/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=176715

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=176715

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=176715

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 556

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=1

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=176715

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=176715

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=176715

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 556

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=1

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=556

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Novinky
5.9.2015

Prohlášení Komise futsalu FAČR

Komise futsalu FAČR se na svém zasedání 3. září 2015 zabývala s plnou vážností situací v brněnském futsalu.

KF FAČR konstatuje, že se z větší části nepodařilo uskutečnit závěry volební Valné hromady brněnského futsalu z 24.6.2015, ze schůzky vedení Svazu futsalu ČR s brněnskými členy SF ČR ze dne 8.7.2015 ani z 1. jednání Okresní komise futsalu Brno – město ze dne 21.7.2015.

KF FAČR bere na vědomí, že brněnské soutěže futsalu bude v rámci soutěžní struktury SF ČR s garancí všech práv a povinností člena SF ČR řídit v soutěžním ročníku 2015/2016 Brněnská asociace futsalu (dále jen B.A.F.), jak ji k tomu dala mandát Valná hromada B.A.F. ze dne 19.8.2015 a jak většinou hlasů rozhodlo vedení OkKF Brno - město .

KF FAČR dále rozhodla o následujících opatřeních, které je povinen Výkonný výbor B.A.F. a následně i VV OkKF Brno – město do stanovených termínů splnit:

  • v souladu se Stanovami SF ČR a usnesením Aktivu předsedů ObKF a KKF ze dne 20.6.2015 bude soutěžní ročník 2016/2017 brněnských soutěží připravován a organizován pouze Okresní komisí futsalu Brno – město a dále budou v souladu s výše uvedeným ke dni 31.12.2016  upraveny stanovy B.A.F., a to za a) jako organizace, nemající se SF ČR a jeho soutěžemi nic společného  nebo za b) ve smyslu servisní organizace OkKF Brno – město (zřízení účtu, vedení účetnictví brněnských soutěží),
  • v souladu s výše uvedeným a v souladu s usnesením brněnské VH ze dne 24.6.2015 bude při OkKF Brno – město ustanovena Komise vnitřního auditu, a to nejpozději k 31.7.2016,
  • v souladu s čl. 30, odst. 1 bude ze strany KF FAČ zřízena kontrolní komise, která nejpozději do 30.9.2015 provede kompletní kontrolu hospodaření B.A.F. v oblasti finančního vyúčtování brněnských soutěží za sezónu 2014/2015 a následně bude pravidelně provádět kontrolu hospodaření v soutěžní sezóně 2015/2016,
  •  na jednání VV B.A.F., které se budou týkat organizace brněnských futsalových soutěží, budou přizváváni z hlasem rozhodujícím i ti členové vedení OkKF Brno – město, zvolení na brněnské VH, kteří nejsou členy VV B.A.F.

 

Ostrava, 3.9.2015

 

nic

nic

WebToDate