Futsal

reklama

Zápis č. 131617 z jednání SbKR dne 3. 5. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, Z. Petr st., M. Ježek, L. Drobný
Omluveni: A. Herzog, R. Krulová

Program:

  • Zahájení
  • Došlá pošta
  • Vyhodnocení odehraných utkáních play off CHFL
  • Organizační záležitosti

Zahájení:
Jednání komise probíhalo vzhledem k uzavření objektů FAČR v náhradních prostorech – restauraci Staročeská krčma (Praha 6). Jednání zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s programem zasedání.

 

Došlá pošta:

  • Omluva rozhodčího p. Lasche z řízení utkání play off – vzato na vědomí
  • Žádost DK KF FAČR o vyjádření SbKR k dodatečným námitkám, případně podnětům klubu GL Litoměřice k zahájení disciplinárního řízení. Žádost o vyjádření k námitce ze dne 24. 4. 2017 byla SbKR doručena 2. 5. 2017, zbývající dne 3. 5. 2017 – viz. Vyhodnocení odehraných utkání v období 7. 4. 2017 – 2. 5. 2017

Vyhodnocení odehraných utkání v období 7. 4. 2017 – 2. 5. 2017

SbKR se na svém zasedání zabývala zejména námitkami kapitána družstva podanými v souladu s Pravidly futsalu a SŘ čl. 69 v Zápisu o utkání, vyhodnocením „problematických situací“ uvedených DS v Hodnocení rozhodčích (HoRo), výkony rozhodčích, kteří obdrželi hodnocení „uspokojivý“ a horší a na základě žádosti DK i dodatečnými námitkami, případně podněty klubu GL Litoměřice.

Utkání Rádio Krokodýl Helas Brno - FC Benago Zruč nad Sázavou (2. zápas čtvrtfinále play off CHFL):

SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Klečackého a na základě shlédnutého videozáznamu konstatuje, že rozhodnutí rozhodčího ve 4. min. – neuznání branky hostí bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA. Dále konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve 22. min. nepostrestal přestupek domácího hráče č. 11 na hráče hostí č. 11 (podražení) a z následné akce bylo dosaženo branky, kterou rozhodčí uznal.
SbKR na základě výše uvedených skutečností respektuje hodnocení rozhodčího p. Klečackého známkou 7,8 (uspokojivý), přestože se neshoduje v posouzení jednotlivých situací s DS a vzhledem ke skutečnosti, že ze strany rozhodčího současně došlo k porušení interního nařízení SbKR, pozastavuje mu delegaci na utkání semifinálových sérií.
SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Filipského a na základě shlédnutého videozáznamu konstatuje, že rozhodnutí rozhodčího ve 4. min. – neuznání branky hostí bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA. Dále konstatuje, že se rozhodčí dopustil 2 jasných chyb, když ve 20. min. nenařídil PK ve prospěch družstva hostí za hru rukou v PÚ soupeře domácím hráčem č. 21 a ve 22. min. nepotrestal přestupek domácího hráče č. 11 na hráče hostí č. 11 (podražení) a z následné akce bylo dosaženo branky, kterou rozhodčí uznal.
SbKR na základě výše uvedených skutečností upravuje hodnocení rozhodčího p. Filipského z původního hodnocení 7,7 (za očekáváním) na 7,5 (neuspokojivý) a pozastavuje mu delegaci na utkání semifinálových sérií.

Utkání Gardenline Litoměřice - AC Sparta Praha (1. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR se zabývala výkonem rozhodčího p. Chládka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné chyby, když ve 35. minutě nesprávně posoudil zákrok domácího hráče číslo č. 91 jako nedovolený a udělil mu ŽK a následně i ČK.
SbKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího p. Chládka 7,9 (uspokojivý) a pozastavuje jeho delegaci na 1. a 2. utkání semifinálových sérií.

Vyjádření SbKR k námitkám kapitána družstva AC Sparta Praha v utkání Gardenline Litoměřice - AC Sparta Praha (1. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že z dostupného videozáznamu není komunikace mezi funkcionáři družstva hostí a rozhodčími zřetelná. Z tohoto důvodu není možné k námitce se relevantně vyjádřit. Dle zprávy DS bylo vykázání obou funkcionářů v souladu s Pravidly futsalu FIFA.

Vyjádření SbKR k dodatečné námitce družstva Gardenline Litoměřice v utkání Gardenline Litoměřice - AC Sparta Praha (1. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR pokládá námitku ve věci nesprávně udělené ŽK a ČK pro domácího hráče č. 91 za oprávněnou (viz. výše uvedené vyjádření k výkonu rozhodčího p. Chládka).
SbKR na základě shlédnutí dostupného videozáznamu konstatuje, že udělení ŽK pro domácího hráče č. 91 ve 23. min. v bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA.
SbKR konstatuje, že přerušení utkání rozhodčími z důvodu pohybu osob nezúčastněných na hře po hrací ploše, resp. v její bezprostřední blízkosti bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA.
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že z dostupného videozáznamu není komunikace mezi funkcionáři družstev, hráči a rozhodčími zřetelná. Z tohoto důvodu není možné se k námitce relevantně vyjádřit a řešení této části dodatečné námitky ponechává v řešení DK.

Utkání AC Sparta Praha - Gardenline Litoměřice (4. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že se rozhodčí p. Henych dopustil jasné chyby, když v 29. min. nenařídil PK ve prospěch domácího družstva a současně nesprávně udělil ŽK domácímu hráči č. 14. Dále se rozhodčí dopustil chyby, když ve 40. minutě neodpískal PVK ve prospěch hostujícího mužstva a neudělil ŽK domácímu hráči č. 31 za podražení hostujícího hráče č. 11.

SbKR na základě výše uvedených skutečností upravuje hodnocení rozhodčího p. Henycha z původního hodnocení 8,2 (dobrý) na 7,8 (uspokojivý) a pozastavuje mu delegaci na 1. a 2. utkání semifinálových sérií.
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že se rozhodčí p. Melničuk dopustil jasné chyby, když v 7. min. nenařídil PK ve prospěch hostujícího družstva a neudělil ŽK hráči domácího týmu č. 14. Dále se rozhodčí dopustil chyby, když ve 12. minutě neodpískal PVK ve prospěch hostujícího mužstva a neudělil ŽK domácímu hráči č. 22 za podražení hostujícího hráče č. 91.

SbKR na základě výše uvedených skutečností upravuje hodnocení rozhodčího p. Melničuka z původního hodnocení 8,5 (velmi dobrý) na 7,8 (uspokojivý) a pozastavuje mu delegaci na 1. a 2. utkání semifinálových sérií.

Vyjádření SbKR k dodatečné námitce družstva Gardenline Litoměřice v utkání AC Sparta Praha - Gardenline Litoměřice (4. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR pokládá námitku ve věci rozhodnutí rozhodčích v 7., 12., 29. a 40. min. utkání za oprávněnou (viz. výše uvedené vyjádření k výkonu rozhodčích pp. Henycha a Melničuka).
V ostatních bodech dodatečné námitky postupovali rozhodčí dle názoru SbKR v souladu s Pravidly futsalu FIFA.

Utkání SK Slavia Praha - SK Interobal Plzeň (2. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že se rozhodčí p. Cílek dopustil 2 jasných chyb, když v 26. min. neudělil ČK hostujícímu hráči č. 24 za HNCH – kopnutí protihráče v nepřerušené hře a následně ani domácímu hráči č. 23 za HNCH – násilné vražení rukama do protihráče v nepřerušené hře.

SbKR na základě výše uvedené skutečností upravuje hodnocení rozhodčího p. Cílka z původního hodnocení 7,9 (uspokojivý) na 7,5 (neuspokojivý) a pozastavuje mu delegaci na zbývající utkání play off.
SbKR na základě shlédnutí videozáznamu konstatuje, že výkon funkce třetího rozhodčího p. Košťála pokládá za nedostatečný, ztotožňuje s hodnocením DS – za očekáváním a pozastavuje mu mu delegaci na utkání semifinálových sérií play off CHFL.

Vyjádření SbKR k námitkám kapitánů v utkání SK Slavia Praha - SK Interobal Plzeň (4. zápas čtvrtfinále play off CHFL):
SbKR se na základě námitek kapitánů obou družstev zabývala situací z 20. min., kdy došlo k vyloučení hráče hostujícího družstva č. 28 a zároveň vykázání asistenta trenéra domácího družstva. Na základě shlédnutého videozáznamu SbKR konstatuje, že vyloučení hráče hostujícího družstva č. 28 i vykázání asistenta trenéra domácího družstva bylo v souladu s Pravidly futsalu FIFA.

Kontrola ZoU odehraných utkání

SbKR provedla kontrolu ZoU v utkáních odehraných v období 7. 4. 2017 – 2. 5. 2017
a neshledala při jejich zpracování ze strany rozhodčích vážnější nedostatky. Vyhodnocení kontroly ZoU obdrží rozhodčí elektronickou poštou do svých emailových schránek.

Organizační záležitosti:

1)      Pan Honěk informoval členy SbKR, o svém vystoupení na Grémiu klubů 1. CL, kde klubům představil návrh nového Sazebníku náhrad rozhodčích a požadavek SbKR na nominování 3. rozhodčího na všechna utkání 1. CL. Uvedl, že kluby po obsáhlé diskuzi pochopili nutnost změn a schválili předložený návrh odměn rozhodčím od ročníku 2017/2018 i účast 3. rozhodčího na všech utkáních 1.CL. Tyto schválené podklady předložil p. Honěk ke schválení Komisi futsalu FAČR.

2)      Za období 7. 4. 2017 – 2. 5. 2017 obdržela SbKR cestou DK stížnost (dodatečnou námitku) klubu GL Litoměřice na výkon a vystupování rozhodčích v 1. utkání čtvrtfinálové série Gardenline Litoměřice - AC Sparta Praha a výkon rozhodčích ve 4. utkání stejné série. Vyjádření SbKR je uvedeno výše.

3)      SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že občas emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jdou do nevyžádané pošty. Současně znovu upozorňuje rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

Termín příštího zasedání SbKR je stanoven na 18. 5. 2017 od 16.00 hod. v Praze v sídle FAČR.


Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate