Futsal

reklama

Zápis č.5/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 18.5.2017

Datum konání:   18.5.2017

Místo jednání: Praha, sekretariát FAČR

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Stix, Průša

Trvale přizvaný: p.Rod

Omluveni:  pp. Šuba, Fousek

Neomluveni: - 

Přizváni: pp.Neumann, Pavlík, Chyba, Honěk, Hanzlík, Herzog

(vše dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:30 hod a ukončeno ve 20:50 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 20.4.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 19.5.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 15.6.2017 od 15:30 hod v Brně.

   

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuální situaci na FAČR a o aktuálním  stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018.

KF projednala problematiku uspořádání Aktivu regionálního futsalu 25.5. v Praze na Strahově s ohledem na aktuální situaci FAČR, nevyjasněným stavem financování sportu a s tím související realizací projektu Futsalové (r)evoluce a postupného přechodu systému IT.

KF ukládá

- realizovat dle stanoveného časového harmonogramu
- zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: 25.5.2017, resp. průběžně do 30.6.2018

 

1.4.) KF projednala závěry z výběrového řízení na obsazení manažerských pozic v rámci schválené nové struktury řízení futsalu. KF na základě vyhodnocení osobních prezentací vybraných kandidátů v rámci výběrového řízení dne 11.5.2017 rozhodla o ustanovení manažerských pozic k 1.7.2017 následovně:

Generální manažer – Tomáš Hamsa

FUTIS/IT manažer – Petr Havlík

PR manažer – Michal Pavlík

Sekretář – Martin Průša

KF ukládá, v souvislosti s aktuální situací na FAČR, projednat legislativní a finanční podmínky v rámci FAČR pro zahájení činnosti manažerů a podat informaci na nejbližší KF

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 15.6.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí zprávu trenéra reprezentace ČR p.Neumanna o průběhu a vyhodnocení kvalifikace ME v Kazachstánu (9.12.4.2017).

 

3.2.)  KF vzala na vědomí zprávu o přípravě dalších akcí reprezentací:

reprezentace „A“

- 12.6. charitativní utkání reprezentací fotbalu a futsalu v Chomutově v rámci projektu „Futsal za život“
-  turnaj v Číně – 20.-27.6.2017 – oznámena širší nominace 

reprezentace U-21

-  vyhodnocení soustředění v Nymburku
-  říjen 2017– 2xMPU ČR-Rusko (Mělník/druhý pořadatel v jednání)

 

3.3.) KF vyslechla informaci trenéra reprezentace ČR p.Neumanna o případných změnách v realizačních týmech reprezentací U-19 a U-21 s ohledem na zavedení ME v kategorii U-19. KF vzala na vědomí, že z UEFA stále nedorazila oficiální oznámení a detaily ohledně avizovaných schválených změn (zejména věková hranice a termíny pro KV ME U19 2019). KF ukládá předložit kompletní návrhy na personální obsazení trenérských postů reprezentací U-19 a U-21 a dále kostru termínové listiny repre „A“, „21“ a „19“.

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann. Termín: 15.6.2017

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu play-off Chance futsal ligy 2016/17

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o přípravě nového ročníku celostátních soutěží

  • Termínová listina 2017/18 bude finálně schválena po Grémiu klubů 1.ligy futsalu 10.6.2017
  • Juniorská liga – termín uzávěrky přihlášek 31.5.2017
  • KF zamítla návrh na snížení počtu utkání čtvrtfinále play-off 1.ligy od sezóny 2017/18 na 2 vítězná utkání.

 

4.3.)  KF vzala na vědomí zprávu Licenční subkomise KF FAČR o stavu přípravy Licenčního řízení s kluby 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18 (10.6.2017).

KF schválila předložené návrhy závazných dokumentů k Licenčnímu řízení.

KF ukládá zajistit distribuci dokumentů klubům 1.ligy a dále proces přípravy podkladů k Licenčnímu řízení.

Odpovídají: pp.Palaščák, Průša, Chyba – Termín: průběžně, resp. 10.6.2017

 

4.4.)  KF vzala na vědomí informace o realizaci a přípravě TV přenosů z play-off Chance futsal ligy (21.4.čtvrtfinále, 1.5.semifinále, 19.5. – 31.5. finálová série).

KF ukládá zajistit organizaci zbývajících TV utkání ve spolupráci s účastníky finále play-off s ohledem na předpokládanou vyšší sledovanost přenosů na ČT.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Kolman. Termín: 19.-31.5.2017

 

4.5.)  KF ukládá podat informaci o přípravě a realizaci pravidelného TV magazínu o futsalu a dalších možných zlepšení televizace futsalu (počty přenosů, záznamů, povinnost povrchu, aj.)

Odpovídají: pp.Mestek, Klier. Termín: 30.6.2017

 

4.6.)  KF vzala na vědomí zprávu o zajištění evidence a úhrady pokut.

KF dále vzala na vědomí informaci STK k řešení pozdní úhrady zálohy na rozhodčí a delegáty ze strany klubu 1.ligy futsalu Benago Zruč nad Sázavou. V souladu s rozhodnutím KF a výkladem RMS (Tabulka termínů plnění základních povinností klubů) – odečet 3 bodů z ligové tabulky. Body budou klubu odečteny v tabulce následujícího ročníku 1.ligy 2017/18.

Odpovídá: pp.Průša, Chyba. Termín: průběžně

 

4.7.)  KF ukládá předložit návrh na vytvoření Směrnice o komunikaci na sociálních sítích ze strany oficiálních zástupců ligových klubů s platností od 1.7.2017 k projednání s kluby 1.ligy futsalu.

Odpovídají: pp.Fousek, Mestek. Termín: 10.7.2017

 

4.8.)  KF odložila projednávání návrhu na uspořádání Československého superpoháru (trojice utkání mistrovských celků mužů, žen a juniorů české a slovenské ligy) v září 2017.

KF dále projedná realizaci projektu na následujícím zasedání.

Odpovídají: pp.Mestek, Kolman, Pavlík - Termín: 15.6.2017

 

4.9.)  KF projednala aktualizovaný přehled předpokládaného obsazení celostátních  soutěží pro ročník 2017/18.

KF ukládá zajistit proces plnění podmínek k zajištění účasti klubů v 1.a 2.lize futsalu pro ročník 2017/18 dle schváleného harmonogramu

- doručení Přihlášky společně s úhradou startovného v prodlouženém termínu do 24.5.u klubů 2.ligy „západ“, které tak ještě neučinily

- předání podnětu DK pro nesplnění povinností klubů celostátních soutěží

- případné nahrazení dalšími zájemci o účast ve 2.lize „západ“

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 24.5.2017

 

4.10.)  KF vzala na vědomí zprávu DK o zahájení disciplinárního řízení s rozhodčími CL pp.Chládkem a Vomastkem, resp. s účastníky čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy Gardenline Litoměřice – AC Sparta Praha.

 

4.11.) KF ukládá, na základě podnětu p.Blažka, precizovat předávání materiálů určených hromadně členům KF FAČR ze strany sekretariátu KF.

 

4.12.) KF vzala na vědomí podnět p.Blažka na přehodnocení/úpravu DK SF ČR (možnost zrušit trest za nesprávně udělené ČK/ŽK).

 

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí informaci o závěrech ze zasedání Regionální subkomise 3.5.2017 k projednání přípravy Aktivu KKF 25.5., koordinace projektu futsalové evoluce a přípravy návrhu na metodiku rozdělení dotace z rozpočtu KF do regionálního futsalu v roce 2017.

KF vzala na vědomí návrhy na řešení problematiky povinné účasti klubů 1.a 2.ligy futsalu v soutěži Pohár FAČR (změna principu povinné účasti + apelování na kluby celostátních soutěží, aby se zúčastňovaly krajských soutěží Poháru FAČR).

KF vzala na vědomí informaci o projednávání návrhu v rámci Regionální subkomise na princip rovnoměrného, resp.klíčem děleného rozdělování dotací na KKF z rozpočtu futsalu a dále informaci o diskusi Regionální subkomise na téma rušení klubů futsalu.

KF ukládá předložit konkrétní písemné návrhy na KF.

Odpovídají: pp.Klier, Stix – Termín: 15.6.2017

 

5.2.)  KF vzala na vědomí informaci 1.místopředsedy p.Blažka o uspořádání finále moravských divizních soutěží E a F.

 

5.3.)  KF vzala na vědomí podnět Regionální subkomise KF na opětovní ne-plnění členských povinností v OkKF Brno-město. KF ukládá předsedovi RegSub zpracovat podklady pro sekretariát KF a následně vyzvat oficiálním dopisem KF, včetně všech náležitostí daných Stanovami SF ČR, OkKF Brno-město k okamžitému zjednání nápravy, resp.k zaslání informací na KF FAČR.

Odpovídají: pp.Klier, Stix, resp.Mestek, Průša – Termín: 31.5.2017

 

 

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF projednala aktuální stav plnění úkolů v oblasti marketingu a PR.

 

6.2.)  KF schválila realizaci video on-line přenosů z utkání MČR žen v Plzni.

Odpovídá: p.Pavlík - Termín: 17.6. 2017

 

6.3.)  KF vzala na vědomí informace o vyhlášení výsledků futsalových anket dle schváleného plánu a předání poháru pro vítěze základní části Chance futsal ligy (FK ERA-PACK Chrudim) v rámci úvodního utkání čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy v Chrudimi 21.4.

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1)  KF za přítomnosti p.Hoňka, pověřeného řízením SbKR, projednala problematiku rozhodčích v celostátních ligách

- princip výběru rozhodčích pro play-off 1.ligy

- SbKR po schválení nového sazebníku náhrad rozhodčím a delegátům CL dle návrhu na navýšení odměn rozhodčím celostátních soutěží od ročníku 2017/18 usiluje o personální zkvalitnění listiny rozhodčích CL futsalu 

- zavedení 3.rozhodčího na vybraná utkání základní části 1.ligy futsalu - výběrem pověřen p.Honěk.

 

7.2.) KF vzala na vědomí informaci o závěrech ze semináře pro rozhodčí futsalu před play-off Chance futsal ligy, který se uskutečnil v Praze na Strahově 7.4.2017.

 

7.3.) KF projednala problematiku stanovení povinnosti rozhodčím CL řídit určitý počet utkání nižších soutěží dle pokynů řídících komisí regionálních soutěží. KF ukládá předložit návrh metodiky, upravující tyto povinnosti rozhodčích.

Odpovídá: p.Honěk. - Termín: září 2017

 

7.4.)  KF se za přítomnosti předsedy Subkomise delegátů p.Hanzlíka zabývala problematikou činnosti delegátů v celostátních soutěžích.

 

KF schválila předložený návrh předsedy SbKD na navýšení odměn delegátům CL od ročníku 2017/18 v souvislosti s novými sazbami náhrad rozhodčím.

 

KF vzala na vědomí závěry Subkomise delegátů k vyhodnocení play-off 1.ligy a přípravě následujícího ročníku CL :

  • udělení trestu delegátovi J.Novotnému za nesprávný postup při vyhodnocení postupu rozhodčích v utkání play-off Sparta Praha – Gardenline Litoměřice
  • návrh SbKD na zefektivnění systému kontroly počtu přítomných diváků na utkáních 1.ligy
  • podnět k vytipování dalších vhodných futsalových odborníků pro zkvalitnění sboru delegátů celostátních soutěží, např. z řad exreprezentantů

 

7.5.)  KF vzala na vědomí návrh 1. místopředsedy k projednání nového obsazení Subkomisí rozhodčích a delegátů s variantou jejich sloučení pod jednu společnou subkomisi.

KF se návrhem bude zabývat na zasedání 15.6.2017.

 

7.6.)  KF vzala na vědomí informaci pp.Mesteka a Hoňka o nabídce společnosti Refteam na marketingovou podporu rozhodčích futsalu.

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF vzala na vědomí informaci předsedy KF p.Mesteka o situaci FAČR, MŠMT, atd.,

KF ukládá usilovat o zjištění maximálních možností zabezpečení finančních zdrojů k zajištění provozu SF ČR v souladu se schváleným rámcovým rozpočtem na rok 2017 a dále KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 15.6.2017

 

8.2.)  KF projednala zprávu k přípravě finálního návrhu rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017, kterým se bude KF zabývat na svém následujícím zasedání. KF schválila přechod do úsporného režimu v souvislosti s aktuální situací financování sportu ze státních zdrojů.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 15.6.2017

 

8.3.)  KF schválila Hospodaření SF za rok 2016.

 

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF za přítomnosti předsedy Subkomise futsalu žen vzala na vědomí informace o přípravě finálového turnaje MČR ve futsalu žen 17.-18.6. 2017 v hale Lokomotivy Plzeň.

KF ukládá zajistit organizaci ve spolupráci s KKF Plzeňského kraje a klubem Interobal Plzeň.

Odpovídají: pp.Herzog, Průša – Termín: 17.6.2017

 

KF schválila Propozice finálového turnaje MČR ve futsalu žen 17.-18.6. 2017.

 

9.2.)  KF vzala na vědomí zprávu Subkomise futsalu žen a plán činnosti na ročník 2017/18. KF se zabývala problematikou futsalu žen, především reprezentace žen (chybí kvalita, ale v posledním období došlo k pozitivním změnám ve spolupráci s fotbalovými kluby).

KF ukládá připravit další návrhy na podporu rozvoje futsalu žen v ČR.

Odpovídá: p.Herzog – Termín: průběžně, resp. 15.6.2017

 

 

 

10)  Veteránský futsal

 

10.1.)  KF vzala na vědomí zprávu o průběhu Mistrovství ČR ve futsalu v kategorii veteránů nad 40 let, které zdařile uspořádal KKF Ústeckého kraje v Ústí nad Labem 13.5.2017.

 

 

 

11)  Různé

 

11.1.)  KF se opět zabývala podnětem předsedy ObKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Jana Roda, týkajícího se odložení trestní věci vůči bývalému předsedovi ObKF „C“ a předsedy karlovarské KKF p. Josefovi Novotnému.

KF po projednání nových podkladů přesunula rozhodování v této věci na následující zasedání KF 15.6.2017.

 

11.2.)  KF vzala na vědomí informaci o projednávání možnosti výměny soutěží klubů Svarog FC Teplice a Interobal Plzeň B (divize A, resp.2.liga) v případě podání společné žádosti obou klubů. Z důvodu nedostatku informací (pouze jednostranný telefonický požadavek ze strany klubu Svarog FC Teplice) se návrhem bude dále KF zabývat pouze za předpokladu souhlasu všech zainteresovaných subjektů včetně řídících komisí Divize A i C.

 

11.3.)  KF vzala na vědomí informaci o podaném podnětu p.Jiřího Veselého prostřednictvím Advokátní kanceláře k upuštění od neoprávněného zásahu do jména, osobnosti a soukromí s uplatněním nároku na náhradu nemajetkové újmy.

KF ukládá řešit ve spolupráci s LPO FAČR a o závěrech KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 15.6.2017

 

11.4.)  KF vzala na vědomí informaci o podání podnětu Arbitrážní komisi Svazu futsalu na neplnění smlouvy ze strany klubu, týkající se smlouvy, uzavřené mezi hráčem Vítězslavem Hrubým a klubem 1.ligy futsalu Helas Brno. KF vzala na vědomí i vyjádření právního zástupce klubu k údajnému porušení smluvních podmínek. Arbitrážní komise se bude plněním smlouvy na základě podaného podnětu zabývat.

KF ukládá o závěrech z řízení Arbitrážní komise informovat KF.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 15.6.2017

 

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate