/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178282

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178282

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178282

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178282

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178282

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178282

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
2.8.2017

Zápis č. 011718 z jednání SbKR dne 26. 7. 2017 v Praze

Přítomni: J. Honěk, L. Drobný, J. Hora, K. Linhart

Omluveni: M. Ježek

 

Program:

·          Zahájení

·          Došlá pošta

·          Organizační záležitosti

 

 

Zahájení:

Jednání zahájil p. Honěk, který seznámil členy SbKR s jeho programem.

 

 

Došlá pošta:

·       Žádná

 

 

Organizační záležitosti:   

      

1)      Na základě návrhu předsedy SbKR byl místopředsedou SbKR zvolen p. Martin Ježek. 

2)      Pan Honěk seznámil členy SbKR se závěry posledního zasedání KF FAČR, na kterém byl schválen jeho návrh složení SbKR pro soutěžní ročník 2017/2018.  Dále informoval o skutečnosti, že byl přizván na následující zasedání KF FAČR, které se bude konat 17.8.2017.

3)      SbKR vzala na vědomí ukončení činnosti pp. Vomastka a Chadimy, a zároveň informaci o přerušení činnosti rozhodčího p. V. Vaňka (zdravotní důvody).

4)      SbKR udělila pro ročník 2017/2018 výjimku z věkového limitu rozhodčímu p. Trlidovi.

5)      SbKR schválila seznam rozhodčích, kteří budou pozváni na letní seminář pro soutěžní ročník 2017/2018. SbKR se, vzhledem k neuspokojivým výsledkům v uplynulém soutěžním ročníku jednomyslně rozhodla nepozvat na letní seminář rozhodčího p. Krupu, a dále navrhovaného kandidáta Divize F p. Zbožínka. SbKR pověřila p. Hoňka, aby do 30.7.2017 rozeslal jednotlivým rozhodčím pozvánky na letní seminář, a žádá všechny rozhodčí, aby svou účast potvrdili nejpozději do 6.8.2017.

6)      SbKR zahájila přípravu na letní seminář a rozdělila si úkoly, kterým se budou její členové věnovat.

7)      SbKR pověřila p. Drobného aktualizací adresáře rozhodčích.

8)      Pan Honěk oznámil členům SbKR, že od zástupců projektu „Refteam dosud stále neobdržel konkrétní informace k samotné realizaci projektu.

9)      Dle informací od FIFA nedojde od 1.7.2017 k žádné změně pravidel Futsalu – FIFA.

10)   SbKR se zabývala skutečností, že rozhodčím dosud nebyly proplaceny odměny za utkání play off CHFL odehraná v období 16. 4. – 15. 5. 2017.  Zasedání SbKR navštívil p. Průša, který přítomné informoval, že na jejich proplácení KF FAČR intenzivně pracuje.

11)   SbKR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jsou doručeny do hromadné nebo nevyžádané pošty. Současně  žádá rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

 

Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 11.8.2017 od 14:30 v Praze

 

nic

nic

WebToDate