FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
23.11.2016

Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, A. Herzog, Z. Petr st., M. Ježek

Omluveni: R. Krulová

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL, 2 LZ a 2 LV

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Zahájení jednání SbKR se zúčastnil předseda KF FAČR pan Mestek, který přítomné členy komise seznámil se změnami v SbKR a popřál komisi v novém složení hodně pracovních úspěchů.

 

Části jednání SbKR se zúčastnil i p. Venc, který členy komise seznámil s důvody své žádosti o dočasné pozastavení výkonu funkce předsedy SbKR. Současně předal p. Hoňkovi úkoly, které má SbKR v nejbližší době řešit a předal členům komise informace k delegování rozhodčích a delegátů k utkáním v nejvyšších soutěžích.

 

Došlá pošta:

-        Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO na mezinárodní turnaj U19 a žen v Ostravě ve dnech 9. – 11. 12. 2016 – viz. Organizační záležitosti

-        Došlé omluvy a rozhodčích a delegátů byly řešeny standardní cestou

 

Vyhodnocení odehraných utkání 7. a 8. kola CHFL a 6. - 7. kola 2. ligy Západ                 a 4. – 5. kola 2. ligy Východ

 

CHFL – 7. kolo

 

FC Nejzbach Vysoké Mýto – SKP Třinecká ocel Třinec – komise rozhodčích respektuje známku 7,7 (za očekáváním) udělenou DS p. Vencem rozhodčímu p. Dragounovi.

 

Rádio Krokodýl Helas Brno – Gardenline Litoměřice - komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Pavlasem a konstatuje, že rozhodčí p. Klečacký postupoval v uvedené situaci v souladu s pravidly.

 

FC Tango Hodonín – SK Slavia Praha - komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Svědirohem.

 

Ve 32. minutě došlo nejprve k přestupku proti pravidlům, když hráč domácí hráč č. 66 strčil nepřiměřenou silou rukou do zad hostujícího hráče č. 13. Rozhodčí p. Slanina chybně nechal pokračovat ve hře, čímž získal míč domácí hráč č. 11 a postupoval s ním na zcela prázdnou branku hostí. Hostující hráč č. 24 ve snaze zabránit dalšími postupu domácího hráče s míčem směrem k brance hostí protihráče podrazil bez možnosti zasáhnout míč. Ten ve snaze ochránit vlastní zdraví nadskočil, čímž zmírnil intenzitu kontaktu s protihráčem a následně upadl, současně však také přišel o možnost pokračovat ve hře. Rozhodčí p. Slanina nechal pokračovat ve hře, čímž se dopustil „jasné“ chyby, když hru neposoudil jako přestupek proti pravidlům a neudělil hostujícímu hráči č. 24 ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti.

 

SbKR rozhodčímu Slaninovi snižuje známku 8.3 (dobrý) udělenou DS p. Svědirohem za dopuštění se chyby a následné „jasné chyby“ v utkání na známku 7.8 (uspokojivý).

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních utkáních 7. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

CHFL – 8. kolo

 

SK Slavia Praha1. FC Nejzbach Vysoké Mýto komise rozhodčích se zabývala problematickou situací uvedenou v hodnocení rozhodčích delegátem p. Tanáčem.

 

V 18. minutě rozhodčí p. Kaštánek správně posoudil zákrok domácího hráče č. 18 na hráče hostujícího družstva č. 9 jako nedovolený a správně udělil domácímu hráči ŽK, chybně však určil místo přestupku. Ze záznamu je jasně patrné, že k přestupku došlo v pokutovém území domácích a rozhodčí se dopustil „jasné“ chyby, když proti domácímu družstvu nenařídil pokutový kop. Této chyby se dle názoru SbKR dopustil zejména z důvodu svého špatného pozičního postavení, které bylo způsobeno jeho nedostatečným pohybem.

 

SbKR rozhodčímu p. Kaštánkovi snižuje známku 8.3 (dobrý) udělenou DS p. Tanáčem za dopuštění se „jasné chyby“ v utkání na známku 7.9 (uspokojivý).

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních odehraných utkáních 8. kola CHFL připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Západ – 6. – 7. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 6. – 7. kola 2. ligy ZÁPAD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

2. liga Východ – 4. – 5. kolo

 

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v utkáních 4. – 5. kola 2. ligy VÝCHOD připomínky k výkonu rozhodčích.

 

 

Kontrola ZoU odehraných utkání

CHFL – 7. a 8. kolo

Bez závad

2. liga ZÁPAD – 6. – 7. kolo

02Z0602 – Malibu Mladá BoleslavFK GMM Jablonec – RO Lafek – nevyplněny rubriky 3. rozhodčí a technický delegát – 0,1 ZB

02Z0702 – FT Zlej sen LiberecSK Olympik Mělník – RO Vrtal – nevyplněny rubriky FAIR PLAY – 0,1 ZB

02Z0706 – FK GMM JablonecGold COMBIX Ústí nad Labem - RO Nešněra – chybné označení obou kapitánů - 0,1 ZB

2. liga VÝCHOD – 4. – 5. kolo

O2V0404 – FC Baník Ostrava - FC Atraps Homberes Brno – RO Jílek – neuvedené ID časoměřiče – 0,1 ZB

Organizační záležitosti:  

1)      Pan Honěk, pověřený řízením SbKR, přivítal mezi členy komise p. Herzoga a konstatoval, že komise pod jeho vedením bude i nadále pokračovat v trendech nastolených pro tento soutěžní ročník, a to zejména v principech řízení práce SbKR, práce s rozhodčími v nejvyšších soutěžích a obsazování soutěží rozhodčími a delegáty.

2)      SbkR vyhodnotila výkony vybraných perspektivních rozhodčích ve 2. CL a rozhodla se, že tyto rozhodčí a rozhodčí, kteří dlouhodobě prokazují velmi dobrou výkonnost, bude na základě svého dlouhodobého záměru průběžně delegovat také k utkáním CHFL.

3)      Na základě udělených nízkých známek od DS nebo přezkoumáním výkonu RO v odehraných utkáních celostátních soutěží, pozastavila SbKR delegace za výše uvedené chyby na následující utkání těmto rozhodčím:

p. Dragoun – 1 utkání

p. Slanina – 1 utkání

p. Kaštánek – 1 utkání

4)      SbKR pověřila zabezpečením delegace rozhodčích na mezinárodní turnaj U19 a žen       (9. – 11. 12. 2016, Ostrava) p. Hoňka.

5)      SbKR se opakovaně zabývala skutečností, že rozhodčím ještě nebyly zaslány smlouvy o výkonu činnosti rozhodčího a řešením této záležitosti pověřila p. Hoňka.

6)      SbKR se zabývala otázkou vystavení faktur za uhrazenou výstroj pro rozhodčí ze strany FAČR. Pan Drobný informoval členy, že ještě nebyla ze strany dodavatele zabezpečena veškerá výstroj a faktury budou rozhodčím vystaveny až po jejím dodání. SbKR pověřila sledováním a dalším řešením této záležitosti p. Drobného.

7)      SbKR upozorňuje rozhodčí, že jsou plně zodpovědní za veškeré povinnosti spojené s manipulací ZoU po utkání a vyzývá je, aby tyto povinnosti nepřenášeli na další osoby.

8)      SbKR vyzývá všechny rozhodčí, aby se před utkáním plně věnovali kontrole údajů uvedených v ZoU a to včetně ID hráčů a funkcionářů. Upozorňuje zejména na skutečnost, že do ZoU může být do rubriky „Trenér“ uvedena pouze osoba, která je jako trenér uvedena na Soupisce družstva.

9)      Za období 3. 11. – 16. 11. 2016 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou vetaci rozhodčích ani oficiální stížnost na jejich výkon.

10)   Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění s výjimkou rozhodčího Jílka, který přeúčtoval cestovné k utkání 2LV FC Baník Ostrava -  FC Atraps Homberes Brno o 20 km. SbKR žádá rozhodčího Jílka, aby částku 180,- Kč zaslal poštovní poukázkou nebo bankovním převodem ve prospěch mužstva FC Baník Ostrava a to nejpozději do 15. 12. 2016.  Podklady pro odeslání platby obdrží dotčený rozhodčí elektronickou poštou. SbKR jej současně žádá, aby jí předložil potvrzení o odeslání platby a to nejpozději do 15.12. 2016.

Průměrné dojezdové vzdálenosti RO a DS: CHFL (po 8. kole) 194 km, 2.LZ (po 7. kole) 111 km, 2.LV (po 5. kole) 117 km.

11)   SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

 

Stav čerpání cestovného je 25.974,-Kč.

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na středu dne 7. 12. 2016 od 15.30 hod. v Praze v sídle FAČR.

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate