Futsal

reklama

Rozhodnutí OK SF ČR ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos

Odvolací komise Svazu futsalu České republiky /dále jen OK/, na svém zasedání, konaném způsobem „per rollam“ dne 25. 5. 2017, jako odvolací orgán ve věci odvolání p. Mancha – Rodrigo Almeida Ferreira Dos Santos /dále jen odvolatel/ proti rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu České republiky /dále jen DK/ ze dne 21. 5. 2017, kterým byl odvolatel potrestán zákazem zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání nepodmíněně za zmaření brankové příležitosti, po zvážení všech okolností učinila toto:  

 

R o z h o d n u t í :

 

OK ve složení JUDr. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Němec a Martin Jaroš přezkoumala výše uvedené rozhodnutí DK a jednohlasně rozhodla, že se toto rozhodnutí jako věcně správné a učiněné v souladu s normami SF ČR v celém rozsahu  p o t v r z u j e .

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Odvolatel ve svém odvolání ze dne 23. 5. 2017 kromě jiného uvedl, že svého přestupku lituje a že se v budoucnu pokusí podobných zákroků vyvarovat, ale že po dohledání informací na webu SF ČR došel k závěru, že ze strany DK udělený trest je velmi přísný.

 

OK při svém rozhodování prostudovala rozhodnutí, které DK v obdobných případech učinila za několik uplynulých měsíců a zjistila, že rozhodovací praxe DK je jednotná a že ve všech obdobných případech byl ze strany DK uložen nepodmíněný trest zákazu zastavení závodní činnosti na dvě soutěžní utkání. OK si vyžádala také vyjádření DK ke zdůvodnění její rozhodovací praxe, ve kterém bylo kromě jiného uvedeno, že DK uděluje tento trest v případech, kdy zmařená branka mohla v danou chvíli ovlivnit výsledek zápasu. OK dále prostudovala Sazebník trestů Disciplinárního řádu SF ČR a zjistila, že trest byl udělen v souladu s čl. I./6. tohoto Sazebníku, který při tomto druhu přestupku stanoví rozmezí uloženého trestu zastavení závodní činnosti na jedno až dvě utkání. Je tedy zřejmé, že odvolateli uložený trest je v souladu s platnými řády a předpisy SF ČR.

 

Na základě výše uvedeného tedy OK došla k jednoznačnému závěru, že rozhodnutí DK bylo po všech stránkách správné a odvolateli uložený trest byl oprávněný. S ohledem na shora uvedené OK rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skVarta-futsal-liga

reklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate