/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178424

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178424

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178424

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

/scripts/detail.php:
<b>query</b>: SELECT name FROM sysobjects WHERE type='U'

<b>query</b>: SELECT * FROM NEWSSERVER

<b>query</b>: SELECT NEWSLANGUAGE.ID, NEWSLANGUAGE.LOCALE FROM NEWSLANGUAGE

<b>query</b>: SELECT KOREKTURA,JAZYKID,PUBLID,KATEGID,HTMLFRAGMENT,DYNAMIC_BR FROM NEWSDB WHERE ID=178424

<b>query</b>: SELECT DETAILPAGE from NEWSDB where ID=178424

<b>query</b>: SELECT KATEGID from NEWSDB where ID=178424

<b>query</b>: select * from NEWSKATEG where ID= 928

<b>query</b>: select * from NEWSUSERGROUPS  where ID=196

<b>error</b>: SELECT permission denied on object 'NEWSUSERGROUPS', database 'WTD40', owner 'dbo'.

<b>query</b>: UPDATE NEWSKATEG SET GROUPID=1 WHERE ID=928

<b>error</b>: UPDATE permission denied on object 'NEWSKATEG', database 'WTD40', owner 'dbo'.

FOTBAL.CZ - Detail zprávy - Football association of Czech Republic - czech, cesky, cech, eech, sport, soccer, fotbal, football, cup, fussball, futsal, statisti, result, league, fixture, champion, qualifi, new, calcio, team, national, club, kopaná
Horní navigační lišta
RSS kanál
[Odkazy na články]
Ikonka serveru
[Ikonka pro vás]
Oficiální zprávy
11.10.2017

Zápis č. 31718 z jednání SubKD dne 03.10.2017 Praha

Přítomni: J. Hanzlík, Z. Bydžovský, M. Chyba, L. Kudrna, M.Vokulič
Omluven:

Program:

1.) Kontrola plnění z minulého jednání
2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
3.) Došlá pošta
4.) Různé 

Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny. 

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

FUTSAL liga 1. – 4.kolo

  • O1A 0103 Gardenline Ltm – Svarog FC Tpc: DS Kirilák - velmi dobře vypracovaná ZDS
  • O1A 0104 Ocel Třinec – Era-Pack Chrudim: DS Pelikán – drobné nepřesnosti ve vyplnění 1. strany ZDS bez vlivu na komplexní hodnocení DS - poučení DS
  • O1A 0206 Démoni ČL – AC Sparta Pha: DS Černý - horší čitelnost ZDS a drobné nepřesnosti v kontrolní činnosti DS bez vlivu na komplexní hodnocení - poučení DS - pozdní nahlášení výsledku ligovému sekretáři po zápase 1.FL - do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b
  • O1A 0305 Helas Brno – Era-Pack Chrudim: DS Linhart – drobné nepřesnosti ve vyplnění 1. strany ZDS - r.č. zdravotníka - bez vlivu na komplexní hodnocení DS - poučení DS
  • O1A 0306 Nejzbach V.Mýto – Olympik Mělník: DS Bednář – pozdní nahlášení výsledku ligovému sekretáři po zápase 1.FL do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b
  • O1A 0402 Era-Pack Chrudim Nejzbach V.Mýto: DS Linhart – pozdní hlášení výsledku ligovému sekretáři po zápase 1.FL do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b
  • O1A 0403 Svarog FC Tpc – Helas Brno: DS Drobný – pozdní nahlášení výsledku ligovému sekretáři po zápase 1.FL do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

 

Ad3.) Došlá pošta: 

 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 

Email 30.8.2017 DS Návesník Pavel – omluva na 8.-10.9.2017

Email 1.9.2017 DS Poppr Zbyněk – omluva na 16.9. a na 1.- 8.10.2017

Email 15.9.2017 DS Stix Jiří – omluva na 18.9 a dále pak do odvolání

Email 18.9.2017 DS Havíř Milan – omluva z pracovních důvodů na 14.10.2017

Email 19.9.2017 DS Smreček Ladislav – omluva z pracovních důvodů na 24.9.2017

Email 19.9.2017 DS Švagr Roman – omluva z pracovních důvodů na 13.- 14.10.2017

Email 26.9.2017 DS Linhart Karel – omluva z pracovních důvodů na 20.- 22.10.2017

Email 27.9.2017 DS Brtníček Miloslav – omluva z na všechny So + Ne od 30.9. do 12.11.2017 a omluva na pátek 10.11.2017

Email 2.10.2017 DS Kudrna Ladislav – omluva z důvodů ŘD na 16.- 25.10.2017

Email 3.10.2017 DS Pelikán Martin – zaslán detailní rozpis možností od 3.10. do 4.11.2017

Email 3.10.2017 DS Návesník Pavel – omluva na 20.- 22.10.2017 a 24.- 26.11.2017

 

 

Ad 4.) Různé:

4.1.) Info ze zasedání KF FAČR

Předseda podal informaci sekretáře KF z jednání dne 7.9..2017, kde kromě jiného KF projednala: KF FAČR rozhodla o výsledku utkání 1.kola 1.FUTSAL ligy AC Sparta Praha – SK Interobal Plzeň ze dne 5.9.2017, které bylo ve 38. minutě předčasně ukončeno za nerozhodného stavu 4:4 a tento výsledek rozhodla ponechat. Dále pak KF v rámci inovace Disciplinární komise SF ČR jmenovala s okamžitou platností do funkce předsedy DK p.Michala Chybu, dalšími členy DK jsou Jana Dufková, Karel Filip a Jaroslav Pytloun - dalším krokem bude novelizace Disciplinárního řádu SF ČR, jejíž podobu připraví pracovní skupina, sestavená KF k tomuto účelu. Dále pak KF přijala Etický kodex SF ČR s účinností od 15.9.2017.


4.2.) Závěry grémia 2.LZ dne 14.9.2017 

Člen KF FAČR za 2. ligy Pavel Šuba poslal informaci z jednání grémia 2. LZ, které proběhlo na Strahově dne 14.9.2017. Mimo jiných důležitých byly prodiskutovány i platby pro RO a DS. Zástupci klubů podali návrh, aby se rozhodčím a delegátům platily odměny převodem na
jimi uvedený účet a to max. do 5 dnů již od této sezóny. Grémium návrh odhlasovalo, ale po obsáhlé diskuzi členů KF a předsedů SubKD a SbKR byl tento návrh zrušen. Všechny soutěže kromě 1. FL budou tedy RO a DS v sezoně 2017-18 vypláceny hotově.

4.3.) Etický kodex 

Sekretář KF FAČR zaslal na předsedy odborných subkomisí znění novely Etického kodexu s průvodním slovem předsedy KF. V současném trendu eskalace napětí nejen ve společnosti, ale rovněž i v prostředí futsalu považuje KF za nutné akcentovat morální aspekty jednání každého člena našeho sdružení a bránit skutkům, které by mohly poškozovat zájmy svazu a snižovat kredit futsalu. KF věří, že Etický kodex, který v novelizované podobě vstoupil v platnost dne 22.9.2017, bude přijat jako závazný a potřebný dokument pro další činnost ve prospěch českého futsalu.

4.4.) Průběh dodatečného a opravného letního semináře DS

Semináře se dle presenční listiny zúčastnili celkem 4 z celkového počtu 4 pozvaných DS. Průběh vlastního semináře se řídil programem, kdy byli adepti v krátké úvodní části informováni předsedou a místopředsedou o upřesnění pravidel i RMS a pokyny pro nadcházející ročník 2017-18. Dále pak následovala zkušební část semináře, kdy každý z účastníků vyplnil zkušební testy. Po vyhodnocení testů byl tento seminář předsedou ve 14,00 hod ukončen.

4.5.) Výsledky dodatečného a opravného letního semináře DS

Na základě výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila SubKD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2017 – 2018, která bude rozšířena o úspěšné absolventy dodatečného a opravného semináře:

Glogar Ladislav, Houška Zbyněk, Pivovarčík Miroslav a Primus Miroslav

 

Příští zasedání SubKD proběhne v úterý 07.11.2017 od 15:00 hod – Praha FAČR

 

nic

nic

WebToDate