Futsal

reklama

Futsal - Rozhodnutí DK

Od ročníku 2018/2019 se webová stránka přesouvá na nový server WWW.FUTSAL.CZ, konkrétně na adresu https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/518

 


 

 

Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu

Proti rozhodnutím je možno podat odvolání v souladu s čl.25 Disciplinárního řádu. V případě udělení finančního trestu má řádně podané odvolání odkladný účinek. Při platbě pokuty, u níž je uveden pokyn k úhradě platbou na účet SF ČR, je třeba poukázat včas danou částku na č.účtu 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit na sekretariát KF osobně nebo mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.

 

2017/18

18. 5. 2018
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu Rapid Ústí nad Labem za neúčast na povinném PR semináři pro sezónu 2017/2018. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu Tatran Jakubčovice nad Odrou za neúčast na povinném PR semináři pro sezónu 2017/2018. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu VŠB Ostrava za neúčast na povinném PR semináři pro sezónu 2017/2018. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu Žabinští Vlci Brno za neúčast na povinném PR semináři pro sezónu 2017/2018. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkáních 11. a 13. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkáních 11. a 19. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele, dodání nekvalitních a nepoužitelných fotografií v utkání 11. kola VFL a nedodání fotografií v utkání 13. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SKP Ocel Třinec za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkání 20. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Helas Brno za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkání 13. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti pořadatele, dodání neúplného článku z utkání 8. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, pozdní dodání videozáznamu z utkání 15. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 3 000.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání videozáznamu z utkání 17. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 250.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání zápisu o utkání 18. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 750.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní dodání nekvalitních fotografií a nedodání zápisu o utkání v utkání 19. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 200.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní dodání článku s ohlasy v utkáních 13. a 21. kola VFL a nedodání článku s ohlasy v utkáních 15. a 22. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 900.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní dodání článku s ohlasy v utkání 13. kola VFL a nedodání článku s ohlasy v utkáních 15. a 18. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 900.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní dodání článku s ohlasy v utkáních 11. a 15. kola VFL a nedodání článku s ohlasy v utkání 13. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 900.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, za pozdní dodání článku s ohlasy v utkání 21. kola VFL a nedodání článku s ohlasy v utkáních 14. a 17. kola VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 250.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání zápisu o utkání 2. čtvrtfinále play-off VFL. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Helas Brno za nesplnění povinnosti pořadatele, za nedodání ohlasů před utkáním 2. čtvrtfinále play-off VFL. Částka bude stržena z kauce.
30. 4. 2018
 • DK SF ČR zahájila disciplinární řízení s hráčem Janem Konečným, ID 920720069 (Svarog FC Teplice) na podnět sázkové kanceláře Fortuna, a.s. za porušení herního plánu Fortuny, účast na herních sázkách, bod 3. Dále za porušení loterijního zákona §122, odst. 1, písm. h a §129 DK SF/ LPO FAČR písemně oznámí tuto skutečnost celnímu úřadu. Disciplinární řízení s výše uvedeným hráčem bude přerušeno do té doby, než příslušný celní úřad projedná oznámení a vydá k němu vyjádření (rozhodnutí).
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 500.- Kč klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 4. semifinále play-off VFL AC Sparta Praha - SK Interobal Plzeň, za pozdní zpřístupnění hrací plochy před utkáním. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 4 000.- Kč klubu SK Interobal Plzeň za nedodání videozáznamu z utkání 3. semifinále play-off VFL SK Interobal Plzeň - AC Sparta Praha dle pokynů a povinností uvedených v RMS, článek 15, videozáznam byl dodán nekompletní (druhý případ v play-off VFL). Uloženou pokutu musí potrestaný klub uhradit nejpozději do 18. 5. 2018 na účet číslo 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 18. 5. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
21. 3. 2018
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 5 000.- Kč klubu SK Interobal Plzeň za nedostatečnou pořadatelskou službu v utkání 1. čtvrtfinále play-off VFL SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice. Pořadatelská služba sice rychle zasáhla na hrací ploše, ale nedostatečně neoddělila hráče od přítomných diváků. DK SF upozorňuje, že další provinění pořadatelů podobného charakteru v tomto soutěžním ročníku může být potrestáno uzavřením haly dle DŘ, článek 9. Uloženou pokutu musí potrestaný klub uhradit nejpozději do 6. 4. 2018 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 6. 4. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 1 500.- Kč klubu SK Interobal Plzeň a ve výši 1 500.- Kč klubu Svarog FC Teplice za projevy nesportovního chování a nesportovní gesta během a hlavně po skončení utkání 1. čtvrtfinále play-off VFL SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice. Částka bude stržena oběma klubům z kauce.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 400.- Kč klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 1. čtvrtfinále play-off VFL AC Sparta Praha – SK Slavia Praha, za pozdní zahájení utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 400.- Kč klubu SK Slavia Praha a ve výši 400.- Kč klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 2. čtvrtfinále play-off VFL SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, za pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního nastoupení mužstev. Částka bude stržena oběma klubům z kauce.
20. 3. 2018
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 2 000.- Kč klubu SK Interobal Plzeň za nedodání videozáznamu z utkání 1. čtvrtfinále play-off VFL SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice dle pokynů a povinností uvedených v RMS, článek 15, videozáznam byl dodán pouze přerušovaný a sestříhaný. Uloženou pokutu musí potrestaný klub uhradit nejpozději do 6. 4. 2018 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 6. 4. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 5 000.- Kč klubu AC Sparta Praha za nesplnění povinností mužstva v utkání 14. kola VFL SK Slavia Praha – AC Sparta Praha dle RMS, článek 7, bod 4, za dostavení se k zápasu s jednou sadou dresů. Uloženou pokutu musí potrestaný klub uhradit nejpozději do 6. 4. 2018 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 6. 4. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu ve výši 500.- Kč delegátovi Karlu Linhartovi a ve výši 500.- Kč rozhodčímu Zdeňkovi Petrovi za nesplnění svých povinností vyplývajících dle RMS, článek 7, bod 4 v utkání 14. kola VFL SK Slavia Praha – AC Sparta Praha. Uloženou pokutu musí potrestaný člen SF ČR uhradit nejpozději do 6. 4. 2018 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 6. 4. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
14.3.2018
 • DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu v souhrnné výši Kč 80 000.- klubu AC Sparta Praha za neoprávněný start hráčů, cizinců, kteří nemají statut EU a za porušení řádů a rozhodnutí SF ČR v utkáních VFL:
  • O1A0102 AC Sparta Praha - Interobal Plzeň
  • O1A0206 Démoni Česká Lípa - AC Sparta Praha
  • O1A0301 AC Sparta Praha - SK Slavia Praha,
  Uloženou pokutu musí potrestaný klub uhradit nejpozději do 30. 3. 2018 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 29. 3. 2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
 • DK SF ČR trestá nepodmíněně kapitána Michala Beleje (AC Sparta Praha, ID 82111011) zákazem výkonu funkce kapitána do 31. 12. 2018 a vedoucího mužstva Lukáše Václavíka (AC Sparta Praha, ID 89120247) zákazem výkonu funkce vedoucího mužstva do 31. 12. 2018.
29. 11. 2017
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Josefu Gabčovi (SK Olympik Mělník, ID 93091431) za vyloučení po druhém napomenutí ŽK v utkání 11. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SKP Ocel Třinec.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 100.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení hráče bez jmenovky v utkání 11. kola 1. FUTSAL ligy FK ERA-PACK Chrudim - Gardenline Litoměřice. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu SK Interobal Plzeň za nesplnění povinnosti pořadatele, za nefunkčnost hlasatelského zařízení z důvodu neopravitelné technické závady těsně před začátkem utkání 11. kola 1. FUTSAL ligy SK Interobal Plzeň – FC Démoni Česká Lípa.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Pavlu Krausovi (GMM Jablonec, ID 81111077) za vyloučení, za zmaření brankové příležitosti v utkání 9. kola 2. ligy západ GMM Jablonec – FK Kladno.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Tomáši Bencovi (FK BOCA Chotěboř, ID 88031627) za vyloučení, za zmaření brankové příležitosti v utkání 9. kola 2. ligy západ FK BOCA Chotěboř – SK Olympik Mělník B.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu HERD Hradiště za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 9. kola 2. ligy západ FT Zlej sen Liberec - HERD Hradiště, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Baník Chomutov za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 9. kola 2. ligy západ FC Baník Chomutov – FC Malibu Mladá Boleslav, pozdní zahájení utkání. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Lukáši Kundrátkovi (VŠB TU Ostrava, ID 94021027) za vyloučení, za zmaření brankové příležitosti v utkání 7. kola 2. ligy východ FC Havlíčkův Brod - VŠB TU Ostrava.
 • DK SF FAČR nevyhovuje žádosti Jana Silného (CF Uherské Hradiště, ID 95020901) o prominutí zbytku trestu (1 SU) uděleného dne 15. 11. 2017 v celkové výši 3 SU nedpomíněně.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Ladislavu Kučerovi (Svarog Teplice, ID 98061521) za vyloučení, za zabránění v dosažení branky v utkání 1. kola Juniorské ligy U-19 západ SK Olympik Mělník - Svarog Teplice .
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost do 31. 12. 2017 nepodmíněně hráči Tomáši Fialkovi (SK Amor Lazor Vyškov, ID 98030747) za vyloučení, za hrubé nesportovní chování v utkání 1. kola Juniorské ligy U-19 východ SK Amor Lazor Vyškov – Helas Brno.
24. 11. 2017
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Tomáši Prokešovi (FC Atraps-Hombres Brno, ID 91101926) za vyloučení, za zabránění v dosažení branky v utkání 6. kola 2. ligy východ FC Atraps-Hombres Brno – VŠB TU Ostrava .
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Tatran Jakubčovice za nesplnění povinnosti mužstva, za nastoupení bez soupisky mužstva v utkání 6. kola 2. ligy východ SK Amor Lazor Vyškov - Tatran Jakubčovice nad Odrou. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Miloslavu Brabcovi (FC Havlíčkův Brod, ID 92090405) za vyloučení po druhém napomenutí ŽK v utkání 6. kola 2. ligy východ CF Uherské Hradiště – FC Havlíčkův Brod.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost do 31. 12. 2017 nepodmíněně hráči Lukáši Jurnečkovi (FC Havlíčkův Brod, ID 95051266) za vyloučení, za hrubé nesportovní chování v utkání 6. kola 2. ligy východ CF Uherské Hradiště – FC Havlíčkův Brod.
15. 11. 2017, zveřejněno 16.11.2017
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele nedodání zpravodaje v utkání 9. kola 1. FL AC Jeseník - SK Slavia Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 5 soutěžních utkání nepodmíněně hráči Ninho-Cardoso Jeferson (Svarog Teplice, ID 82052127) za vyloučení, za hrubé nesportovní chování v utkání 9. kola 1. FUTSAL ligy Svarog Teplice – SK Interobal Plzeň.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 500.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkáních 6. kola 1. FL Gardenline Litoměřice - Ocel Třinec a 8. kola 1. FL Gardenline Litoměřice - Helas Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SK Olympik Mělník za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií v utkání 9. kola 1. FL SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele, pozdní dodání fotografií v utkání 9. kola 1. FL AC Jeseník - SK Slavia Praha. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Pavlu Stejskalovi (FK Kladno, ID 79030749) za vyloučení, za zmaření zjevné brankové příležitosti v utkání 7. kola 2. ligy západ SK Olympik Mělník - FK Kladno.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu FC Rapid Ústí nad Labem za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 7. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - FC Rapid Ústí nad Labem, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Silnému (Bazooka CF Uherské Hradiště, ID 95020901) za vyloučení, za hrubé nesportovní chování v utkání 5. kola 2. ligy východ Bazooka CF Uherské Hradiště - VŠB TU Ostrava.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně vedoucímu mužstva Michalu Letzelovi (Žabinští Vlci Brno, ID 65090403) za nesportovní chování a vykázání v utkání 5. kola 2. ligy východ Tatran Jakubčovice nad Odrou - Žabinští Vlci Brno. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Buluškovi (Atraps Hombres Brno, ID 97031555) za vyloučení po 2. ŽK v utkání 5. kola 2. ligy východ FC Tango Hodonín - Atraps Hombres Brno.
 • DK SF FAČR vyhovuje žádosti Bohumíra Doubravského (FC Tango Hodonín, ID 93051160) o prominutí zbytku trestu (1 SU) uděleného v loňském soutěžním ročníku. DK SF FAČR, ve svém zcela výjimečném rozhodnutí, vzala na vědomí 20% úbytek soutěžních zápasů v tomto soutěžním ročníku z důvodu menšího počtu mužstev.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Marku Malákovi (SK Olympik Mělník B, ID 93111348) za obdržení čtvrté ŽK v utkání 7. kola 2. ligy západ SK Olympik Mělník - FK Kladno.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 měsíc nepodmíněně vedoucímu mužstva a předsedovi klubu Michalu Novému (Baník Chomutov, ID 89122015 ) za urážlivé výroky na adresu rozhodčích a DS ze svého osobního profilu na sociální síti po utkání 1. kola 2. ligy západ GMM Jablonec - Baník Chomutov. Uvedená výše trestu bude přičtena k dosavadnímu, který končí dne 4. 12. 2017. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 1 000.- klubu Baník Chomutov (ID 4220022 ) za urážlivé výroky na adresu rozhodčích a DS ze svého klubového profilu na sociální síti po utkání 1. kola 2. ligy západ GMM Jablonec - Baník Chomutov. Částka bude stržena z kauce.
9. 11. 2017, zveřejněno 14.11.2017
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Josefu Gabčovi (SK Olympik Mělník, ID 93091431) za nesportovní chování a výhružky vůči členovi realizačního týmu soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost do 25. 1. 2018 nepodmíněně trenérovi Davidu Fričovi (SK Interobal Plzeň, ID 83021120) za nesportovní chování vůči soupeři formou hrubé urážky a křivého obvinění hráče soupeře v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost do 31. 8. 2018 nepodmíněně asistentovi trenéra Miloši Náprstkovi (Gardenline Litoměřice, ID 78030464) za hrubé nesportovní chování na hrací ploše po skončení utkání, kdy při závěrečném pozdravu napadl hráče soupeře. Vše se událo v utkání 8. kola 1. FUTSAL ligy Gardenline Litoměřice – Helas Brno. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání podmíněně do 3. 2. 2018 hráči Davidu Cupákovi (Helas Brno, ID 89052083) za nesportovní chování na hrací ploše po skončení utkání, kdy při závěrečném pozdravu týmů jako kapitán mužstva neadekvátně reagoval na tělesné napadení své osoby nepřiměřenou obranou. Vše se událo v utkání 8. kola 1. FUTSAL ligy Gardenline Litoměřice – Helas Brno. Hráč David Cupák má dále zákaz vykonávat funkci kapitána mužstva nepodmíněně do 3. 2. 2018.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Martinu Furikovi (AC Gamaspol Jeseník, ID 93062214) za vyloučení v utkání 8. kola 1. FUTSAL ligy SKP Třinec – AC Gamaspol Jeseník).
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost do 3. 1. 2018 nepodmíněně hráči vedoucímu mužstva Janu Řezníčkovi (AC Gamaspol Jeseník, ID 76040735) za hrubé nesportovní chování a vykázání v utkání 8. kola 1. FUTSAL ligy SKP Třinec – AC Gamaspol Jeseník). Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně asistentovi trenéra Tomáši Mrázkovi (Rapid Ústí nad Labem, ID 99030475) za hrubé nesportovní chování a vykázání v utkání 6. kola 2. ligy západ Rapid Ústí nad Labem – SK Olympik Mělník B. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně asistentovi trenéra Martinu Janečkovi (Uherské Hradiště, ID 95060685) za hrubé nesportovní chování a vykázání v utkání 4. kola 2. ligy východ FC Baník Ostrava – CF Uherské Hradiště. Výše uvedený má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Bartošovi (Uherské Hradiště, ID 93011736) za vyloučení v utkání 4. kola 2. ligy východ FC Baník Ostrava – CF Uherské Hradiště.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Lukáši Malému (Uherské Hradiště, ID 92061142) za vyloučení v utkání 4. kola 2. ligy východ FC Baník Ostrava – CF Uherské Hradiště.
2. 11. 2017
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu SK Slavia Praha za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 7. kola 1. FUTSAL ligy SKP Ocel Třinec - SK Slavia Praha, pozdní zahájení utkání z pozdního nástupu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 300.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele dle PR směrnice, dodání neúplného článku v utkání 6. kola 1. FUTSAL ligy Gardenline Litoměřice - SKP Ocel Třinec. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Démoni Česká Lípa za nesplnění povinnosti pořadatele dle PR směrnice, dodání neúplného článku (2. případ) v utkání 6. kola 1. FUTSAL ligy FC Démoni Česká Lípa - Helas Brno. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu FC Rapid Ústí nad Labem za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 5. kola 2. ligy západ FC Rapid Ústí nad Labem - FK Kladno, Nepředložení soupisky. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu HERD Hradiště za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 5. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - HERD Hradiště, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Davidu Krčmárikovi (FK GMM Jablonec nad Nisou, ID 00030186) za neoprávněný start z důvodu neuhrazeného členského příspěvku SF ČR v utkání 5. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - HERD Hradiště.
 • DK SF FAČR trestá zákazem výkonu funkce kapitána do 31. 12. 2017 nepodmíněně hráče Milana Bláhu (FK GMM Jablonec nad Nisou, ID 84091862) za umožnění neoprávněného startu v utkání 5. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - HERD Hradiště.
 • DK SF FAČR trestá zákazem výkonu vedoucího mužstva do 31. 12. 2017 nepodmíněně Lukáše Vykoukala (FK GMM Jablonec nad Nisou, ID 83041473) za umožnění neoprávněného startu v utkání 5. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - HERD Hradiště.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Robinu Štolbovi (SK Amor Lazor Vyškov, ID 93121193) za vyloučení po 2. ŽK v utkání 3. kola 2. ligy východ Bazooka Uherské Hradiště - SK Amor Lazor Vyškov.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Pavlu Novotnému (FC Tango Hodonín, ID 87021131) za vyloučení po 2. ŽK v utkání 3. kola 2. ligy východ Tatran Jakubčovice - FC Tango Hodonín.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 3 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Čeňku Cenekovi (FC Tango Hodonín, ID 92090891) za vyloučení po HNCH v utkání 3. kola 2. ligy východ Tatran Jakubčovice - FC Tango Hodonín.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu Tatran Jakubčovice za nesplnění povinnosti pořadatele, nepřítomnost hlasatele v utkání 3. kola 2. ligy východ Tatran Jakubčovice - FC Tango Hodonín.
26. 10. 2017, zveřejněno 27.10.2017
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 2 000.- klubu 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 6. kola 1. FUTSAL ligy SK Interobal Plzeň - 1. FC NEJZBACH Vysoké Mýto, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do 13. 11. 2017 na účet č. 478400513/0300 s uvedením variabilního symbolu 649/401. Kopii dokladu o úhradě předložit nejpozději do 13. 11. 2017 na sekretariát KF FAČR osobně nebo e-mailem na adresu michal.chyba@fotbal.cz a prusa@fotbal.cz.
 • DK SF FAČR uděluje důtku klubu AC Sparta Praha za technickou závadu v ovládání časomíry, která neměla vliv regulérnost v utkání 6. kola 1. FUTSAL ligy AC Sparta Praha - AC Gamaspol Jeseník v MSH Zruč nad Sázavou.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu HERD Hradiště za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 4. kola 2. ligy západ HERD Hradiště - SK Olympik Mělník B, nečinnost hlasatele (1. první případ). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 400.- klubu FC PRAMEN Havlíčkův Brod za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 2. kola 2. ligy východ FC ATRAPS-HOMBRES Brno - FC PRAMEN Havlíčkův Brod, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 2. kola 2. ligy východ Žabinští Vlci Brno - SFFA BAZOOKA CF Uherské Hradiště, nepředložení soupisky mužstva (1. první případ). Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Adamu Průchovi (FC PRAMEN Havlíčkův Brod, ID 91061545) za vyloučení v utkání 2. kola 2. ligy východ FC ATRAPS-HOMBRES Brno - FC PRAMEN Havlíčkův Brod.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně trenérovi Jiřímu Veselému (FK Kladno, ID 80031976) za vykázání v utkání 4. kola 2. ligy západ FK Kladno - Baník Chomutov. Potrestaný má zákaz vstupu na hráčskou lavici v jakékoliv funkci včetně hráčské.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 4 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Patriku Kundrátkovi (VŠB Ostrava, ID 94021028) za vyloučení v utkání 1. kola 2. ligy východ VŠB Ostrava - SK Amor Lazor Vyškov.
18. 10. 2017, zveřejněno 19.10.2017
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 600.- klubu HERD Hradiště za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 3. kola 2. ligy západ Rapid Ústí nad Labem - HERD Hradiště, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu FC Jerigo 1994 Plzeň za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 3. kola 2. ligy západ FK GMM Jablonec nad Nisou - FC Jerigo 1994 Plzeň, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 200.- klubu Pramen Havlíčkův Brod za nesplnění povinnosti mužstva v utkání 1. kola 2. ligy východ FC Tango Hodonín - Pramen Havlíčkův Brod, pozdní zahájení utkání z důvodu pozdního příjezdu mužstva. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Patriku Zaťovičovi (SK Amor Vyškov, ID 93072572) za vyloučení v utkání 1. kola 2. ligy východ VŠB Ostrava - Vyškov.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost „do vyřešení“ nepodmíněně hráči Patriku Kundrátkovi (VŠB Ostrava, ID 94021028) za vyloučení v utkání 1. kola 2. ligy východ VŠB Ostrava - Vyškov.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Aleši Pavelkovi (Tatran Baracuda Jakubčovice nad Odrou, ID 84070505) za vyloučení v utkání 1. kola 2. ligy východ VŠSK Futsal Zlín - Jakubčovice.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Josefu Gabčovi (SK Olympik Mělník, ID 93091431) za obdržení čtvrté ŽK v utkání 5. kola 1. FUTSAL ligy SK Olympik Mělník - FK ERA-PACK Chrudim.
28. 9. 2017, zveřejněno 29.9.2017
 • DK SF FAČR na svém zasedání vyslechla a projednala s účastníky řízení disciplinární provinění asistenta trenéra pana Igora Vodeckého (ID 79090549) v utkání 5. čtvrtfinále play-off CHFL Litoměřice - Sparta Praha, který byl potrestán za "Znevažování dobrého jména futsalu". DK SF FAČR nepovažuje tvrzení pana Igora Vodeckého za průkazné a rozhodla respektive potvrdila své rozhodnutí č. 180/2017 o trestu zákazu výkonu funkce včetně zákazu vstupu na hráčskou lavičku do 7. 10. 2017 nepodmíněně.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Davidu Marcinovovi (AC Gamaspol Jesenik, ID 96120219) za vyloučení v utkání osmifinále Poháru FAČR Baník Ostrava - Jeseník.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu Gardenline Litoměřice za nesplnění povinnosti pořadatele, nedodání fotografií, v utkání 3. kola 1. FL Litoměřice - Česká Lípa. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto za nesplnění povinnosti pořadatele, dodání nepoužitelných fotografií, v utkání 3. kola 1. FL Vysoké Mýto - Mělník. Částka bude stržena z kauce.
27. 9. 2017, zveřejněno 29.9.2017
 • DK SF FAČR uděluje peněžitou pokutu ve výši Kč 500.- klubu AC Gamaspol Jeseník za nesplnění povinnosti pořadatele v utkání 1. kola 1. FL Jeseník - Mělník. Částka bude stržena z kauce.
 • DK SF FAČR zastavuje závodní činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně hráči Janu Opluštilovi (SKP Ocel Třinec, ID 93062099) za vyloučení v utkání 1. kola 1. FL Třinec - Chrudim.

 

 

2016/17

Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 25.8.2017, zveřejněno 5.9.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 17.8.2017
Rozhodnutí DK SF ČR za červen a červenec 2017, zveřejněno 1.8.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dnů 5.5., 6.5. a 22.5. 2017, zveřejněno 25.7.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 1.5.2017, zveřejněno 5.5.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 6.4.2017, zveřejněno 19.4.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 30.3.2017, zveřejněno 19.4.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 30.3.2017, zveřejněno 19.4.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 21.3.2017, zveřejněno 4.4.
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 8.2.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 1.3.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 22.2.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 9.2.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 2.2.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 25.1.2017 - Kaválek
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 25.1.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 18.1.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 12.1.2017
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 21.12.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 14.12.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 8.12.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 1.12.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 24.11.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 16.11.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 9.11.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 2.11.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 27.10.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 19.10.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 13.10.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 5. a 6.10.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 28.9.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 21.9.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 14.9.2016
Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 6.9.2016

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Seznam příloh

5.9.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 25.8.2017 49711 B

18.8.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 17.8.2017 96503 B

1.8.2017 Futsal - Rozhodnutí DK červen a červenec 2017 83802 B

25.7.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 59197 B

5.5.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 1.5.2017 71900 B

23.3.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 21.3.2017 72039 B

23.3.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 8.3.2017 60282 B

23.3.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 1.3.2017 86840 B

6.3.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 22.2.2017 52302 B

16.2.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 9.2.2017 124380 B

9.2.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 25.1.2017 - Kaválek 44774 B

9.2.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 2.2.2017 97720 B

27.1.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 25.1.2017 63366 B

26.1.2017 Futsal - Rozhodnutí DK SF ČR ze dne 18.1.2017 85034 B

25.1.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 12.1.2017 129233 B

25.1.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 21.12.2016 69408 B

25.1.2017 Futsal - Rozhodnutí DK 14.12.2016 57555 B

12.12.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 8.12.2016 67912 B

12.12.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 1.12.2016 63910 B

1.12.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 24.11.2016 61450 B

18.11.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 16.11.2016 671919 B

11.11.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 9.11.2016 54219 B

4.11.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 2.11.2016 65899 B

27.10.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 27.10.2016 58582 B

24.10.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 19.10.2016 66127 B

19.10.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 13.10.2016 60146 B

5.10.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 5. a 6.10.2016 206862 B

4.10.2016 Rozhodnutí DK 28.9.2016 46262 B

22.9.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 666887 B

15.9.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 14.9.2016 87802 B

15.9.2016 Futsal - Rozhodnutí DK 6.9.2016 57691 B
Varta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate