FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
29.11.2016

Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Bydžovský, M. Chyba, L. Kudrna,  

Omluven:   M. Vokulič

Program:

1.)   Kontrola plnění z minulého jednání 

2.)   Vyhodnocení soutěží po linii delegátů

3.)   Došlá pošta

4.)   Různé 

Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

  

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

1. Chance futsal liga

 

2. - 3. Kolo z podnětu SubKR:

O1A  0203  Interobal Plzeň - Tango Hodonín:  DS Tanáč -  ve ZDS uveden pozdní začátek utkání, zmatečný popis důvodu pozdního začátku a nesprávné plnění povinností DS před zápasem. Špatné zpracování podkladu k řízení DK                           - do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace do 30.11.2016

O1A  0204  Tango Hodonín – Mados Hr. Králové:  DS Primus - v hodnocení RO zápasu uvedena korekce 0,1 bodu, ale není patrno z jaké výchozí známky, po projednání se SubKR dle HoRo konstatováno podhodnocení výkonu RO               - do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

O1A  0302  SK Slavia – AC Sparta:  DS Chyba -  nadhodnocení výkonu 2RO v HoRo, v rozboru SubKR vyhodnocena jasná chyba 2RO                 - do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

5. - 7. kolo:

O1A  0503  Tango Hodonín – AC Sparta:  DS Havíř -  uvedeno zbytečně slovní hodnocení výkonu obou RO v ZOU                                                                                                               poučení DS

 

O1A  0603  Benago Zruč n.S. – ERA-PACK Chrudim:  DS Novotný -  nadhodnocen výkon RO v ZDS a HoRo, nevytknuta jasná chyba dle rozboru SubKR, v dalším případě u jasné chyby popsána problematická situace – z místa sezení DS a jedna jasná chyba správně 2RO vytknuta a následně snížena známka za tuto jasnou chybu                   - do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

O1A  0606  SK Slavia - Helas Brno:  DS Primus -  nadhodnocen výkon RO v ZDS a HoRo nevytknuta jasná chyba                                                            - do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace do 30.11.2016

 

2. liga Západ

2. - 6. kolo:

O2Z  0201 Wizards Pha – FK Kladno:  DS Švagr -  na 1.straně ZDS  neuveden žádný Time-out u mužstva hostů                                                       - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2Z  0204 Malibu M.Boleslav – Betis Kadaň:  DS Černý M. -  chybné členění 2.strany ZDS a neuvedeny názvy mužstev v soutěži slušnosti      - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2Z  0206  Baník Chomutov – Jerigo Plzeň:  DS Smreček -  nesprávně vyplnění některých kolonek        v HoRo, v rozporu s pokynem SubKD                                                                            poučení DS

O2Z  0405  Betis Kadaň – Baník Chomutov:  DS Drobný -  obětavě převzata delegace k zápasu v den jeho konání cca 3 hod před začátkem                  - do komplexního hodnocení se započítává + 0,6 b

O2Z  0503  Zlej sen Liberec – Baník Chomutov:  DS Houška -  velmi strohé hodnocení obou RO v HoRo v rozporu s pokynem SubKD                    - do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace do 30.11.2016

O2Z  0603  Gold Combix UL – FK Kladno:  DS Houška -  velmi strohé hodnocení obou RO v HoRo v rozporu s pokynem SubKD                                 - do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace do 31.12.2016

 

2. liga Východ

1. - 4. kolo:

O2V  0204 AC Jeseník – Nasan Brno:  DS Linhart -  velmi strohá 2. strana ZDS, není rozepsáno dle pokynů SubKD                                                                                                                poučení DS

O2V  0302 Nasan Brno – Baník Ostrava:  DS Linhart -  velmi strohá 2.strana ZDS, není rozepsáno dle pokynů SubKD a chyby Time outy a marketing         - do kompl. hodnocení se započítává - 0,4 b                                                                                                        

O2V  0402 VŠB TU Ostrava – Žabinští vlci Brno:  DS Glogar -  nesprávně zapsána nepřítomnost hlasatele, po vysvětlení - chyba ZDS bez DK        - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b                                                                                                        

 

Ad 3.)  Došlá pošta:

 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

- 12.10.2016 / e-mail / DS – Vokulič  …. omluva na 27.10.; 11.a 18.11.; 4., 9., 14.a 16.12.2016

- 12.10.2016 / e-mail / DS – Kirilák  …. omluva na 23.10.2016 od 11,00 hod po zveřejnění

- 17.10.2016 / e-mail / DS – Tanáč  …. omluva na 05.11.2016

- 25.10.2016 / e-mail / DS – Linhart  …. omluva na 05. – 12.11.2016 a 30.11. – 01.01.2017

- 30.10.2016 / e-mail / DS – Stix  …. omluva na 11.11.2016

- 02.11.2016 / e-mail / DS – Návesník  …. omluva na 25. – 27.11.2016

- 06.11.2016 / e-mail / DS – Primus  …. omluva na 21. - 30.11.2016

- 13.11.2016 / e-mail / DS – Bednář  …. omluva na 09.12.2016

- 14.11.2016 / e-mail / DS – Glogar  …. omluva na 26.11. - 27.11.2016

- 15.11.2016 / e-mail / DS – Chyba  …. omluva na 25. – 26.11. a na 2. - 4.12.2016

- 15.11.2016 / e-mail / DS – Stix  …. omluva na 17.12.2016

 

 

 

 

Ad 3.) Různé:

 

3.1.)  Průběh opravného letního semináře DS

 

             Semináře se dle presenční listiny zúčastnili 2 ze  pozvaných delegátů z listiny DS pro sezonu 2016-17. Opravný seminář úspěšně absolvoval pan PIVOVARČÍK Miroslav, který tak již může být delegování k zápasům nejvyšších futsalových soutěží. Naopak opravný seminář neabsolvoval podruhé pan BĚLOVSKÝ Jan. Neúspěšný DS z opravného semináře pan BĚLOVSKÝ Jan pak bude z listiny DS nejvyšších futsalových soutěží pro sezonu 2016-17 vyřazen.

 

 

3.2.)  Podnět ligového sekretáře

 

             Z podnětu ligového sekretáře obdrželi všichni členové SubKD podklady k utkání 2. kola CHFL mezi Interobalem Plzeň a Tangem Hodonín. Uvedený zápas byl dle ZOU i ZDS zahájen místo ve 20,30 hod až ve 20,40 hod. Po udělení peněžitého trestu hostujícímu mužstvu pak následně obě mužstva, RO i DS podali své vysvětlení pozdního začátku uvedeného zápasu.

-       Podnět dořešen ve vyhodnocení soutěží po linii delegátů.

 

3.3.)  Smlouvy k výkonu DS

 

         SubKD se zabývala skutečností, že doposud nebyly delegátům SF FAČR  doručeny  za FAČR  podepsané  smlouvy o výkonu činnosti DS, které byly předány k podpisu při letním semináři. SubKD pověřila předsedu k zaslání urgence o vyřízení uvedených smluv pro DS.

 

 

3.4.)  Doporučení SubKD všem DS

 

         Na základě informací, které má SbKD k dispozici byla projednána diskuze některých DS na

sociálních sítích  (facebook). Někteří účastníci se pod jmény DS zapojují do diskuzí a v některých případech nevhodně komentují dění ve futsalu FIFA v ČR. SubKD doporučuje všem DS z listiny, aby se do diskuzí kolem futsalové problematiky nezapojovali. Vzhledem k tomu, že v některých diskuzích dochází k vzájemnému napadání mezi členy SF ČR, pokládá SubKD tuto skoro veřejnou diskuzi za nevhodnou z hlediska prezentace futsalu v očích veřejnosti.

 

 

3.5.)  Informace předsedy SubKD

 

              Předseda SubKD na základě schválené termínové listiny futsalu pro ročník 2016/17 přednesl návrh na organizaci zimního semináře DS. Termínem konání tohoto zimního semináře by byl pátek 10.02.2017 až sobota 11.02.2017. Místem konání je naplánován již tradičně Hotel Sladovna v Černé Hoře u Blanska. Bližší informace a pozvánku obdrží všichni DS z listiny pro právě probíhající sezonu do konce roku 2016. SubKD vyhlašuje tento termín v předstihu s ohledem na plánování volného času k účasti na tomto semináři ze strany všech DS.

 

 

   

Stav cestovného SubKD ke dni 15.11.2016 včetně činí 12.222,- Kč       

Příští zasedání SubKD proběhne v úterý 20.12.2016 od 15:00 hod – Praha FAČR

 

 

 

nic
  Úřední zprávy
 Zastavení závodní činnosti Divize E a KP JM futsalu FIFA k 8. 12. 2016
 Vyúčtování rozhodčích - formulář
 9.kolo 16-17
 9.kolo 16-17
 DK Zápis č.5 ze dne 5.12.2016
 Zápis 04 DK -STK 5.12.2016
 Informace o placení členských příspěvků na rok 2017
 2.liga "Východ" - Ročník 2016/2017 - historie
 2.liga "Západ" - Ročník 2016/2017 - historie
 CHANCE futsal liga - Ročník 2016/2017
 Výsledky Poháru FAČR 2015/16
 Zápis ze schůze VV OkK futsalu.
 Změny v termínové listině
 Futsal - Zastavení závodní činnosti
 Počet členů Svazu futsalu k 30.11.2016
 8.kolo 16-17
 8.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SubKD dne 15.11.2016 v Praze
 Rozhodnutí STK a DK KKF JM a ObKF Divize E
 Zápis STK číslo 5 ze dne 27. 11. 2016.
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017
 Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Juniorské ligy futsalu
 DK Zápis č.4 ze dne 24.11.2016
 Seznam trenérů 2016-2017
 Futsal - Informace pro rozhodčí a delegáty
 Propozice okresního futsalu platné od 28. 10. 2016.
 Zápis STK číslo 4 ze dne 21. 11. 2016.
 Zápis č. 051617 z jednání SbKR dne 16. 11. 2016 v Praze
 7.kolo 16-17
 7.kolo 16-17
 Úřední zprávy KR
 Komise rozhodčích
 Zahajuje ženská futsalová Divize A
 První turnaj Divize E ovládly jednoznačně Nástěnky
 Divize A - ženy, odkazy
 6.kolo 16-17
 6.kolo 16-17
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis č. 11/2016 z jednání KRD KP JM a Divize E dne 10. 11. 2016 v Brně
 Zahajují futsalové soutěže žen
 Zápis 03 DK -STK 14.11. 2016
 Los semifinále Poháru FAČR ve futsalu
 Zápis STK číslo 3 ze dne 12. 11. 2016.
 Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání klubu MADOS MT Hradec Králové
 Zápis STK číslo 2 ze dne 7. 11. 2016.
 5.kolo 16-17
 5.kolo 16-17
 Zápis č. 041617 z jednání SbKR dne 2. 11. 2016 v Praze
 RMS OkKF Litoměřice 2016-2017
 Zápis č. 031617 z jednání SbKR dne 12.10.2016 v Praze
 


nic

WebToDate