Futsal

reklama

Zápis č. 051617 z jednání SubKD dne 20.12.2016 v Praze

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Bydžovský, M. Chyba, L. Kudrna, M. Vokulič  

Omluven:  

Program:

1.)   Kontrola plnění z minulého jednání 

2.)   Vyhodnocení soutěží po linii delegátů

3.)   Došlá pošta

4.)   Různé 

Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

  

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

1. Chance futsal liga

7. kolo:

O1A  0701  R.K. Helas Brno – Gardenline Litoměřice:  DS Pavlas -  ve ZDS uveden nesprávný počet diváků přítomných na utkání + neuvedení podstatných skutečností o průběhu utkání /podnět předsedy DK – výroky laviček v 1.poločase zápasu/. Dle zjištěných informací DS postupoval v daném případě správně, ale skutečnosti neuvedl do ZDS.

                         - do komplexního hodnocení se započítává 2 x - 0,5 b  ……. Celkem  - 1,0 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace na 6. – 8.1.2017

8. - 11. kolo:

O1A  0805  SK Slavia – 1.FC Nejzbach V. Mýto:  DS Tanáč -  nadhodnocení výkonu 2RO v HoRo, v rozboru SubKR po shlédnutí záznamu vyhodnocena jasná chyba 2RO – špatné posouzení místa přestupku. DS uvedl do ZDS situaci jako spornou, ale dle pokynu SubKD neuvedl svůj názor na tuto spornou situaci.                                           - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

2. liga Západ

7. – 11. kolo:

O2Z  0905  Boca Chotěboř – Baník Chomutov:  DS Starý -  ve ZDS chybně součet náhrad RO a DS ve vyúčtování náležitostí.                            - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 

2. liga Východ

5. - 8. kolo:

O2V  0705  VŠB TÚ Ostrava – Gamaspol Jeseník:  DS Vokulič -  v ZOU ani ve ZDS není pozdní příjezd hostů podepsán. V ZOU uveden odkaz na podrobnější popis ve ZDS. DS dle RMS nezajistil podpis vedoucího hostů pod zpoždění.       - do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

Pohár – celostátní část 2015-16

Semifinále  Zlej Sen Liberec – Sparta Praha:  DS Houška -  ve ZDS nebyl popsán důvod nepřevlečení domácích hráčů kteří nastoupili ve stejné barvě stulpen jako hosté. DK tak DS následně vyzvala k doplnění ZDS. V doplnění ZDS se pak dopustil DS chyb ve výkladu platného RMS a přílohy č. 7 tohoto RMS.                                                  - do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Po dosažení -1 bodu pozastavena delegace na 6. – 8.1.2017

Juniorská liga U17, U19

3.kolo – MSH Zruč nad Sázavou:  DS Venc, Švagr -  V zaslané ZDS byl velmi podrobně popsán důvod pozdějšího zahájení 1.zápasu turnaje /původní výkop dle rozlosování 10,00 hod – skutečný výkop 10,28 hod/ a 2.zápasu /původní výkop dle rozlosování 10,50 hod – skutečný výkop 11,40 hod/. Pro projednání DK však chybí podpisy vedoucích mužstev, která pozdější výkopy zavinila (SŘ čl.38; odst. 2;).                                       - do komplexního hodnocení se započítává oběma DS - 0,2 b

 

 

Ad 3.)  Došlá pošta:

 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

- 30.11.2016 / e-mail / Předseda DK SF – Dufková Jana  …. Žádost o prošetření výkonu funkce DS  

                    na zápase 7.kola CHFL dne 4.11.2016 mezi R.K. Helas Brno a Gardenline Litoměřice.

- 30.11.2016 / e-mail / DS – Tanáč  …. Odvolání proti udělení sankce

- 19.12.2016 / e-mail / 1.místopředseda KF – Blažek  …. Podnět k jednání SubKD

Omluvy:

- 04.12.2016 / e-mail / DS – Svědiroh  …. omluva na 7. - 8.1.2017

- 16.12.2016 / e-mail / DS – Kudrna  …. omluva na 7.1.2017

- 16.12.2016 / e-mail / DS – Vokulič  …. omluva na 6.,14.,20.a 27.1.2017; 10.,17.a 24.2.2017;

                                                                                17.-19.3.2017;  24.3.2017

- 16.12.2016 / e-mail / DS – Černý M.  …. omluva na 5., 9., 14., 19., 24.a 29.1.2017

                                                               omluva na 3., 8., 13., 18., 23.a 28.2.2017

                                                               omluva na 5., 10., 15., 20., 25.a 30.3.2017

 

Ad 3.) Různé:

 

3.1.)  Odvolání DS Tanáče

 

             SubKD projednala odvolání DS Tanáče proti výsledku projednání podkladů k utkání 2. kola CHFL mezi Interobalem Plzeň a Tangem Hodonín. Uvedený zápas byl dle ZOU i ZDS zahájen místo ve 20,30 hod až ve 20,40 hod. Po udělení peněžitého trestu hostujícímu mužstvu pak následně obě mužstva, RO i DS podali své vysvětlení pozdního začátku uvedeného zápasu. Při projednání všech dostupných podkladů SubKD konstatuje, že na základě pochybení:

a)     Neproběhla výzva DS a RO k prezentaci účastníků před zápasem CHFL

b)    Nikde není dokladováno, zda vůbec proběhla předzápasová porada

c)     O pozdním příjezdu nebyl informován žádný ze sekretářů KF ani předseda SubKD

d)    Ve ZDS chybí časový snímek

e)     Není jasno kde a za jakých okolností se ZOU podepisoval, neboť v originále zaslaného ZOU chybí podpis kapitána D před zápasem

SubKD proto dospěla k názoru že DS nepostupoval plně  v souladu s čl. 15, odst. 4, RMS pro sezonu 2016-17 a odvolání zamítá. 

 

3.2.)  Smlouvy k výkonu DS

 

         SubKD se opětovně zabývala skutečností, že doposud nebyly delegátům SF FAČR 

doručeny  za FAČR  podepsané  smlouvy o výkonu činnosti DS, které byly předány k podpisu při letním semináři. SubKD pověřila předsedu k prověření urgence o vyřízení uvedených smluv pro DS.

3.3.)  Nasazení nováčků z listiny DS na zápasy CHFL

 

         SubKD na svém zasedání projednala případné nasazení nováčků na listině DS ( DS – ČERNÝ

Martin a LINHART Karel ) na utkání CHFL v druhé polovině základní části soutěže. Po diskuzi byl  jednomyslně přijat závěr, že oba zmínění DS dokončí stávající sezonu 2016 – 17 jako DS ve 2.ligách a na mládeži ( U17, U19 ).

 

3.4.)  Podnět 1.místopředsedy KF FAČR

 

         SubKD na svém zasedání projednala zaslaný podnět 1. místopředsedy KF FAČR p. Blažka k utkání 2.LV O2V 1005 Žabiňští Vlci Brno – Amor Lazor Vyškov k ústrojové kázni DS Vokuliče. Po vyhodnocení zaslaných materiálů, dotazu u HRO a vyslechnutí DS uvedeného zápasu dospěla SubKD k závěru, že k zápasu nedorazil DS řádně ustrojen. DS přijel k zápasu v riflích, košili a saku – na HP se pak dostavil pouze v riflích a košili. Vzhledem k tomu, že DS zastupuje při zápasech řídící orgán soutěže a tomu by měl přizpůsobit svůj vzhled, došla SubKD k závěru že DS Vokulič zvolil méně formální oděv, který nebyl plně v souladu s představou SubKD o oděvu nasazeného DS. SubKD proto na zimním semináři upřesní dodatkem směrnici pro výkon funkce DS a učastníci tohoto semináře budou s tímto upřesněním seznámeni.                            – DS Vokulič byl napomenut

 

 

3.4.) Příprava zimního semináře KD

 

              Předseda SubKD na základě schválené termínové listiny futsalu pro ročník 2016/17 předložil program zimního semináře DS. Termínem konání tohoto zimního semináře je pátek 10.02.2017 až sobota 11.02.2017. Místem konání je již tradičně Hotel Sladovna v Černé Hoře u Blanska. Bližší informace a pozvánku obdrží všichni DS z listiny pro právě probíhající sezonu do 10. ledna 2017. SubKD zmocňuje předsedu k dalším bodům zajištění ( zaslání objednávky, dohodnutí rozpočtu akce, zpracování jmenného seznamu účastníků, rozeslání programu ).

 

 

3.5.)  Podnět předsedy DK - KF FAČR

 

             Z podnětu předsedy DK řešila SubKD na svém zasedání dodatečně zápas 7.kola CHFL mezi R.K. Helas Brno a Gardenline Litoměřice, kdy vznikly pochybnosti, že nebyly DS Pavlasem ve ZDS uvedeny podstatné okolnosti týkající se průběhu zápasu. Na základě zjištěných a projednaných skutečností pak je DS řešen v rámci vyhodnocení CHFL po linii delegátů.

 

 

3.6.)  Úhrada ČP na rok 2017

 

             V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola v roce 2017  hrají hned o víkendu 6. – 8.1.2017, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2017 již v závěru roku 2016. Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12.2016 včetně, budou započítány s platností do 31.12.2017. SubKD tímto vyzývá všechny DS aby tuto svoji povinnost úhrady ČP provedli v dostatečném předstihu před svým prvním nasazením v roce 2017. 

 

3.7.)  Poděkování DS za rok 2016

 

            SubKD děkuje touto cestou všem DS za odvedené výkony v roce 2016 a přeje všem členům delegátského sboru klidné, pokojné a ničím nerušené prožití Vánočních svátků. Zároveň přeje všem DS pevné zdraví, klidné zázemí pro další činnost ve futsalu a co nejlepší vykročení do nového roku 2017.

 

   

Příští zasedání SubKD proběhne v úterý 31.1.2017 od 15:00 hod – Praha FAČR

 

 

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate