Futsal

reklama

Zápis č. 021617 z jednání SbKR dne 21.9.2016 v Praze

Přítomni : R. Venc, L. Drobný, M. Ježek, J. Honěk, Z. Petr st.,

Omluveni: R. Krulová

 

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení semináře rozhodčích v Nymburce

·          Organizační záležitosti

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL

 

 

Došlá pošta:

 

-          Oznámení o přerušení činnosti rozhodčích pro celostátní soutěže od Tomáše Velebila a Zdeňka Rybky (oba pracovní důvody) a Jiřího Kašpara (zdravotní důvody).

-          Žádost Polského svazu Futsalu o delegaci 4 rozhodčích na mezinárodní turnaj Futsal Masters 2016 v termínu 25.-28.8.2016 v Polsku.  

-          Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího na 2 přátelská mezistátní utkání ČR „A“ ve Švédsku (29. a 30.10.2016)

-          Pozvánka UEFA pro rozhodčí Martina Cílka a Zdeňka Petra na seminář mezinárodních rozhodčích UEFA, který se bude konat ve dnech 28.-30.11.2016 v Budapešti.

-          Žádost klubu FK ERA-PACK Chrudim o delegaci rozhodčího na FUTCUP Main round do pozice Referee Liaison Officer, který se bude konat ve dnech 11.-14.10.2016 v Chrudimi.

-          Pozvání sekretariátu KF FAČR pro předsedu SbKR p. Vence k účasti na zasedání KF FAČR dne 8.9.2016 v Praze a výzva 1. místopředsedy KF FAČR p. Blažka k vyjádření SbKR, kteří rozhodčí z listiny 2015/2016 nebyli přizváni na letní seminář rozhodčích v Nymburce před novým ročníkem 2016/2017 a z jakých důvodů.

-          Pozvání sekretariátu KF FAČR pro předsedu SbKR p. Vence k účasti na společném Grémiu klubů 2. ligy dne 15.9.2016 v Motorestu Pávov.

-          Pozvání sekretariátu KF FAČR pro předsedu SbKR p. Vence na přednášku z Pravidel Futsalu FIFA na Trenérském kurzu futsalu UEFA B licence dne 18.9.2016 v Praze na Strahově.

 

Vyhodnocení semináře rozhodčích v Nymburce:

 

Seminář rozhodčích celostátních soutěží pro ročník 2016/2017 se konal ve dnech 26.-27.8.2016 ve Sportovním centru Nymburk. Před konáním samotného semináře se dne 25.8.2016 sešla SbKR k poslední přípravě tohoto semináře, zejména k organizaci změny plánovaného programu semináře z důvodu obsazení haly v požadovaném termínu. V průběhu semináře absolvovali rozhodčí přezkoušení z fyzické připravenosti, ze znalostí Pravidel Futsalu, Soutěžního řádu a dalších futsalových norem potřebných k výkonu rozhodčího a také jednotlivé bloky přednášek (taktika, technika, administrativa spojená s utkáním, příprava na utkání, seznámení s Rozpisem mistrovských soutěží pro ročník 2016/2017 apod.). V sobotu dne 27.8. v dopoledních hod. proběhla mj. společná část semináře rozhodčích a delegátů, která obsahovala videoukázky herních situací, správnost řešení situací při dovoleném a zakázaném způsobu hry, pohyb a postavení rozhodčích v přerušené a nepřerušené hře.

 

Na základě výsledků z přezkoušení rozhodčích, kdy SbKR kvituje zejména zlepšující se fyzickou připravenost rozhodčích, sestavila SbKR Listinu rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2016/2017, kterou následně SbKR předložila dne 8.9.2016 KF FAČR.

Na tuto listinu byli zařazeni rozhodčí: Cílek Martin, Čep Radim, Černý Ondřej, Čurda Michal, Dragoun Radek, Filipský Radim, Gasnárek Michal, Gryc Leoš, Henych Karel, Chadima Miroslav, Chládek Miroslav, Jílek Lukáš, Kabeláč Martin, Kaštánek Libor, Klečacký Marek, Kliner Jan, Kolbaba Pavel, Košťál Milan, Kresta Jan, Krupa Jan, Lafek David, Lasch Jiří, Markovský Tomáš, Matyš Jakub, Melničuk Vladimír, Milner Michal, Molík Jan, Nagy Zdeněk, Nešněra Filip, Novotný Jan, Petr Zdeněk ml., Pivoňka Petr, Řeháček Lubomír, Říha Jaroslav, Slanina Tomáš, Stádník Vladimír, Šenkýř Petr, Šmíd Jiří, Štěřík Filip, Štipčák Martin, Trlida Zdeněk, Vaněk Tomáš, Vaněk Václav, Vodrážka Dan a Vomastek Daniel.

 

Po tomto semináři, nebyli na tuto listinu zařazeni rozhodčí Ladislav Sebök a Bohumil Vrtal, kteří se z účasti řádně omluvili pro pracovní a osobní důvody a byli pozváni k absolvování náhradního semináře dne 21.9.2016 v Praze. Dále na listinu nebyl zařazen nováček Přemysl Havlík, který se ze své účasti na semináři omluvil ze zdravotních důvodů pro zranění s delší dobou léčení a z tohoto důvodu se omluvil i z účasti na náhradním semináři. Po ukončení léčení oznámí SbKR svou připravenost k absolvování fyzických a teoretických prověrek, jejichž splnění je nutností k zařazení na listinu rozhodčích pro celostátní soutěže. Druhý z nováčků, rozhodčí Daniel Plzák byl prozatím zařazen pro utkání mládeže celostátních soutěží futsalu FIFA.

 

      Dále SbKR předložila KF FAČR návrhy listin mezinárodních rozhodčích FIFA pro rok 2017:

 

Mezinárodní listina rozhodčích futsalu FIFA    

1) Černý Ondřej

2) Cílek Martin

3) Kresta Jan

4) Kliner Jan

 

Mezinárodní listina rozhodčích FIFA plážového fotbalu

1) Kaštánek Libor

2) Lasch Jiří

 

      Obě tyto mezinárodní listiny KF FAČR na svém zasedání dne 8.9.2016 schválila ve složení a v pořadí v jakém byly SbKR navrženy.

 

Organizační záležitosti:  

 

1)      SbKR nominovala na mezinárodní turnaj Visegrad 4, který se koná na Slovensku rozhodčího Jana Krestu.

2)      SbKR vzala na vědomí přerušení činnosti rozhodčích pro celostátní soutěže od pp. Velebila, Rybky a Kašpara.

3)      SbKR delegovala na mezinárodní turnaj Futsal Masters 2016 do Polska rozhodčí: Jiří Lasch, Vladimír Melničuk, Zdeněk Nagy a Jan Kliner. Jelikož se turnaj konal v době konání letního semináře rozhodčích v Nymburce před zahájením ročníku 2016/2017 byla neúčast rozhodčích na tomto semináři omluvena z důvodu oficiálního zahraničního výjezdu a po dohodě s KF FAČR byli tito rozhodčí podmínečně zařazeni na listinu rozhodčích pro celostátní soutěže ČR do úspěšného absolvování náhradního semináře dne 21.9.2016 v Praze.

4)      Na 2 přátelská utkání ČR „A“ do Švédska byl SbKR delegován rozhodčí Martin Cílek.

5)      SbKR cestou sekretariátu KF FAČR potvrdila účast rozhodčího Martina Cílka na semináři mezinárodních rozhodčích UEFA v Maďarsku. Dle instrukcí v pozvánce pak SbKR nepotvrdila účast rozhodčího Zdeňka Petra na tomto semináři, neboť uvedený rozhodčí nebude na listině mezinárodních rozhodčích pro rok 2017.

6)      Na žádost klubu FK ERA-PACK Chrudim delegovala SbKR na pozici Referee Liasion Officer pro Main roun UEFA Cup v Chrudimi rozhodčího Jana Klinera.

7)      Předseda SbKR informoval členy SbKR o svých účastech na zasedání KF FAČR dne 8.9.2016 v Praze, na společném Grémiu klubů 2. ligy dne 15.9.2016 v Pávově a na trenérském kurzu futsalu UEFA B licence dne 18.9.2016 v Praze. Rovněž také informoval členy SbKR o způsobu další prezentace a využití písemného vyjádření SbKR pro potřeby KF FAČR k neúčasti rozhodčích na semináři v Nymburce ze strany 1. místopředsedy KF FAČR p. Blažka.

8)      SbKR bere s plnou vážností na vědomí závěry ze setkání zástupců regionálního futsalu se zástupci KF FAČR, které proběhlo dne 10.9.2016 ve Stříteži u Jihlavy.

9)      Dne 21.9.2016 v Praze proběhl náhradní seminář rozhodčích celostátních soutěží, kterého se zúčastnili ti rozhodčí, kteří byli na listinu zařazeni podmínečně pro svou účast na turnaji Futsal Masters 2016 v době konání řádného semináře v Nymburce: Jiří Lasch, Vladimír Melničuk, Zdeněk Nagy, Jan Kliner a dále rozhodčí Ladislav Sebök a Bohumil Vrtal, kteří byli ze semináře v Nymburce řádně omluveni. Všichni jmenovaní splnili úspěšně veškerá kritéria fyzických a teoretických prověrek, byli seznámeni s veškerými materiály potřebnými k výkonu funkce rozhodčích celostátních soutěží pro ročník 2016/2017. Rozhodčí, kteří byli na listinu rozhodčích pro ročník 2016/2017 zařazeni podmínečně (pp. Lasch, Melničuk, Nagy a Kliner) zůstali na této listině již bez podmínečného omezení a dále na tuto listinu byli po náhradním semináři doplněni rozhodčí Sebök a Vrtal.      

 

10)  Vyúčtování odměn a cestovních náhrad RO a DS bylo provedeno za první 2 kola CHFL, tedy za období 9.-18.9.2016 včetně a dne 21.9.2016 odesláno na svaz k proplacení.

 

11)  SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu, nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty a znovu upozorňujeme rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

Vyhodnocení odehraných utkání CHFL

 

CHFL – 1. kolo

AC Sparta Praha – GL Litoměřice

-  po zhlédnutí celého záznamu tohoto utkání SbKR konstatuje, že rozhodčí Melničuk a Henych se nedopustili žádné chyby, která by negativně ovlivnila průběh utkání, plně se ztotožňuje se závěry DS Bydžovského, které uvedl ve své Zprávě DS, vč. popisu chování trenérů obou mužstev, vyloučení domácího hráče (Doša) a dalších popsaných situací v Hodnocení rozhodčích a ponechává v platnosti udělené vyšší známky pro rozhodčí, které odpovídají jejich výkonu v tomto utkání. Melničuk 8.5 (velmi dobrý) a Henych 8.4 (velmi dobrý).

FC Tango Hodonín – FC Démoni Česká Lípa

- po zhlédnutí celého záznamu tohoto utkání SbKR konstatuje, že rozhodčí Petr a Gasnárek podali v tomto utkání velmi dobrý výkon, který je řádně popsán ve Zprávě DS Bednáře. Velmi správné rozhodnutí RO Gasnárka ze 37´ za stavu 6-6, kdy neuznal branku domácího mužstva pro přestupek domácího hráče, který bezprostředně předcházel dosažení branky. SbKR se ztotožňuje se závěry DS v Hodnocení rozhodčích ve kterém správně přiznal RO Gasnárkovi náročnost utkání, celková vysoká udělená známka 8.7 se však jeví SbKR jako nadnesená vzhledem ke klidnějšímu průběhu hry  v 1. poločase a v úvodu 2. poločasu, přesto však SbKR respektuje názor a pohled DS Bednáře, které správně popsal v Hodnocení rozhodčích a jím udělené známky rozhodčím (Petr 8.5 velmi dobrý a Gasnárek 8.7 velmi dobrý) ponechává v platnosti. Administrativní chyby rozhodčích v Zápise o utkání jsou popsány níže v sekci „Kontrola ZoU odehraných utkání“.

- v ostatních utkáních 1. kola CHFL nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS. 

 

CHFL – 2. kolo

AC Sparta Praha – SKP Třinecká ocel Třinec

- po zhlédnutí celého záznamu utkání SbKR konstatuje, že výkon rozhodčích Cílka (8.4 dobrý) a Gryce (8.4 dobrý) je plně zaznamenán v Hodnocení rozhodčích DS Kudrny a SbKR se s ním plně ztotožňuje. Zejména situace z 12´ kdy RO správně posoudili souboj D č. 4 na hostujícího hráče jako dovolený a z následného protiútoku domácí dosáhli první branky na 1-2 a z 23´ kdy byl souboj D č. 12 na hostujícího hráče v PÚ domácích opět správně vyhodnocen jako dovolený a tedy velmi správně nebyl nařízen PK ve prospěch mužstva hostí.  

FC Benago Zruč n/S – SK Slavia Praha   

 - po zhlédnutí celého videozáznamu SbKR konstatuje, že se RO Kliner dopustil chyby

 ve 30´ kdy nenařídil PVK ve prospěch mužstva hostí za hru rukou domácího brankáře   

mimo vlastní PÚ. O zmaření zjevné brankové příležitosti, nebo zmaření dosažení

branky se však ze strany domácího brankáře nejednalo, tedy bez nutnosti udělení ČK.

(popsáno v Hodnocení rozhodčích). Dále ve 36´nenařídil opakování NVK ve prospěch hostí za zkrácení vzdálenosti před jeho rozehráním od domácího brankáře, který byl v době rozehrání NVK vzdálen od místa rozehrání cca 3 metry a neudil za toto provinění domícímu brankáři ŽK. Naopak ve 35´a 37´správná udělení ŽK pro hráče

domácích č. 13 Kovács a tedy i ČK a ve 20´v souladu s pravidly velmi správně uznána

druhá branka hostí na 3-2, neboť míč byl hostujícím hráčem vystřelen směrem na do-

mácí branku prokazatelně před zazněním klaksonu a poté skončil přímo v brance do-

mácích. SbKR se ztotožňuje s udělenými známkami pro RO od DS Starého (Kliner 8.2

dobrý a Vaněk T. 8.3 dobrý), avšak není spokojena s velmi strohým a všeobecným 

popisem výkonu rozhodčích ze strany DS, zejména u RO Vaňka T.     

- v ostatních utkáních 2. kola CHFL nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS. 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

 

CHFL 1.-2. kolo

01A0105 Tango-Č.Lípa – v ZoU uvedeno 5 hráčů s chybným ID (na soupiskách ID správně). Za nedostatečnou kontrolu zapsaných hráčů v ZoU s údaji na soupisce odpočet -0.3 ZB u rozhodčího Petra a Gasnárka.  

01A0101 Sparta-Litoměřice – RO Melničuk – neuvedeno č. kola a nevyplněna kolonka TD.  -0.1 ZB.

01A0205 Benago-Slavia – RO Kliner – neoznačen kapitán domácích. -0.1 ZB.

-ostatní utkání bez zjištěných závad

 

Kontrola cestovních náhrad RO a DS  

- kontrolou účtování cestovních náhrad RO a DS v 1. a 2. kole CHFL nezjištěna žádná vážná pochybení.

 

Stav čerpání cestovného je 16.479,-Kč.

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na středu dne 12.10.2016 od 17.30 hod. v Chrudimi.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate