Domácí soutěže

reklama

Sdružený start družstev v soutěžích mládeže - KFS - OFS, smlouvy

SMĚRNICE VV PKFS

 

UPRAVUJÍCÍ START HRÁČŮ klubů KFS a klubů družstev soutěží dospělých řízených OFS (farmářské družstvo)

                     

                        

I.                    

                                 Sportovní účel

 

1. Soutěže řízené KFS a OFS plní roli sportovní konkurence a vývoje hráčů v rámci regionálního fotbalu FAČR. S ohledem na skutečnost, že jen omezená část klubů v těchto soutěžích disponuje v daném čase vlastními „rezervními“ mužstvy, může to způsobovat nedostatečnou a omezenou herní možnost, zejména pro mladé hráče těchto mužstev.

 

 

 

2. Účelem této směrnice je proto využití sportovně-herního potencionálu zápasově nevytížených hráčů klubů k jejich přímé herní účasti, bez využití institutu přestupu nebo hostování, v klubech hrajících soutěže dospělých řízených KFS a OFS. Toto využití se uskuteční na základě vzájemné dohody klubů o sportovně ekonomické využitelnosti hráčů, a to v režimu soutěžního protokolu, jako nedílné součásti rozpisu příslušných soutěží.

 

 

                                                                 II.

     Předpoklady a podmínky přímé delegace registrovaného hráče

1. Základním předpokladem přímé delegace je dobrovolnost a shoda dvou členských klubů k podání společné žádosti o zřízení farmářského družstva. Farmářské družstvo lze na základě smlouvy o zřízení farmářského družstva a schválené žádosti o zřízení farmářského družstva založit s tím, že smlouvu o zřízení farmářského družstva jsou oprávněni uzavřít mezi sebou členský klub, jehož „A“ – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím orgánem je KFS, s členským klubem, jehož „A“ – družstvo se účastní soutěže, jejímž řídícím orgánem je OFS.

Vysílající klub musí být účastníkem vyšší soutěže dospělých a přijímající klub pak prostřednictvím svého „A“ – družstva účastníkem některé z nižších soutěží dospělých.

Členský klub je oprávněn být smluvní stranou pouze jedné smlouvy o zřízení farmářského družstva. Zřízením farmářského družstva není nijak dotčeno postavení žádného z členských klubů, jejich název ani nedochází ke změně jejich registrace či evidence v rámci FAČR.  

 

2. Hráč, který je registrován v mateřském klubu hrajícím vyšší soutěž dospělých, může být využit u přijímajícího klubu k účasti na utkání farmářského družstva. Hráč, který je mateřském klubu hrajícím nižší soutěž dospělých nemůže být využit v utkání vysílajícího klubu hrajícího vyšší soutěž dospělých. V utkáních jiných družstev přijímajícího klubu není hráčům vysílajícího klubu povoleno startovat.

 

3.  Počet hráčů startujících v jednom utkání za farmářské družstvo klubu je omezen limitem nejvýše 2 hráčů ze soupisky družstva vysílajícího klubu. Vysílající klub je povinen označit v elektronickém informačním systému hráče, kteří jsou oprávněni startovat za farmářské družstvo přijímajícího klubu.

 

4.  Zřízení farmářského družstva nelze schválit v případech a pro soutěže, ve kterých startuje jiné družstvo vysílajícího klubu.

 

5.  Práva vyplývající ze zřízení farmářského družstva nelze uplatnit v utkáních mezi vysílajícím a přijímajícím klubem. 

 

 

                                                   III.

Smlouva o zřízení farmářského družstva povolující přímou delegaci registrovaných hráčů

 

1. Ke společné žádosti o schválení smlouvy o zřízení farmářského družstva podle této směrnice jsou oprávněny vždy jen dva členské kluby, pokud jeden z nich splňuje kategorii vysílajícího klubu a druhý z nich pak kategorii přijímajícího klubu, a pokud jejich společná žádost není v rozporu se sportovní regulérností, jak je vymezena v článku II., odst. 5 této směrnice.

 

2. Vzor smlouvy o zřízení farmářského družstva, který je nedílnou součástí této směrnice je pro všechny případné žadatelské členské kluby bezvýhradně závazný, pokud by žádaly o její schválení.

 

3. Řádně vyplněný a společně oběma kluby podepsaný originál smlouvy o zřízení farmářského družstva podle přiloženého vzoru je způsobilý k projednání a ke schválení na úrovni řídících orgánů soutěží FAČR (pobočných spolků). Po jednom originálu pak obdrží řídící orgány vysílajícího a přijímajícího klubu, vysílající klub a přijímající klub.

 

4. Žádost o zřízení farmářského družstva pro soutěžní ročník 2015-2016 musí být podána nejpozději do 10. 7. 2015. Podání žádostí o zřízení farmářského družstva je zpoplatněno poplatkem ve výši 2.000,- Kč, který je vysílající klub povinen zaplatit na účet PKFS.

 

 

IV.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Tato směrnice byla schválena výkonným výborem PKFS dne 27. 4. 2015, když tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti pro soutěžní ročník 2015/2016

 

2.    Výklad této směrnice náleží výkonnému výboru PKFS.

 

3.    Nedílnou přílohou této směrnice je závazný vzor smlouvy o zřízení farmářského družstva.

 

 

 

1

Smlouva o zřízení farmářského družstva

 

 

                                                    A. Žadatelské kluby

 

Vysílající klub:

 

            přesný název, IČ FAČR, adresa,

                           

            označení soutěže pro „A“ tým soutěžního ročníku 2015-2016

 

 

Přijímající klub:

 

            přesný název, IČ FAČR, adresa,

                           

            označení soutěže pro „A“ tým soutěžního ročníku 2015-2016

 

 

 

B. Společná žádost a společné prohlášení žadatelských klubů

 

 

Na základě směrnice VV PKFS ze dne 27. 4. 2015, jejíž znalost touto žádostí a prohlášením také prokazujeme, žádáme o schválení této smlouvy o zřízení farmářského družstva, kterou se povoluje přímá delegace registrovaných hráčů vysílajícího klubu pro starty v „A“ týmu dospělých přijímajícího klubu v soutěžním ročníku 2015-2016, a to za podmínek této směrnice VV PKFS.

 

 

Prohlašujeme a současně se zavazujeme, že schválenou smlouvu o zřízení farmářského družstva, jakož i shora citovanou směrnici VV PKFS, budeme přísně dodržovat a přijmeme všechny sankce ze strany orgánů FAČR, pokud by se tak z naší strany nestalo. 

 

 

Současně dokládáme, že pro účely schválení smlouvy o zřízení farmářského družstva vysílající klub již uhradil na účet PKFS poplatek ve výši 2.000,- Kč.

 

 

 

Místo a datum podpisu

 

 

 podpisy za vysílající klub                                                   podpisy za přijímající klub

 razítko                                                                                  razítko

 

 

 

 

 

 

 

C. Schvalovací doložka smlouvy o zřízení farmářského družstva řídících orgánů FAČR

 

         Řídící orgány soutěží podle §10 Modifikace soutěžního řádu FAČR projednaly a schválily pro soutěžní ročník 2015-2016 tuto smlouvu o zřízení farmářského družstva

      

V Pardubicích ……………

 

 

Předseda PKFS                                                                          razítko

 

 

Předseda OFS                                                                            razítko

 

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Seznam příloh

19.6.2015 Sdružený start družstev v soutěžích mládeže - KFS - OFS 34816 B
OFS Svitavy
Kapitána Nálepky 39, 568 02, Svitavy
Tel: 461 533 725
Fax: 461 533 725
  Adresář
Výkonný výbor
Komise
Sekretariát
Adresář delegátů
Adresář rozhodčích
Adresář soutěží
Adresář klubů
Archiv soutěží

  Informace k soutěžím
Vyhledávání v obsazení
Obsazení soutěží
Udělené tresty

Informace FS
Zápisy o utkání - Word a PDF - použít pouze v případě kdy to umožňuje soutěžní řád
Adresář oddílů OFS Svitavy
Komuniké VV OFS
Usnesení Valné hromady OFS Svitavy 10. 1. 2013
Soubory ke stažení
 
Výkonný výbor
6.7.2015Pohár Hejtmana Pardubického kraje SY + OU
6.7.2015Termínová listina OFS podzim 2015
25.5.2015Přihláška ročník 2015 - 16
13.5.2015Pohár České pošty - výsledky a rozpis
25.3.2015FRE Jednotlivé procesy - prezentace, informace
28.1.2015Usnesení VH OFS SVITAVY ze dne 22. 1. 2015
18.1.2015FRE Směrnice pro vedení členské evidence - 2015
10.12.2014FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE
17.9.2014KOMUNIKÉ VV od srpna 2014
5.3.2014Nový Gól: Od letoška zdarma v elektronické podobě
22.1.2013Komuniké VV do července 2014
 
STK
30.7.2015Zpráva STK č. 16/ 2015
24.7.2015Zprávy STK č. 15/ 2015
28.6.2015FRE - nové předpisy platné od 1. 7. 2015, los
25.6.2015Zpráva STK č. 14/2015
19.6.2015Zpráva STK č. 13/2015
11.6.2015Zpráva STK č. 12/2015
4.6.2015Zpráva STK č. 11/2015
28.5.2015Zpráva STK č. 10/2015
21.5.2015Zpráva STK č. 9/2015
14.5.2015Zpráva STK č. 8/2015
7.5.2015Zpráva STK č. 7/2015
1.5.2015Zpráva STK č. 6/ 2015
23.4.2015Zpráva STK č. 5/ 2015
16.4.2015Zpráva STK č. 4/2015
10.4.2015Zpráva STK č. 3/2015
 
Disciplinární komise
30.7.2015Zpráva DK č. 14/2015
25.6.2015Zpráva DK č. 13/2015
19.6.2015Zpráva DK č. 12/2015
11.6.2015Zpráva DK č. 11/2015
4.6.2015Zpráva DK č. 10/2015
28.5.2015Zpráva DK č. 9/2015
21.5.2015Zpráva DK č.8/2015
14.5.2015Zpráva DK č. 7/2015
7.5.2015Zpráva DK č. 6/2015
1.5.2015Zpráva DK č. 5/ 2015
23.4.2015Zpráva DK č. 4/2015
16.4.2015Zpráva DK č.3/2015
10.4.2015Zpráva DK č. 2/2015
1.4.2015Zpráva DK č. 1/2015
14.11.2014Zpráva DK č. 26/2014
 
Komise rozhodčích
30.7.2015Delegace tozhodčích 1. kolo a změny Pohár
27.11.2013Sazebník odměn rozhodčích od 1. 7. 2014
 
TMK
29.3.2013Trenérská videometodika
24.4.2012Adresa na instruktážní videa KM
 
Komise mládeže
30.7.2015Rozlosování přípravek a protokoly - podzim 2015
19.6.2015Pohár přípravek - Březová n. Sv. 7. 6. 2015
18.6.2015Sdružený start družstev v soutěžích mládeže - KFS - OFS, smlouvy
19.5.2015Výběry OFS - výsledky jaro 2015
1.4.2015Prezentace měsíc náborů, pravidla přípravek, zkrácená pravidla přípravek
3.3.2015Dotace KM
3.3.2015Výsledky mezikrajské soutěže přípravek - Třebeš - 2015
27.2.2015Projekt ABECEDA FOTBALU
2.10.2014Výsledky turnajů výběrů OFS
30.8.2013Propozice turnajů Výběrů OFS U 10, U 11, U 12
 
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate