Futsal

reklama

Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze

Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Chrudimi

 

Přítomni : R. Venc, L. Drobný, M. Ježek, J. Honěk, Z. Petr st., R. Krulová

Omluveni: nikdo

 

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL

·          Organizační záležitosti

 

Došlá pošta:

 

-          Mimo omluv rozhodčích a delegátů z delegací na utkání celostátních soutěží nebyla přijata žádná jiná pošta.

 

Vyhodnocení odehraných utkání 3. a 4. kola CHFL a 1.-2. kola 2. ligy Západ

 

CHFL - 3. kolo

Slavia – Sparta

- na základě zhlédnutí celého videozáznamu tohoto utkání SbKR konstatuje:

1) RO Henych se dopustil „jasné chyby“ když v 9 min. nenařídil pokutový kop ve prospěch mužstva AC Sparta Praha za úmyslné hraní míče rukou hráče mužstva SK Slavia Praha č.9 (Salák Michal), který ve vlastním pokutovém území zastavil střelu na branku domácích od  hostujícího hráče úmyslně rukou. Za tento přestupek měla být dále domácímu hráči č. 9 udělena ŽK. V daném případě se nejednalo o zmaření zjevné brankové příležitosti, nebo dosažení branky, neboť za provinivším se hráčem domácích č.9 se v prostoru vlastní branky nacházel domácí brankář, který na uvedenou střelu zcela jasně reagoval, byl na ní připraven a s velmi velkou pravděpodobností by míčem zahrál mimo branku, tedy o nutnosti udělení ČK provinivšímu se hráči domácích č. 9 za tento přestupek se nejednalo.

2) SbKR neshledala v jednání domácího hráče č. 20 (Hudson Goncalves Vieira) v situaci z 22 min. v souboji s hostujícím hráčem surovou hru a tedy rozhodnutí RO Henycha o udělení ŽK tomuto hráči respektuje a považuje jej za zcela správné a dostačující.

3) Udělení ČK (přímo) RO Kaštánkem hostujícímu hráči č. 12 (Brunovský Anton) ve 33 min. za zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře bylo zcela správné, neboť tento hráč úmyslným přidržením soupeře za tělo domácímu hráči znemožnil postupovat zcela sám na brankáře hostí, přičemž byla dále naplněna všechna kritéria k udělení ČK za zmaření zjevné br. příležitosti soupeře.

SbKR RO Henychovi snižuje známku 8.5 (velmi dobrý) udělenou DS p. Chybou za dopuštění se „jasné chyby“ v utkání na známku 7.9 (uspokojivý). V dalších situacích tohoto utkání SbKR plně respektuje rozhodnutí DS popsaných ve zprávě DS z tohoto utkání a také známku udělenou RO Kaštánkovi 8.5 (velmi dobrý).        

Tango Hodonín – Mados Hr. Králové

- po zhlédnutí videozáznamu celého utkání SbKR konstatuje, že se RO v daném utkání nedopustili žádné chyby, která by negativním a zásadním způsobem jakkoli ovlivnila další jeho průběh, nebo výsledek. Dále SbKR konstatuje, že při porovnání Zprávy DS p. Primuse s pořízeným videozáznamem nesouhlasí s  názory DS popsané ve ZDS zejména v těchto situacích:

1)  situace z 27 min. a 32 min. popsané ve ZDS nejsou dle názoru SbKR přestupkem a RO Kliner je vyhodnotil správně, když nechal pokračovat ve hře

2) situace z 28 min. popsaná DS je správně přestupkem (strčení D hráče do H hráče v souboji o míč na polovině hřiště H), avšak tento souboj se odehrál v „akčním“ prostoru a blízkosti RO Kabeláče, který měl na tento souboj reagovat sám, souboj obou hráčů neměl nijak zakrytý jinými hráči a v daný okamžik měl zvolit takové své poziční postavení, aby mohl situaci správně posoudit, neboť RO Kliner na protilehlé straně hrací plochy sledoval ve své „akční zóně“ počínání hráčů obou mužstev na hranici pokutového území H, kteří mimo souboj o míč v tomto prostoru čekali na míč a tedy nijak nezasahoval do kompetence kolegy při posouzení popsaného souboje, který se odehrál přes celou šíři hřiště a o kterém musel mít RO Kabeláč zřejmý přehled. Nesprávné posouzení této situace  a dle DS popsané vyvolání emocí na straně hostujícího mužstva a částečné přitvrzení hry ze strany mužstev, jde tedy na vrub RO Kabeláče a nikoli RO Kinera

3) ve zprávě DS, ani v ZoU ze strany RO Klinera, není zaznamenáno počínání vedoucího mužstva hostí p. Němečka, který zcela prokazatelně v průběhu 2. poločasu opustil prostor lavičky svého mužstva, zdržoval se nejprve v prostoru východu z hr. plochy do šaten (blíže lavičce hostí) a poté i tento prostor „hřiště“ opustil a jeho přítomnost na lavičce hostí, nebo v prostoru „hřiště“ již není na videozáznamu do konce utkání zaznamenána

     V dalších situacích tohoto utkání SbKR již plně souhlasí s názory DS, které popsal ve své ZDS, zejména u RO Klinera - správné nařízení pokutového kopu ve prospěch hostí ve 33 min. a neudělení ŽK domácímu hráči ve 35 min. za předčasný vstup na hr.plochu při střídání svého mužstva a u RO Kabeláče - v 11. a 22. špatná rozhodnutí o mužstvu zahrávající autový kop a ve 34 min. perfektní reakce při 6 faulu D, kdy přerušil správně hru místo poskytnutí nabízejí se výhody ve hře (mimo zřejmé možnosti dosažení branky).

     Na základě ZDS ve které není uvedeno z jaké výchozí známky DS při hodnocení RO vycházel a zhlédnutí videozáznamu upravuje SbKR rozhodčím udělené známky DS (Kliner 8.0 dobrý, Kabeláč 8.4 dobrý) takto:

Kliner – 8.2 (dobrý) – výchozí známka (8.4) snížena o -0.1 za neudělení ŽK D hráči v popsané 35 min. a dále o -0.1 za tolerování chování vedoucího mužstva hostí, který se v průběhu 2. poločasu svévolně pohyboval mimo zónu lavičky svého družstva a neuvedení této skutečnosti po konci utkání v ZoU a dále i toho, že tento funkcionář opustil následně i prostor „hřiště“ a do konce utkání již nebyl v tomto prostoru přítomen.

Kabeláč – 8.4 (dobrý) – SbKR i přes vytknutou chybu z 28 min. ponechává v platnosti hodnocení DS, neboť má za to, že přestože popsaná chyba jde na vrub tohoto rozhodčího, tak se jednalo o jeho ojedinělou chybu v posouzení pravidlové části hry, tato neměla žádný zásadní vliv na další průběh utkání a popsané následné vyvolání emocí a přitvrzení hry ze strany obou mužstev nebylo nijak enormní a oba RO jej dokázali správně v dalším průběhu hry úspěšně eliminovat                   

Nejzbach Vys. Mýto – Interobal Plzeň

- řešena DS popsaná ve Zprávě DSproblematická situace“ z 9 min. kdy střelu D hráče vykopával H hráč v prostoru branky, rozhodčí nechali pokračovat ve hře, neboť dle jejich názoru branky dosaženo nebylo, H hráč odkopl míč ještě předtím než ten celým svým objemem přešel br. čáru. Po zhlédnutí videozáznamu této situace SbKR konstatuje, že z daného záznamu (pořízeného dom. klubem) nelze jednoznačně určit, zda míč přešel celým svým objemem br. čáru v prostoru H branky (SbKR se přiklání k názoru, že nikoli, stejně tak i DS) a vzhledem ke skutečnosti, že RO Gryc v daný okamžik stál ve velmi správném pozičním postavení (na br. čáře), o celé situaci měl dostatečný přehled a jeho rozhodnutí bylo okamžité bez jakéhokoliv zaváhání, tak SbKR respektuje jeho rozhodnutí, že v dané situaci branky dosaženo nebylo a nechal správně pokračovat ve hře.

 

- v ostatních utkáních 3. kola CHFL nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS.

 

CHFL - 4. kolo 

- utkáních 4. kola CHFL nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS.

 

2. liga Západ – 1. kolo

Olympik Mělník – Malibu Mladá Boleslav

- za chyby popsané ve ZDS od DS p. Hory udělena nízká známka 7.8 (uspokojivý) RO V. Vaňkovi

- v ostatních utkáních 1. kola 2. ligy Západ nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS.

 

2. liga Západ – 2. kolo 

Malibu Mladá Boleslav – Betis Kadaň

- za popsané chyby RO popsaných ve ZDS p. M. Černého uděleny nízké známky RO Vrtalovi 7.9 (uspokojivý) a Krupovi 7.9 (uspokojivý)

- v ostatních utkáních 2. kola 2. ligy Západ nemá SbKR vážnějších připomínek k výkonu rozhodčích, nebo k jejich hodnocení ze strany DS.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

CHFL – 3. a 4. kolo

01A0301 Třinec-Litoměřice – RO Gasnárek – špatně vyplněné názvy mužstev (domácí neúplné a hosté nepřesné, přepisován číselný údaj v kolonce fair play hostí (23 z 26) a nezdůvodněno. Celkem odečteno -0.2 ZB z celkového hodnocení.

01A0304 Hodonín-Hr. Králové – RO Kliner – označení kapitána D bez kroužku  -0.1 ZB

01A0402 Plzeň-Chrudim – RO Henych – označení kapitána D bez kroužku  -0.1 ZB

01A0405 Sparta-Helas – RO Řeháček – chybný údaj v čase skutečného začátku (8.50 místo 20.50) – 0.1 ZB

 

2. liga Západ 1. a 2. Kolo

02Z0102 Jerigo Plzeň-Combix Ústí nad Labem – RO Chadima – neuvedeno kolo utkání. -0.1 ZB z celkového hodnocení

 

  

Organizační záležitosti:  

 

1)      Na základě udělených nízkých známek od DS, nebo přezkoumáním SbKR výkonu RO v odehraných utkáních celostátních soutěží, pozastavila SbKR delegace za výše uvedené chyby na následující utkání těmto rozhodčím:

Henych – 1 utkání

V. Vaněk – 1 utkání

Vrtal – 1 utkání

Krupa – 1 utkání

     Ve všech případech se jedná o první nevyhovující známku jejich výkonů od zahájení soutěží.

2)      SbKR pozastavila delegace na 1 utkání celostátních soutěží RO Jílkovi za nerespektování nařízení SbKR.

3)      SbKR uděluje -0.5 ZB rozhodčímu Šmídovi za neodůvodněnou pozdní omluvu k řízení utkání již po zveřejnění delegací.

4)      SbKR vyzývá všechny rozhodčí, aby se před utkáním plně věnovali kontrole údajů uvedených v ZoU.         

5)      SbKR nepřijala žádnou vetaci klubů celostátních soutěží na rozhodčí.   

6)      Vyúčtování odměn a cestovních náhrad RO a DS bude provedeno za utkání CHFL hraných v období 19.9.-16.10.2016 včetně, tedy za 3.-5.kola CHFL a po kontrole bude odesláno na svaz k proplacení. 

 

7)      Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění.

 

8)      Dojezdové vzdálenosti RO a DS na utkání: CHFL (po 4. kole) – 194 km, 2. liga Západ (po 2. kole) – 102 km

 

9)      SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu, nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty a znovu upozorňujeme rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

SbKR oznamuje, že ve své činnosti a rozhodnutích zůstane stále jako doposud nezávislá a apolitická a to i přes činnosti a vyjádření některých osob a skupin, jak na sociálních sítích, tak i na  veřejných, či uzavřených vystoupeních s cílem zdiskreditovat uváděním neúplných a jednostranně vedených poznámek a prohlášeních její činnost, nebo samotné členy SbKR. Tyto útoky považuje SbKR za snahu k ovlivnění jejího rozhodování ve prospěch určité skupiny osob a dosažení „kontroly“ nad její činností. Proti takovéto formě nátlaku se SbKR plně ohrazuje a nadále bude svou činnost vykonávat dle svého vlastního názoru, který není a nebude ovlivněn nikým jiným mimo SbKR.   

SbKR pak  vyzývá všechny rozhodčí celostátních soutěží, aby se nijak nezapojovali do „futsalových“ diskuzí na všech sociálních sítích, byť některé příspěvky mohou silně zasahovat do jejich soukromí, nebo činnosti výkonu rozhodčího a v této souvislosti se obraceli na SbKR, která bude věc dále řešit.

 

                                            Stav čerpání cestovného je 21.501,-Kč.

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na středu dne 2.11.2016 od 15.30 hod. v Praze v sídle FAČR.

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate