Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu Démoni Česká Lípa

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK SF ČR nebo jen OK/ na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 23. 6. 2016, jako přezkumný orgán ve věci odvolání klubu FC Démoni Česká Lípa /dále jen klub/ proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Česká Lípa /dále jen OKF/ ze dne 1. 5. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické komise OKF Česká Lípa /dále jen STK/ ze dne 14. 4. 2016, kterým bylo kontumováno 6 zápasů „B“ týmu klubu v Okresním přeboru Česká Lípa, a to pro neoprávněný start hráče Marka Michálka, zapsaného na soupisce „A“ týmu klubu, učinila toto

 

                                                           R o z h o d n u t í  :

 

            OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala obě výše uvedená rozhodnutí a jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Česká Lípa ze dne 1. 5. 2016 i rozhodnutí STK OKF Česká Lípa ze dne 14. 4. 2016 v celém rozsahu  z r u š u j í   a ponechávají se v platnosti výsledky všech šesti zápasů Okresního přeboru Česká Lípa, kterých bylo dosaženo na hřišti. Dále OK jednohlasně rozhodla o zrušení Rozhodnutí č. 1 OKF Česká Lípa ze dne 11. 1. 2016 (dodatek Propozic soutěží okresu Česká Lípa 2015/2016), kterým byl v soutěžích okresu Česká Lípa zakázán start hráčů za různá družstva téhož klubu, pokud je mezi družstvy téhož klubu rozdíl ve stupni soutěže více než o jednu soutěž.

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

            OK úvodem konstatuje, že nejprve byla nucena vyřešit předběžnou otázku, zda se daným případem může zabývat. Vzhledem k tomu, že OK došla k závěru, že dosavadní postup výše uvedených orgánů v předmětné záležitosti byl v rozporu s předpisy a řády SF ČR, rozhodla se OK tuto věc projednat. Podnět klubu ze dne 14. 5. 2016, nesprávně označený jako odvolání, OK posuzovala dle jeho obsahu a došla k závěru, že se jedná o podnět k přezkoumání rozhodnutí ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. b) Statutu OK SF ČR. Při svém rozhodování byla OK vedena zejména snahou zvýšit kvalitu rozhodování regionálních futsalových orgánů a sjednotit výklad futsalových řádů.

 

            Ve vztahu k Rozhodnutí č. 1 OKF Česká Lípa ze dne 11. 1. 2016 je OK toho názoru, že by ze strany řídících orgánů soutěží nemělo docházet (až na zcela nezbytné a výjimečné situace) ke změnám pravidel uprostřed rozehrané soutěže, ale především, je OK přesvědčena, že OKF Česká Lípa při vydání svého výše uvedeného rozhodnutí překročila rozsah zmocnění, které je v článku 17 odst. 2. Soutěžního řádu SF ČR /dále jen SŘ/ uděleno s cílem, aby mohl být obsah Rozpisů soutěží ze strany regionálních řídících orgánů konkretizován na eventuální místní odlišné podmínky. OKF Česká Lípa se však se svým rozhodnutím dostala do rozporu s obsahem samotného určujícího článku 17 odst. 1. SŘ. V tomto případě se totiž již dle názoru OK nejednalo o konkretizaci, ale o provedení změny obecných pravidel jednotně stanovených v tomto ustanovení SŘ pro všechny soutěže řízené příslušnými orgány SF ČR. Na základě a v souladu s obsahem tohoto nesprávného rozhodnutí OKF Česká Lípa následně došlo ze strany STK OKF Česká Lípa dne 14. 4. 2016 ještě k vydání rozhodnutí o kontumaci šesti zápasů „B“ týmu klubu v Okresním přeboru a dále ze strany OKF Česká Lípa dne 1. 5. 2016 k vydání potvrzujícího rozhodnutí v odvolacím řízení. Vzhledem k tomu, že obě tato rozhodnutí byla učiněna dle předpisu, jehož obsah byl v rozporu se SŘ, musela OK i tato rozhodnutí zrušit. OK sice připouští, že formulace 3. věty článku 17 odst. 1. SŘ „Start hráčů za družstvo o více než jednu soutěž (z „A“ za „C“ a naopak, apod.) je zakázán.“ umožňuje různý výklad, ale z obsahu příkladu ve vysvětlující závorce je zřejmé, že formulací „o více než jednu soutěž“ není míněn výkonnostní stupeň soutěže (třída, přebor, divize), ale pořadí výkonnostní úrovně různých družstev (A, B, C, D) v rámci téhož klubu, kde nelze jeden stupeň (jednu soutěž – ve významu úroveň družstva) vynechat nebo přeskočit a nastoupit za jiný než nejbližší výkonnostní stupeň družstva téhož klubu. 

            

             Na základě všech výše uvedených okolností pokládá OK všechna předmětná rozhodnutí za nesprávná, učiněná v rozporu s předpisy SF ČR, a to konkrétně s obsahem článku 17 SŘ a vzhledem k tomu OK považuje také trest uložený klubu na základě těchto rozhodnutí za neoprávněný. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

             Závěrem OK doporučuje, aby Komise futsalu SF ČR zvážila možnost provedení změny formulací článku 17 odst. 1. a odst. 2 SŘ tak, aby v budoucnu již nedocházelo k dalším výkladovým problémům ze strany členů SF ČR.

 

             Vzhledem ke skutečnosti, že klub byl ve svém návrhu úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený odvolací poplatek.

 

            Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

           

           

             V Praze dne 23. června 2016 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skA3 sport - partner rozhodčích futsalu
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate