Futsal

reklama

Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze

Přítomni : R. Venc, J. Honěk, Z. Petr st., R. Krulová, M. Ježek

Omluveni: L. Drobný

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Zahájení jednání SbKR se zúčastnil předseda KF FAČR pan Mestek, který přítomné členy komise seznámil se situací ohledně požadavku zástupců regionálního futsalu na odvolání členů SbKR. Uvedl, že situaci intenzivně řeší a požádal komisi o trpělivost a pokračování v další práci, současně ovšem nevyloučil ani případné personální změny v obsazení SbKR.

 

Došlá pošta:

 

-        Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO na modelové utkání ČR „U21“ vs. AC Sparta Praha v Kadani hraného dne 28.10.2016 od 17.30 hod. v Kadani – delegováni RO Lasch              a Novotný

 

-        Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na turnaj EUROIJADA  FUTSAL 2016 (12. – 13. 11. 2016, Praha) – viz. Organizační záležitosti

 

-        Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na 2 přátelská mezistátní utkání     ČR  „U19“ – Itálie „U19“ (29. 11. 2016 v 19,00 hod. v Kadani a 30. 10. 2016 v 19,00 hod. v Plzni) – viz. Organizační záležitosti

 

-        Oznámení sekretariátu KF FAČR o přeložení utkání 5. kola 2. ligy Západ Olympik Mělník - Wizards Praha ze dne 28.10. na 23.11.2016 od 20.00 hod. ve SH Neratovice – vzato na vědomí

 

-        Oznámení DK KF FAČR o zákazu výkonu funkce RO Molíkovi na dvě soutěžní utkání s účinností od 24.10.2016 – vzato na vědomí

 

-        Žádost DK KF FAČR o vyjádření SbKR k utkání 6. kola CHFL 01A0603 FC Benago Zruč n/S vs. FK Era-Pack Chrudim – viz. Organizační záležitosti

 

-        Došlé omluvy a rozhodčích a delegátů byly řešeny standardní cestou

 

Vyhodnocení odehraných utkání 5. a 6. kola CHFL a 3. - 5. kola 2. ligy Západ                 a 1. – 3. kola 2. ligy Východ

 

CHFL – 5. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 5. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

CHFL – 6. kolo

 

FC Benago Zruč nad Sázavou – FK ERA - PACK Chrudim

 

Na základě zhlédnutí celého videozáznamu tohoto utkání SbKR konstatuje, že rozhodčí pp. Chládek a Melničuk se v průběhu tohoto utkání dopustili 3 „jasných“ chyb, které měli vliv na průběh utkání.

 

1)   Rozhodčí Chládek se dopustil “jasné“ chyby, když v 9 min. nenařídil pokutový kop ve prospěch domácího družstva za hru rukou hostujícího hráče č. 8 ve vlastním pokutovém území po střele domácího hráče č. 25, osobní trest hráči hostí č. 8 nebylo nutné, dle názoru SbKR, ukládat.

 

2)   Rozhodčí Melničuk se dopustil “jasné“ chyby, když ve 23. min. nesprávně nařídil pokutový kop ve prospěch domácích za údajný faul (podražení) hostujícím hráčem č. 11 na domácího hráče č. 13 v pokutovém území hostujícího mužstva. V této souvislosti současně nesprávně udělil ŽK pro hostujícího hráče č. 11, přitom z dostupného záznamu je zřejmé, že ke kontaktu mezi oběma hráči v uvedeném souboji nedošlo a domácímu hráči č. 13 měla být udělena ŽK za nesportovní chování, když pádem předstíral podražení v úmyslu oklamat rozhodčího k nařízení pokutového kopu ve prospěch jeho mužstva.

 

3)   Rozhodčí Chládek se dopustil “jasné“ chyby, když ve 24 min. nesprávně udělil 2. ŽK       a  tedy i ČK domácímu brankáři č. 16 za domnělé úmyslné hraní rukou mimo vlastní pokutové území. Ze záznamu je jasně patrné, že domácí brankář č. 16 v uvedené situaci zahrál levou rukou míč, který se v té době nacházel na čáře ohraničující pokutové území domácích, tedy rukou zasáhl míč ve vlastním pokutovém území v souladu s pravidly Futsalu FIFA a hra neměla být přerušena.

 

SbKR rozhodčímu Chládkovi snižuje známku 8.2 (dobrý) udělenou DS p. Novotným za dopuštění se 2 „jasných chyb“ v utkání na známku 7.5 (neuspokojivý). Současně SbKR respektuje známku 7,8 (uspokojivý) udělenou DS p. Novotným rozhodčímu Melničukovi, vzhledem k tomu, že DS do svého hodnocení zahrnul výše uvedenou „jasnou“ chybu rozhodčího.

 

SK Slavia Praha – Rádio Krokodýl Helas Brno

 

Na základě zhlédnutí celého videozáznamu tohoto utkání SbKR konstatuje, že rozhodčí p. Matyš se v průběhu tohoto utkání dopustil „jasné“ chyby, která měla vliv na průběh utkání,

když v 16. min. chybně nařídil PK proti hostujícímu družstvu za podražení útočníka domácích brankářem hostí ve vlastním PÚ.

 

Další situace, zejména nařízení PK ve prospěch hostí ve 14. min. a neuznání branky hostí ve 20. min. (branky bylo dosaženo po skončení řádné hrací doby 1. poločasu) byly, dle názoru SbKR, posouzeny ze strany RO správně.

 

SbKR rozhodčímu Matyšovi snižuje známku 8.6 (velmi dobrý) udělenou DS  p. Primusem za dopuštění se „jasné chyby“ v utkání na známku 7.9 (uspokojivý). Současně SbKR respektuje známku 8,6 (velmi dobrý) udělenou DS p. Primusem rozhodčímu Černému.

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních utkáních 6. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Západ – 3. – 5. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 3. – 5. kola 2. ligy ZÁPAD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Východ – 1. – 3. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 1. – 3. kola 2. ligy VÝCHOD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

CHFL – 5. a 6. kolo

O1A0506 – FC Démoni Česká Lípa – SK Interobal Plzeň – RO Lasch – označení kapitána hostujícího mužstva neuvedeno v kroužku – 0,1 ZB

O1A0603 - FC Benago Zruč nad Sázavou – FK ERA - PACK Chrudim – RO Melničuk – chybně uvedený úřední začátek utkání – 0,1 ZB

 

O1A0605 – SKP Třinecká ocel Třinec – FC Tango Hodonín – RO Petr - se ZoU nezaslány bulletin se vstupenkou z utkání – 0,1 ZB

 

2. liga ZÁPAD – 3. – 5. kolo

02Z0404 – FC Betis Kadaň – FC Baník Chomutov – RO Chadima – neuvedeno číslo kola, chybně uvedený trenér dle soupisky hostů – 0,2 ZB

2. liga VÝCHOD – 1. – 3. kolo

O2V0103 – Nasan Brno Nový Lískovec – FC VSK VŠB TU Ostrava – RO Lafek – nevyplněny rubriky 3. rozhodčí a technický delegát – 0,1 ZB

O2V0201 – UTB Futsal Zlín – Žabinští Vlci Brno – RO – Pivoňka – nečitelné ID domácího hráče č. 13 – 0,1 ZB

O2V0202 – FC Tango Hodonín „B“ – SK Amor Lazor Vyškov – RO Šenkýř – chybí podrobný popis vyloučení hostujícího hráče na zadní straně ZoU – 0,5 ZB

O2V0204 - AC Gamaspol Jeseník - Nasan Brno Nový Lískovec – RO Kabeláč - chybně uvedený trenér dle soupisky u obou týmů – 0,2 ZB

O2V0304 – SK Amor Lazor Vyškov - FC VSK VŠB TU Ostrava – RO Jílek – neuvedené ID u hlavního pořadatele a časoměřiče – 0,2 ZB

O2V0303 – FC Atraps Homberes Brno – AC Gamaspol Jeseník - RO – Pivoňka – nesprávně uvedené číslo kola – 0,1 ZB

Organizační záležitosti:  

1)      Na základě udělených nízkých známek od DS, nebo přezkoumáním výkonu RO                 v odehraných utkáních celostátních soutěží, pozastavila SbKR delegace za výše uvedené chyby na následující utkání těmto rozhodčím:

p. Chládek – 2 utkání

p. Melničuk – 1 utkání

p. Matyš – 1 utkání

2)      Na základě rozhodnutí DK KF FAČR o zákazu výkonu funkce je RO Molíkovi pozastavena delegace na 2 soutěžní utkání s účinností od 24.10. 2016.

3)      SbKR nominovala na mezinárodní přátelská utkání ČR „U19“ – Itálie „U19“ rozhodčí

·           29. 11. 2016 (Kadaň) – Kresta, T. Vaněk

·           30. 11. 2016 (Plzeň) – Černý, Matyš

4)      SbKR pověřila zabezpečením delegace rozhodčích na turnaj EUROIJADA  FUTSAL 2016 (12. – 13. 11. 2016, Praha) předsedu SbKR p. Vence.

5)      SbKR na základě vyžádání zaslala Discipinární komisi KF FAČR dne 25. 10. 2016 elektronickou poštou své vyjádření k utkání 6. kola CHFL 01A0603 FC Benago Zruč n/S vs. FK Era-Pack Chrudim.

6)      SbKR po shodě všech členů komise rozhodla o zrušení semináře pro rozhodčí avizovaného na letním semináři rozhodčích v Nymburce, který se měl konat dne       17. 11. 2016. Mimo zveřejnění této skutečnosti v Zápise z jednání SbKR, pověřila komise předsedu SbKR p. Vence, aby tuto  informaci zaslal rozhodčím elektronickou poštou a to nejpozději do 3. 11. 2016.

7)      Předseda SbKR informoval předsedu KF FAČR o skutečnosti, že rozhodčím ještě nebyly zaslány smlouvy o výkonu činnosti rozhodčího a požádal ho o nápravu.

8)      SbKR se zabývala otázkou vystavení faktur za uhrazenou výstroj pro rozhodčí ze strany FAČR. Předseda SbKR informoval členy, že ještě nebyla ze strany dodavatele zabezpečena veškerá výstroj a faktury budou rozhodčím vystaveny až po jejím dodání. SbKR bude tuto záležitost i nadále sledovat.

9)      SbKR vyzývá všechny rozhodčí, aby se před utkáním plně věnovali kontrole údajů uvedených v ZoU a to včetně ID hráčů a funkcionářů. Upozorňuje zejména na skutečnost, že do ZoU může být do rubriky „Trenér“ uvedena pouze osoba, která je jako trenér uvedena na Soupisce družstva.

10)    Za období 13. 10. – 2. 11. 2016 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou vetaci rozhodčích ani oficiální stížnost na jejich výkon.ní kolegové, rozhodčí,

11)    Vyúčtování odměn a cestovních náhrad RO a DS za utkání CHFL hraná v období 19. 9. - 16. 10. 2016 včetně, tedy za 3. - 5. kolo CHFL (mimo odloženého utkání ERA - PACK Chrudim - Mados Hradec Králové) bylo po kontrole odesláno dne 19. 10. 2016 k proplacení. Následující vyúčtování odměn proběhne za 6. – 8. kolo CHFL.

12)    Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti RO a DS: CHFL (po 6. kole) 199 km, 2.LZ (po 5. kole) 109 km, 2.LV (po 3. kole) 96 km.

13)    SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

Subkomise rozhodčích vyjadřuje poděkování rozhodčím Henychovi a Melničukovi za vysoce profesionální a kolegiální přístup, když necelých 90 minut před zahájením utkání 2. ligy Západ Herd Hradiště – Gold Combix Ústí nad Labem převzali delegaci od původně delegovaných rozhodčích, kteří se k utkání nemohli dostavit z důvodu dopravní nehody na cestě k utkání.

 

Stav čerpání cestovného je 21.501,-Kč.

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na středu dne 23.11.2016 od 15.30 hod. v Praze v sídle FAČR.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate