Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci podnětu p. Petra Havlíka proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město

Odvolací komise Svazu futsalu ČR /dále jen OK/ učinila na svém zasedání konaném způsobem "per rollam" dne 27. 2. 2017, jako přezkumný orgán ve věci podnětu p. Petra Havlíka - ID 74070097 /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město /dále jen OKF/ ze dne 10. 10. 2016, kterým bylo v plném rozsahu potvrzeno rozhodnutí Sportovně technické a disciplinární komise Brno město /dále jen STDK/ ze dne 1. 9. 2016, kterým byl odvolatel potrestán trestem zastavení závodní činnosti na dvanáct měsíců, a to pro uvedení nepravdivého údaje ve zprávě pro příjemce platby na bankovní účet, po zvážení všech okolností toto

 

R o z h o d n u t í  :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedená rozhodnutí a jednohlasně rozhodla, že se rozhodnutí Okresní komise futsalu Brno město ze dne 10. 10. 2016 i rozhodnutí STDK OKF Brno město ze dne 1. 9. 2016 v celém rozsahu  z r u š u j í . 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

OK po prostudování napadeného rozhodnutí OKF po formální stránce došla k závěru, že při tvorbě tohoto rozhodnutí nebyly dodrženy všechny požadované formální náležitosti rozhodnutí, stanovené futsalovými řády, tedy zejména, že každé rozhodnutí jakékoliv odborné komise SF ČR v prvním stupni řízení musí obsahovat přesný druh trestu, charakteristiku provinění a dále poučení o možnosti odvolání. Dle názoru OK stejné náležitosti obecně platí i pro rozhodnutí odvolacího orgánu, s výjimkou jiné formulace poučení o odvolání, které má obsahovat údaj, že proti rozhodnutí odvolacího orgánu již není odvolání přípustné. OK však v daném případě došla k závěru, že nesprávným poučením o odvolání ze strany OKF nebyla odvolateli způsobena žádná újma na jeho procesních právech a tedy, že tímto nedostatkem rozhodnutí nedošlo k porušení Stanov ani řádů a předpisů SF ČR, protože formální podmínka existence poučení o odvolání v textu předmětného rozhodnutí byla splněna.

 

Ohledně věcného obsahu předmětného rozhodnutí, ale došla OK k závěru, že ačkoliv rozhodnutí OKF obsahovalo přesný druh trestu i charakteristiku provinění odvolatele, byl v daném případě uložený druh trestu -  zastavení závodní činnosti, v rozporu s v rozhodnutí uvedenou charakteristikou provinění odvolatele, kterému byla zastavena hráčská činnost, ačkoliv provinění se evidentně dopustil jako funkcionář klubu, a to bez jakékoliv souvislosti s průběhem jakéhokoliv futsalového utkání. Vzhledem k tomu, že dle čl. 8 odst. 2 Disciplinárního řádu SF ČR /dále jen DŘ/ lze uložit trest zákazu výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání nebo na určité časové období pouze funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání (zejména pořadatelé, rozhodčí, delegáti, vedoucí družstev) a vzhledem k obsahu čl. 8 odst. 4 DŘ, dle kterého není možné voleného funkcionáře klubu potrestat ani trestem zákazu výkonu funkce, je OK jednoznačně toho názoru, že v tomto případě přicházelo v úvahu pouze a jedině uložení peněžitého trestu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c. DŘ a že tedy uložený druh trestu vůbec neodpovídal skutkové podstatě provinění odvolatele.    

            

Na základě všech výše uvedených okolností pokládá OK předmětná rozhodnutí za nesprávná, učiněná v rozporu s předpisy SF ČR, a to konkrétně s obsahem článku 8 DŘ a vzhledem k tomu OK považuje druh trestu, uložený odvolateli na základě těchto rozhodnutí za nesprávný. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. OK současně doporučuje OKF, aby ve svých příštích odvolacích rozhodnutích opravila své nesprávné poučení o opravném prostředku.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že odvolatel byl ve svém návrhu plně úspěšný, bude mu v plné výši vrácen z jeho strany uhrazený poplatek.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate