Futsal

reklama

Zápis č.3/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 23.3.2017

Datum konání:   23.3.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Trvale přizvaný: p.Rod

Omluveni:  p.Blažek

Neomluveni: -

Přizváni: pp.Neumann, Svoboda, Pavlík, Palaščák

(vše dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 18:50 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 23.2.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 27.3.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 20.4.2017 od 15:30 hod v Praze, dále pak 18.5. a 15.6.2017.

   

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR (spuštění projektu v termínu 1.7.2018).

KF vzala na vědomí oznámení termínu představení projektu Futsalové (r)evoluce a postupného přechodu systému IT v rámci Aktivu regionálního futsalu ve spolupráci s pracovníky LPO a IT FAČR – 25.5. od 16:00 hod v sekretariátu FAČR v Praze na Strahově.

Dále zůstávají v platnosti stanovené dlouhodobé cíle:

 • příprava legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal
 • nastavení vztahu fotbal-futsal ve FAČR

KF ukládá realizovat dle stanoveného časového harmonogramu, resp. průběžně informovat KF.

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: 25.5.2017, resp. průběžně do 30.6.2018

 

1.4.)  KF schválila statuty odborných (sub)komisí KF FAČR v předložené podobě a ukládá zveřejnit statuty na oficiálních webových stránkách KF.

Odpovídají: p. Průša. Termín: 28.3.2017

 

1.5.) KF schválila návrh nové manažerské struktury řízení futsalu, včetně předložených náplní práce jednotlivých manažerů.

KF schválila návrh parametrů výběrového řízení na obsazení manažerských pozic a ukládá je zveřejnit na oficiálních webových stránkách KF.

Odpovídají: p. Průša. Termín: 28.3.2017

 

1.6.)   KF v souvislosti s řešením problematiky vyřazování nefunkčních klubů z evidence FUTIS v rámci Regionálního aktivu 18.2.2017 ukládá FUTIS manažerovi předložit Komisi futsalu finální návrh k vyřazení z evidence FUTIS.

Odpovídají: pp.Havlík, Průša. Termín: 23.3.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA:

a) FIFA:

 • rozhodnutí FIFA o ustanovení nového modelu řízení futsalu v rámci FIFA (zrušení Komise futsalu FIFA)
 • FIFA rozhodne v květnu 2017 o přidělení pořadatelství MS ve futsalu 2020 (5 kandidátů, z evropských zemí pouze Litva)

b) UEFA:

 •  návrh změny názvu UEFA Futsal Cupu na UEFA Futsal Champions League
 •  návrh ME ve futsalu od r.2022

  • navýšení počtu účastníků Finálového turnaje na 16
  • ME jednou za 4 roky
  • kvalifikace od Elite round systémem jednotlivých utkání doma/venku (několik možných variant)
 • návrh na juniorské ME U-19 od r. 2019 každé 2 roky
  • kvalifikace 28 týmů
  • finálový turnaj 8 týmů
 • návrh na ME ve futsalu žen-od roku 2019 každé 2 roky - kvalifikace 16 týmů+ Final Four
 • návrh na upřesnění kvalifikace U-17 (muži i ženy) na mládežnické Olympijské hry 2018 v Argentině
 • změny ve financování kvalifikačních turnajů ve futsalu a určité navýšení subvencí UEFA
 • vyšší náročnost na organizaci a administrativu ve všech reglementech soutěží reprezentací i klubů

Všechny výše uvedené návrhy KF UEFA podléhají schválení VV UEFA 4.4.2017!

 

p. Fousek navrhl závaznou účast týmů ČR ve všech reprezentačních kategoriích vypsaných UEFA a kritizoval neúčast na Development turnajích U-17.

 

KF ukládá přenést tyto informace do tuzemského futsalu, resp. připravit návrhy na změny v tuzemském futsalu, které budou reagovat na tyto novinky FIFA, resp. UEFA.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann, Kolman, Průša, Fousek, resp.KF FAČR. Termín: ihned po obdržení rozhodnutí UEFA, resp.15.6.2017

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.)  KF vzala na vědomí zprávu šéftrenéra p.Neumanna o uskutečnění reprezentačních akcí:

 • reprezentace „A“ - soustředění v Lázních Bohdaneč 17.-19.3.2017
 • reprezentace U-21 a U-19 - mezinárodní turnaj Generalli cup 18.-19.3.2017 ve Vsetíně

 

3.2.)  KF vzala na vědomí informace šéftrenéra p.Neumanna o přípravách následujících akcí:

 • reprezentace „A“ - 9.-12.4.2017
  • kvalifikace ME v Kazachstánu
  • turnaj v Číně – červenec 2017
 • reprezentace U-21 – říjen 2017 – Rusko

 

3.3.) KF vzala na vědomí předloženou zprávu trenéra reprezentace p.Neumanna k vyhodnocení přípravy a nominace reprezentace „A“ na kvalifikaci ME (širší kádr reprezentace pro kvalifikaci ME bude oznámen do 24.3.).

 

3.4.) KF ukládá přizvat na zasedání 20.4.2017 trenéry reprezentací „A“, „21“ i „19“.

Odpovídá: p.Mestek. Termín: 20.4.2017

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu soutěžního ročníku celostátních lig futsalu.

KF schválila návrh na svolání Grémia klubů Chance futsal ligy v termínu 19.4.2017 (od 17 hod v Praze na Strahově).

KF ukládá zajistit distribuci písemné pozvánky na zasedání grémia klubům.

Odpovídá: p.Průša - Termín: 31.3.2017

 

4.2.) KF schválila návrh složení Licenční subkomise KF FAČR – předseda Daniel Palaščák, členové pp.Průša a Chyba. KF ukládá

 • zahájit přípravu Licenčního řízení s kluby 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.
 • připravit novelizaci Licenčního řádu
 • předložit KF návrh nových parametrů Licenčního řízení

Odpovídají: pp.Palaščák, Průša – Termín: 20.4.2017

 

4.3.)  KF vzala na vědomí informace o realizaci TV přenosu z utkání Chance futsal ligy 2.3.2017 Tango Hodonín – RK Helas Brno.

KF schválila termíny TV utkání futsalu z play-off Chasnce futsal ligy 2016/17 (21.4.čtvrtfinále, 1.5.semifinále, 19.5. – 31.5. finálová série).

KF ukládá zajistit předání informace klubům a vhodný výběr pořadatelských klubů pro TV utkání čtvrtfinále a semifinále.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Průša. Termín: průběžně

 

KF opět projednala otázku možného jednání s ČT/jinými TV o přípravě a realizaci pravidelného TV magazínu o futsalu a dalších možných zlepšení televizace futsalu (počty přenosů, záznamů, povinnost povrchu, aj.)

Odpovídají: pp.Mestek, Klier. Termín: 30.6.2017

 

4.4.)  KF projednala problematiku řešení disciplinárních provinění v rámci Svazu futsalu a rozhodla:

 • přizvat předsedkyni DK SF sl.Dufkovou na vyhodnocení sezóny 2017/18
 • zveřejňovat a pravidelně aktualizovat přehled udělených/uhrazených pokut v rámci disciplinárního řízení.

Odpovídá: p.Chyba. Termín: průběžně

 • zajistit evidenci pokut, které měly být uhrazeny k 22.3.2017 a předat k dalšímu disciplinárnímu řízení kluby, které tuto povinnost nesplnily.

Odpovídá: p.Chyba. Termín: 28.3.2017

 

4.5.)  KF vzala na vědomí informaci přípravě utkání vítězů obou skupin 2.ligy s názvem Superfinále 2.ligy futsalu. KF schválila pořadatele utkání, Olympik Mělník po dohodě s vítězem 2.ligy východ, AC Gamaspol Jeseník v termínu 7.4.2017.

KF vzala na vědomí PR plán mediální prezentace Superfinále 2.ligy a pořízení komentovaného streamu z tohoto utkání.

KF ukládá zajistit organizaci akce a PR.

Odpovídají: pp.Šuba, Průša, Chyba, Pavlík - Termín: 7.4.2017

 

4.6.)  KF vzala na vědomí návrh p.Mesteka na uspořádání Československého superpoháru (trojice utkání mistrovských celků mužů, žen a juniorů české a slovenské ligy). KF vzala na vědomí informaci o souhlasu předsedy Slovenského futsalu se spuštěním tohoto projektu už od září 2017.

KF ukládá seznámit s projektem kluby CHFL na Grémiu 19.4 a dále předložit další informace k finálnímu schválení.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Pavlík - Termín: 9/2017

 

4.7.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě úvodní varianty Termínové listiny futsalu 2017/18 a ukládá předložit po projednání se zástupci klubů a reprezentačního úseku k další diskusi v rámci KF.

Odpovídají: pp.Průša, Kolman, Neumann - Termín: 20.4.2017

 

4.8.)  KF projednala předložený materiál o předpokládaném obsazení celostátních  soutěží pro ročník 2017/18.

KF vzala na vědomí informaci o avizovaném oznámení vítěze 2.ligy „východ“ AC Gamaspol Jeseník o zájmu startovat v 1.lize futsalu, které klub garantoval prezentovat nejpozději 1.5.2017. Následně případně sekretariát KF zajistí oslovení dalších možných účastníků v souladu s platnou legislativou SF.

KF dále ukládá zajistit proces písemného vyjadřování zájemců o účast v celostátních soutěžích futsalu ve spolupráci s řídícími komisemi divizí.

Odpovídá: pp.Průša, Chyba - Termín: 10.5.2017

KF dále ukládá písemně oslovit zástupce klubu z Uherského Hradiště k účasti v příštím ročníku 2.ligy „východ“.

Odpovídá: p.Klier - Termín: 20.4.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o činnosti Regionální subkomise, včetně Zápisu z Aktivu předsedů KKF a OkrKF 18.2.2017.

 

5.2.)  KF ukládá svolat Regionální subkomisi za účelem zejména koordinace projektu futsalové evoluce a dále přípravy návrhu na metodiku rozdělení dotace z rozpočtu KF do regionálního futsalu v roce 2017!

Odpovídá: pp.Klier, Stix. - Termín: 20.5.2017

 

5.3.)  KF vzala na vědomí informaci o obnovení soutěže okresního přeboru Havlíčkův Brod (řídící komise – p.Jaroš).

 

5.4.)  KF vzala na vědomí informace o uskutečněných pokusech o projednání možností přípravy Turnaje Mistrů futsalových soutěží pro ročník 2016/17.

Do výběrového řízení na organizaci tohoto turnaje se nepřihlásil žádný zájemce. KF ukládá vstoupit do jednání s organizátory Turnaje Mistrů v České Lípě, kde se turnaj opakovaně úspěšně pořádal s cílem uskutečnit další ročník Turnaje Mistrů opět na hřišti v České Lípě.

Odpovídají: pp.Šuba, Průša – Termín: 20.4.2017

 

5.5.)  KF ukládá Regionální subkomisi vyřešit spor ohledně dotace z členství (KKF Pardubic, resp.KKF Vysočina).

Odpovídá: pp.Klier, Stix. - Termín: 20.5.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF ukládá zajistit PR a v průběhu akcí pořízení video on-line přenosů z utkání Superfinále 2.ligy, z Turnaje Mistrů futsalových soutěží a MČR žen a MČR veteránů.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 7.4.2017, resp. červen 2017

 

6.3.)  KF ukládá zajistit vyhlášení výsledků futsalových anket dle schváleného plánu.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: duben 2017

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1.)  KF vzala na vědomí informaci o uspořádání semináře pro rozhodčí futsalu před zahájením play-off Chance futsal ligy, a to dne 7.4.2017 v Praze na Strahově.

7.2.)  KF vzala na vědomí požadavek vzešlý z Aktivu předsedů KKF a OkrKF na vytvoření metodiky, stanovující rozhodčím CL povinnost řídit určitý počet utkání nižších soutěží dle pokynů řídících komisí regionálních soutěží. KF ukládá předložit návrh této metodiky.

Odpovídá: p.Honěk. - Termín: 18.5.2017

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě finálního návrhu rozpočtu, kterým se bude KF zabývat na svém následujícím zasedání.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 20.4.2017

 

8.2.)  KF projednalo předložený materiál Hospodaření SF za rok 2016. Schvalovací proces bude realizován v rámci zasedání KF 20.4.2017.

Odpovídá: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 20.4.2017

 

 

 

9) Trenérství

 

9.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o výsledku závěrečných zkoušek kurzu trenérského vzdělávání UEFA Licence Futsal „B“, jejichž druhé kolo se uskutečnilo 9.3.2017 ve spolupráci s Oddělením trenérského vzdělávání FAČR.

KF ukládá zajistit předávací ceremoniál osvědčení o trenérské licenci v rámci některého utkání play-off Chance futsal ligy.

Odpovídají: p.Průša – Termín: 4 – 5 /2017

 

 

 

10) Ženský futsal

 

10.1.)  KF vzala na vědomí informace o přípravě finálového turnaje MČR ve futsalu žen, který se uskuteční ve dnech 17.-18.6. 2017 v hale Lokomotivy Plzeň.

KF ukládá zajistit organizaci ve spolupráci s KKF Plzeňského kraje a klubem Interobal Plzeň.

Odpovídají: pp.Herzog, Průša – Termín: 17.6.2017

 

10.2.)  KF ukládá přizvat předsedu Subkomise ženského futsalu na KF 20.4.2017.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 20.4.2017

 

 

 

11)  Veteránský futsal

 

11.1.)  KF na základě přihlášky k výběrovému řízení na organizaci Mistrovství ČR ve futsalu - kategorie veteránů nad 40 let rozhodla o přidělení pořadatelství KKF Ústeckého kraje ve spolupráci s klubem Combix Ústí nad Labem. Akce se uskuteční dne 13.5.2017 ve Sportovním centru Sluneta v Ústí nad Labem.

KF ukládá zajistit organizaci Mistrovství ČR ve futsalu v kategorii veteránů.

Odpovídají: pp.Průša, Hanzlík – Termín: 13.5.2017

 

 

 

12)  Různé

 

12.1.)  KF projednala podnět předsedy OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Jana Roda, týkajícího se odložení trestní věci vůči bývalému předsedovi OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Josefovi Novotnému. KF vyslechla vyjádření p.Novotného.

KF se bude tímto podnětem dále zabývat v rámci následujícího zasedání KF 20.4.2017.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate