Futsal

reklama

Zápis č. 3/2016 z jednání RegSubK KF FAČR

Přítomni:     Pavel Nepil (předseda RegSubK, ObKF „A“),  Miroslav Primus (ObKF „B“), Jan

                      Rod (ObKF „C“), Radek Mach (ObKF „D“), Ing. Marek Blažek (ObKF „E“), Mgr.

                      Martin Kapsa (ObKF „F“)

Omluveni:    Ing. Jiří Chaloupka (ObKF „A“) 

Hosté:           0

 

Jednání zahájil předseda RegSubK KF FAČR (dále jen Komise) p. Nepil, který přivítal přítomné a současně uvedl, že prostřednictvím sekretariátu KF FAČR pozval všechny členy  KF na toto jednání.

 

Program:                     

 

1)      Kontrola Zápisu č. 2/2016:

 

Splněné úkoly:

-          zajistit bezproblémové předání a převzetí razítek a notebooků v rámci změn ve vedení příslušných řídících komisí (předsedové ObKF „D“, „E“ a „F“, předsedové KKF Pardubické, Vysočiny, Jihomoravské, Olomoucké),

-       zkontrolovat úhradu ČP 2016 v rámci své působnosti od divizních až po okresní soutěže a předsedovi Komise podat zprávu o provedené kontrole (předsedové ObKF),

-       zajistit oslovení celku SK Interobal Plzeň ve věci zajištění svého veteránského celku jako zástupce za Plzeňský kraj (pp. Mestek, Nepil).

 

Úkoly, které trvají:

-       vést na základě formuláře „Evidenční protokol razítka ObKF, KKF“ evidenci, příp. pohyb razítek ObKF, KKF – prověřit na Aktivu předsedů (Nepil),

-       na letním Aktivu předsedů zkontrolovat evidenci a stav notebooků, přidělených jednotlivých řídícím komisím (Nepil),

-       podávat aktuální připomínky, návrhy atd. ve věci konkurenčních forem fotbalu o menším počtu hráčů na každém zasedání KF FAČR, příp. podat návrh na vypracování a přijetí koncepce v této oblasti (Nepil, Blažek),

-       prosazovat rozšiřování bonusů pro členy SF ČR, řešení příp. problémů s jejich čerpáním (Nepil, Blažek),

-       dále aktualizovat metodický materiál  „Optimalizace regionálního futsalu“ (Komise),

-       aktualizovat informace o regionálních mistrovských soutěžích, předávat informace o zájemcích o postup do vyšších soutěží, a to i ze soutěží jiných forem fotbalu o menším počtu hráčů (předsedové ObKF a jejich prostřednictvím předsedové KKF),

-       zasílat zápisy z jednání ObKF, příp. informovat o termínech těchto jednání (předsedové ObKF).

 

2)      Informace z KF FAČR

Členové Komise vzali na vědomí informaci svých zástupců v KF FAČR pp. Blažka a Nepila o názorové nejednotnosti členů tohoto orgánu v případě některých, z regionálního hlediska důležitých, bodů projednávaného programu. Členové Komise celou problematiku důkladně projednali a po obsáhlé diskusi apelovali na své zástupce v KF, aby setrvali na svých stanoviscích v konkrétních případech.

 

3)      Letní aktiv předsedů ObKF, KKF a OkKF SF ČR                                                     

Členové Komise dále potvrdili, že se pravidelný letní Aktiv předsedů 2016 uskuteční o víkendu 10. – 11.9.2016 ve Sportovním centru Nymburk.

Komise vzala na vědomí informaci předsedy, že v rámci rozpočtu KF FAČR byla na organizaci aktivu vyčleněna částka ve výši 35.000,- Kč (viz zápis z jednání KF FAČR č. 8/2015).

Členové Komise schválili základní schéma organizačního a programového zabezpečení aktivu, konkrétní návrh jim bude zaslán ke schválení do stanoveného termínu.

 

Úkol:

-          připravit návrh organizačního a programového zabezpečení letního aktivu předsedů (p. Nepil, T: 31.07.2016).

 

4)      Členství, registrační systém FUTis, dotace z členských příspěvků za rok 2015

Členové Komise informovali o průběžné kontrole úhrady ČP ve svých regionech, nikde se nevyskytly zásadní problémy v této oblasti.

Členové Komise vzali na vědomí, že ke 30.4.2016 uhradilo členské příspěvky celkem 14.404 členů, dále vzali na vědomí informaci FUTis manažera o procentuálním úbytku členů v rámci okresů. Celá problematika členství bude hlavním bodem jednání letního aktivu předsedů.

Předseda Komise p. Nepil a 1. místopředseda KF FAČR Ing. Blažek seznámili členy Komise se závěry KF FAČR ve věci „Brněnské causy“. Ta by měla být definitivně dořešena na Mimořádné valné hromadě okresu Brno – město, která byla svolána ze strany KF FAČR na základě neplnění povinnosti člena SF ČR ze strany OkKF Brno – město. Tato MVH se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2016 v Brně – Žabovřeskách.

Členové Komise vzali na vědomí informaci o stále nezřízeném účtu Olomoucké KKF, z tohoto důvodu této komisi nebyly stále poukázány dotace z rozpočtu KF FAČR za rok 2015 a dotace z ČP za rok 2015. Jakmile bude číslo účtu dodáno v rámci tiskopisu „Souhlasné prohlášení o poskytnutí dotace“, budou obě dotace na toto číslo účtu poukázány.

 

Úkol:

-    informovat předsedu Komise o zřízení účtu Olomoucké KKF (p. Zbožínek, T: 31.7.2016).

 

Členové Komise dále opět potvrdili rozhodnutí KF FAČR ve věci dodržování povinností členů SF ČR (registrace klubů, hráčů a úhrada členských příspěvků) v rámci soutěží v kategorii žen a veteránů od sezóny 2016/2017. V tomto smyslu budou zpřísněny RMS příslušných soutěží (nahlašování úvodních kol soutěží, příp. termínu jednorázových turnajů 30 dní před jejich zahájením), rovněž bude prováděna důsledná kontrola plnění těchto základních povinností v rámci soutěží žen a veteránů. V případě zjištění, že byť jeden jediný účastník soutěže nemá splněny základní povinnosti člena SF ČR, nebude v následující sezóně tato soutěž KF FAČR uznána a její vítěz nebude mít nárok postupu na finálový turnaj 2017.

 

Členové Komise byli informováni o plnění povinností členů SF ČR v případě účastníků finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu žen s tím, že všichni účastníci své povinnosti člena SF ČR řádně splnili.

 

   5) Dotace regionům z rozpočtu KF FAČR

Komise vzala na vědomí informaci, že i v roce 2016 bude regionálnímu futsalu poskytnuta dotace z rozpočtu KF FAČR ve výši 200.000,- Kč.

Členové Komise rozdiskutovali možnost určovat výši dotace jednotlivým ObKF a KKF dle určených kritérií, je možno připravovat návrhy, k nimž se vyjádří aktiv předsedů.

 

  6)  Informace o reprezentačních týmech, 1. CL, 2. lize, Poháru FAČR, soutěžích žen a veteránů, divizních soutěžích

Členové Komise vzali na vědomí informace předsedy o připravovaných akcích reprezentačních celků:

-        přátelské dvojutkání ČR – Turecko (21.6. v Praze pod širým nebem, 22.6. v Plzni),

-        o turnaji UEFA Development Cup U-18 (12. – 16.6. ve Zlíně)

-        MS akademiků (3. – 10.7. v Brazílii)

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci o konečném složení Chance futsal ligy a 2. ligy – západ, obě soutěže budou mít tradičních dvanáct účastníků. problém je opět s naplněností 2. ligy – východ, i díky zásadnímu přispění moravských regionálních funkcionářů by měla mít tato soutěž v novém ročníku alespoň deset účastníků

 

Divize

Zástupci jednotlivých ObKF následně podali informace o právě ukončené sezóně a přípravě té následující v rámci jednotlivých divizních skupin:

Divize „A“:

-   dohrálo 12 celků, čtyři postupují do 2. ligy – západ (FC Betis Kadaň, FT Zlej se(n) Liberec, FC Baník Chomutov, Wizards DDM Praha 10),

-   připraven nový ročník opět o 12 týmech, grémium v září 2016.

 

Divize „B“:

-   probíhá play-off nejlepších čtyř celků dvou skupin krajských přeborů, bez zájmu o postup (Tex-Color Písek nakonec postup odmítl),

-   v příští sezóně bude uplatněn stejný model.

 

Divize „C“:

-   dohrálo 9 celků, postup do 2. ligy FC Jerigo 1994 Plzeň,

-   v novém ročníku cca 10 účastníků.

 

Divize „D“:

-   dohrálo 12 celků, zájem o postup 2 celky do západní skupiny, KF zamítnuto,

-   v novém ročníku opět 12 účastníků.

 

Divize „E“:

-   dohrálo 12 celků, zájem o postup do 2. ligy – východ zvažuje 1 celek,

-   v novém ročníku opět 12 účastníků.

 

Divize „F“:

-   dohrálo 8 týmů, bez zájmu o postup,

-   v novém ročníku 8 – 10 účastníků.

 

Pohár FAČR

Členové Komise vzali na vědomí dvě zásadní informace – krajské části soutěže musí být dohrány do 15.9.2016 – po tomto termínu musí být známi zástupci všech krajů pro celostátní část a dále je nutné počítat s tím, že účast celků 1. a 2. ligy je povinná.

Členové Komise vzali rovněž na vědomí nutnost vytvoření propozic soutěže pro krajskou část, jako vzorové budou zaslány všem předsedům KKF propozice Stč. kraje.

Členové Komise aktualizovali přehled krajských částí poháru.

Příloha č. 1. – Přehled krajských částí Poháru FAČR

 

 

Veteráni

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o průběhu a organizačním zabezpečení 1. ročníku Mistrovství ČR, který  se uskutečnil o víkendu 7. – 8.5.2016 ve SH Teplice. Turnaje se zúčastnilo 12 celků, které se o postup do play-off utkaly ve třech základních skupinách. Vítězem prvního ročníku se stal celek Veteráni Chrudim. Celý turnaj byl po sportovní i organizační stránce hodnocen velice kladně.

Členové Komise byli seznámeni s časovým plánem přípravy nového soutěžního ročníku v kategorii veteránů. Ta začne schválením celostátních propozic, ze kterých budou vycházet propozice krajské, a to nejpozději na zářijovém zasedání KF FAČR. Úvodní připomínky k premiérovému ročníku bude projednávat aktiv předsedů.

 

Ženy

Členové Komise vzali na vědomí, že finálový turnaj M ČR se uskuteční o víkendu 18. – 19.6.2016 ve SH Hodonín, pořadatelem je druholigový celek FK Dukla Hodonín za finanční i funkcionářské participace Jihomoravské KKF, účastní se ho deset celků.

 

Členové Komise následně projednali další možnosti v organizaci soutěží žen na regionální úrovni s tím, že:

-   nadále bude organizována Divize „A“ v rámci krajů Středočeského, Ústeckého a Libereckého,

-   v rámci hl.m. Prahy bude odehrána jedna soutěž za účasti 9 týmů,

-   v rámci Jihočeského kraje bude soutěž žen organizována formou jednoho kvalifikačního turnaje za účasti 3 – 5 týmů,

-   v plánu je zřízení Divize „D“ v rámci krajů Pardubického a Královéhradeckého, zájem o účast projevily ženské celky z Královéhradecka, kontakt předán předsedovi ObKF p. Machovi,

-   byla zřízena Divize „E“ v rámci krajů Vysočina a Jihomoravského (místo stávajícího Jihomoravského KP),

-   nadále bude organizována Divize „F“ v rámci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

 

Úkoly:

-       informovat předsedu Komise o průběhu a termínu ukončení krajských částí Poháru FAČR a dodat kontaktní údaje statutárních zástupců postupujících celků (předsedové KKF, T: 30.6.2016),

-       informovat předsedu Komise o průběhu organizace soutěží žen v jednotlivých oblastech a krajích (předsedové ObKF, KKF, T: 31.8.2016).

 

   7) Futsalová r(e)voluce

Členové Komise vzali na vědomí informaci předsedy o novém časovém harmonogramu příprav zavedení Futsalové r(e)voluce (dále jen FR) v rámci SF ČR, s tím, že se start tohoto projektu odkládá na sezónu 2017/2018. Celý projekt bude obsahovat tři pilíře, a to elektronický zápis, informační systém a platbu prostřednictvím sběrných faktur.

 

V rámci tohoto projektu budou veškeré futsalové normy uváděny do souladu s těmi fotbalovými, včetně Stanov SF ČR. V rámci této aktualizace dojde i k jednání s vedením FAČR o možnosti zvýšení míry samostatnosti SF ČR v rámci FAČR (na základě smlouvy o spolupráci a poskytovaném servisu). SF ČR je již nyní zapsaným spolkem, všechny řídící komise (ObKF, KKF a OkKF) by v tomto režimu byly pobočnými spolky.

Vše výše uvedené se bude dít v důsledné koordinaci s regionálními řídícími komisemi.

 

Členové Komise vzali na vědomí informaci o úvodní schůzce zástupců SF ČR pp. Fouska a Mesteka s předsedou FAČR p. Peltou.

 

Úkol:

-       nadále se aktivně spolupodílet na přípravě projektu Futsalové r(e)voluce (předsedové všech regionálních řídících komisí, T: průběžně).

 

  8) Ostatní

 

·      Turnaj futsalových mistrů

Propagace turnaje byla zahájena opožděně, až začátkem května. Akce se uskuteční v sobotu 25.6.2016 v České Lípě, a to za účasti pouze vítězů jednotlivých stupňů soutěží (od Chance futsal ligy po nejnižší okresní třídy). V současné době je do turnaje přihlášeno osm celků, a to např. Internacionálové ČR (divoká karta), FT Zlej Se(n) Liberec (Divize „A“) či SK Olympik Mělník „C“ (Stč. KP).

Je třeba velký apel na celky jednotlivých regionů, aby se turnaje zúčastnily – je možný ze strany řídících komisů poskytnout různé bonusy (úhrada startovného, příspěvek na cestovné atd.).

Více o turnaji na http://www.turnajmistru.cz/

 

·      Death Match

Regionálním funkcionářům byly již rozeslány materiály k této akci, znovu byla připomenuta možnost zapojení se.

Více o akci na /scripts/detail.php?id=177506&tmplid=2182

 

·      Servisní subjekty

Členové Komise byli seznámeni s projednávaným bodem v rámci programu KF FAČR o vymezení pojmu „řízení futsalových soutěží“ a o snaze specifikovat, co musí a může řídící komise a co může příp. servisní subjekt. Problematikou se bude zabývat jeden z bodů jednání aktivu předsedů.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate