 Úřední zprávy 22.4.2015
 


nic

WebToDate