Futsal

reklama

Zápis č.6/2017 ze zasedání Komise futsalu FAČR dne 15.6.2017

Datum konání:   15.6.2017

Místo jednání: Velká Bíteš, hotel U Raušů

Přítomni:  pp.Mestek, Blažek, Klier, Kolman, Šuba, Stix, Fousek, Průša

Trvale přizvaný: p.Rod

Omluveni: -

Neomluveni: - 

Přizváni: pp.Pavlík

(všichni dle prezenční listiny)

Jednání bylo zahájeno v 15:40 hod a ukončeno v 19:45 hod

Jednání řídil: p. Mestek, předseda KF FAČR

 

 

1) Formální záležitosti  

 

1.1.)  KF schválila finální podobu zápisu ze zasedání KF 18.5.2017.

KF ukládá zveřejnit zápis na internetových stránkách KF.

Odpovídá: p. Průša. Termín: 19.6.2017

 

1.2.)  Termíny následujících zasedání KF jsou: čtvrtek 13.7.2017 od 15:30 hod v Praze, dále pak 17.8., 7.9., 12.10., 9.11., 9.12.2017

 

1.3.) KF vzala na vědomí zprávu předsedy KF p.Mesteka o aktuálním stavu řešení problematiky přípravy projektu Futsalové (r)evoluce ve spolupráci s IT a LPO odděleními FAČR k 1.7.2018.

KF vzala na vědomí zprávu o zrušení Aktivu regionálního futsalu 25.5. včetně související tématiky realizace projektu Futsalové (r)evoluce a postupného přechodu systému IT.

KF ukládá zajistit přípravu legislativy futsalu v souladu s legislativou FAČR pro fotbal

Odpovídá: p. Mestek, Průša, Klier. Termín: průběžně do 30.6.2018

 

1.4.) KF vzala na vědomí informaci předsedy KF p.Mesteka o jednání s vedením FAČR za účelem zahájení činnosti manažerů dle závěrů z výběrového řízení na obsazení manažerských pozic v rámci schválené nové struktury řízení futsalu.

KF ukládá projednat legislativní a finanční podmínky manažerů v rámci FAČR a podat informaci na nejbližší KF.

Odpovídá: p. Mestek. Termín: 13.7.2017

 

1.5.) KF projednala návrhy na jmenování nových odborných komisí a subkomisí KF s působností od 1.7.2017. KF schválila všechny předsedy subkomisí a pověřila je zajištěním funkčnosti při přípravě sezóny 2017/18 s tím, že případné změny ve složení svých subkomisí musí KF navrhnout písemně nejpozději do 10.7.2017. KF 13.7.2017 následně schválí kompletní složení subkomisí na sezónu 2017/18-

Odpovídá: p.Průša, resp.předsedové subkomisí – Termín: 27.6.. resp.10.7.2017

 

 

 

2) Mezinárodní futsal

 

2.1.) KF vzala na vědomí informace p. Fouska z UEFA a FIFA:

 

2.2.) KF vzala na vědomí informace p. Mesteka o plánu přípravy reprezentace U-19 s ohledem na vyhlášení evropské kvalifikace o účast na Olympiádě mládeže 2018.

 

 

 

3)  Reprezentace

 

3.1.) KF vzala na vědomí zprávu o uskutečnění , resp.přípravě akcí reprezentací:

- reprezentace „A“

a)  12.6. charitativní utkání reprezentací fotbalu a futsalu v Chomutově v rámci projektu „Futsal za život“ – KF ocenila mimořádný přínos pro futsal ze  společenského i mediálního pohledu

b)  turnaj v Číně – 20.-27.6.2017 – oznámena nominace

- reprezentace U-21

a)  příprava soustředění v Kadani

b)  říjen 2017– 2xMPU ČR-Rusko (pořadatel druhého utkání stále v jednání)

 

3.2.) KF projednala návrh p.Kolmana na umožnění angažovat trenéra reprezentace p.Neumanna zároveň jako trenéra klubu 1.ligy futsalu SK Slavia Praha. KF vyjádřila přesvědčení, že nelze vykonávat obě zmíněné funkce zároveň a že rozhodnutí o výběru ze dvou variant musí udělat osobně trenér Neumann.

 

3.3.) KF vzala na vědomí informaci o přípravě změn v realizačních týmech reprezentací U-19 a U-21 s ohledem na zavedení ME v kategorii U-19 a ukládá předložit návrh na složení nových realizačních týmů, včetně případné změny u repre „A“ (viz bod 3.2.zápisu).

Odpovídají: pp.Mestek, Neumann. Termín: 13.7.2017

 

 

 

4) Vrcholový futsal

 

4.1.)  KF vzala na vědomí informace o průběhu finálové série play-off Chance futsal ligy 2016/17 vysoce ocenila sportovní, organizační i marketingovou úroveň!

 

4.2.) KF vzala na vědomí zprávu o přípravě nového ročníku celostátních soutěží.

KF po projednání závěrů Grémia klubů 1.ligy futsalu 10.6.2017 schválila:

- Termínovou listinu futsalu 2017/18  

- los 1.ligy futsalu

- rozdělení dvojic a los Juniorské ligy

- převod práv klubu Benago Zruč nad Sázavou na klub Svarog FC Teplice 

KF vzala na vědomí

- zápis z Grémia klubů 1.ligy futsalu 10.6.2017 

- podnět Grémia na navýšení počtu vetací rozhodčích na 2+1 (bude finálně schvalován na zasedání KF 13.7., a to s přihlédnutím k vyjádření Subkomise rozhodčích) 

-  informaci sekretariátu KF o nutnosti úpravy termínu 1.kola soutěže (původně stanovený termín jednotného výkopu pátek 1.9. od 20:00 hod je zrušen s ohledem na kvalifikační utkání MS ve fotbale ČR-Německo (1.9., 20.45 hodin). Termín zahájení 1.ligy zůstává ohraničen týdnem 28.8. – 3.9. Přednostně jsou termíny jednotlivých utkání na dohodě klubů.

 

4.3.)  KF vzala na vědomí zprávu Licenční subkomise KF FAČR o výsledcích Licenčního řízení s kluby 1.ligy futsalu pro sezónu 2017/18.

KF 13.7.2017 znovu projedná závěry z LŘ za přítomnosti předsedy Licenční komise p.Palaščáka.

KF ukládá dokončit proces udělování licencí klubům 1.ligy futsalu v závislosti na doplnění podkladů ze strany klubů, kterým byla licence udělena pouze podmínečně (termín pro doplnění podkladů stanoven na 19.6.):

SK Slavia Praha                                  

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto

FC Démoni Česká Lípa                        

Gardenline Litoměřice              

Gamaspol Jeseník

Odpovídají: pp.Palaščák, Průša, Chyba – Termín: průběžně, resp. 30.6.2017

 

4.4.)  KF ukládá předložit návrh na vytvoření Směrnice o komunikaci na sociálních sítích ze strany oficiálních zástupců ligových klubů.

Odpovídají: pp.Fousek, Mestek. Termín: 13.7.2017

 

4.5.)  KF odložila projednávání návrhu na uspořádání Československého superpoháru (trojice utkání mistrovských celků mužů, žen a juniorů české a slovenské ligy) s variantou uspořádání v roce 2018.

 

4.6.)  KF projednala aktualizovaný přehled předpokládaného obsazení celostátních  soutěží pro ročník 2017/18.

KF ukládá pokračovat v kontrole plnění stanovených podmínek k zajištění účasti klubů v 1.a 2.lize futsalu pro ročník 2017/18 dle schváleného harmonogramu.

KF schválila prodloužení termínu pro doručení přihlášky do 2.ligy východ společně s úhradou startovného ze strany klubu UTB Futsal Zlín do 23.6., resp.30.6.2017.

KF schválila změnu termínu rozlosování 2.ligy s ohledem na nevyjasněný počet účastníků 2.ligy východ v soutěžním ročníku 2017/18.

Odpovídají: pp.Průša, Chyba - Termín: 30.6.2017

 

4.7.)  KF vzala na vědomí informaci o průběhu disciplinárního řízení s rozhodčími CL pp.Chládkem a Vomastkem, resp. s účastníky čtvrtfinále play-off Chance futsal ligy Gardenline Litoměřice – AC Sparta Praha a ukládá sekretariátu KF urgovat zveřejnění rozhodnutí DK!

 

4.8.) KF ukládá zajistit výklad DŘ FAČR k možnosti zrušení trestu za nesprávné vyloučení, tedy chybné udělení ČK nebo 2.ŽK (viz podnět 1.místopředsedy KF p.Blažka na přehodnocení/úpravu DK SF ČR z 18.5.2017.

 

 

 

5) Regionální futsal

 

5.1.)  KF vzala na vědomí informaci o projednávání návrhu v rámci Regionální subkomise na princip rovnoměrného, resp. klíčem děleného rozdělování dotací na KKF z rozpočtu futsalu a dále informaci o diskusi Regionální subkomise na téma rušení klubů futsalu.

KF ukládá předložit konkrétní písemné návrhy na KF.

Odpovídají: pp.Klier, Stix – Termín: 13.7.2017

 

5.2.) KF vzala na vědomí informaci o řešení podnětu Regionální subkomise KF na opětovné neplnění členských povinností v OkKF Brno-Město (výzva OkKF Brno-Město k okamžitému zjednání nápravy, resp.k zaslání informací na KF FAČR).

KF schválila následující závěry:

KF bere na vědomí vyjádření VV OkKF Brno - město. KF vítá zjednání nápravy v otázce neplacení ČP a apeluje na dodržování povinností vyplývajících z členství v SF ČR v dalším období.

- KF bere na vědomí vyjádření FUTis manažera p.Havlíka k uvedenému podnětu.

- KF apeluje na OkKF Brno–město i na FUTIS manažera, aby se v nastávající vzájemné komunikaci snažili zachovávat korektní a profesionální formu.

- KF upozorňuje, že v případě nedodržení stanovených pravidel komunikace předá OkrKF Brno – město, resp.FUTIS manažera DK k disciplinárnímu řízení pro porušování Etického kodexu SF ČR.

- KF vyzývá předsedu OkrKF Brno – město p.Poláka a FUTIS manažera p.Havlíka k osobní účasti při projednání uvedené problematiky s pověřenými zástupci KF FAČR v sídle SF ČR v Praze na Strahově. Termín jednání  bude upřesněn.

KF ukládá zajistit projednání problematiky dle bodu 5.

Odpovídají: pp.Klier, Stix, Mestek – Termín: 13.7.2017

 

5.3.)  KF ukládá zajistit předání písemného podkladu řídícím komisím nižších soutěží o ukončení činnosti klubu Benago Zruč nad Sázavou.

Odpovídají: pp.Klier, Stix, Mestek – Termín: 13.7.2017

 

           

 

6) Média a marketing

 

6.1.)  KF ukládá zajistit změnu názvu a grafiky 1.ligy futsalu na všech oficiálních stránkách futsalu v jednotlivých sekcích s ohledem na změnu názvu soutěže (1.FUTSAL liga).

Odpovídá : p.Pavlík - Termín: 30.6.2017

 

6.2.)  KF ukládá zajistit odpovídající mediální prezentaci akce MČR žen v Plzni včetně realizace video on-line přenosů z utkání a dále MČR akademiků v Praze, včetně on-line přenosů z finále.

Odpovídají: pp.Herzog, Kresta, Pavlík - Termín: 17.6. 2017

 

6.3.)  KF vyzdvihla vysokou kvalitu a mediální úspěšnost projektu „Futsal za život“ a doporučuje přihlásit projekt do příslušné soutěže UEFA a prezentovat ho i v rámci Galavečera Grassroots fotbalu za rok 2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Pavlík - Termín: 31.12. 2017

 

6.4.) pp.Mestek a Klier informovali KF, že byla, na základě předjednání od p.Tomáše Neumanna, čerstvě zahájena jednání s loterijní společností o partnerství ligy a dále s autosalonem o podpoře futsalu formou zapůjčení služebních vozů. KF ukládá podat informaci 13.7.2017.

Odpovídají: pp.Mestek, Klier, Neumann - Termín: 13.7. 2017

 

 

 

7) Rozhodčí a delegáti

 

7.1.) KF vyjádřila až na drobné výjimky spokojenost s průběhem finálové série CHFL i ze strany rozhodčích a delegátů.

 

7.2.)  KF se zabývala návrhem 1.místopředsedy na sloučení Subkomisí rozhodčích a delegátů pod jednu společnou subkomisi. KF odložila případné spojení obou subkomisí nejdříve při přípravách sezóny 2018/19.

 

7.3. KF ukládá předložit návrh metodiky upravující povinnosti rozhodčích CL řídit určitý počet utkání nižších soutěží.

Odpovídá: p.Honěk – Termín: 7.9.2017

 

7.4. KF ukládá informovat o průběhu jednání SbKR s firmou Refteam na marketingovou podporu rozhodčích futsalu.

Odpovídají: pp.Mestek, Honěk – Termín: 13.7.2017

 

 

 

8)  Ekonomika

 

8.1.)  KF vzala na vědomí informaci předsedy KF p.Mesteka o situaci FAČR, MŠMT, atd., KF ukládá usilovat o zjištění maximálních možností zabezpečení finančních zdrojů k zajištění provozu SF ČR v souladu se schváleným rámcovým rozpočtem na rok 2017 a dále KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 13.7.2017

 

8.2.)  KF projednala problematiku návrhu rozpočtu Svazu futsalu na rok 2017, kterým se bude KF zabývat na svém následujícím zasedání.

Odpovídají: p.Mestek, resp.členové KF – Termín: 13.7.2017

 

 

 

9)  Ženský futsal

 

9.1.)  KF vzala na vědomí informace o přípravě finálového turnaje MČR ve futsalu žen 17.-18.6. 2017 v hale Lokomotivy Plzeň. KF ukládá zajistit organizaci ve spolupráci s KKF Plzeňského kraje a klubem Interobal Plzeň.

Odpovídají: pp.Herzog, Průša – Termín: 17.6.2017

 

 

 

10)  Různé

 

10.1)  KF se zabývala podnětem Karlovarské KKF, resp.OblKF „C“ na p.Josefa Novotného.

KF schválila „Prohlášení Komise futsalu FAČR“:

Komise futsalu FAČR na základě prostudování všech dostupných materiálů a na základě výpovědí pp.Roda i Novotného:

a) seznámila se v režimu požadovaném PČR a vzala na vědomí dokumentace k dané cause

b) vyjádřila stávajícímu, demokraticky zvolenému vedení ObKF „C“ a Karlovarské KKF podporu v rámci jejich mandátu   

c) konstatovala, že na základě předloženého „Usnesení PČR ze dne 19.9.2016 o odložení trestní věci“ respektuje zásadu presumpce neviny p.Novotného

d) konstatovala dále, že, zejména na základě zásady presumpce neviny, neschválila návrh Karlovarské KKF, resp.Obl.KF „C“, na vyloučení p.Novotného ze SF ČR

e) konstatovala dále, že na základě všech předložených písemných materiálů a jejich vyhodnocení jako celku nebude Josef Novotný působit v žádné funkci v rámci 1 a 2. CL a to až do odvolání tohoto rozhodnutí

f) KF považuje uvedené typy caus pro futsal principiálně za nešťastné, též s ohledem na avizované právní kroky p. Novotného 

 

10.2.)  KF vzala na vědomí informaci o stavu řešení podnětu p.Jiřího Veselého prostřednictvím advokátní kanceláře.

KF ukládá dále řešit ve spolupráci s LPO FAČ a o závěrech KF informovat.

Odpovídá: p.Mestek – Termín: průběžně, resp. 13.7.2017

 

10.3.)  KF vzala na vědomí informaci o zpětvzetí podnětu, podaném Arbitrážní komisi Svazu futsalu na neplnění smlouvy ze strany klubu, týkající se smlouvy uzavřené mezi hráčem Vítězslavem Hrubým a klubem 1.ligy futsalu RK Helas Brno.

KF ukládá o závěrech z řízení Arbitrážní komise informovat KF.

Odpovídá: p.Průša – Termín: 13.7.2017

Bookmark this on Google Bookmark this on Facebook Bookmark this on Delicious submit to reddit Add this page to Mister Wong Top Články Jaggni to! Přidej odkaz na Bookmarky.cz Linkuj si ! pridej.cz pošli na vybrali.sme.skreklama
reklama
Česká fotbalová reprezentace na twitter
Česká fotbalová reprezentace na facebook
Fotbal - tv
Fanshop
Fotoreportáže
Youtube
> přihlášení
T-mobile oficiální partneři
reprezentace
Gambrinus   Hyundai Hyundai Puma
 
premium partneři
reprezentace
Hormann ČEPS
generální partner
SYNOT ligy
SYNOT hlavní partner
SYNOT ligy
Gambrinus oficiální partneři
SYNOT ligy
Tipsport  Hyundai
mediální partneři Česká televize Dnes Impuls iDnes Radiožurnál Deník Sport BigMedia iSport
oficiální přepravce SmartWings
fotbal-travel
oficiální dodavatelé Stones by Steilmann OSPAP Clarion Čedok
coca-cola Bílinská kyselka G4S Inkospor
tourism partner Czech tourism
Kontakt | Reklama na serveru | Ceník reklamy © Copyright 2000 - 2012 FAČR | Powered by WebToDate