/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178317

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178317

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178317

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178317

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178317

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178317

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
3.9.2017

Zápis č. 21718 z jednání SubKD dne 25.-26.08.2017 Nymburk

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Bydžovský, M. Chyba, L. Kudrna, M.Vokulič  

Omluven: 

Program:

1.)   Kontrola plnění z minulého jednání 

2.)   Došlá pošta

3.)   Různé 

Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého řádného zasedání byly splněny.

   

Ad2.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

Email 17.8.2017 DS Glogar Ladislav – omluva z letního semináře ze zdravotních důvodů

Email 20.8.2017 DS Bednář Kamil – omluva z pracovních důvodů na 8.9.2017

Email 21.8.2017 DS Linhart Karel – omluva z pracovních důvodů na 1.-4.9.2017

Email 21.8.2017 DS Smreček Ladislav – pracovní harmonogram 09 -12/2017 – volné termíny

Email 22.8.2017 DS Vokulič Miroslav – omluva z pracovních důvodů na 8.-9.9., 15.-16.9., 22.-23.9. dále na 20.-21.10. a 27.-28.2017

Email 26.8.2017 DS Kirilák Jiří – omluva na 26.9.-2.10.2017

Email 26.8.2017 DS Švagr Roman – omluva z pracovních důvodů na 16.-17.9.2017

Email 26.8.2017 DS Návesník Pavel – omluva na 8.-10.9.2017

 

 

Ad 3.) Různé: 

3.1.)  Info ze zasedání KF FAČR

 

Předseda podal informaci z projednání RMS a dalších záležitostí týkajících se DS a RO pro nadcházející soutěžní ročník nejvyšších futsalových soutěží z KF FAČR dne 17.8.2017. Tohoto  jednání ze zúčastnili oba předsedové Subkomisí DS a RO.

 

 

3.2.)  Program letního zkušebního semináře DS 

 

Členové SubKD projednali podrobný program letního zkušebního semináře v Nymburce dne 26.8.2017. Ranní program je částečně společný s absolventy semináře rozhodčích pro nejvyšší futsalové soutěže. Odpoledne následuje zkušební část. Každý DS vypracuje Test z pravidel futsalu a Test z futsalových norem oba o 40 otázkách. Pro splnění semináře je třeba oba testy vypracovat v časovém limitu a povolené toleranci chyb. Po testech proběhne informační servis účastníkům semináře, kde budou seznámeni se všemi platnými normami, RMS 2017/18, ZDS-ZTD, metodikou HoRo a dále budou upřesněny povinnosti kolem zasílání zpráv a hodnocení DS.    

 

 

3.2.)  Průběh letního semináře DS

 

Semináře se dle presenční listiny zúčastnilo celkem 27 z celkového počtu 29 pozvaných DS. Průběh vlastního semináře se řídil programem, kdy v ranní části proběhlo zhodnocení uplynulé sezony  ze strany členů SubKD. DS byly předloženy tabulky s bližšími informacemi k tomuto bodování pro komplexní hodnocení a bodování delegátů. Zároveň bude zpracován pokyn SubKD pro DS nejvyšších futsalových soutěží pro sezonu 2017-18, kde budou uvedeny nejzásadnější body letního semináře. Tyto podklady obdrží DS - frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce e-mailem.

Dále pak proběhla společná část semináře pro RO a DS – vyhodnocení nejlepších RO a DS uplynulé sezony. V odpolední části pak následovala zkušební část semináře, kdy každý účastník vyplnil dva zkušební testy a vyslechl upřesnění pravidel i RMS a pokyny pro nadcházející ročník 2017 -18.v Po vyhodnocení testů a obsáhlé diskuzi k předneseným bodům byl letní seminář předsedou v 17,00 hod ukončen.

 

3.3.)  Výsledky letního semináře DS

 

Na základě výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila SubKD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2017 – 2018, která bude předložena ke schválení KF FAČR na zasedání dne 7.9.2017. Dále bylo rozhodnuto, že omluvení a neúspěšní absolventi semináře mají možnost opravného semináře, který proběhne v Praze na Stahově. Na základě výsledků semináře tak budou od zahájení nejvyšších soutěží futsalu vykonávat činnost DS:  Bednář Kamil, Brtníček Miloslav, Bydžovský Zdeněk, Černý Martin, Drobný Ladislav, Hanzlík Jiří, Havíř Milan, Honěk Jiří, Hora Jan, Chyba Michal, Kirilák Jiří, Kudrna Ladislav, Linhart Karel, Návesník Pavel, Pavlas Jan, Pelikán Martin, Poppr Zbyněk, Smreček Ladislav, Starý Vladislav, Stix Jiří, Svědiroh Miroslav, Švagr Roman, Tanáč Vladislav, Venc Radek a Vokulič Miroslav. Na opravný a dodatečný seminář se dostaví se do Prahy v rámci zasedání SubKD tito DS: Glogar Ladislav, Houška Zbyněk, Pivovarčík Miroslav a Primus Miroslav

 

   

Příští zasedání SubKD proběhne v úterý 03.10.2017 od 15:00 hod – Praha FAČR

nic

nic

WebToDate