Futsal

reklama

Zápis č.4/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 20.4.2017

Datum konání:   20.4.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Průša

Trvale přizvaný: p.Rod

Omluveni:  pp.Stix, Fousek

Neomluveni: -

Přizváni: pp.Pavlík, Chyba

(vše dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno v 18:45 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 23.3.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 21.4.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 18.5.2017 od 15:30 hod v Praze, 15.6.2017 od 15:30 hod v Brně.

   

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018.

KF vzala na vědomí informaci o přípravě Aktivu regionálního futsalu ve spolupráci s pracovníky LPO a IT FAČR – 25.5. od 16:00 hod v sekretariátu FAČR v Praze na Strahově. Jednání Aktivu bude zaměřeno především na představení projektu Futsalové (r)evoluce a postupného přechodu systému IT.

KF ukládá

- realizovat dle stanoveného časového harmonogramu

- zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

- zajistit distribuci pozvánek na Aktiv KKF

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: 25.5.2017, resp. průběžně do 30.6.2018

 

1.4.) KF projednala návrh systému výběrového řízení na obsazení manažerských pozic v rámci schválené nové struktury řízení futsalu jednotlivých manažerů. KF vzala na vědomí předložené podklady přihlášek k výběrovému řízení a schválila termín pro osobní prezentace vybraných kandidátů, které proběhne dne 11.5.2017 v sekretariátu FAČR v Praze.

KF ukládá: zajistit účast kandidátů ve druhé části výběrového řízení.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 11.5.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.)  KF vzala na vědomí informace o závěrech z jednání VV UEFA 4.4.2017 – schválení návrhů Komise futsalu UEFA, mj.

-  Final Four UEFA Futsal Cupu na UEFA Futsal Champions League

-  navýšení počtu účastníků finalového turnaje ME ve futsalu na 16, ME jednou za 4 roky

-  juniorské ME U-19 od r. 2019 každé 2 roky    

-  ME ve futsalu žen-od roku 2019 každé 2 roky - kvalifikace 16 týmů+ Final Four

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vyhodnotila výsledky reprezentace ČR v kvalifikaci ME v Kazachstánu (9.12.4.2017) jako splnění prvního postupného cíle – postup do baráže, která se uskuteční 12.9., resp.26.12.2017. Losování dvojic pro baráž o postup na ME proběhne 6.7.2017  v sídle UEFA v Nyonu.

 

3.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci, resp.přípravě dalších akcí reprezentací

- reprezentace „A“ - turnaj v Číně – červenec 2017

- reprezentace U-19 + U-21 – soustředění v Nymburku 7.-10.4.2017

- reprezentace žen – turnaj v Rusku 6.-9.5.2017

 

3.3.)  KF ukládá přizvat na zasedání 18.5.2017 trenéry reprezentací „A“, „21“ i „19“.

Odpovídá: p.Mestek. Termín: 18.5.2017

 

3.4.)  KF vzala na vědomí informaci o vážném onemocnění člena realizačního týmu reprezentace Vladimíra Mikuláše a s tím souvisejících aktivit vedení české reprezentace k získání finančních prostředků pro kompenzaci následků nemoci (projekt „Futsal za život“, vytvoření transparentního účtu, aj.).

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu soutěžního ročníku celostátních lig futsalu 2016/17 – závěr 2.lig, zahájení play-off Chance futsal ligy.

 

4.2.)  KF vyhodnotila závěry ze zasedání Grémia klubů Chance futsal ligy 2016/17  19.4.2017. KF na základě hlasování klubů Chance futsal ligy schválila:

- Rozdělení dotací z marketingu za ročník 2016/17 – použití nového klíče dle návrhu p.Kolmana – změna „váhy“ u kritéria počtu diváků (10%) a počtu reprezentantů (5%)

-  Termínová listina 2017/18 -  zahájení ročníku 1.9.2017; ukončení finále play-off – do 30.4., resp.3.5.2018

- Juniorská liga – termíny obdobné, jako v ročníku 2016/17 , tedy 6 soutěžních kol od konce listopadu do konce ledna, Final Four do poloviny února

- Odměna pro rozhodčí 1.ligy   návrh navýšení odměn  – schválení nového sazebníku náhrad rozhodčím a delegátům CL

- Zavedení 3.rozhodčího na základní část soutěže – pouze pro vybraná utkání v rámci každého ligového kola s minimalizací nákladů na cestovné. Způsob výběru těchto utkání a jejich počet bude předem specifikován.

 

KF projednala návrh na změnu modelu play-off 1.ligy – snížení počtu utkání čtvrtfinále na 2 vítězná utkání. KF o návrhu rozhodne na následujícím zasedání 18.5.

 

4.3.) KF vzala na vědomí informace o činnosti Licenční subkomise KF FAČR - zahájení přípravy Licenčního řízení s kluby 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.

KF ukládá - předložit KF návrh nových parametrů Licenčního řízení a novelizace Licenčního řádu.

Odpovídají: pp.Palaščák, Průša – Termín: 18.5.2017

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informace o přípravě TV přenosů z play-off Chance futsal ligy (21.4.čtvrtfinále, 1.5.semifinále, 19.5. – 31.5. finálová série).

KF byla seznámena s problematikou výběru pořadatelských klubů pro TV utkání čtvrtfinále a semifinále s ohledem na termínovou listinu play-off a stanovené termíny přímých přenosů ze strany ČT.

KF ukládá zajistit obsazení TV přenosů ve spolupráci s účastníky play-off.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Průša. Termín: průběžně

 

KF vzala na vědomí informace o stavu jednání k přípravě a realizaci pravidelného TV magazínu o futsalu a dalších možných zlepšení televizace futsalu (počty přenosů, záznamů, povinnost povrchu, aj.)

Odpovídají: pp.Mestek, Klier. Termín: 30.6.2017

 

4.5.)  KF vzala na vědomí zprávu o řešení disciplinárních provinění v rámci Svazu futsalu 

- zveřejňování a pravidelná aktualizace přehledu udělených/uhrazených pokut v rámci disciplinárního řízení.

- zajištění evidence a úhrady pokut

Odpovídá: p.Chyba. Termín: průběžně

KF projednala problematiku nevhodné komunikace na sociálních sítích ze strany oficiálních zástupců ligových klubů. KF přijala návrh na vytvoření Směrnice o pravidlech komunikace na sociálních sítích s platností od 1.7.2017. KF ukládá připravit úvodní návrh směrnice k projednání s kluby 1.ligy futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Fousek. Termín: 10.6.2017

 

4.6.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci utkání vítězů obou skupin 2.ligy s názvem Superfinále 2.ligy futsalu, které 7.4.2017 úspěšně uspořádal vítěz 2.ligy „západ“ SK Olympik Mělník.

 

4.7.)  KF vzala na vědomí informaci k jednání o uspořádání Československého superpoháru (trojice utkání mistrovských celků mužů, žen a juniorů české a slovenské ligy) v září 2017.

KF dále projedná realizaci projektu na následujícím zasedání.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Pavlík - Termín: 9/2017

 

4.8.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě finální verze Termínové listiny futsalu 2017/18 a ukládá předložit po projednání se zástupci klubů a reprezentačního úseku ke schválení KF.

Odpovídají: pp.Průša, Kolman, Neumann - Termín: 18.5.2017

 

4.9.)  KF projednala předložený materiál o předpokládaném obsazení celostátních  soutěží pro ročník 2017/18.

KF schválila návrh dokumentů k zajištění účasti v celostátních soutěžích 2017/18.

KF ukládá zajistit proces potvrzování účasti klubů v 1.a 2.lize futsalu dle schváleného harmonogramu (doručení formuláře Prohlášení o účasti do 3.5. + přihláška spolčně s úhradou startovného do 10.5.)

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 10.5.2017

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí informaci o svolání Regionální subkomise na 3.5.2017 k projednání přípravy Aktivu KKF 25.5., koordinace projektu futsalové evoluce a přípravy návrhu na metodiku rozdělení dotace z rozpočtu KF do regionálního futsalu v roce 2017.

Odpovídá: pp.Klier, Stix. - Termín: 25.5.2017

 

5.2.)  KF projednala otázku realizace Turnaje Mistrů futsalových soutěží a rozhodla o přerušení projektu. Turnaj Mistrů futsalových soutěží nebude v ročníku 2016/17 uspořádán. O případném pokračování rozhodne KF v průběhu následující sezóny.

 

5.5.)  KF vzala na vědomí zprávu Regionální subkomise o řešení sporu v věci přerozdělení dotace z členství (KKF Pardubic, resp.KKF Vysočina). KF ukládá dořešit ve spolupráci s oběma KKF a informovat KF.

Odpovídá: pp.Klier, Stix. - Termín: 18.5.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o realizaci video on-line přenosů z utkání Superfinále 2.ligy a přípravu přenosů z MČR žen a MČR veteránů.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 5,6/ 2017

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informace o vyhlášení výsledků futsalových anket dle schváleného plánu.

KF ukládá zajistit předání poháru pro vítěze základní části Chance futsal ligy (FK ERA-PACK Chrudim) v rámci úvodního utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy v Chrudimi 21.4. KF pověřila předáním 1.místopředsedu KF p.Blažka.

Odpovídají: pp.Blažek, Průša - Termín: 21.4.2017

 

6.4.)  KF projednala problematiku zveřejňování výsledků v systému VSF a vzala na vědomí informaci o prodloužení funkčnosti VSF minimálně do konce soutěžního ročníku 2017/18.

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1)  KF vzala na vědomí informaci o uspořádání semináře pro rozhodčí futsalu před zahájením play-off Chance futsal ligy 7.4.2017.

KF ukládá přizvat na zasedání KF 18.5.2017 p.Hoňka, pověřeného řízením SbKR k projednání problematiky rozhodčích v celostátních ligách. 

 

7.2.)  KF ukládá předložit návrh metodiky, stanovující rozhodčím CL povinnost řídit určitý počet utkání nižších soutěží dle pokynů řídících komisí regionálních soutěží..

Odpovídá: p.Honěk. - Termín: 18.5.2017

 

7.3.)  KF projednala podnět SbKR k vyjádření p.Kapsy na internetu efutsal.cz. KF, v kontextu s bodem 4.5.tohoto Zápisu, vyjádřila pouze obecný nesouhlas s podobnými typy vyjadřování se členů SF ČR vůči jiným členům SF ČR.

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF vzala na vědomí informaci o přípravě finálního návrhu rozpočtu, kterým se bude KF zabývat na svém následujícím zasedání.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 18.5.2017

 

8.2.)  KF rozhodla o přesunutí projednávání materiálu Hospodaření SF za rok 2016 na zasedání KF 18.5.2017.

Odpovídá: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 18.5.2017

 

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF vzala na vědomí informace o přípravě finálového turnaje MČR ve futsalu žen, který se uskuteční ve dnech 17.-18.6. 2017 v hale Lokomotivy Plzeň.

KF ukládá zajistit organizaci ve spolupráci s KKF Plzeňského kraje a klubem Interobal Plzeň.

Odpovídají: pp.Herzog, Průša – Termín: 17.6.2017

 

9.2.)  KF ukládá přizvat předsedu Subkomise ženského futsalu na KF 18.5.2017.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: 18.5.2017

 

 

 

10)  Veteránský futsal

 

10.1.)  KF vzala na vědomí informace o přípravě Mistrovství ČR ve futsalu v kategorii veteránů nad 40 let, které uspořádá KKF Ústeckého kraje ve sportovní hale Sluneta v Ústí nad Labem 13.5.2017.

KF ukládá zajistit organizaci Mistrovství ČR ve futsalu v kategorii veteránů.

Odpovídají: pp.Průša, Hanzlík – Termín: 13.5.2017

 

 

 

11)  Různé

 

11.1.)  KF se zabývala podnětem předsedy OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Jana Roda, týkajícího se odložení trestní věci vůči bývalému předsedovi OblKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Josefovi Novotnému.

KF po projednání předložených materiálů z vyšetřování PČR přesunula rozhodování v této věci na následující zasedání KF 18.5.2017.

 

11.2.)  KF vzala na vědomí vysvětlení p.Mesteka k záměru FAČR zahájit projekt „O Mistra Pralesa“ – konkurence (ne zastřešení 5+1), pravděpodobné odložení spuštění projektu.

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate