FAČR


reklama

Zápis č.10/2015 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 19.12.2015

Místo jednání: Chrudim, hotel Fortna

Přítomni:  pp.Mestek, Czene, Klier, Polák, Kolman, Nepil, Fousek, Průša

Omluveni: p.Šuba

Neomluveni: -

Pozvaní hosté:

Přizváni: pp.Svoboda, Pavlík, Palaščák

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 19:45 hod

Jednání řídil: p.Mestek, předseda KF FAČR

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF FAČR schválila zápis ze zasedání KF 7.11.2015 včetně jeho zveřejnění na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p.Průša. Termín: 19.12.2015

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou 24.1.2016 v Chrudimi, 20.2.2016 a 5.3.2016 v Praze v rámci VH SF ČR.

 

1.3.)   KF vzala na vědomí informace p.Fouska o jednání o začlenění futsalu do projektů ČOV a dále o aktuální situaci v otázce podání kandidatury na MS 2020 ve futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Fousek, Neumann, resp.KF FAČR – Termín: trvale

 

1.4.)  KF vzala na vědomí informace o aktuálním stavu projektu „FUTis“ a ukládá:

 - koordinovat proces řízení projektu Futis a dále informovat KF.

Odpovídají: pp.Mestek, Nepil, Klier, Havlík, resp.celá KF FAČR  - Termín: průběžně

 

- KF vzala na vědomí finální stav členské základny v roce 2015: 17.427 členů

 

- koordinovat s IT FAČR proces propojení VSF s Futis

Odpovídají: pp.Havlík, Průša, Chyba – Termín: průběžně 

 

1.5.)  KF projednala informaci k poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu FAČR pro kluby 1.CL na rok 2015. Výše příspěvku ani termín nejsou prozatím potvrzeny.

Odpovídají: pp. Mestek, Šuba, Kolman – Termín: 24.1.2016 

 

1.6.) KF schválila vyhlášení výběrového řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA v kategorii veteránů nad 40 let pro ročník 2015/16.

KF ukládá zajistit odpovídající PR prezentaci tohoto nového projektu.

Odpovídají: pp. Nepil, Mestek, Průša, Pavlík – Termín: 19.12.2015, resp.průběžně  

 

1.7.) KF projednala problematiku novelizace řádů a předpisů Svazu futsalu ČR a ustanovila pracovní skupinu ve složení pp.Mestek, Fousek, Průša, Svoboda a Nepil k přípravě návrhů nového znění základních dokumentů v rámci přípravy celostátní VH SF ČR.

KF vzala na vědomí informaci o platnosti registrace Svazu futsalu ČR jako zapsaného spolku.

 

1.8.) KF schválila záměr vytvořit podmínky pro realizaci projektu Futsalové (r)evoluce. Odpovídají: pp.Mestek, Svoboda, Průša  Termín: průběžně, resp.5.3.2016

 

1.9.)   KF schválila návrhy úprav Jednacího řádu KF FAČR.

 

 

 

2)  Reprezentace

 

2.1.)  KF vyhodnotila neúspěšnou kvalifikaci MS 2016 v Chomutově. Z důvodu nemoci trenéra reprezentace p.Neumanna projednala KF vystoupení české reprezentace v rámci kvalifikace pouze částečně a ukládá předložit hodnotící zprávu k průběhu a výsledkům kvalifikace včetně přátelského dvojutkání s Japonskem (6.-7.12.15 a Kadani) na následujícím zasedání KF.

KF vzala na vědomí informace o dalším postupu v otázce fungování realizačního týmu reprezentace před ME 2016 v Srbsku (+ 2x MPU s Grónskem) s ohledem na schválené ustanovení p.Bartoška hlavním trenérem reprezentace pro kvalifikaci MS v Chomutově.

Předseda KF p.Mestek potvrdil, že p.Neumann bude s největší pravděpodobností schopen již od nejbližší reprezentační akce opět převzít vedení A týmu reprezentace.

 

2.2.)  KF vyhodnotila organizaci kvalifikace MS 2016 ve futsalu, kterou uspořádala KF ve spolupráci s agenturou E-Motion a místními pořadateli v Chomutově. Z pohledu finančního a organizačního zajištění včetně aspektu divácké návštěvnosti a mediální prezentace je možné hodnotit kvalifikaci jako velmi úspěšnou.

 

2.3.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě akcí reprezentace U-19 (Visegrad Cup, 11.-13.12.15 v Ostravě) a reprezentace žen (soustředění + Visegrad Cup, 11.-13.12.+ 2x MPU ČR-Rusko v únoru 2016).

 

2.4.) KF vzala na vědomí plán akcí všech repre futsalu na rok 2016.

 

2.5.) KF projednala stížnost p.Šuby na nominaci repre U-19. KF neshledala závažné provinění, přesto apeluje na maximální vstřícnost a vzájemnou spolupráci repre a klubů!

 

 

 

3) Regionální futsal

 

3.1.) KF vzala na vědomí zprávu o aktuálním řešení problematiky brněnského futsalu a závěry z VH oblasti „E“ z 26.10.2015.

KF odložila stanovení termínu kontroly hospodaření s financemi účastníků brněnských soutěží (startovné, dotace ze SF ČR), řízených Brněnskou asociací futsalu v období 2014/2015 ze strany kontrolní komise KF, po kontrole FÚ a na základě závěrů šetření Policie ČR.

KF ukládá informovat o dalším vývoji a závěrech uskutečněné kontroly ze strany kontrolní komise KF FAČR.

Odpovídá: pp.Nepil, Polák. Termín: 24.1.2016

 

3.2.) KF vzala na vědomí zprávu o mírném poklesu stavu členské základny oproti stejnému období minulého roku. Možnostem řešení této situace se bude KF dále věnovat.

 

3.3.) KF vzala na vědomí zprávu o uskutečnění valných hromad v krajích (k 7.11. realizováno již 8 regionálních VH).

KF schválila konečnou podobu pracovního materiálu k VH „Metodika organizace regionálních valných hromad“. KF ukládá zajistit distribuci metodiky regionům, resp.klubům celostátních soutěží futsalu.

Odpovídají: pp.Nepil, Průša – Termín: 10.11.2015

 

3.4.) Aktiv Krajských a oblastních KF bude uspořádán v r.2016 dle návrhu Regionální subkomise KF, termín jistě před VH SF ČR 5.3.2016!

 

 

 

4) Média a marketing

 

4.1.) KF vyhodnotila plnění úkolů v oblasti marketingu a PR v rámci kvalifikace MS.

KF projednala další plán a plnění úkolů v oblasti marketingu a PR v rámci Chance futsal ligy.

Odpovídá: p.Pavlík – T:  průběžně

 

4.2.) KF ukládá dále rozpracovat otázku činnosti PR v oblasti statistik a historie futsalu. Odpovídá: KF FAČR, p.Pavlík, pp.Havlík, Srb – T:  31.12.2015

 

4.3.) KF schválila pokračování projektu spolupráce spol. Public Football s E-Motion a Age21 na pronájem LED panelů i v dalším období po 1.1.2016.

Odpovídá: p.Palaščák – Termín: průběžně

 

4.4.) KF vzala na vědomí informaci o realizovaných PR aktivitách v rámci přípravy KV MS 2015 v Chomutově i na ME 2016 v Srbsku.

Odpovídá: pp.Pavlík, Klier, Palaščák – Termín: 5.2.2016

 

4.5.)  KF vzala na vědomí výsledky ankety Futsalista roku 2015 v jednotlivých kategoriích a ukládá zajistit vyhlášení anket v rámci TV přenosu z utkání finále Poháru FAČR ve futsalu (brankář + rozhodčí roku 2015), resp. v rámci Galavečera Grassroots fotbalu (10.1.2016 v Paláci Žofín).

 

4.6.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci TV přenosů z utkání Chance futsal ligy a schválila plán TV přenosů pro jarní část sezóny 2015/16:

-          14.1.2016 Benago Zruč n/S-Rádio Krokodýl Brno (včetně položení povrchu)

-          24.2.2016 ERA-PACK Chrudim-Slavia Praha (včetně položení povrchu)

-          play-off Chance futsal ligy – 1x čtvrtfinále, 1 x semifinále, 3-5 utkání finále.

 

4.7.)  KF vzala na vědomí informaci o vytvořeném zisku z prodeje reklamních práv při TV přenosech z kvalifikace MS v Chomutově (zajištění TV přenosů do Kazachstánu), resp. z utkání finále Poháru FAČR ve futsalu.

KF ukládá prověřit stav finančního plnění ze strany společnosti České dráhy,a.s. za realizovanou reklamu v TV utkáních futsalu.

Odpovídá: pp.Mestek, Palaščák – Termín: 24.1.2016

 

 

 

5) Vrcholový futsal

 

5.1.)  KF vyhodnotila průběh celostátních lig futsalu 2015/16.

KF ukládá zajistit sjednocení podmínek pro kluby 2.ligy západ a východ od ročníku 2016/17.

Odpovídá: p.Šuba – Termín: 6/2016

KF projednala návrh na úpravu Termínové listiny Chance futsal ligy s ohledem na neúčast reprezentace ČR v baráži o MS. KF ukládá projednat se zástupci klubů variantu posunutí termínu posledního kola Chance futsal ligy (1.4.) a informovat KF.

Odpovídá: p.Kolman – Termín: 24.1.2016

 

5.2.) KF vzala na vědomí informace Odvolací komise SF ČR o závěrech z odvolacích řízení ve věci udělené pokuty klubu FC Balticflora Teplice za odstoupení ze Chance futsal ligy, resp. v případu převzetí trestu zastavení závodní činnosti ve fotbalu i do soutěží futsalu.

 

5.3.) KF vzala na vědomí zprávu DK o výsledku disciplinárního řízení s klubem FC Benago Zruč nad Sázavou z důvodu podaného podnětu Licenční komise SF pro nesplnění licenčních podmínek v otázce bezdlužnosti klubu.

 

5.4.) KF vyjádřila nespokojenost se stavem udělování trestů DK SF ČR, které v opakovaných případech nekoresponduje s ustanovením Disciplinárního řádu SF nebo s precedentními tresty v obdobných předcházejících rozhodnutí DK. KF ukládá předložit návrhy na případné změny v personálním obsazení DK.

Odpovídá: členové KF – Termín: 24.1.2016

 

5.5.) KF rozhodla o dalším prodloužení termínu uzávěrky výběrového řízení na uspořádání Final Four Juniorské ligy futsalu 2015/16 do 10.1.2016 s možností odstoupení od pořadatelství v případě, že ani jeden z týmů U-17, resp.U-19 pořádajícího klubu nebude účastníkem Final Four.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 10.1.2016

 

5.6.)  KF s ohledem k naplnění rozpočtu Komise futsalu pro rok 2015 neschválila přidělení další finanční dotace klubu FK ERA-PACK Chrudim na náklady spojené s účastí v UEFA Futsal cupu 2015/16.

 

5.7.)  KF prodiskutovala causu přenosu trestů mezi fotbalem a futsalem (p.Laňka) + causu hostování/přestupu bratří Drozdů. KF ukládá připravit jasné legislativní opatření pro přenos trestů mezi fotbalem a futsalem v nových řádech SF ČR od 1.7.2016.

Odpovídá: KF FAČR – Termín: 1.7.2016

 

 

 

6) Rozhodčí a delegáti

 

6.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o účasti českých rozhodčích a delegátů z mezinárodní listiny FIFA na utkání UEFA Futsal cupu a kvalifikace MS.

KF projednala zprávu o dodatečné omluvě rozhodčího Zdeňka Petra z akce UEFA, KF ukládá přizvat předsedu SbKR p.Vence na následující zasedání KF k projednání případu.

KF vzala na vědomí oznámení p.Reka o  jeho rezignaci na členství v Subkomisi rozhodčích.

KF dále projednala podnět na ustavení pravidlové subkomise.

Odpovídá: pp.Průša, Venc – Termín: 24.1.2016

 

6.2.)  KF rozhodla o odkladu řešení problematiky Metodického pokynu pro postup rozhodčích v utkáních celostátních soutěží futsalu v případě nastoupení hráče, který nebyl uveden v zápisu o utkání v souvislosti s přípravou novelizace řádů SF ČR.

 

 

 

7)  Pohár FAČR

 

7.1.)  KF vzala na vědomí informaci o organizaci Final Four celostátní části Poháru FAČR ve futsalu 2014/15 včetně TV přenosu z utkání finále a ukládá zajistit ve spolupráci s pořádajícím klubem FK ERA-PACK Chrudim.

KF schválila navržený plán ceremoniálu předávání cen medailistům Poháru FAČR ve futsalu Odpovídá : p.Průša  Termín: 19.12.2015 

 

 

 

8) Valná hromada SF ČR

 

KF projednala otázky přípravy a organizace VH SF ČR 5.3.2016.

KF ukládá       - předložit návrh pracovních dokumentů pro uspořádání VH

   (pozvánka na VH, Jednací a Volební řád VH, program VH, aj.)

- připravit a organizačně zajistit celostátní VH

Odpovídají: pp.Mestek, Fousek, Průša, Svoboda, Nepil – Termín: průběžně, resp.5.3.2016

 

KF schválila návrh dopisu oblastním a krajským KF, resp. klubům celostátních soutěží futsalu k přípravě celostátní VH SF ČR. KF ukládá zveřejnit na internetových stránkách KF a zajistit distribuci dopisu regionálním KF, resp.klubům.

Odpovídají: pp.Nepil, Průša – Termín: 6.1.2016

 

 

 

9)  Různé

 

9.1.) Sekretář KF p.Průša vyjádřil rozhodný nesouhlas s obviněními a výzvami k personálnímu řešení, které byly v období několika týdnů směřovány vůči činnosti sekretariátu KF a vůči jeho osobě ze strany zástupců klubů SK Slavia Praha-p.Kolmana, resp. Madosu MT Hradec Králové-p.Němečka. Dále p.Průša vyzval p.Kolmana, aby zanechal osobních útoků včetně používání nepodložených argumentací v rámci komunikace mezi zástupci klubů Chance futsal ligy a sekretariátu KF.

KF v diskusi vyjádřila jednomyslnou podporu sekretáři p.Průšovi.

 

9.2.) KF schválila návrh na změnu termínu uspořádání semináře pro trenéry futsalu 1. i 2.stupně s ohledem na zdravotní stav trenéra reprezentace p.Neumanna. Trenérské vzdělávání futsalu, které tradičně pořádá KF ve spolupráci s FTVS v Praze, proběhne z uvedeného důvodu až před začátkem ročníku 2016/17, předběžný termín byl stanoven na srpen – září 2016 a bude upřesněn s několikaměsíčním předstihem.

KF ukládá připravit a organizačně zajistit Trenérské vzdělávání futsalu 2016 a průběžně informovat členskou základnu.

Odpovídají: pp.Neumann, Průša – Termín: 31.3.2016, resp. 8/9 2016

 

9.3.) KF vzala na vědomí odstoupení p.Svobody z pozice člena Matriční subkomise KF FAČR k 19.12.2015

 

9.4.) KF ukládá seznámit členy KF s hospodařením KV MS.

Odpovídá : p.Mestek  Termín: ihned 

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate