FAČR


reklama

Zápis č.2/2015 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 26.2.2015

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Klier, Czene, Nepil, Šuba, Fousek, Průša

Omluveni: Vich, Polák

Neomluveni: -

Pozvaní hosté:

Přizváni: pp.Neumann, Pavlík, Palaščák, Hanzlík, Svoboda

Jednání bylo zahájeno ve 16:00 hod a ukončeno v 18:45 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF FAČR schválila zápis ze zasedání KF 15.1.2015 a ukládá zveřejnit jej na internetových stránkách KF.

 

1.2.)   KF schválila změnu původního termínu zasedání KF (20.2. v Ostravě v rámci mezinárodního turnaje Ostrava cup) na 26.2.2015. Termíny následujících zasedání KF jsou 14.3. v Praze při příležitosti Grémia klubů CHANCE futsal ligy, dále 18.4., 16.5.a 6.6.2015

(v rámci losovacího Grémia klubů 1.ligy).

 

1.3.)  KF projednala problematiku sestavení návrhu Statutu Arbitrážní komise SF ČR v souvislosti s legislativou FAČR. KF ukládá předložit návrh dalšího postupu.

Odpovídá: p.Svoboda - Termín: 14.3.2015

 

1.4.) KF vzala na vědomí informace p.Fouska z KF UEFA - pořadatelství Final Four UEFA Futsal Cupu v Portugalsku, organizace kvalifikace ME, aj.

 

1.5.) KF obsáhle diskutovala mezinárodní a zejména tuzemskou situaci v oblasti dalších menších forem fotbalu (sálový a malý fotbal) a ukládá trvale postupovat v souladu s usnesením VH SF ČR, FIFA i UEFA – futsal FIFA jako jediná menší forma fotbalu v ČR.

Odpovídají: pp.Mestek, Fousek, resp.KF FAČR – Termín: trvale

 

1.6.)  KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „FUTis“ a ukládá:

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

- koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně, resp.1.7.2015 

 

KF vzala na vědomí aktuální stav členské základny (10.500 členů k 23.2.15) s předpokladem dalšího nárůstu počtu členů s ohledem na zahájení jarních částí okresních a krajských soutěží futsalu.

KF vzala na vědomí zprávu o rozeslání dotace z členských příspěvků na Krajské komise futsalu v závislosti na výši členské základny dle platné Směrnice o rozdělování ČP Svazu futsalu (s výjimkou krajů Zlínského a Olomouckého – bude splněno po dodání nezbytných podkladů ze strany příslušných Krajských komisí futsalu).

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Průša, resp.předsedové KKF  - Termín: 31.3.2015

 

 

1.7.) KF projednala přípravy projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží 2014/15 a ukládá připravit ve spolupráci s organizátory závěrečný turnaj v České Lípě v červnu 2015.

Odpovídají: pp.Brož, Nepil, Šuba, Průša – Termín: průběžně, resp.7/2015

KF dále ukládá prezentovat projekt Turnaje Mistrů futsalových soutěží a propagovat v prostředí klubů Svazu futsalu.

Odpovídá: pp.Klier, Pavlík, Havlík, Nepil  – Termín: průběžně , resp. 7/2015

 

1.8.)  KF vzala na vědomí zprávu o uspořádání mezinárodního turnaje ve futsalu Ostrava cup 21.-22.2.2015 v Ostravě, vysoce ocenila jeho organizaci  a schválila zařazení tohoto turnaje do Termínové listiny futsalu pro ročník 2015/16.

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF vzala na vědomí zprávu šéftrenéra reprezentace p.Neumanna o výsledcích a průběhu reprezentačních akcí v období leden – únor 2015:

Reprezentace A: 2x MPU Itálie-ČR a 2x MPU Ukrajina – ČR

Reprezentace „21“ : 29.1.-1.2.15 soustředění + Generalli Cup ve Vsetíně, 19.-22.2.15 turrnaj v Ostravě

Reprezentace „19“ : 29.1.-1.2.15 soustředění + Generalli Cup ve Vsetíně, 20.-22.2.2015 soustředění v Kadani.

KF velmi pozitivně zhodnotila další cenná vítězství na půdě soupeřů z evropské špičky, týmů Itálie a Ukrajiny.

KF vzala na vědomí informaci o připravované další fázi přípravy reprezentace na kvalifikaci ME v březnu ve Slovinsku (19.-22.3.2015, Laško).

 

2.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o uspořádání a výsledcích (1x vítězství, 1x porážka) dvou mezistátních utkáních ženské futsalové reprezentace ČR-Slovensko 21.-22.2.v Ostravě.

 

2.3.)  KF vzala na vědomí zprávu o stavu zajištění účasti zástupců partnerů Svazu futsalu a hostů KF na kvalifikaci ME, která se uskuteční ve dnech 17.-22.3.2015 v Lašku (Slovinsko). KF ukládá zajistit pozvání partnerů a hostů na kvalifikaci + koordinaci jejich pobytu ve Slovinsku.

Odpovídá: pp.Mestek, Palaščák – Termín: průběžně, resp.17.-22.3.2015

 

 

 

3) Regionální futsal

KF vzala na vědomí zprávu o přípravě Aktivu Regionální subkomise KF 20.6.2015 v Ústí nad Labem.

 

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti marketingu a PR z porady sekretariátu 8.2.2015.

 

4.2.) KF ukládá dále rozpracovat otázku činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu. Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T:  30.6.2015

 

4.3.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci TV přenosů z utkání CHANCE futsal ligy 29.1. ERA-PACK Chrudim-Benago Zruč n/S, resp.18.2. Sparta Praha –Slavia Praha.

KF projednala navržený plán TV přenosů pro play-off CHANCE futsal ligy – 1x čtvrtfinále, 1 x semifinále, 3-5 utkání finále.

KF rozhodla o přidělení pořadatelství TV přenosu z utkání čtvrtfinále play-off v termínu 25.3.2015 od 18 hodin, který uspořádá klub Benago Zruč nad Sázavou s podmínkou splnění formálních náležitostí (písemný souhlas klubu, garance zajištění pokládky povrchu).

 

4.4.)  KF vzala na vědomí info o jednáních se společností Chance o pokračování spolupráce – rozhodnuto bude nejpozději do konce dubna 2015. KF dále vzala na vědomí zastřešení ankety nejužitečnější hráč Chance futsal ligy partnerem Chance (PR, cena,..).

 

4.5.)  KF projednala aktuální stav spolupráce s novým partnerem futsalu, společností České Dráhy a ukládá připravit pro jednání Grémia klubů CHANCE futsal ligy 14.3. vyhodnocení stavu plnění smluvních závazků (úhrada odměny za realizovanou reklamu 2x50.000 Kč ze strany ČD, průběžné plnění nároků partnera - vyvěšování reklamních bannerů při utkání, předání stanoveného počtu žádostí o vydání In karty ČD za každý klub, internety, TV přenosy, ad.).

Odpovídá: pp.Palaščák, Vich – Termín: průběžně

 

4.6.)  KF vzala na vědomí informaci o částečné nefunkčnosti systému bezpečnostních prvků pro zajištění vypovídací hodnoty anket již pro sezonní Ankety futsalu po sezóně 2014/15.

KF ukládá připravit návrh řešení funkčních opatření.

Odpovídají: pp.Pavlík, Havlík – Termín: 14.3., resp. 31.5.2015  

 

4.7.) KF vyhodnotila zprávu o průběhu a stavu hlasování v anketě o nejlepší internetové stránky klubů CHANCE futsal ligy – anketa na webových stránkách Chancefutsalliga.cz, jejíž výsledky budou jedním z podkladů pro odměňování klubů CHANCE futsal ligy dle Směrnice pro přerozdělování zisku z marketingu.

KF ukládá zajistit prezentaci hlasování (do 13.3.) a celkových výsledků ankety.

Odpovídá: pp.Pavlík, Klier, Havlík – Termín:  5/2015

 

4.8.) KF vzala na vědomí informaci p.Mesteka o dalším postupu jednání ve věci nabídky odkoupení domény futsal.cz a ukládá pokračovat v jednání o zakoupení domény za stanovených podmínek.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně 

 

4.9.) KF schválila projekt „mobilní futsalové aplikace, který přednesl p.Pavlík a ukládá informovat KF o realizaci projektu.

Odpovídá: p.Pavlík – Termín: 14.3.2015

 

4.10.) KF ukládá zajistit organizaci Tiskové konference futsalu 12.3.2015 ke společnému tématu CHANCE futsal ligy (závěr základní části ligy a příprava play-off) a reprezentace (KV ME), včetně pozvání hostů a zástupců médií. TK se uskuteční 12.3.2015 od 11 hodin v Praze.

Odpovídá: pp.Pavlík, Průša – Termín: 12.3.2015

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.) KF v obsáhlé diskusi vyjádřila znepokojení nad stoupající agresivitou a negativními vztahy v rámci vrcholového futsalu – přináší to zvyšující se počet negativních caus, které pak řeší odborné subkomise, resp.KF. KF vyzývá zástupce v KF za vrcholový futsal, aby na setkáních s kluby v této oblasti maximálně apelovali na Etický kodex SF ČR!!!

 

5.2.)  KF projednala aktuální témata, týkající se průběhu CHANCE futsal ligy a 2.ligy západ, resp.východ.

KF vyhodnotila Final Four Juniorské ligy futsalu U-17 a U-19, které uspořádal 7.2.2015 ve Vyškově klub 2.ligy futsalu Amor Vyškov. KF vyjádřila poděkování pořádajícímu klubu za výbornou organizaci akce, která byla hodnocena velmi pozitivně i všemi účastníky.

 

5.3.)  KF vzala na vědomí zprávu o řešení pohledávek společnosti Public Football vůči klubu CHANCE futsal ligy Benago Zruč nad Sázavou za realizaci reklamního plnění v rámci TV přenosů z utkání futsalu v roce 2014.

Klub Benago Zruč nad Sázavou je z rozhodnutí KF povinen uhradit společnosti Public Football dlužnou částku za objednanou a realizovanou reklamu při TV utkáních futsalu v sezónách 2013/14 a 2014/15, která byla vyčíslena na souhrnnou částku 74.780 Kč, v následujících termínech:

-          35.000 Kč do 20.3.2015 (v případě nedoložení úhrady do uvedeného data nebude v rámci TV přenosu 25.3. realizována žádná reklama, objednaná Benagem na toto TV utkání  - týká se rovněž garantované reklamy zdarma pro kluby CHFL)

-          zbytek dluhu ve výši 39.780 Kč do 1.6.2015.

V případě nedoložení úhrady celé dlužné částky 74.780 Kč na účet společnosti Public Football do 1.6.2015 nebude klub Benago Zruč nad Sázavou připuštěn k Licenčnímu řízení a pro příští ročník bude v 1.lize futsalu nahrazen jiným klubem dle rozhodnutí Komise futsalu.

 

5.4.)  Licenční řízení s kluby 1.ligy futsalu pro ročník 2015/16 proběhne 6.6.2015 v rámci předsezónního Grémia klubů. Příprava Licenčního řízení bude probíhat na základě připravované nové koncepce LŘ. Komise futsalu v této souvislosti vzala na vědomí informaci o připravované inovaci Licenčního řádu SF a Statutu Licenční komise SF a činnosti Licenční komise SF v novém složení členů této odborné komise, které bude schvalovat Komise futsalu na svém následujícím zasedání.

KF ukládá připravit návrh složení Licenční komise SF a návrh novelizace Licenčního řádu SF a Statutu Licenční komise SF

Odpovídá: p.Průša – Termín: 14.3., resp.18.4.2015

 

5.5.)   KF s okamžitou platností vyřadila na návrh Halové subkomise z Listiny sportovních hal pro celostátní soutěže futsalu sportovní halu Slavie Hradec Králové z důvodu neodpovídajícímu stavu hrací plochy (riziko zranění hráčů).

 

5.5.)   KF projednala návrh rámcového programu Grémia klubů CHANCE futsal ligy, které se uskuteční v sobotu 14.3.2015 od 10 hodin v Praze.

 

5.6.)  KF vzala na vědomí informaci o zájmu ze strany několika klubů futsalu nižších soutěží o účast ve 2.lize futsalu (např. Ostrava, Hodonín). KF ukládá oslovit kluby divizí k předběžnému vyjádření k zájmu o účast ve 2.lize futsalu pro ročník 2015/16.

Odpovídá: pp.Průša, Nepil, Polák, Šuba – Termín: 14.3., resp.18.4.2015

 

5.7.)   KF projednala úvodní parametry Termínové listiny futsalu na sezónu 15/16. KF ukládá počkat na výsledky KV ME a následně předložit úvodní návrh TL na 15/16.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 30.3.15

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.)  KF ukládá podat informaci o závěrech Subkomise rozhodčích KF k vyjádřené kritice přístupu rozhodčích k řízení utkání v Juniorské lize futsalu.

Odpovídá: p.Lobo – Termín: 14.3.2015

 

6.2.)  KF vzala na vědomí informace přednesené p.Hanzlíkem ze společného zasedání SubKR a SubKD konaného dne 5. 2. 2015, které bylo svoláno na základě podnětu Komise futsalu k řešení případu nezajištění barevné odlišnosti dresů účastníky televizního utkání 16. kola CHANCE futsal ligy mezi ERA-PACKEM Chrudim a FC Benagem Zruč nad Sázavou.

KF konstatovala, že došlo k selhání při řešení mimořádné situace, která poškodila produkt futsalu na televizních obrazovkách. KF vyslovila nespokojenost s postupem delegátů i rozhodčích při zajišťování barevné odlišnosti dresů v průběhu celého utkání a především při hře power-play. KF vzala na vědomí informaci o disciplinárním postihu pro delegáta utkání a o udělené pokutě DK oběma klubům. KF vyjádřila znepokojení nad stavem a úrovní spolupráce a předzápasové komunikace mezi kluby CHANCE futsal ligy.

KF upozorňuje na možnost zvýšení sankcí při opakovaném nedodržování povinností klubů při přípravě TV utkání s ohledem na nutnost dosažení maximální kvality mediální prezentace futsalu.

KF v obsáhlé diskusi projednal návrh Subkomisí rozhodčích a delegátů na úpravy čl. 7, odst. 4 RMS futsalu FIFA pro soutěžní ročník 2015–2016 s doporučením aplikování nové úpravy pro všechna zbývající televizní utkání tohoto soutěžního ročníku a pro následná utkání play off. KF uvedený návrh zamítla.

 

6.3.)  KF vzala na vědomí závěry ze společného zasedání SubKR a SubKD k případu vyvěšení nevhodného propagačního transparentu s náboženským podtextem  v průběhu utkání 15. kola CHANCE futsal ligy mezi kluby Benago Zruč n. Sázavou a SK Slavia Praha. KF konstatovala, že v uvedené situaci nedošlo k provinění rozhodčích či delegáta. KF vzala na vědomí zprávu o udělení trestu DK pro kluby FC Benago Zruč na Sázavou a SK Slavia Praha peněžitou pokutou ve výši Kč 1 000.- za nedostatečný výkon pořadatelské služby, resp.za umístění nepřístupného transparentu fanoušky hostujícího klubu.

KF vzala na vědomí informaci o pokynu SbKR a SbKD rozhodčím a delegátům celostátních soutěží k důslednějšímu sledování všech vyvěšovaných transparentů a bannerů a případnému zjednání nápravy.

 

6.4.)   KF projednala problematiku hodnocení rozhodčích celostátních lig delegáty ve smyslu Směrnice hodnocení rozhodčích futsalu. KF konstatovala nespokojenost se způsobem udělování známek delegáty utkání a ukládá Subkomisím delegátů a rozhodčích informovat KF o závěrech ke stanovení dalšího postupu v otázce hodnocení rozhodčích.

 

 

 

7)  Různé

 

7.1.)  KF projednala podnět Subkomise delegátů na nedostatek chybějící evidence kapacity sektorů pro diváky v jednotlivých halách celostátních soutěží ve smyslu úkolu KF daném Halové subkomisi na začátku soutěžního ročníku 2014/15.

KF ukládá urychleně chybějící údaje doplnit.

Odpovídá : pp.Klier, Chyba  Termín: 14.3.2015

 

7.2.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravách finálového turnaje MČR žen futsalu, který se uskuteční v červnu 2015 v Ústí nad Labem.

 

7.3.)  KF vzala na vědomí zprávu Odvolací komise o závěrech odvolacího řízení ve věci

- rozhodnutí STK o stanovení výše úhrady nákladů klubu SK Slavia Praha pořádajícím klubem MADOS MT Hradec Králové na nesehrané vzájemné utkání těchto klubů CHANCE futsal ligy

- udělení pokuty za kontumaci v utkání CHANCE futsal ligy klubu Benago Zruč nad Sázavou za nedostatečný počet hráčů s českým občanstvím v utkání.

 

7.4.)  KF ukládá doplnit Metodický pokyn pro postup rozhodčích v utkáních celostátních soutěží futsalu v případě nastoupení hráče, který nebyl uveden v zápisu o utkání.

Odpovídá : p.Lobo  Termín: 14.3.2015

 

 

8) Valná hromada SF ČR

 

KF ukládá připravit úvodní návrh organizačního zajištění VH SF ČR v roce 2016, včetně metodických pokynů pro VH okresů, krajů a oblastí.

Odpovídají: pp.Průša, Nepil – Termín: 30.3.2015

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate