FAČR


reklama

Zápis č.7/2015 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 3.9.2015

Místo jednání: Ostrava, salónek rest.Barborka, Ostrava-Petřkovice

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier, Nepil, Polák, Průša

Omluveni:, Fousek, Kolman

Neomluveni: -

Pozvaní hosté:

Přizváni: pp.Neumann, Venc, Pavlík, Palaščák, Chyba

Jednání bylo zahájeno v 17:15 hod a ukončeno v 19:50 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF FAČR schválila zápis ze zasedání KF 6.6.2015.

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou 8.10. v Praze, 7.11. v Praze a 16.12.2015, místo bude upřesněno v souvislosti s výběrem pořadatele finále Poháru FAČR ve futsalu.

 

1.3.)   KF ukládá v oblasti dalších menších forem fotbalu (sálový a malý fotbal) trvale postupovat v souladu s usnesením VH SF ČR, FIFA i UEFA – futsal FIFA jako jediná menší forma fotbalu v ČR.

Odpovídají: pp.Mestek, Fousek, resp.KF FAČR – Termín: trvale

 

1.4.)  KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „FUTis“ a ukládá:

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

- koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně 

 

KF vzala na vědomí aktuální stav členské základny včetně nárůstu počtu členů s ohledem na zahájení podzimní části okresních a krajských soutěží futsalu.

 

1.5.)  KF projednala otázku stanovení metodiky a systému rozdělení mimořádného příspěvku z rozpočtu FAČR pro kluby 1.CL na rok 2015. KF vzala na vědomí informaci, že výše příspěvku ani termín uvolnění finančních prostředků z účtu FAČR nejsou doposud potvrzeny.

Odpovídají: pp. Mestek, Šuba, Kolman – Termín: 1.9.2015 

 

1.6.) KF vyhodnotila realizaci projektu Turnaje Mistrů futsalových soutěží 2014/15. KF konstatovala, že druhý ročník soutěže kvalitou i organizačním zajištěním předčil ročník první. KF ukládá zahájit přípravu dalšího ročníku, který se uskuteční v červnu 2016.

Odpovídají: pp.Brož, Nepil, Šuba, Průša – Termín: průběžně, resp.6/2016

KF dále ukládá prezentovat projekt Turnaje Mistrů futsalových soutěží a propagovat v prostředí klubů Svazu futsalu.

Odpovídá: pp.Klier, Pavlík, Havlík, Nepil  – Termín: průběžně , resp. 6/2016

 

1.7.) KF schválila návrh na uskutečnění prvního ročníku celostátní veteránské soutěže ve futsalu FIFA pro hráče nad 40 let od sezóny 2015/16. KF vzala na vědomí zprávu o závěrech z diskuse o termínech a modelu soutěží, která proběhla v rámci Aktivu regionálního futsalu 20.6.2015 v Ústí nad Labem. KF ukládá připravit návrhy k realizaci.

Odpovídají: pp.Průša, Nepil, Mestek – Termín: 8.10.2015  

 

1.8.) KF schválila složení odborných subkomisí KF FAČR na sezónu 2015/16 včetně aktuální změny na postu předsedy Subkomise rozhodčích KF FAČR po odstoupení předsedy SbKR p.Loba z pracovních důvodů. KF vyjádřila poděkování za jeho dlouholetou činnost.

 

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o úspěšné kandidatuře ČR na pořadatelství kvalifikace MS 2016, která se uskuteční ve dnech 10.-13.12.2015 v Chomutově.

KF ukládá organizačně zajistit ve spolupráci s místními organizátory.

Odpovídá: pp.Mestek, Průša. Termín: 10.12.2015

 

2.2.)  KF vzala na vědomí informace o přípravách baráže o ME 2016 v Srbsku, ve které se česká reprezentace utká s Běloruskem 15.9.v hale Sparty Praha na Podvinném mlýně (odveta 22.9.v Minsku).

KF ukládá organizačně zajistit ve spolupráci s agenturou E-Motion. KF ukládá zahájit odpovídající mediální propagaci s cílem maximálně zaplnit tribuny sportovní haly.

Odpovídá: pp.Mestek, Klier, Průša, Pavlík. Termín: 10.12.2015

 

2.3.)  KF vzala na vědomí zprávu šéftrenéra reprezentací p.Neumanna o probíhajícím Turnaji 4 zemí v Polsku 2.-4.9.za účasti reprezentačních výběrů A + U-21. KF vzala na vědomí aktualizaci programu reprezentací „A“ , „21“ i „19“ na další období:

Repre „A“ :     2x MPU v Srbsku v říjnu 2015

2x MPU s Japonskem – 6.-7.12.2015 v Chomutově a Kadani.

 

2.4.)  KF vzala na vědomí odstoupení trenéra ženské futsalové reprezentace p.Vlastimila Bartoška z funkce z osobních důvodů a schválila do této pozice p.Karla Krakovčíka.

KF schválila program reprezentace žen na sezónu 2015/16 v souladu se schváleným rozpočtem.

- 2 x jednodenní soustředění během podzimní fotbalové sezóny (model 2014 - 1x Praha, 1x Brno nebo Ostrava)

- 11. - 13.12.2015 - Visegrádský turnaj 4 zemí (Ostrava)
- 25. - 29.2.2016 - 2 x přátelské utkání proti Rusku (Kadaň, Teplice, Chomutov?)

2.5.)  KF schválila p.Davida Friče do pozice trenéra Akademické reprezentace futsalu pro přípravu na MS Akademiků 2016 v Brazílii. Zahájení činnosti reprezentačního výběru akademiků je podmíněno přihlášením futsalu na MS ze strany ČAUS s finanční podporou účasti české reprezentace na MS ze strany ČAUS.

 

2.6.) KF projednala status asistenta trenéra U21 p.Karla Kristena a schválila ho na sezónu 2015/16 s podmínkou omezení jeho aktivit u soutěží v malém fotbale.  

 

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.)  KF vyhodnotila závěry z Aktivu předsedů ObKF a KKF 20.6.2015 v Ústí n.L.

 

3.2.) KF se v obsáhlé diskusi věnovala vývoji krizové situace v brněnském futsalu.

S ohledem na závěry z uskutečněné schůzky vedení Svazu futsalu ČR s brněnskými členy SF ČR ze dne 8.7.2015 však KF konstatovala, že se nepodařilo uskutečnit všechny závěry volební Valné hromady brněnského futsalu z 24.6.2015 a jednání Okresní komise futsalu Brno – město ze dne 21.7.2015.

K problematice se vyjádřil člen KF a předseda OkkF Brno město a B.A.F. Zdeněk Polák, který předložil výpis účetnictví Brněnské asociace futsalu od 6/2011 do 8/2015. KF vzala jeho argumenty na vědomí, rozhodla však o provedení kontroly hospodaření s financemi účastníků brněnských soutěží (startovné, dotace ze SF ČR) v období 2014/2015.

KF dále vzala na vědomí souhlas B.A.F. s termínem uskutečnění kontroly hospodaření B.A.F. dne 20.9.2015 za účasti předsedy OkKF Brno město a B.A.F. a členů kontrolní skupiny. Dále p.Polák vyjádřil souhlas s návrhem, aby zástupci OkkF Brno město měli v rámci B.A.F. hlasovací právo s hlasem rozhodujícím.  

KF konstatovala, že působení servisních organizací jako řídících komisí v rámci Okresních komisí futsalu bude omezeno ročníkem 2015/16 v souladu s návrhem regionální subkomise KF.

KF ukládá informovat o dalším vývoji a závěrech uskutečněné kontroly.

Odpovídá: pp.Nepil, Polák. Termín: 8.10.2015

 

 

 

 4) Média a marketing

 

4.1.) KF vzala na vědomí informaci o plnění úkolů v oblasti marketingu a PR, především v souvislosti se zahájením nového ročníku Chance futsal ligy a aktuálním programem reprezentace (baráž o ME, kvalifikace MS). KF vzala na vědomí informaci o ukončení spolupráce s provozovatelem webových stránek Sport.cz a rozšíření zpravodajství o futsalu na portálu iDNES.cz.

 

4.2.) KF ukládá dále rozpracovat otázku činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu. Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T:  31.12.2015

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informaci o závěrech jednání s vedením Redakce sportu ČT o další spolupráci v TV prezentaci futsalu. KF schválila plán TV přenosů z utkání CHANCE futsal ligy, resp. Poháru FAČR na podzimní část sezóny 2015/16 a ukládá dále jednat se zástupci ČT o podmínkách realizace TV přenosů futsalu v dalším období.

Odpovídá:  p.Mestek – Termín: průběžně

 

4.4.)  KF vzala na vědomí zprávu o závěrech z jednání zástupců KF, pp.Mesteka, Palaščáka a Průši s partnery futsalu, společností CHANCE, a.s., resp. České Dráhy a novými partnery reprezentace futsalu: Interobal a PEPSI.

 

4.5.)  KF vzala na vědomí informaci o jednání s provozovatelem internetových stránek www.vybaveninasport.cz ke spuštění projektu zvýhodněné nabídky pro členy Svazu futsalu. KF vzala na vědomí závěry z diskuse v rámci Aktivu předsedů ObKF a KKF 20.6.2015 v Ústí n.L o možných podmínkách spolupráce a ukládá projednat přípravu spuštění projektu do konce roku 2015.

Odpovídají: pp.Mestek, Průša – Termín: 12/2015

 

4.6.) KF vzala na vědomí informaci o termínu Tiskové konference futsalu před sezónou 2015/16, která se uskuteční 9.9.2015 v Praze na Strahově v sídle FAČR. KF schválila pořízení streamu z TK ve spolupráci se spol.Agura.

KF ukládá zajistit TK (pozvánky, organizační zabezpečení).

Odpovídá: pp.Pavlík, Klier, Průša – T:  9.9.2015

 

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravách celostátních soutěží futsalu 2015/16.

KF projednala aktuální informaci o odstoupení klubu FC Balticflora Teplice z Chance futsal ligy a ukládá postupně oslovit zájemce o účast v 1.lize další kluby v pořadí 2.lig (Jeseník, Česká Lípa, případně další) dle schválené Směrnice o obsazování soutěží futsalu a pokusit se zajistit plnou účast 12-ti klubů ve všech celostátních soutěžích a průběžně informovat KF.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba, Šuba, Nepil – Termín: 11.9.2015

 

5.2.) KF vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů v přípravné fázi před zahájením ročníku ze strany klubů celostátních soutěží.

KF schválila termíny Grémií klubů 2.ligy západ (16.9.v Praze), resp. východ (17.9.v Olomouci) a ukládá organizačně obě akce zajistit.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba, Šuba, Pavlík – Termín: 16.9., resp.17.9.2015

 

5.3.) KF schválila konečnou verzi soutěžních dokumentů k novému ročníku CHANCE futsal ligy a 2.ligy západ, resp.východ.

KF schválila dodatečné udělení licence pro Chance futsal ligu pro klub FK Kladno.

KF projednala podnět na odejmutí licence klubu FC Benago Zruč nad Sázavou pro nesplnění licenčních podmínek v otázce bezdlužnosti klubu (doloženo výpisem z obchodního rejstříku). KF neschválila odejmutí licence, ale předala podnět DK k prošetření případného provinění klubu.

   

5.4.)  KF vzala na vědomí návrhy p.Kolmana na projednání problematiky divácké návštěvnosti s ohledem na finanční odměňování klubů při rozdělování zisku z marketingu, resp. povolení střídavého startu mladých hráčů z klubů 1.ligy v klubech nižších soutěží dospělých. KF znovu projedná oba návrhy na následujícím zasedání 8.10.

 

5.5.)  KF schválila žádosti klubů AC Sparta Praha, resp.SK Slavia Praha na překlady utkání Chance futsal ligy s podmínkou úhrady poplatku v souladu s RMS ve výši 10.000 Kč.

 

5.6.) KF projednala status ligového sekretáře p.Michala Chyby a schválila ho na sezónu 2015/16 s podmínkou omezení jeho aktivit u soutěží v malém fotbale.  

 

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.)  KF schválila nové složení Subkomise rozhodčích, předsedou SbKR se po odstoupení p:Loba stal p.Radek Venc.

 

6.2.)  KF schválila nominaci rozhodčích futsalu na Listinu rozhodčích FIFA ve složení pp. O.Černý, Petr, Cílek, Kresta a dále nominaci rozhodčích plážového fotbalu na mezinárodní listinu v nezměněné podobě – pp.Kaštánek, Lasch.

 

6.3.)  KF schválila většinou hlasů Listinu rozhodčích celostátních soutěží futsalu pro ročník 2015/16 a Listinu delegátů celostátních soutěží (v počtu 22 delegátů).

 

6.4.)  KF ukládá doplnit Metodický pokyn pro postup rozhodčích v utkáních celostátních soutěží futsalu v případě nastoupení hráče, který nebyl uveden v zápisu o utkání.

Odpovídá : p.Venc  Termín: 8.10.2015

 

 

 

7)  Různé

 

7.1.)  KF projednala otázku přípravy celostátní části Poháru FAČR ve futsalu 2014/15 a ukládá

- předložit návrh Propozic Poháru FAČR ve futsalu pro ročník 2015/16 dle závěrů Grémia klubů a zasedání KF 6.6.2015.

Odpovídá : p.Průša, Kolman  Termín: 8.10.2015   

- zajistit uskutečnění a zveřejnění losu + organizaci celostátní části Poháru FAČR ve futsalu 2014/15.

Odpovídá : p.Průša, Pavlík  Termín: 18.9.2015 

 

 

 

8) Valná hromada SF ČR

 

KF vzala na vědomí závěry z Aktivu předsedů ObKF a KKF 20. 6. 2015 v Ústí n. L.

k uspořádání Valných hromad oblastí, krajů a okresů v rámci SF ČR ve smyslu Stanov SF ČR.

KF projednala otázky přípravy a organizace VH SF ČR 5.3.2013.

Odpovídají: pp.Průša, Nepil – Termín: průběžně, resp.5.3.2016

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate