Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu Arsenal Brno

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 8.9.2016, jako odvolací orgán ve věci odvolání ARSENAL BRNO, z.s. /dále také odvolatel/, proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město /dále jen OkKF/, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení odvolatele ze všech brněnských soutěží, po zvážení všech okolností učinila toto:

 

R o z h o d n u t í :

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené odvolání a jednohlasně rozhodla tak, že odvolání odvolatele ze dne 16.8.2016 se odmítá.

  

  O d ů v o d n ě n í :

Odvolatel podal odvolání proti předmětnému rozhodnutí OkKF s odůvodněním, že dle jeho názoru byly rozhodnutím porušeny Stanovy SF ČR, a to z důvodu retroaktivity rozhodnutí.  Odvolatel ve svém odvolání dále kromě jiného poukázal na nejednotný přístup OkKF při řešení této věci a na jeho diskriminaci a dále uvedl, že OkKF ani nereagovala na ze strany odvolatele podané odvolání.

 

OK úvodem konstatuje, že nejprve byla nucena vyřešit předběžnou otázku, zda se daným případem může zabývat. Podnět klubu ze dne 16.8.2016, nesprávně označený jako odvolání, OK posuzovala dle jeho obsahu a nikoliv dle jeho názvu a došla k závěru, že se jedná o podnět k přezkoumání rozhodnutí ve smyslu čl. 2 odst. 1, písm. b) Statutu OK SF ČR. OK však v této souvislosti musela konstatovat, že o podání odvolatele nemohla rozhodnout ani v rámci přezkumné činnosti OK (jako o podnětu k přezkoumání souladu rozhodnutí OkKF se Stanovami SF ČR), neboť jí k tomu není dána možnost v rámci Odvolacího řádu OK, který v takovém případě vyžaduje, aby došlo také k vydání rozhodnutí příslušného odvolacího orgánu. V této věci však odvolatel neprokázal ani skutečnost, že proti rozhodnutí podal řádné písemné odvolání, za které dle názoru OK nelze v žádném případě považovat žádost o vysvětlení, kterou odvolatel odeslal dne 2.8.2016 prostřednictvím e-mailové korespondence p. Zdeňku Polákovi. 

 

S ohledem na shora uvedené se OK s obsahem podnětu blíže nezabývala a rozhodla, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

Ze strany odvolatele uhrazený odvolací poplatek bude vrácen zpět odvolateli, neboť odvolací řízení před OK nebylo z uvedeného důvodu ani zahájeno.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skA3 sport - partner rozhodčích futsalu
reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate