Futsal

reklama

Zápis č. 081617 z jednání SbKR dne 25. 1. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, A. Herzog, Z. Petr st., M. Ježek, L. Drobný, R. Krulová

Omluveni:

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL, 2 LZ a 2 LV

·          Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem jednání.

 

Došlá pošta:

 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO pro turnaj PRESS Cup, hraný v Berouně dne 28. 1. 2016 – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO na mezinárodní přátelská utkání Česká republika – Rumunsko, hraná ve dnech 8. 2. v Chomutově a 9. 2. v Ústí nad Labem – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci RO na mezinárodní přátelská utkání žen Česká republika – Rusko, hraná ve dnech 17. 2. v České Lípě a 18. 2. v Teplicích – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o zpracovávání Komuniké z jednání SbKR a jeho rozesílání oddílům CHFL a 2. lig – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádost sekretariátu KF FAČR o zasílání Hodnocení rozhodčích ze strany delegátů přímo rozhodčím – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádost Disciplinární komise o vyjádření SbKR k vyloučení hráče Gardenline Litoměřice p. Amara Vagnera Anibala v utkání 14. kola CHFL Gardenline Litoměřice - SKP Třinecká Ocel Třinec – viz. Organizační záležitosti;
 • Žádosti rozhodčích pp. Nešněry a Vomastka o provedení změny v adresáři rozhodčích;
 • Došlé omluvy a rozhodčích a delegátů byly řešeny standardní cestou.
 •  

   

  Vyhodnocení odehraných utkání v období 21. 12. 2016 – 24. 1. 2017

   

  CHFL

   

  MADOS MT Hradec Králové - FC Tango Hodonín (14. kolo)

   

  SbKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Čurdy a Nagyho v uvedeném utkání, zejména pak situacemi uvedenými v hodnocení rozhodčích DS p. Svědirohem.

  SbKR, na základě vyhodnocení dostupného videozáznamu:

  • upravuje hodnocení RO p. Čurdy udělené DS p. Svědirohem 7,8 (uspokojivý) na hodnocení 8,3 (dobrý),
  • upravuje hodnocení RO p. Nagyho udělené DS p. Svědirohem 7,9 (uspokojivý) na hodnocení 7,8 (uspokojivý).

  Odůvodnění:

  SbKR se ztotožňuje s názorem DS p. Svědiroha, že se rozhodčí p. Nagy dopustil jasné chyby, když ve 29. minutě nevyloučil domácího hráče č. 68 za surovou hru. Současně SbKR souhlasí s jeho názorem, že ve 32. minutě měl být nařízen 2. PK ve prospěch hostujícího družstva, po shlédnutí videozáznamu však konstatuje, že tento přestupek měl ze svého pozičního postavení posoudit jako nedovolený rozhodčí p. Nagy. Vzhledem k tomu, že k přestupku došlo za stavu 2:5 a chyba rozhodčího p. Nagyho neměla přímý vliv na další průběh utkání ani konečnou dělbu bodů, snižuje SbKR jeho hodnocení, v souladu s Metodikou hodnocení rozhodčích, o 0,1 bodu. 

   

  Gardenline Litoměřice - SKP Třinecká Ocel Třinec (14. kolo)

   

  SbKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Lasche a Vrtala v uvedeném utkání, zejména pak situacemi, kdy byl nařízen PK ve prospěch družstva hostí a zároveň vyloučen domácí hráč
  a situací, kdy družstvu hostí nebyla uznána dosažená branka.

  SbKR, na základě vyhodnocení dostupného videozáznamu:

  • upravuje hodnocení RO p. Lasche udělené DS p. Hanzlíkem 7,9 (uspokojivý) na hodnocení 7,4 (neuspokojivý),
  • upravuje hodnocení RO p. Vrtala udělené DS p. Hanzlíkem 8,3 (dobrý) na hodnocení 7,9 (uspokojivý).

  Odůvodnění:

  SbKR se ztotožňuje s názorem DS p. Hanzlíka, že se rozhodčí p. Lasch dopustil jasné chyby, když ve 26. minutě chybně vyloučil domácího hráče č. 20 za zmaření dosažení branky hrou rukou. Dle názoru SbKR došlo nejprve k zablokování střely směřující do branky tělem hráče
  a až potom k jeho hře rukou. Rozhodčí p. Lasch tedy správně odpískal pokutový kop za hru rukou, chybně však udělil domácímu hráči ČK, protože v okamžiku, kdy míč rukou zasáhl, již míč nesměřoval do branky. Z dostupného videozáznamu a zpracovaného Hodnocení rozhodčích je dále patrné, že 2. rozhodčí p. Vrtal celou situaci zřetelně viděl a správně vyhodnotil, svůj názor však již s dostatečnou intenzitou rozhodčímu p. Laschovi nesdělil.

  Dále se rozhodčí p. Lasch dopustil druhé jasné chyby, když ve druhém poločase za stavu 1:1 (přesná minutáž není z dostupného záznamu k dispozici) chybně posoudil situaci při rozehrání PVK hostujícího družstva, jako úmyslné bránění soupeři ve hře a následkem toho neuznal branku vstřelenou hostujícím družstvem, což mělo přímý vliv na další průběh utkání i konečnou dělbu bodů.

   

  SK Interobal Plzeň - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (14. kolo)

   

  SbKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Cílka a Vomastka v uvedeném utkání, zejména pak situacemi v závěru utkání.

  SbKR, na základě vyhodnocení dostupného videozáznamu:

  • upravuje hodnocení RO p. Cílka udělené DS p. Smrečkem 8,2 (dobrý) na hodnocení 7,4 (neuspokojivý),
  • upravuje hodnocení RO p. Vomastka udělené DS p. Smrečkem 8,2 (dobrý) na hodnocení 7,4 (neuspokojivý).

  Odůvodnění:

  SbKR po shlédnutí záznamu a vybraných situací ve výše uvedeném utkání konstatuje, že shledala výkon obou rozhodčích jako neuspokojivý, když se oba rozhodčí dopustili v průběhu utkání dvou jasných chyb (přesná minutáž není z dostupného záznamu k dispozici). SbKR konstatuje, že rozhodčí v komplexním pojetí zápasu nekonzistentně posuzovali zákroky hráčů obou družstev. To se projevilo např. ve 36. a 37. minutě, kdy rozhodčí prakticky shodné přestupky posoudili v prvním případě jako úmyslné bránění soupeři ve hře a nařídili NVK ve prospěch domácího družstva a o několik okamžiků později obdobný přestupek posoudili jako vražení do soupeře a nařídili PVK ve prospěch hostujícího družstva.

  Oba rozhodčí měli nad utkáním slabou kontrolu, a to zejména v jeho závěru. Ve 37. minutě se jasné chyby dopustil RO p. Cílek, když nenařídil za podražení protihráčem 2. PK ve prospěch domácího družstva. Ve 40. minutě, za stavu 3:3, RO Vomastek nařídil chybně 2. PK proti družstvu hostí, což mělo přímý vliv na další průběh utkání i konečnou dělbu bodů. V samotném závěru utkání pak došlo ze strany rozhodčích k řadě dalších chyb, s výjimkou správně posouzené situace, když RO p. Vomastek správně nařídil další 2. PK proti družstvu hostí.

   

   

  2. liga Západ

   

  FC Baník Chomutov – FC Betis Kadaň (15. kolo)

   

  SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Chadimy v uvedeném utkání, zejména pak situací ve 13. minutě utkání.

  SbKR, na základě vyhodnocení dostupného videozáznamu:

  • upravuje hodnocení RO p. Chadimy udělené DS p. Kirilákem 8,4 (dobrý) na hodnocení 7,9 (uspokojivý).

  Odůvodnění:

  SbKR po shlédnutí záznamu uvedené situace ve výše uvedeném utkání konstatuje, že se rozhodčí p. Chadima v utkání dopustil jasné chyby, když ve 13. minutě nenařídil pokutový kop ve prospěch domácího družstva za hru rukou protihráče v pokutovém území.

   

  FT Zlej sen Liberec – Gold Combix Ústí nad Labem (15. kolo)

   

  SbKR konstatuje, že se na svém zasedání nemohla zabývat „problematickou situací“ uvedenou v Hodnocení rozhodčích DS p. Pavlasem (neuznání branky po vypršení hrací doby 1. poločasu) a to z důvodu, že domácím klubem nebyl z výše uvedeného zápasu poskytnutý videozáznam.

  Zároveň se SbKR domnívá, že se vzhledem k velmi dobrému popisu situace DS p. Pavlasem, o problematickou situaci nejedná, neboť došlo ke shodě názorů rozhodčích, DS i obou klubů.

   

   

  Juniorská liga U17

   

  Rádio Krokodýl Helas Brno – FC Tango Hodonín (1. kolo – dohrávka)

   

  SbKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Kabeláče známkou 7,7 (za očekáváním) udělené DS p. Bednářem.

  Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních odehraných utkáních v období 21. 12. 2016 – 24. 1. 2017 připomínky k výkonu rozhodčích.

   

   

  Na základě shlédnutých videozáznamů výše uvedených utkání SbKR konstatuje, že zejména v zápasech CHFL je výrazně citelná absence třetího rozhodčího. Rozhodčí přebírající jeho povinnosti nemůže věnovat pozornost v plné míře dění na hrací ploše, což může mít za následek jeho chybná rozhodnutí v průběhu utkání.

   

   

  Pozastavení delegací rozhodčích:

  Na základě udělených nízkých známek od DS nebo přezkoumáním výkonu RO v odehraných utkáních celostátních soutěží v období 21. 12. 2016 – 24. 1. 2017, pozastavila SbKR delegace za výše uvedené chyby na následující počet utkání těmto rozhodčím:

  • p. Nagy – 1 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p. Lasch – 3 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p. Vrtal – 1 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p. Cílek – 4 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p. Vomastek – 4 utkání (1. zastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p.Chadima - 1 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),
  • p. Kabeláč – 2 utkání (1. pozastavení delegace v soutěžním ročníku).

  Kontrola ZoU odehraných utkání

  SbKR provedla kontrolu ZoU v utkání odehraných v období 21. 12. 2016 – 24. 1. 2017
  a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

  Organizační záležitosti:  

  1. Nominace rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání a turnaj PRESS Cup budou zveřejněny standardní cestou.
  2. Na základě žádosti KF FAČR bude SbKR počínaje dnem 25. 1. 2017 po ukončení svých jednání vydávat Komuniké SbKR, které stručně shrne nejzásadnější body jejího jednání. Toto komuniké následně rozešle elektronickou poštou oddílům CHFL a 2. lig, rozhodčím a delegátům. Kompletní Zápis z jednání SbKR bude následně zveřejněn na /futsal/1liga-futsalu/oficialni-zpravy/stat-rozhodci.php, zpravidla do 14 dnů od termínu jejího jednání.
  3. Pan Honěk na základě žádosti KF FAČR zahájil jednání s předsedou SbKD p. Hanzlíkem ve věci zasílání Hodnocení rozhodčích ze strany delegátů přímo rozhodčím. O výsledku jednání bude členy SbKR informovat na příštím jednání.
  4. Pan Honěk podal SbKR informaci, že rozhodčím dosud nebyly zaslány Smlouvy o výkonu činnosti ani faktury za úhradu výstroje, a že bude při řešení těchto záležitostech i nadále intenzivně spolupracovat se sekretářem KF FAČR p. Průšou.
  5. SbKR pověřila p. Hoňka předáním výše uvedeného vyjádření SbKR k vyloučení hráče Gardenline Litoměřice p. Amara Vagnera Anibala v utkání 14. kola CHFL Gardenline Litoměřice - SKP Třinecká Ocel Třinec Disciplinární komisi.
  6. Žádost o provedení změny v adresáři rozhodčích u pp. Nešněry a Vomastka byla
   p. Hoňkem předána na sekretariát KF FAČR.
  7. Pan Honěk předložil návrh nového Sazebníku náhrad rozhodčích, který na předcházejícím zasedání připomínkovali členové SbKR. Vzhledem k dalším připomínkám byl p. Honěk pověřen, aby je do návrhu zapracoval a ucelený návrh předložil SbKR na následujícím zasedání.
  8. SbKR uděluje rozhodčím pp. Krupovi, Melničukovi a Plzákovi 0,5 ZB za pozdní omluvu z delegace k řízení utkání nejvyšších soutěží.
  9. Za období 21. 12. 2016 – 24. 1. 2017 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou vetaci rozhodčích ani oficiální stížnost na jejich výkon.ní kolegové, rozhodčí,
  10. Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti rozhodčích a delegátů: CHFL (po 15. kole) 199 km, 2.LZ (po 15. kole) 115 km, 2.LV
   (po 12. kole) 120 km.
  11. SbKR na svém zasedání rozhodla o termínu konání semináře před Play off. Ten proběhne dne 7. dubna 2017 v odpoledních hodinách v Praze, v sídle FAČR. Bližší informace obdrží rozhodčí vybraní pro řízení zápasů Play off do 15. 3. 2017.
  12. Současně SbKR rozhodla o termínu konání letního semináře rozhodčích před zahájením soutěžního ročníku 2017/2018. Ten proběhne ve dnech 25. – 26. 8. 2017 v Nymburce. Bližší informace obdrží vybraní rozhodčí dodatečně.
  13. SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

   

   

  Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na úterý dne 14. 2. 2017 od 15.30 hod. v Praze v sídle FAČR.  

  Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk  Varta-futsal-liga

  reklama
  reklama
  Česká fotbalová reprezentace na twitter
  Česká fotbalová reprezentace na facebook
  Fotbal - tv
  Fanshop
  Fotoreportáže
  Youtube
  > přihlášení
  T-mobile oficiální partneři
  reprezentace
  Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
   
  premium partneři
  reprezentace
  Hormann ČEPS
  generální partner
  SYNOT ligy
  SYNOT hlavní partner
  SYNOT ligy
  Gambrinus oficiální partneři
  SYNOT ligy
  Tipsport  Hyundai
  mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
  oficiální přepravce SmartWings
  fotbal-travel
  oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
  coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
  tourism partner Czech tourism
  Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate