Futsal

reklama

Zápis č. 091617 z jednání SbKR dne 14. 2. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, A. Herzog, Z. Petr st., M. Ježek, L. Drobný

Omluveni: R. Krulová

 

Program:

  • Zahájení
  • Došlá pošta
  • Vyhodnocení odehraných utkáních CHFL, 2 LZ a 2 LV
  • Organizační záležitosti

 

Zahájení:

 

Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání SbKR přivítal předsedu KF FAČR p. Mesteka a sekretáře KF p. Průšu. Pan Mestek seznámil členy SbKR s aktuálním děním ve Svazu futsalu ČR i v Komisi futsalu a poté s členy SbKR diskutoval o problematice rozhodčích i o činnosti a úkolech SbKR v následujícím období. Pan Průša informoval členy SbKR o skutečnosti, že pro rozhodčí jsou připraveny faktury za úhradu výstroje a Smlouvy o výkonu činnosti rozhodčího futsalu a projednal s p. Hoňkem způsob předání těchto dokumentů rozhodčím. V závěru úvodní části p. Honěk seznámil členy SbKR s programem jednání.

 

Došlá pošta:

  • Došlé omluvy a rozhodčích a delegátů byly řešeny standardní cestou.

 

Vyhodnocení odehraných utkání v období 25. 1. 2017 – 13. 2. 2017

 

SbKR se na svém zasedání zabývala zejména námitkami kapitánů družstev podanými v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, vyhodnocením „problematických situací“ uvedených DS v Hodnocení rozhodčích (HoRo) a výkony rozhodčích, kteří obdrželi hodnocení „uspokojivý“
a horší.

 

CHFL

 

Vyjádření k námitkám kapitána hostujícího družstva v utkání Gardenline Litoměřice – SK Slavia Praha (16. kolo CHFL):

Vyloučení hráče hostí č. 6 bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA. Předcházející souboj s jedním z domácích hráčů není dle SbKR možné chápat jako odůvodnění pro následný způsob hry vyloučeného hráče.

Z dostupného videozáznamu se nelze vyjádřit k části námitky týkající se údajného výroku 2. RO směrem k hostujícímu hráči č. 23.

 

Vyjádření k námitce kapitána domácího družstva v utkání FC Benago Zruč nad Sázavou – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (16. kolo CHFL):

SbKR konstatuje, že námitku považuje za oprávněnou.

SbKR na základě zhlédnutí dostupného videozáznamu konstatuje, že rozhodčí p. Štipčák v 16. minutě správně posoudil způsob hry hráče domácích č. 16 jako nedovolený a v souladu s Pravidly futsalu FIFA nařídil přímý volný kop ve prospěch hostujícího družstva. Následně udělil domácímu hráči č. 16 ŽK, což bylo předmětem námitky. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodčí p. Štičák do svého vyjádření k této námitce uvedl, že ŽK udělil za nesportovní chování hráče – kritiku rozhodčího bez použití hanlivého výrazu, konstatuje SbKR, že považuje námitku za oprávněnou, protože nesouhlas domácího hráče č. 16 s rozhodnutím rozhodčího je zjevný až po udělení ŽK.

Současně se SbKR neztotožňuje s názorem DS p. Stixe, že se v uvedené situaci jednalo o nedovolený způsob hry, ze strany hostujícího hráče, za který mu měla být udělena ŽK ani s názorem, že domácímu hráči č. 16 byla ŽK udělena v souladu s Pravidly Futsalu FIFA za jeho nesportovní chování.

Vzhledem k tomu, že ve výsledném hodnocení rozhodčího p. Štipčáka 8,0 (dobrý) bylo dle názoru SbkR chybně zohledněno neudělení ŽK hostujícímu hráči, a naopak nezohledněno chybné udělení ŽK domácímu hráči č. 16, rozhodla se SbKR ponechat hodnocení rozhodčího v platnosti.

 

Vyjádření k problematické situaci uvedené DS p. Horou v Hodnocení rozhodčích v utkání AC Sparta Praha – FC Tango Brno (16. kolo CHFL):

SbKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Melničuka známkou 8,5 (velmi dobrý) udělené
DS p. Horou na základě skutečností uvedených v HoRo. Zároveň konstatuje, že rozhodčí v souladu s Pravidly futsalu FIFA správně ve 35. min. neuznal branku hostujícího družstva. To prokazuje detailní videozáznam okamžiku, kdy se míč po předchozím kontaktu s břevnem odrazil od hrací plochy a nepřekročil celým svým objemem brankovou čáru.  

 

FC Démoni Česká Lípa – MADOS MT Hradec Králové (17. kolo CHFL):

SbKR na základě skutečností uvedených v HoRo respektuje hodnocení rozhodčího p. Dragouna známkou 7,8 (uspokojivý) udělené DS p. Kirilákem.

V uvedeném utkání se SbKR zabývala mimo jiné i situací ze 29. minuty, kdy rozhodčí nařídil pokutový kop ve prospěch domácího družstva a konstatuje, že rozhodčí nařídil pokutový kop v souladu s Pravidly futsalu FIFA, protože brankář hostí ještě před chycením míče nedbalým způsobem hry podrazil v pokutovém území domácího hráče.

 

FK Boca Chotěboř –  Wizards DDM Praha 10 (17. kolo 2. LZ):

SbKR na základě skutečností uvedených v HoRo respektuje hodnocení rozhodčího p. Kabeláče známkou 7,9 (uspokojivý) udělené DS p. Vencem.

Na základě hodnocení rozhodčích ze strany DS nemá SbKR v ostatních odehraných utkáních v období 25. 1. 2017 – 13. 2. 2017 připomínky k výkonu rozhodčích.

 

Pozastavení delegací rozhodčích:

Na základě udělených nízkých známek od DS v odehraných utkáních celostátních soutěží v období 25. 1. 2017 – 13. 2. 2017, pozastavila SbKR delegace těmto rozhodčím:

p. Dragoun – 2 utkání (2. pozastavení delegace v soutěžním ročníku),

p. Kabeláč – 2 utkání (2. pozastavení delegace v soutěžním ročníku).

 

SbKR se na svých zasedáních bude zabývat přezkoumáním výkonu rozhodčích výhradně na základě námitek kapitánů družstev uvedených v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, Dodatečných námitek podaných v souladu se SŘ čl. 70 až 73, problematických situací uváděných v Hodnocení rozhodčích delegáty, písemného požadavku KF FAČR a jejích odborných subkomisí nebo na podnět některého z členů SbKR.

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkání odehraných v období 25. 1. 2017 – 13. 2. 2017
a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

Organizační záležitosti:  

1)      Smlouvy o výkonu činnosti a faktury za úhradu výstroje budou rozhodčím distribuovány v nejkratším možném termínu. Při kontrole těchto dokladů SbKR zjistila, že Smlouvy o výkonu činnosti ještě nebyly připraveny pro všechny rozhodčí a pověřila p. Hoňka, aby v této záležitosti i nadále intenzivně spolupracoval se sekretářem KF FAČR p. Průšou.  

2)      Pan Honěk informoval členy SbKR, o výsledku svého jednání s předsedou SbKD p. Hanzlíkem ve věci zasílání Hodnocení rozhodčích ze strany delegátů přímo dotčeným rozhodčím. Toto opatření bude na základě pokynu předsedy SbKD realizováno s okamžitou platností.

SbKR upozorňuje rozhodčí, že Hodnocení rozhodčích je určeno pouze pro jejich potřebu a žádá je, aby Hodnocení rozhodčích neposkytovali třetím osobám ani jiným subjektům.

3)      Za období 25. 1. 2017 – 13. 2. 2017 neobdržela SbKR od klubů celostátních soutěží žádnou vetaci rozhodčích ani oficiální stížnost na jejich výkon. 

4)      Kontrolou vyúčtovaných cestovních náhrad ze strany RO a DS nebyla doposud zjištěna žádná vážná provinění. SbKR připomíná povinnost uvádět v případě objížďky na stanovené trase povinnost uvést tuto skutečnost i v ZoU. Průměrné dojezdové vzdálenosti rozhodčích a delegátů: CHFL (po 15. kole) 202 km, 2.LZ (po 15. kole) 114 km, 2.LV (po 12. kole) 125 km.

5)      SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

 

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na 8. 3. 2017 od 16.00 hod. v Praze v sídle FAČR.

 


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate